Placering för kundservicevärdarna – Samtal pågår med MTR.


Det går en del rykten och det finns också en oro bland kundservicevärdarna om vad som kommer att hända i höst. Vi i SEKO har också varit oroade för att MTR skulle vilja inför förändringar som innebär försämringar för oss.

Tidigare har vi inte fått någon konkret information från MTR men vi har begärt mer information och hade idag fredag 29 juli ett första möte om de förändringar som kommer att genomföras i höst. Ännu är ingenting klart!

MTR har framfört idéer om saker som behöver förbättras och vi i SEKO har också framfört våra åsikter. Förhoppningen är att vi i SEKO kommer överens med MTR om en lösning som blir bra för alla kundservicevärdar.

Tanken är att upplägget ska vara klart i höst så att en placering kan genomföras.

Saker som vi i SEKO tagit upp med MTR och som behöver lösas är b.la: Ensamarbete på nätter och helger, tydligare arbetsuppgifter, helhetslösning för plattformsvärdstjänst, mer utbildning, arbetstiderna, fasta tjänster och inte bara DK, rasternas förläggning.

Om du som medlem har åsikter och idéer om hur ditt jobb skulle kunna bli bättre så kontakta gärna oss! Maila gärna dina idéer till Kerstin Strömberg Kerstinksv@gmail.com

Vi kommer att informera fortlöpande när vi vet mer och vi kommer även diskutera de kommande förändringarna på medlemsmöten.

/Klubbstyrelsen

Pentrytjänsten i City


SEKO begärde en förhandling med anledning av att MTR införde en halvtimmes lättare städning av mässen som kundservicevärdarna ska utföra.

 På förhandlingen framförde SEKO följande:

Det bästa vore om lokalvården skötte denna uppgift och inte kundservicevärdarna. Om MTR inte vill ge lokalvården i uppgift att sköta om mässen så ska MTR skapa en fast tjänst med pentrytjänstgöring som kundservicevärdarna i city kan söka. Om MTR inte går med på detta heller föreslog vi i SEKO att pentrytjänsten ska tilldelas de som frivilligt vill ha den.

MTR avisade våra förslag och föreslog istället att vi skall pröva att låta KSV göra en översyn enligt MTRs idé. 30 min skall avsättas för denna uppgift. Översynen skall göras efter lunchrusningen vid 13-14 tiden. Prövoperioden pågår till 30/9 2011 och avstämning med SEKO sker senast den 15/8 2011.

Vi är bara överens med MTR om vad som ingår i pentrytjänstgöringen nämligen att KSV skall använda en trasa. Finns det saker som behöver åtgärdas där inte en trasa räcker till skall ärendet gå till lokalvården.

SEKO har som ni ser föreslagit en rad olika lösningar till MTR när det gäller pentrytjänsten i City. Vi har inte fått gehör för våra förslag. Eftersom det pågår en prövoperiod vill vi att ni som får denna pentrytjänst informerar oss om hur ni tycker att det fungerar.

Maila gärna era synpunkter till sekotunnelbanan@gmail.com eller till edgardo.luan-rivera@mtrstockholm.se

så framför vi dem på nästa avstämningsmöte.

/Klubbstyrelsen

På gång i Liljeholmen! Juli 2011


Placering och hösten tjänster

Placeringen skall lämnas in senast kl 15.00 söndagen den 7 augusti. Vi går igenom placeringen med MTR måndagen den 8 augusti. Därefter följer frågedagar om resultatet 9-12 augusti. De tjänstegrupper som saknar tjänst vissa dagar gör det för att de har DK den dagen eller för att den fridagsgruppen har färre tjänster den dagen. T.ex. fridagsgruppen V6-V9 har bara en söndagstjänst, för man jobbar bara en söndag i månaden i den gruppen. Glöm inte att söka så många tjänster som ditt placeringsnummer! Tro inte att du räcker till en specifik tjänst bara för att du gjort det tidigare. Om man söker för få tjänster hamnar man längst bak i placeringen och får ta det som då blivit över efter att alla andra placerats in.

SEKO kommer att tvista med MTR om grupperingen av tjänsterna som vi anser bryter mot kollektivavtalet samt de ställverkstjänster som saknar paus mellan ställverket och tågkörning. Vi är alltså inte överens med MTR.

I övrigt är tjänsterna max 8.40 i omlopp och följer kollektivavtalet.

Punktlighets projektet

SEKO har framfört våra åsikter till MTR om vad vi tror skulle skapa en bättre punktlighet och arbetsmiljö för förarna. Det vi tagit upp med MTR är: längre vändtider, informations kampanj till trafikanterna om hur man beter sig i tunnelbanan, fler vakter som fortare kan hjälpa till vid ordningsproblem, översyn av tidtabellen, mer tid för plattformsbyte när förare blir avlösta för att direkt ta ett nytt tåg. Om ni tycker att dessa förslag verkar bra så ange dem gärna i den enkät som MTR nu vill att vi ska fylla i!

Tidtabell

Höstens tidtabell blir liggande med fler hålltider. Vi har pratat med MTR och försökt påverka tidtabellens utformning. Texten har blivit lite större nu och de har lagt till information som tidigare saknats. Dock är den fortfarande liggande och kommer så förbli enligt MTR. I höst återgår vi till den gamla turlistan med avgång på 8 från liljeholmen mot norsborg, 1 från liljeholmen mot fruängen osv.

 

Kom på vårt öppna hus den 9/8 kl 11 till 16! Vi bjuder på fika , diskuterar och svarar på frågor!

 

/ Carolin Evander Ordförande sektion 122.

Solidaritet till det norska folket


SEKO klubb 111 organiserar cirka 1400 anställda i Stockholms tunnelbana, där över 100 olika nationaliteter finns representerade på vår arbetsplats.

Vi vill skicka vårt djupaste deltagande till det Norska Arbetarpartiet och AUF efter det som hänt i Oslo och på Utöya.

Vi står sida vid sida med det Norska Arbetarpartiet och AUF i denna svåra tid, det som har skett i Norge är en attack som berör hela arbetarrörelsen och alla de värderingar som vi står för;

Solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och ett öppet samhälle där alla människor oavsett etnisk härkomst är välkomma.

När såren har läkt hoppas vi att det Norska folket och den Norska arbetarrörelsen går stärkta ur det som hänt och fortsätter att arbeta för ett solidariskt och mångkulturellt samhälle.

 /Klubbstyrelsen.

Här kommer svaret från AUF

Tusen takk for fine ord i denne vanskelige tiden.

Vennlig hilsen
Julie Lødrup

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

Placering för lokalvården i höst.


SEKO och MTR är överens om att vi ska ha en placering i höst för lokalvården!

MTR har bjudit in SEKO till schemadiskussioner för att vi gemensamt ska komma fram till hur placeringen ska gå till, hur tjänsterna ska se ut och andra detaljer som måste lösas.

MTR ska nu kartlägga behovet av sociala tjänster. Om du är ensamstående med barn, kanske har ett barn med speciella behov eller själv är i behov av anpassade arbetstider pga. rehab, så ska du informera MTR om detta. Arbetsledningen kommer ut med information om hur du ska göra.

Placeringsordningen ska också fastställas. MTR ska försöka hitta gamla anställningslistor för att kunna få fram en korrekt placeringsordning. Det är bra om du själv försöker hålla koll på vad du har för placering, det är oftast du själv som vet hur länge och hur mycket du jobbat i tunnelbanan!

Schemagruppen ska träffas igen måndag den 1/8. Vi har precis påbörjat arbetet inför höstens placering men hittills verkar det gå bra och vi är positiva! 

/Klubbstyrelsen.

Lönehöjning för timavlönade på lokalvården – utbetalas 25/8.


Vi i SEKO upptäckte att MTR ”glömt” bort de 25 anställda som får timlön på lokalvården när lönehöjningen för 2010 och 2011 betalades ut i juli.

Vi har påtalat detta till MTR och de har nu åtgärdad det. Alla ska få sin lönehöjning retroaktivt utbetald den 25/8.

Om ni fortfarande saknar era pengar efter den 25/8 kontakta oss då!

 

 /Klubbstyrelsen.

Förtydligande från SEKO angående Syndikalisternas information.


Fackföreningen SAC skriver i en information att de välkomnar att SEKO lyckats vinna tvisten om sträcktjänsterna och att det nu är klargjort att det är 5 timmars tjänstgöringspass som gäller även för sträcktjänster. Vi i SEKO har kämpat hårt i förhandlingar med MTR om denna fråga sedan 2010 och det är roligt att vårt arbete får ett erkännande från andra fackföreningar.

Dock skriver SAC följande i sin information som inte stämmer:

”Vi vill dock betona att vi som jobbar på MTR nu är tillbaka där vi var före sommaren 2010, något steg framåt har egentligen inte tagits. Snarare har vi nu ett sämre avtal än tidigare, eftersom det nu tillåter pass på 5 timmar och 15 minuter efter överenskommelse, något som ej var tillåtet tidigare.”

Kanske har SAC missuppfattat det som står i avtalet, men överenskommelsen innebär inte att SEKO tecknat ett sämre avtal med MTR än vad vi hade innan.

Alla regler som vi har i vårt kollektivavtal kan undantas genom att de fackliga organisationerna som har kollektivavtal med MTR går med på ett avsteg. SEKO har tidigare gått med på avsteg vid olika tjänstepaket, t.ex. längre tid på tåg mot kortare omlopp. Avstegen har vi alltid diskuterat med våra medlemmar och endast gått med på om vi ansett att våra medlemmar vunnit något på det.

Det som står i den nya överenskommelsen om sträcktjänser med MTR är:

”MTR ska vid förläggning av sträcktjänst förlägga en betald rast om minst 35 minuter senast efter 5 timmars arbetstid. Om verksamheten så kräver kan man efter överenskommelse överskrida regeln med upp till 15 minuter.”

Det är endast genom en överenskommelse med de fackliga organisationerna (som har kollektivavtal) som tjänstgöringspasset kan förlängas. När man skriver avtal och det står på detta sätt innebär det att överenskommelsen görs med den fackliga organisationen som har tecknat avtalet med MTR, inte med den enskilde anställd. Vi måste alltså vara överens med MTR om att förlänga tjänstgöringspasset. Om MTR ensidigt förlänger tjänstgöringspasset så bryter de mot avtalet igen.

Med andra ord är inte detta avtal en försämring utan en förbättring! SEKO har vunnit tvisten om sträcktjänsterna och MTR har ingått avtal med oss om vad som gäller.

/Klubbstyrelsen

Hur mycket övertid kan man jobba?


Vårt kollektivavtal tillåter arbetsgivaren att ta ut 200 timmar övertid från var och en av sina anställda. Att jobba övertid är en skyldighet som vi som anställda har, inte en rättighet.

MTR har infört en ny rutin för att säkerställa att ingen överskrider 200 timmar övertid på ett år, för om anställda jobbar mer än 200 timmar övertid per år måste MTR betala skadestånd till SEKO och det är dyrt.

MTR:s rutin är att hålla koll på dem som kommit upp i 150 timmar så att det finns övertidstimmar kvar under resten av året. Detta är MTR:s interna rutin och ingenting som SEKO har föreslagit eller förhandlat om. MTR bestämmer själva om hur de vill göra för att säkerställa att personalen inte jobbar för mycket övertid. Den tidigare överenskommelsen mellan SEKO och MTR som reglerar rutinen kring försäljning av gnet gäller fortfarande.

Som alla vet sedan tidigare beviljar inte SEKO dispens (att man får jobba mer än 200 timmar) och om någon jobbat mer än 200 timmar övertid så begär vi skadestånd av MTR för brott mot kollektivavtalet.

Har ni frågor om övertidsreglerna är det bara att höra av sig!

/Klubbstyrelsen

Solidaritetsuttalande till Swaziland


Common Statement of Solidarity with people of Swaziland

Detta är från initiativ från Världsfederation av fackföreningar (WFTU)

Dear comrades combatants in Swaziland We, the European Trade Union affiliates of the World Federation of Trade Unions, we follow your struggles for a  free  and democratic country and we express our internationalist solidarity and support to the working class and the people of your country. We support your fair demands for democracy, freedom, labor rights and social freedoms. We unite our voice with yours against monarchy which resulted by corruption, gathering of wealth in the hands of one family while condemned your people to unemployment, hunger, poverty and uncertain future.  The people of the earth have the right to self-determination, to national sovereignty and national independence.  We condemn the state and police violence that assassinate the militants of the popular movement and your leaders, imprison and torture them aiming to terrorize your people and we call upon the authorities to open dialogue with the liberation movement of Swaziland people, PUDEMO. We are on your side and we wish good luck to your struggles against any kind of capitalist exploitation. For the international class oriented trade union movement, for the World Federation of Trade Unions, the case of Swaziland is the same with the heroic struggle of the Palestinian People  Long live the international class oriented trade union movement!

ITALY- USB

SPAIN – CSU 

GREECE – PAME

CYPRUS – PEO

AUSTRIA LB- OGB

CZECH REPUBLIC – OSCMS

FRANCE – FNAF CGT

BASQUE COUNTRY – LAB

PORTUGAL – Trade Union of Public Services

SWEDEN – METRO Workers Union

BULGARIA – CGSBB

 

 

TV inslag om städningen i Stockholms Tunnelbanan


Här är de inslag från TV4 angående städningen i Stockholms Tunnelbanan

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=9_miljoner_for_dalig_stadning&videoid=1764076

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=skitigare_tunnelbana&videoid=1774576

 

 

Och här kommer svaret från MTR

Lokalvården granskas av TV4 Stockholm
2011-07-09 MTR Stockholms lokalvård granskades av de lokala TV4-nyheterna och dessvärre uteblev de korrekta svaren som getts under intervjun, i själva nyhetsinslaget.

MTR Stockholms lokalvård granskades i veckan av de lokala TV4-nyheterna. Stefan Sernefors, chef för lokalvården intervjuades, men dessvärre uteblev de korrekta svaren som getts under intervjun, i själva nyhetsinslaget. På grund av detta, avböjde MTR Stockholm att medverka i ytterligare en intervju inför fredagens inslag. Vi erbjöd dock skriftligen TV4, faktabaserade svar på deras frågor, samt dementerade uppgifterna om uppsägningar.

65 medarbetare av 250 har inte sagts upp från lokalvården

Den 1 juni 2010 påbörjade stationsverksamheten en förändring i sin organisation då man bland annat introducerade så kallade kombinationstjänster. Detta innebar att lokalvårdens arbetsstyrka förstärktes med drygt 100 spärrexpeditörer. Dessa spärrexpeditörer städar under den trafikfria tiden, som en del av sin tjänst. Tidigare var stationerna stängda och obemannade under den trafikfria tiden.

 

– Detta var en stor förändring som har tagit tid, men vi har satsat 100 % för att ingen skulle förlora jobbet. Förändringen ledde till ett minskat behov av medarbetare inom lokalvården, men ingen har blivit uppsagd, säger Kimmo Piri, stationsdirektör.

Ett stort antal av de medarbetare på lokalvården som blev övertaliga, har istället fått möjligheten att utbilda sig till t.ex. spärrexpeditör eller kundservicevärd. Dessutom skedde en del så kallade ”naturliga avgångar”, som pensionering eller att medarbetare sagt upp sig för att de fått ett nytt arbete på ett annat företag.

Kombinationstjänsterna som introducerades har lett till ett antal förbättringar för både medarbetare och resenärer:

 

  • Genom att förlänga nattpassen har man utökat antalet heltidstjänster
  • Stationerna är alltid bemannade vilket har medfört mindre skadegörelse på stationerna
  • Våra resenärer riskerar inte att bli kvarglömda efter stängning, det finns alltid någon på plats som kan vara behjälplig.

 

Förändringen har genomförts stegvis sedan 1 juni 2010 och har inneburit utbildningsinsatsningar och investeringar i maskiner och utrustning till en kostnad av 6 miljoner kronor.

MTR Stockholm städar stationer i enlighet med avtalet med SL

 

– Vi ska städa per vårt avtal med SL, det är det vi får betalt för, säger Kimmo. Men att vi skulle instruera våra medarbetare att städa mindre, är inte korrekt. Snarare instruerar vi dem att de ska städa i enlighet med vad vi avtalat med SL.

 

Avtalet med SL reglerar hur mycket vi ska städa per dag och vad vi ska städa. Stationer ska t.ex. städas en gång per dygn, fortsätter Kimmo.

 

 

Kundnöjdheten har ökat stadigt sedan MTR Stockholm tog över driften

 

Sedan MTR Stockholm tog över driften och underhållet av tunnelbanan har kundnöjdheten kring den upplevda renheten i stationer ökat. Den 2 november 2009 var 57 nöjda och i den senaste mätningen var siffran uppe i 67 %. Men vi jobbar aktivt hela tiden med att titta på hur vi med både metoder och processer kan förbättra städningen.

 

– Detta är ett kvitto på att den nya lokalvårdsorganisationen fungerar bra. Våra resenärer är mer nöjda nu än förr, säger Kimmo.

 

 

MTR Stockholm kommer på måndag att gå ut med en rättelse för att bemöta de felaktiga och kraftigt vinklade uppgifterna i gårdagens inslag.