Kallelse till budgetmöte 12 december.


Kallelse till SEKO Klubb 111:s budgetmöte.

Måndag den 12 december.

Kl 17.30.

ABF huset på Sveavägen.

(T-bana Rådmansgatan, södra uppgången)

 

På dagordningen:

Beslut om budget för 2012

Beslut om verksamhetsplan för 2012

Motioner

Förhandlingar

Övriga frågor

 

Klubben bjuder på fika med macka!

Varmt välkomna/Klubbstyrelsen.

Går du på din fritid får du 2½ timme tid åter eller kontant. Max 5 timmar per år och medlem enligt överenskommelsen om tid för facklig information mellan SEKO och MTR.

Mer material inför det extra årsmötet den 28 november


Här kommer mer material för alla att läsa inför vårt extra årsmötet den 28 november. I dokumentet finns det det nuvarande arbetsordningen, det nya förslaget från klubbstyrelsen samt alla motioner som har inkommit och ha att göra med arbetsordningen.

Arbetsordning och motioner till extra årsmöte 2011

FACKTUELLT FRÅN KLUBBEN V.45


FÖRHANDLINGAR MED MTR

Varje måndag har SEKO förhandlingar med MTR. Några av alla de frågor som vi förhandlar om just nu är:

  • Felräkningspengar samt bonus på vissa sålda kort för SPX.
  • Kollektivavtalsbrott för stations tjänster. Generellt på alla områden.
  • Uniformen, nu när vi gått tillbaka till poängsystemet måste vi se över avtalet.
  • Personaltransporter.
  • Arbetsmiljöproblemen på ställverket.
  • Arbetstidstvist om förarnas tjänster på bana 2 och bana 3.
  • Rutin för semester, vi vill ha tydliga regler som ska gälla för alla anställda.

Förutom de här förhandlingarna så har vi också arbetsgrupper, om nytt tjänstepaket för lokalvården och KSV.

Håll utkik efter mer information om dessa och andra förhandlingar!

SKULDDAGAR

När MTR tog över tunnelbanan 2/11 2009 så tog de över våra övertidsaldon samt den tid som vi sparat. MEN om man hade skulddagar hos Veolia så fick man jobba in sin skuld innan MTR tog över eller så fick man ett löneavdrag från Veolia. NU påstår MTR att de tog över skulddagarna från Veolia och har börjat tvinga folk att jobba in skulddagar, som man redan jobbat in eller betalat av. Vi behöver ER HJÄLP med att få in information om löneavdrag eller inarbetade skulddagar innan MTR tog över. Allt material som kan styrka att skulddagarna reglerades med Veolia behöver vi!

AFA FÖRSÄKRING

SEKO vill förtydliga att den AFA försäkring som MTR skryter med att de har tecknat för sina anställda är en försäkring som ingår i vårt kollektivavtal. Det är en försäkring som SEKO förhandlat fram och som vi avstått löneutrymme för att få. Det är en bra försäkring men det är inte så att MTR tecknat den självmant!

EXTRA ÅRSMÖTE 28/11

Klubben har extra årsmöte den 28/11, kl 17.30 ABF huset, T-bana Rådmansgatan.  Vi ska anta en ny arbetsordning samt välja nya skyddsombud och valberedning. Material och information finns på klubb111.wordpress.com.

TUNNELBANAN 2:0

SEKO Stockholm har startat ett projekt om hur det är att arbeta i tunnelbanan efter alla upphandlingar och privatiseringar. Hur har det påverkat vår arbetsmiljö, våra arbetsvillkor och har det blivit bättre för trafikanterna? Arbetarrörelsens tankesmedja jobbar med en utredning som är klar i december och under 2012 kommer vi att starta en kampanj för att påverka allmänheten och politikerna. Klubben deltar i projektet och hoppas att många medlemmar vill vara med i kampanjen 2012!

INFORMATION TILL DIN MAIL?

Anmäl din mailadress till: sekotunnelbanan@gmail.com så får du senaste nytt från klubben till din inbox!

Påminnelse om klubbens julkryssning!


PÅMINNELSE! GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG TILL SEKO:s JULBORDS KRYSSNING!

Det lackar mot jul och då vill vi bjuda in våra medlemmar till någonting allde­les särskilt. En resa på havet under vintertid är en mycket speciell upplevelse och i goda kamraters lag blir den desto bättre. Vi möts på morgonen vid stadsgårdskajen där Viking Line-båtarna avgår, umgås, facket in­formerar litet grann och på eftermiddagen äter vi julbordsbuffé, njuter av drycken som ingår och har allmänt trevligt, helt enkelt.

Du betalar bara 100kr själv, resten bjuder klubben på!

VAD INGÅR I KRYSSNINGEN?

Frukostbuffé, konferens samt julbord och den dryck som där ingår.  Övriga kostnader, så­som tax-free eller övriga måltider/dryck, står du för själv.

På utresan har vi en konferenslokal bo­kad där vi kommer informera om klubbens arbete. På hemresan kommer det att finnas två hytter där du kan lägga ifrån dig dina saker, så att du slipper släpa runt på dem under resan. 

PRAKTISK INFO

Båten avgår kl. 07:30, samling 06:45 inne i terminalbyggnaden. Ta bussen från Slussen till Londonviadukten där Viking Line terminalen ligger. Vi byter båt på Åland och denna ankommer sedan Stockholm kl. 18:55.

På resan kommer en eller flera represen­tanter från klubbstyrelsen att medverka, för att sköta det praktiska samt för att hålla en kort information under resan till Åland.

HUR DU ANMÄLER DIG

Sätt in 100kr på plusgiro 456214-6 skriv ditt namn, per­sonnummer (krävs av Viking Line) och vilken dag du vill åka med.

Anmäl dig senast den 2:a december!

JULKRYSSNINGSDATUM:

Lördag10/12.  Fridag: S1, 3F, K1, K2, K3, V2, V4, V5, V7, V9

Onsdag14/12. Fridag: 2F, K3, V2, V7

Torsdag15/12. Fridag: 3F, K2, V4, V9

Lördag17/12. Fridag: 1F, K1, K4, K5, V1, V3, V6, V8, S1

Söndag18/12. Fridag: 1F, K1, K4, K5, V1, V3, V6, V8, V7, S1

OBS! Klubben täcker inte förlorad arbetsför­tjänst, men har ordnat så att alla fridagsgrup­per har möjlighet att åka på sin fridag.

Vi ses ombord!

Mvh Klubbstyrelsen.