KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for januari, 2012

Klubb 111 i media.

Posted by klubb111 på 26 januari, 2012


SEKO har varit ute i media med anledning av inköp av förarlösa tåg till röda linjen samt den utredning ”Verkligheten på spåret” som arbetarrörelsens tankesmedja gjort om situationen i tunnelbanan.

Se inslagen här:

Fredag 20/1 Kl 19.15

Måndag 23/1 Kl 22.30

Posted in Information | Leave a Comment »

Verkligheten på spåret!

Posted by klubb111 på 26 januari, 2012


Läs rapporten om situationen i Tunnelbanan!

http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/rapporter.aspx?id=227

Posted in Information | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT VECKA 2 2012.

Posted by klubb111 på 11 januari, 2012


KLUBBAKTUELLT

Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 2 2012.

UNIFORMSAVTALET – KONSTIGA UTSPEL FRÅN ST.

Alla tre fackföreningar som har kollektivavtal i tunnelbanan har haft förhandlingar med MTR om hur vi ska förbättra och redigera vårt uniformsavtal. Den 2/11 2011 gick vi tillbaka till det gamla uniformsavtalet. Vissa förändringar är självklara att göra, som att det bör stå MTR istället för Veolia. Andra förändringar som SEKO vill göra är bl.a. att skriva in i avtalet att alla får skor. Vi hade kunnat komma överens med MTR i en del saker, som skofrågan, vilket hade inneburit förbättringar för oss alla. På förhandlingen meddelade ST:s företrädare att de inte vill förhandla om uniformsavtalet. ST angav inte något skäl till varför de inte ville förhandla om uniformsavtalet. SEKO ställer sig väldigt frågande till denna inställning och tyvärr kan vi inte ändra uniformsavtalet utan att alla fackföreningar är överens med MTR om ändringarna. Vi i SEKO hoppas kunna återuppta förhandlingarna om uniformen med MTR på något sätt och uppmanar ST att tänka om i frågan. Nu finns en risk för att MTR skapar egna parallella regler/policys som gäller förutom uniformsavtalet, vilket inte är en önskvärd situation.

SEMESTERGRUPPER NÄR MTR BESTÄMMER.

SEKO för diskussioner med MTR om hur sommar och julsemestern ska sökas och läggas ut. SEKO vill ha ett system där man söker 1:a och 2:a hands alternativ och får något av dessa och kompensation till de som väljer att ta semester under andra delar av året än just sommaren. När det kommer till semester utläggning så är lagstiftningen på MTR:s sida. Det enda lagen säger är att man har rätt till 5 veckor semester varav 4 veckors sammanhängande ledighet i juni, juli eller augusti. Arbetsgivaren lägger ut semestern ensidigt men informerar facket. Facket har inget veto i denna fråga. SEKO försöker påverka MTR men det verkar som om MTR vill införa semestergrupper. Förhandlingarna är inte klara och vi uppmanar alla att visa sitt missnöje med den försämring semestergrupper skulle innebära. Semestergrupper innebär att man blir tilldelad 4 veckor semester på sommaren, i MTR:s förslag utifrån fridagssystemen. Fördelen är att man i god tid innan vet sin semester. Nackdelen är att man inte själv kan påverka när man har sin semester, att man inte kan ta semester på vintern eller dela upp sin semester.

AVTALSRÖRELSEN 2012.

Vårt avtal löper ut den 31 mars. SEKO deltar i LO samordningen vilket innebär att SEKO centralt kommer att driva de frågor som LO kommit överens om. Specifika avtalskrav för spårtrafikavtalet, som är det centrala avtal som vi i Tunnelbanan tillhör, har tagits fram men ännu inte överlämnats till Almega.  De centrala förhandlingarna kommer att påbörjas i slutet av februari. Conny Älvestam företräder tunnelbanan i SEKO:s  centrala förhandlingsdelegation. De lokala förhandlingarna om att ändra vårt lokala avtal kommer att påbörjas i mars. På medlemsmötet den 19/1 kan ni medlemmar komma med förslag på vilka avtalskrav vi ska ha i de lokala avtalsförhandlingarna.

LO kraven är:

1årigt avtal. 3,5% i löneökning och minst 860kr per månad. Reglera användandet av visstidsanställningar. Förbättringar av avtalsförsäkringarna.

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

Medlemsmöte torsdagen den 19 januari 2012

Posted by klubb111 på 3 januari, 2012


Kallelse medlemsmöte 19 januari 2012

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE I KLUBB 111.

NÄR? TORSDAGEN DEN 19 JANUARI 2012. KLOCKAN 17.30

VAR? ABF-HUSET, HEDÉNSALEN

SVEAVÄGEN 41, T-RÅDMANSGATAN.

På dagordningen:

Rapport från förhandlingarna med MTR.

Avtalsyrkanden inför det lokala varvet.

Övriga frågor.

 

Vi bjuder på en macka och kaffe eller te!

Varmt välkomna önskar klubbstyrelsen!

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet!

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Posted in Förhandlingar, Information, Löner, Lokalvård, Möten, spx, Station, tjänstemän, Trafik, Trafikledning, Värdar | Taggad: , , | 2 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: