Dags att nominera samt information om poströstning


Här kommer information om hur ska man nominera till olika poster inom Klubben, om valet samt om information om poströstningen.

Tiden är knappt, så skynda på och nominera de personer som du tycker ska vara bra för vår fackliga verksamhet och de ska kämpa för de anställda.

Valinfo Klubb 111 nr 1

Glöm inte! – KALLELSE TILL NOMINERINSSMÖTE I KLUBB 111


NÄR? MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012. KLOCKAN 17.30

VAR? ABF-HUSET

SVEAVÄGEN 41, T-RÅDMANSGATAN.

 

På dagordningen:

Nomineringar till:

Klubbstyrelsen

Sektionsstyrelserna

Nomineringar till skyddsombud på olika skyddsområden samt om 2 st ytterligare skyddsombud Gup Station på 3 år

 

Vi bjuder på en macka och kaffe eller te!

Varmt välkomna önskar klubbstyrelsen!

 

 

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet!

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

 

Media om demonstrationen vid MTR:s huvudkontor den 21 februari 2012


Ca 100-120 anställda inom MTRS (bl a förare, trafikledare, spx, värdar, lokalvårdare) samlades vid Blåsut den 21 februari och promenerade till MTR:s huvudkontor. Där träffade man VD:n och uttryckte sin missnöje mot MTR och deras politik mot personalen.

Nyheterna på TV4

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=tv4nyheterna_stockholm_22_35&videoid=2160842

(Vid 3:20)

Nyheterna på SVT (ABC)

http://svtplay.se/v/2717155/abc/21_2_22_15

(vid 6:37)

Veckotidningen Arbetaren

LO-tidningen

KLUBBAKTUELLT vecka 7


Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 7 2012.

MÖTE MED VÅR VD.

Efter SEKO:s öppna brev träffade vi HR chefen Tomas Pira och VD Peter Viinapuu onsdagen den 15/2.Vi framförde hur allvarligt vi ser på situationen i företaget. MTR uppfyller knappt de skyldigheter de har i lagen när det gäller förhandlingar och arbetsmiljö, att den dialog som MTR säger sig vilja ha med facket och medarbetarna inte existerar, att MTR försämrat så mycket att de få förbättringar som gjorts drunknar och att vi anser att MTR måste börja agera som en seriös arbetsgivare.

Vi möttes av förståelse för att det finns en stor frustration bland personalen men VD:n menar att förändringar till det bättre tar tid. Vi ifrågasatte det, då vi anser att MTR borde ha kommit längre på de dryga 2 år som passerat. SEKO framförde att vi anser att MTR beter sig väldigt oseriöst och inte tar tag i saker. Som ett exempel har vi tvister sen 2010 som inte är avklarade ännu, där SEKO kommit med förslag på lösningar och ansträngt sig för att få till stånd möten/förhandlingar men där MTR inte gjort någonting alls. Att höga företrädare för MTR inte svarar på mail och att de uttryckt att SEKO inte bör dela ut facklig information i mässen är fler exempel på den, i SEKO:s mening, dåliga inställning till facket och dialog som MTR uppvisar.

Vi gjorde det tydligt för MTR att bollen ligger hos dem. Vi vill se konkreta förslag och en tidsplan från ledningen om hur de ska vända på denna negativa utveckling. Peter Viinapuu framhöll de ”goda resultat” som MTR presterat under 2012 som ett bevis för att MTR är på väg åt rätt håll. SEKO anser att detta ”goda resultat” bara är siffror och att mer än ekonomiska incitament avgör om det går bra på företaget eller inte.

Det är upp till bevis för MTR! Vi ses på tisdag 21/2, kl 10.00 i Blåsut för vår demonstration.

LOKALVÅRDENS NYA TJÄNSTER.

SEKO har under 2011 haft diskussioner med MTR om ett nytt tjänstepaket för lokalvården. Vi var överens med MTR om att det skulle genomföras en placering som inte ägt rum för lokalvårdarna på 7 år. När förhandlingarna började i januari backade MTR och Stefan Sernefors från det som de tidigare lovat oss och de anställda. MTR vill behålla rätten till att leda och fördela arbetet och anser att det är helt i sin ordning att de anställda på lokalvården bara vet vilken tid de ska börja och sluta, men inte var och inte med vad de ska arbeta med under dagen.

SEKO har krävt följande:

 • Placering som för trafikpersonalen.
 • Fasta städområden i schemat.
 • Redovisning av veckoarbetstiden.
 • Raster/pauser ska anges i schemat.
 • Att innehållet i varje tjänst ska framgå.
 • Att platsen för arbetets början och slut ska anges.
 • RRU är lagförman och ska ha tillägg i enlighet med avtalet.
 • De med TRI behörighet ska få lönetillägg.
 • Att de som jobbar i Nybohovshissen ska ha uniform.
 • Att man ska städa två och två efter kl 21.00.
 • Det saknas personal på röda och blåa linjen.
 • Rutin för anpassade tjänster.
 • Deltidare och visstidsanställda har förtur till heltid.
 • Att den genomförda riskanalysen inte genomförts på korrekt sätt.

MTR har inte tagit till sig de förslag/krav som vi framfört. Det nya schemat kommer att genomföras trots att SEKO motsatt sig det. Enligt MTR kommer tjänsterna att tillsättas efter samtal med de anställda.

Demonstrera mot MTR:s personalpolitik tisdag 21/2!


MTR har sedan de fått kännedom om vår planerade demonstration flyttat på bolagsstyrelsemötet till tisdag den 21/2. Detta är ett tydligt tecken på att MTR inte vill att ledamöterna i bolagsstyrelsen ska få kännedom om den frustration som finns bland de anställda. Vi ger oss inte och demonstrerar den 21/2 istället. Samling Blåsut kl 10.00.

Öppet brev till MTR:s VD.


SEKO lämnade idag, den 13/2, över detta brev till Vår VD Peter Viinapuu.

Öppet brev till MTR:s VD.

SEKO skriver detta öppna brev för att vi är trötta på den negativa utvecklingen på vår arbetsplats. Sen MTR tog över driften har det mesta blivit sämre. Otaliga omorganisationer har skapat kaos, underbemanningen är ännu inte löst, nya försämringar för trafikledningen planeras, ett nytt sätt att söka semester på har införts trots protester och lokalvårdens utlovade placering vill MTR nu inte genomföra.

MTR vann till stor del upphandlingen av tunnelbanan för att man i anbudet hade den bästa planen för verksamhetsstyrning och utveckling.

MTR skriver själva i anbudet:

”En enkel och transparent organisation med tydliga roller, ansvarsområden och befogenheter. En väletablerad och fungerande relation med fackföreningarna som representerar de anställda inom tunnelbaneverksamheten. En personalförsörjning som tillhandahåller kundserviceinriktad, välutbildad och certifierad personal 365 dagar om året. Relationer till fackliga organisationer baserade på en ömsesidig respekt och ett nära samarbete, för att hela tiden kunna förbättra verksamheten. En personal som känner en ökande stolthet över att arbeta inom SL:s kollektivtrafik.”

Detta är bara några av de sakers om MTR lovat SL i anbudet som MTR idag inte lever upp till.

Du som VD har sagt till oss att facket är viktigt för MTR och att ni vill ha en god relation och kontinuerlig dialog med oss. Samtidigt som du säger detta beter sig dina underställda tvärtemot. De vill bara ha med oss att göra när det gäller förhandlingar. En skyldighet att förhandla har ni enligt lag och det kommer ni aldrig ifrån, men dialog, det är någonting annat. Dialog bygger på att MTR har ett genuint intresse av att ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter.

Ert agerande får oss att undra om ni verkligen är intresserade av dialog?

Vi är väldigt oroade över MTR:s allt hårdare personalpolitik. När vi talar med våra medlemmar är de upprörda, ledsna och känner sig överkörda. Flera talar om att strejka och arrangera andra aktioner. Det är ert agerande som arbetsgivare som fått er personal att tänka i dessa banor.  Om ni verkligen menar det ni vann anbudet på så är det dags för förändring. SEKO begär ett möte med dig Peter Viinapuu för att diskutera hur du som ytterst ansvarig för företaget tänker lösa situationen.

Hårdare tider!


MTR är hårdare mot anställda som kommer försent till jobbet.

Vi i tunnelbanan arbetar i en verksamhet som är beroende av att vi kommer i tid till jobbet för att verksamheten ska fungera. Då tidspassning påverkar hela företaget kan MTR som arbetsgivare ställa högre krav på oss än vad t.ex. ICA kan på sina anställda. Detta gäller framförallt förare, trafikledare och stationspersonal.

Tyvärr har MTR varslat flera anställda om uppsägning av personliga skäl då de kommit försent till jobbet eller fattats mitt i en tjänst upprepade gånger.  Tidigare kunde man ha kommit försent 6-10 gånger och få en varning, men nu riskerar man att bli uppsagd.

MTR:s nya gång är följande:

1 försening är ingen försening. 2 förseningar är ett mönster. Har man fattats från jobbet ungefär 3 gånger blir man kallad på samtal. Om man efter detta samtal fattas igen får man en varning.

När man väl fått en varning så öppnas dörren för uppsägning om beteendet inte förändras. Om man kommer sent efter att ha fått en varning får arbetsgivaren hänvisa till misskötsamhet som går tillbaka 2 år i tiden, och då kan man hamna i en ännu värre sits.
SEKO har lyckats rädda en del medlemmar men inte alla. Vi vill informera om MTR:s hårdare inställning till förseningar/fattas. Det är viktigt att ni tar med er en facklig representant när ni blir uppkallade till chefen i ärenden som berör förseningar/fattas så att ni kan få hjälp av oss direkt.

Semester regler


Huvudsemester

Är i lagen och kollektivavtalets mening de 4 veckors sammanhängande semester som man som anställd har rätt till under juni, juli eller augusti. Om man inte själv säger att man vill ha sin huvudsemester på en annan tidpunkt på året (t.ex. vintern för att åka till Thailand) så är det 4 veckor på sommaren som gäller. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att ta 4 veckors semester i oktober. Om du inte söker ansöker om 4 veckors semester nu innan 29/2 så kommer MTR att lägga ut 4 veckor till dig på sommaren. Du kan dela upp din huvudsemester och ansöka om t.ex. 2 veckor i juli och 2 veckor i december. Alltså kan alla ni som brukar åka till Thailand i december fortsätta att göra det, men försämringen är att ni måste meddela MTR att ni tänker göra det redan i februari. Ansökan om 4 veckors semester måste lämnas in senast 29/2 annars tvångssemestrar MTR dig, vilket de har rätt att göra enligt semesterlagen.

Restsemester

Restsemester är de dagar som överstiger 20 dagar. För att ta ut dessa semesterdagar gäller ett avtal från 2001 som säger att om man söker restsemester eller inarbetad tid som är max 1 vecka lång, så blir den beviljad om man lämnar in ansökan 14 dagar innan. Om ledigheten är längre än 1 vecka ska ansökan lämnas in 1 månad i förväg och blir då beviljad. Denna överenskommelse gäller trafikpersonal och lokalvårdare och ändras inte av de nya regler för huvudsemestern som MTR infört. Detta innebär att om du tänkt ta ut restsemester i höst så är det samma regler som tidigare som gäller.

Sparad semester

När du tagit ut dina 20 dagars semester kan du spara resterande dagar. Du får max ha 40 dagar semester sparad. När du vill ta ut din sparade semester står följande i kollektivavtalet: ” Arbetstagare som vill ta i anspråk högst fem sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast en vecka i förväg”. Detta innebär att det bara är att söka om att ta ut sparade dagar och ansökan ska beviljas.

Rapport från förhandlingarna om sommarsemestern.


Att MTR inför ett nytt sätt för att söka sommar semester på känner de flesta till. Vi i SEKO vill med denna information berätta om vad vi som fackförening gjort för att försöka stoppa denna försämring. Tyvärr är det så att lagstiftningen inte är på vår sida i denna fråga vilket innebär att MTR har kunnat köra över facken. MTR hade kunnat lyssna på SEKO och det faktum att vi företräder en stor majoritet av de anställda, men istället har MTR valt att köra över oss, och med sitt agerande visa att de inte bryr sig om sin personal.

 

Bakgrunden till försämringarna är att MTR vill ha en förutsägbarhet i sin verksamhet.  MTR:s ekonomidirektör Pär Christiansen har varit väldigt tydlig med att MTR behöver planera semesteruttaget så att det blir balans i budgeten. Pär och MTR:s övriga ledning förespråkade semestergrupper, MTR hade ensidigt kunnat införa detta så som semesterlagstiftningen ser ut. Ekonomi, och inte nöjd personal, är som vanligt MTR:s drivkraft.

 

SEKO har sedan förhandlingarna fört fram följande argument till MTR:

 • Att införa semestergrupper är att gå tillbaka 20 år i tiden.
 • Många tar inte ut sin semester på sommaren, hur ska MTR klara av att ge alla anställda 4 veckor semester på sommaren om de har problem redan nu?
 • Hur ska det blir med dem som inte vill ha semester på sommaren?
 • Hur ska man göra med dem som vill dela upp sin semester?
 • De flesta av oss arbetar inte måndag-fredag och har man trippel vecka kanske man vill ta ut 3 dagars semester, varför kan man inte göra det?
 • Hur ska MTR hantera att förarnas placering äger rum i augusti och alla byter fridagssystem?
 • Är MTR medvetna om hur illa detta kommer att mottas av personalen?

 

SEKO motsätter sig MTR:s upplägg för sökning av sommar semestern.  SEKO har INTE godkänt detta. Vi har förespråkat en fri sökning och att MTR ska tillsätta resurser för att kunna bevilja så många 1:a hans val som möjligt.  SEKO är stolta över att vi fick MTR att backa från att införa semestergrupper som hade varit värre, men MTR:s lösning är dålig!

Kallelse till medlemsmöte 21 februari 2012 kl 16.00.


NÄR? TISDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2012. KLOCKAN 16.00 – 19.00.

VAR? ABF-HUSET, KATASALEN

SVEAVÄGEN 41, T-RÅDMANSGATAN.

 

På dagordningen:

Beslut om ny Arbetsordning för SEKO Klubb 111

Rapport från förhandlingarna med MTR.

Avtalsyrkanden inför det lokala varvet.

Övriga frågor.

 

Vi bjuder på en macka och kaffe eller te!

Varmt välkomna önskar klubbstyrelsen!

 

 

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet!

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.