Semester regler


Huvudsemester

Är i lagen och kollektivavtalets mening de 4 veckors sammanhängande semester som man som anställd har rätt till under juni, juli eller augusti. Om man inte själv säger att man vill ha sin huvudsemester på en annan tidpunkt på året (t.ex. vintern för att åka till Thailand) så är det 4 veckor på sommaren som gäller. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att ta 4 veckors semester i oktober. Om du inte söker ansöker om 4 veckors semester nu innan 29/2 så kommer MTR att lägga ut 4 veckor till dig på sommaren. Du kan dela upp din huvudsemester och ansöka om t.ex. 2 veckor i juli och 2 veckor i december. Alltså kan alla ni som brukar åka till Thailand i december fortsätta att göra det, men försämringen är att ni måste meddela MTR att ni tänker göra det redan i februari. Ansökan om 4 veckors semester måste lämnas in senast 29/2 annars tvångssemestrar MTR dig, vilket de har rätt att göra enligt semesterlagen.

Restsemester

Restsemester är de dagar som överstiger 20 dagar. För att ta ut dessa semesterdagar gäller ett avtal från 2001 som säger att om man söker restsemester eller inarbetad tid som är max 1 vecka lång, så blir den beviljad om man lämnar in ansökan 14 dagar innan. Om ledigheten är längre än 1 vecka ska ansökan lämnas in 1 månad i förväg och blir då beviljad. Denna överenskommelse gäller trafikpersonal och lokalvårdare och ändras inte av de nya regler för huvudsemestern som MTR infört. Detta innebär att om du tänkt ta ut restsemester i höst så är det samma regler som tidigare som gäller.

Sparad semester

När du tagit ut dina 20 dagars semester kan du spara resterande dagar. Du får max ha 40 dagar semester sparad. När du vill ta ut din sparade semester står följande i kollektivavtalet: ” Arbetstagare som vill ta i anspråk högst fem sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast en vecka i förväg”. Detta innebär att det bara är att söka om att ta ut sparade dagar och ansökan ska beviljas.

Rapport från förhandlingarna om sommarsemestern.


Att MTR inför ett nytt sätt för att söka sommar semester på känner de flesta till. Vi i SEKO vill med denna information berätta om vad vi som fackförening gjort för att försöka stoppa denna försämring. Tyvärr är det så att lagstiftningen inte är på vår sida i denna fråga vilket innebär att MTR har kunnat köra över facken. MTR hade kunnat lyssna på SEKO och det faktum att vi företräder en stor majoritet av de anställda, men istället har MTR valt att köra över oss, och med sitt agerande visa att de inte bryr sig om sin personal.

 

Bakgrunden till försämringarna är att MTR vill ha en förutsägbarhet i sin verksamhet.  MTR:s ekonomidirektör Pär Christiansen har varit väldigt tydlig med att MTR behöver planera semesteruttaget så att det blir balans i budgeten. Pär och MTR:s övriga ledning förespråkade semestergrupper, MTR hade ensidigt kunnat införa detta så som semesterlagstiftningen ser ut. Ekonomi, och inte nöjd personal, är som vanligt MTR:s drivkraft.

 

SEKO har sedan förhandlingarna fört fram följande argument till MTR:

  • Att införa semestergrupper är att gå tillbaka 20 år i tiden.
  • Många tar inte ut sin semester på sommaren, hur ska MTR klara av att ge alla anställda 4 veckor semester på sommaren om de har problem redan nu?
  • Hur ska det blir med dem som inte vill ha semester på sommaren?
  • Hur ska man göra med dem som vill dela upp sin semester?
  • De flesta av oss arbetar inte måndag-fredag och har man trippel vecka kanske man vill ta ut 3 dagars semester, varför kan man inte göra det?
  • Hur ska MTR hantera att förarnas placering äger rum i augusti och alla byter fridagssystem?
  • Är MTR medvetna om hur illa detta kommer att mottas av personalen?

 

SEKO motsätter sig MTR:s upplägg för sökning av sommar semestern.  SEKO har INTE godkänt detta. Vi har förespråkat en fri sökning och att MTR ska tillsätta resurser för att kunna bevilja så många 1:a hans val som möjligt.  SEKO är stolta över att vi fick MTR att backa från att införa semestergrupper som hade varit värre, men MTR:s lösning är dålig!

Kallelse till medlemsmöte 21 februari 2012 kl 16.00.


NÄR? TISDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2012. KLOCKAN 16.00 – 19.00.

VAR? ABF-HUSET, KATASALEN

SVEAVÄGEN 41, T-RÅDMANSGATAN.

 

På dagordningen:

Beslut om ny Arbetsordning för SEKO Klubb 111

Rapport från förhandlingarna med MTR.

Avtalsyrkanden inför det lokala varvet.

Övriga frågor.

 

Vi bjuder på en macka och kaffe eller te!

Varmt välkomna önskar klubbstyrelsen!

 

 

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet!

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.