Val i Vallokalerna Omgång 1 samt valberedningens förslag och annan valinformation


Måndagen den 26 mars kl. 10:00-18:00 Gullmarsplan – fackexpeditionen
Tisdagen den 27 mars kl. 10:00-18:00 T-Centralen N – Lokalvårdens lokal
Onsdagen den 28 mars kl. 10:00-18:00 Liljeholmen – fackexpeditionen LIH S
Torsdagen den 29 mars kl. 10:00-18:00 Västra Skogen – fackexpeditionen

Obs! Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet!

Utnyttja din demokratiska rätt och var med och påverka!

 Mer information kring valen såsom listor på de nominerade och hur valkretsarna är utformade och i vilka val man är röstberättigad återfinns på vår blogg https://klubb111.wordpress.com samt på MTR:s Tubnet under vår egen flik           (För mig som anställd       Facklig information        SEKO Klubb 111).

Affisch Klubb 111 val omg 1- 2012

Valinfo nr 3-2012

Nomineringslista-Valberedningens förslag Klubbval 2012 utskick 120322

KLUBBAKTUELLT – Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 12 2012.


Lokala varvet.

Som vi har informerat förut har vi börjat fredagen den 16 mars sakta att förhandla om det lokala kollektivavtalet. Vi har diskuterat lite allmänt om vad MTR vill och vad SEKO vill. Tisdagen den 27 mars kommer vår förhandlingsdelegation att träffas och spika våra avtalsyrkanden (inkluderat våra lönekrav) lokalt mot MTR. MTR och SEKO har kommit överens om några datum som vi ska träffas för att förhandla om dem, torsdagen den 29 mars, onsdagen den 4 april, torsdagen den 5 april samt onsdagen den 11 april. SEKO kommer att utlysa ett medlemsmöte den 10 april eller tidigare för att medlemmarna ska besluta om hur vi ska gå vidare i lokala varvet (det kommer en separat kallelse om mötet).

Klubbstyrelsemöte.

Tisdagen den 10 april är nästa klubbstyrelsemöte. Om en medlem vill skicka en motion eller vill ta upp en fråga, skicka en mail till vår adress sekotunnelbanan@gmail.com

Arbetsutskottet träffas onsdagen den 4 april.

Val till klubben

Glöm inte att snart är det val till klubben och sektionerna. Se separat information om detta på vår hemsida samt på intranätet, under facklig information. Första valomgång är veckan 13. Val kommer att äga rum varje dag mellan 10-18. Måndagen den 26/3 vid GUP, tisdagen den 27/3 vid T-centralen, onsdagen den 28/3 vid Liljeholmen och torsdagen den 29/3 vid Västra Skogen. På fredag den 30 mars kommer vi att räkna rösterna. Valomgång nummer två äger rum veckan 16 mellan den 16-19 april.

Möte med ledningen

SEKO har haft som bekant en demonstration i mars. Vi har träffat MTR.s ledning och vi presenterade en lång lista över problem som finns och att det finns inte någon dialog i seriös mening. MTR har presenterat en lista med vissa problem som kunde lösas. Stora frågor har inte ens besvarats. Ett nytt möte med MTR.s ledning kommer att äga rum den 2 april. Vi kommer att informera om utgången samt hur ska vi gå vidare.

Förhandlingar

Den 19 mars hade vi förhandlingar med MTR. Vi har bland annat börjat en förhandling om den nya förarkursen dvs under vilken anställningsformen ska de nya förare anställas. SEKO anser att den anställningsformen som de nya förarna ska anställas är inte enligt kollektivavtalet. Förhandlingen pågår.

Vi har också förhandlat om en del personärende samt om brott mot kollektivavtalet angående vissa tjänster på Station. Vi har också tagit upp några problem med arbetsledningen på bana 3 från Trafik. Vi har påpekat att man inte ska fylla på ensam blanketterna angående AFA försäkring och att arbetsgivaren är skyldiga att hjälpa till. MTR håller med oss. Vi har anmält och vi kommer ta upp snart en överläggning angående rutinerna för STI-tub skrivningar. Vi har också en förhandling angående lokalvården och vilka deltidare ska gå upp i heltid samt visstidsanställda som ska bli tillsvidare anställda. MTR måste också justera en del tjänster på Lokalvården som bryter mot veckoarbetstiden. Vi har också, som vi har skrivit förut, den 3 april, en central tvist angående felräkningspengar som MTR vägrar att betala till spx. Vi börjar också på fredag den 16 mars sakta att förhandla om det lokala kollektivavtalet. På fredag vi ska diskutera lite allmänt och sedan ska vi byta på yrkanden inför det lokala varvet.

 KLUBBAKTUELLT v12.

Sätt stopp för järnvägens och kollektivtrafikens sönderfall!


Sätt stopp för järnvägens och kollektivtrafikens sönderfall!

 Möte med Mikael Nyberg, författare till boken Det stora tågrånet

 Torsdag 29 mars 14-16.00

Tekniska Nämndhuset, Stora hörsalen, Flemminggatan 4

Mötet diskuterar konsekvenserna av den nya kollektivtrafiklagen, SJ:s vägran att anställa städarna från TraffiCare och erfarenheterna av Citypendelns och SL:s försök att knäcka facket och dumpa villkoren på pendeln år 2000.

Anställda inom järnväg och kollektivtrafik hälsas välkomna!

Stoppa den nya kollektivtrafiklagen!

För en kollektivtrafik i offentlig regi!

 Arr: SEKO Tunnelbanan, SEKO Pendelklubben, SEKO TraffiCare och SEKO sekt 215 (Strukton Rail)

Affischen: Möte om Kollektivtrafik

Kampen i Grekland – Solidaritet till stålarbetarna!


Kampen i Grekland

är också vår kamp

–      Stålarbetare i Aten strejkar sedan i slutet av oktober 2011 (vi kommer att visa en video från deras kamp, text på engelska).

–      Andra branscher har börjat strejka tills vidare såsom i Coca-Cola fabriker, massmedia, pappersfabriker osv.

–      Vad är det som händer i Grekland och hur drabbar krisen den grekiska arbetarklassen.

–      Hur påverkar detta den svenska arbetarklassen.

Lördagen den 31 mars 2012, kl 12.00, ABF, Sveavägen 41, Sandlersalen

 Arrangör: SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Affischen: Kampen i Grekland

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 11 2012.


Angående sommarsemester.

SEKO fortsätter ha diskussioner med MTR angående utläggningen av sommarsemester. Vi har träffats i dag och fick en grov genomgång men måndagen den 26 mars kommer vi att ha en överläggning angående detta.

MTR har försökt att prata med förare, om att de ska flytta sin semester utanför semesterperioden juni-augusti. Vi påpekade att detta inte är bra, då vi inte har sett om och när det finns problem.

SEKO har yrkat i många sammanhang att man kan lösa stora delar av problem som finns med utläggning på sommarsemester med att erbjuda (som i många företag inom järnvägsbranschen), typ en månadslön extra om man ska flytta hela semestern, tre veckors lön om man ska flytta tre veckor utanför semesterperioden osv.

Vi återkommer med mer information angående semestern för alla yrkesgrupper efter vår överläggning den 26 mars.

 

Angående TLC.

TLC tjänstepaket, uppdatering efter de centrala förhandlingar

SEKO kallade till centrala förhandlingar efter att förhandlingar på lokal nivå föll inför döva öron. De centrala förhandlingarna om det nya tjänstepaketet för TLC ledde dock tyvärr ingenvart och MTR inför nu stora försämringar för trafikledningen, genom att bland annat införa F-system för in- och ut-tjänster samt förlängd arbetstid för nattpersonalen.

 

I och med det nya tjänstepaketet kommer MTR återinföra fridagssystemet F på in- och ut-tjänster för TLC, detta trots starkt motstånd från SEKO med motiveringen att återinförandet av F-systemet kommer förbättra bemanningssituationen under helger utan att ta hänsyn till vilka försämringar detta innebär för personalen.

Tjänstepaketet kommer innebära fortsatta sträcktjänster utan möjlighet till pausavlösning, resultatet av detta blir att trafikledarna inte kommer få lämna lokalerna under sina arbetspass. MTR har valt att inte ge utrymme för pausavlösningar på grund av personalläget istället för att se över bristen på personal och vad det beror på.

TLC kommer i och med detta endast ha ett måltidsuppehåll på 30 minuter då man har rätt att lämna sin stol för att sätta sig i pentryt.

Nattarbetstiden kortas bland annat ner men kommer också att förlängas upp till 9 timmar och 55 minuter, till följd kommer veckoarbetstiderna att skifta för att MTR vill få ut ett kortare snitt av veckoarbetstiderna över en längre tidsperiod. SEKO påtalade för MTR att nattarbetet på TLC är mycket krävande och att arbetspass på nästan 10 timmar kommer att vara oerhört påfrestande i längden, men talade tyvärr åter igen för döva öron.

Med det nya tjänstepaketet inför MTR även en cirkulation på personalen som inte funnits förut, detta kommer innebära att samtlig personal kommer tjänstgöra på samtliga tre banor och alla påstås från MTR komma erhålla de behörigheter som krävs för ett möjliggörande av detta.

SEKO anser att mycket av tjänstepaketet innebär försämringar för personalen.

Angående FRC.

SEKO är överens med MTR angående den nya arbetsschema som började gälla, efter vissa justeringar angående veckoarbetsiden och matraster/måltidsuppehåll. Märk väl att måltidsuppehåll betyder att det ingår i arbetstiden. Det betyder också att man ska vara då i nära anslutning till arbetsplatsen men det betyder inte att man kan inte fysiskt lämna kontoret (man ska vara i närheten).Vi förhandlar fortfarande om kompensation för lätthelgdagarna för 2011 och 2010, som vi anser att hela FRC personalen har arbetat för mycket och de måste ha kompensation för detta.

Möte med ledningen

SEKO har haft som bekant en demonstration i mars. Efter detta har vi träffat MTR.s ledning och vi presenterade en lång lista över problem som finns och att det finns inte någon dialog i seriös mening. MTR har presenterat en lista med vissa problem som kunde lösas. Detta presenterades till medlemsmöte och våra medlemmar och SEKO anser att detta inte räcker till för att man ska vara nöjd. Stora frågor har inte ens besvarats. Ett nytt möte med MTR.s ledning kommer att äga rum den 2 april. Vi kommer att informera om utgången samt hur ska vi gå vidare.

Förhandlingar om tjänstepaket för Trafik och Station

Det pågår samtal om ett nytt tjänstepaket som ska börja gälla på sommaren för spx och ksv. Vi har diskuterat med MTR och ramarna för tjänstepaket. Vi får väl se om MTR har lyssnat på våra åsikter när de olika tjänstepaketen ska presenteras till oss, så småningom. Tjänstepaket kommer att presenteras per område. Vi återkommer med information när vi får konkreta förslag från MTR. Angående Trafik, började vi diskutera gemensamma ramar för höstens tjänstepaket för alla banor. Diskussionen fortsätter, nästa möte är måndagen den 26 mars. Efter att vi är färdiga med ramarna ska presenteras tjänstepaket per bana som vi komemr att förhandla. Vi återkommer med mer information.

Övriga förhandlingar

Vi har också många andra förhandlingar som vi för med MTR. Många personärenden från alla yrkesgrupper, om situationen på Lokalvården, tvister om kollektivavtalet osv. Vi har också den 3 april en central tvist angående felräkningspengar som MTR vägrar att betala till spx. Vi börjar också på fredag den 16 mars sakta att förhandla om det lokala kollektivavtalet. På fredag vi ska diskutera lite allmänt och sedan ska vi byta på yrkanden inför det lokala varvet.

Val till klubben

Glöm inte att snart är det val till klubben och sektionerna. Se separat information om detta på vår hemsida samt på intranätet, under facklig information.

 kLUBBAKTUELLT V11 2012

Internationella Kvinnodagen i dag!


Här kommer ett uttalande som har kommit till oss från WFTU, Den fackliga Världsfederation, angående den Internationella Kvinnodagen. Vi återger detta på engelska.

International Women’s Day

Statement on the International Women’s Day, 8th March 2012

The massive bloody strike on 8th March 1857 of the female workers in the textile industries of New York who -demanding the redaction of the work hours to 10 hours/day, equal pay of men and women and health and safety conditions in the work places- were brutally attacked by the government and the employers, motivated the 2nd International Conference of the Socialist Women in Copenhagen in 1910 –held with the initiative of the great German communist Clara Zetkin- to call for the celebration of the 8th March as the International Day of Women.

This year we celebrate this International Women’s Day during a deep global capitalist crisis, which has multiple facets in the financial, economic, social, labor, environmental and political level. This deepening capitalist crisis is combined with an effort of the bourgeoisie to minimize its losses by transferring the biggest burden to the working class and the popular layers.

The female unemployment reaches over 81 million women. More and more women are employed with “flexible” working relations, part-time job, labour-broking. Today, women represent the majority of the poor and illiterate population and millions of them have no access to education, healthcare, food, clean water and other basic needs. Millions of women lack maternity protection; thousands of women die from pregnancy and lack of medical care; millions of women are forced to emigrate; millions are victims of violence, abuse, human trafficking and sexual exploitation during armed conflicts and military interventions. Additional pressure on women refers to the implications of the reduction, elimination and privatization of public social services. This has an impact on the quality of the childcare and the elderly care.

The trade unions have a responsibility and a fundamental role in developing efforts to promote gender equality in the workplace, in our own unions, in our respective countries and globally not by the equal butchering of rights but for the full satisfaction of the contemporary needs of the man and women of the working class and the popular strata.

WFTU supports all those who struggle for: Stable work for all with decent salaries, Protective measures for the unemployed, Social security and pensions for all, Maternity and parental leave for all the mothers or the fathers with full salary and social security rights, Exclusively public and free system of Education and Healthcare, no privatizations and monopoly activity. Public and free nurseries, creative leisure centers and children summer camps.

The WFTU reaffirms its commitment to support these struggles that will not end until the elimination of the conditions that allow poverty, inequality and exploitation of man by man in the capitalist system. We call for strengthening the fight, class unity and international solidarity. We call on all working women to be on the frontline of the class struggle. We appeal on all the class-oriented trade unions to enhan e the initiatives taken by the WFTU for the formation of an International Women’s’ Committee with rich action in favor of the international working women’s rights.