KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for maj, 2012

SEKO har strandat löneförhandlingarna

Posted by klubb111 på 29 maj, 2012


 De lokala löne- och övriga kollektivavtalsvillkorförhandlingarna har avslutats i oenighet.

Nu kommer det att bli centrala förhandlingar.

 

SEKO Klubb 111 har försökt fr o m den 16 mars, att förhandla bättre arbetsvillkor och löner för all personal inom tunnelbanan. Trots att MTR tackar personalen för deras arbete och för ökade vinster, vill MTR INTE satsa ett enda öre till, utöver vad det centrala avtalet föreskriver. MTR vill inte heller förbättra för personalen, varken med bättre arbetstider, reella raster eller visa att kompetens lönar sig.

 

Tvärtom vill MTR försämra för alla. Deras yrkanden byggde på att ta bort bl a uniformsavtalet, utlåningstillägget, och införa arvodister som har sämre anställningsvillkor osv. SEKO har bestämt avvisat alla MTR:s yrkanden.

 

Dessutom vill MTR höja endast med 2,6% de fasta tillägg och inte de rörliga, t ex utlåningstillägg, förflyttningsersättning, kompetenstillägg osv!

För dem som har individuella löner vill MTR bestämma hur deras löner ska se ut. Vissa kan få mer än 2,6% men det ska bekostas av kollegorna som då får mindre än 2,6%, men med en garanti på 200 kronor.

 

SEKO ville att alla ska få mer än i det centrala avtalet. Det är vi som står för vinsten som MTR skickar till Hong Kong.

 

SEKO tycker att MTR:s bud och förhållningsätt är skamligt och under all kritik!

En enig förhandlingsdelegation beslutade att skicka vidare frågan till centrala förhandlingar.

 

SEKO tycker att vi inte kan sälja våra tillägg och våra kamrater på lokalvården, trafikledningen, FRC osv. Då vi inte kunde enas med MTR om högre löner för personalen, står vi fast på att alla ska få minst 2,6% oavsett om man har lönestege eller individuell lön. Våra löner kommer att betalas retroaktivt fr o m den 1 april men vi återkommer med mer information efter de centrala förhandlingar.

 

Förhandlingsdelegationen

Jannis Konstantis, Jampe Melakoski, Edgardo Luan Rivera, Semere Gerezgiher, Gunnar Öhman, Conny Älvestam

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , | 8 Comments »

SEKO:s och MTR:s yrkanden i de lokala kollektivavtalsförhandlingarna

Posted by klubb111 på 29 maj, 2012


SEKO:s yrkanden i de lokala kollektivavtalsförhandlingarna

De lokala löne- och övriga kollektivavtalsvillkorförhandlingarna pågår. Återstår och se ifall vi hinner få lönehöjningarna till junilönen. Nedan parternas inlämnade yrkanden utan närmare detalj förklaringar :

 

SEKO har lämnat in följande yrkanden i lokala förhandlingarna:

Generellt

 • ·         Löneökning á 1500kr i månaden för alla
 • ·         Lägsta ingångslön á 19 500kr
 • ·         OB-tillägg även under grundutbildning
 • ·         Kompetenstillägg
 • ·         Särskild ålderspension vid 63år för samtliga
 • ·         Rätt till ledighet varannan helg för samtliga yrkesgrupper

Tågförare

 • ·         Max omloppstid á 8.40
 • ·         Påtider inkluderas i beräkning av ”tid på tåg”

Värdar

 • ·         Max 1.30 i sträck utan paus/rast vid tjänstgöring på plattformen
 • ·         Minsta pauslängd á 20min
 • ·         Dubbelbemanning på tjänstgöring vid plattform

Spärrexpeditörer (och värdar med kombitjänst)

 • ·         Minsta pauslängd á 20min
 • ·         Tid i spärr max 2.30 utan paus/rast
 • ·         En garanterad, ”reell” rast á 35min

Lokalvårdare

 • ·         Lönestege
 • ·         Årlig placering

Deltidsanställda

 • ·         Likställande av samtliga villkor som är sämre än heltidanställdas
 • ·         Mertid max 200tim per år (enligt arbetstidslagen)

 

         Nedan MTR:s inlämnade krav:

 • ·         De centrala löneavtalen för Almega spårtrafik ska styra löneökningarna vid MTR Stockholm AB.
 • ·         Modernisering och redigering av nuvarande kollektivavtal
 • ·         Beklädnadsbestämmelserna bort från kollektivavtalet
 • ·         Borttagande av löneskydd vid omplacering av organisatoriska skäl
 • ·         Förman/arbetsledare skall utses av arbetsgivaren
 • ·         Borttagande av utlåningsersättning
 • ·         Inrättande av en särskild anställningsform, behovsanställda
 • ·         Bortagande av begränsningen att max 20% av restiden kan ersättas med pengar.

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , | 2 Comments »

Information angående det centrala avtalet

Posted by klubb111 på 22 maj, 2012


De centrala förhandlingarna är klara. Här nedan du kan klicka och läsa lite mer information.

Avtalsinfo nr 2 – Centrala förhandlingar

Underskrivet avtal Spår 2012

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 21 2012. – Angående utvecklingssamtal och betygsystemet

Posted by klubb111 på 22 maj, 2012


Vi fick veta från en del arbetskamrater att MTR betygsätter våra anställda. De använder utvecklingssamtal för att göra detta. MTR beskrev till SEKO enligt följande text om utvecklingssamtal.

 

”Syftet med utvecklingssamtalet är att ge dig tid att diskutera din arbetssituation. Samtalet kommer bland annat att beröra hur du upplever din arbetssituation, hur du upplever din chef och er kommunikation och vad du förväntar dig av ledarskapet, hur du och din chef tillsammans kan skapa förutsättningar för att vi ska nå våra mål, din arbetsinsats samt identifiera styrkor och eventuella utvecklingsbehov. De utvecklingsbehov som identifieras kommer att ligga till grund för planering och genomförande av utvecklingsaktiviteter, som stöttar både din individuella utveckling och gruppens.”

 

MTR försöker genom detta att betygsätta personalen och i vissa fall finns det effekt även på löneutvecklingen.

 

SEKO anser att målet med utvecklingssamtalet är en dialog mellan arbetsgivaren och de anställda för att de anställda ska utvecklas.

 

Därför SEKO är stark emot att betygsätta personalen oavsett om man har individuella löner eller tarifflöner.

 

SEKO rekommenderar sina medlemmar att om man ska kallas till utvecklingssamtal ska ta upp de problem som finns på arbetsplatsen och kräva åtgärder för att arbetsgivaren ska lösa dem.

 

SEKO rekommenderar sina medlemmar att man inte ska medverka till någon betygsättning.

 Klubbaktuellt v 21 2012

Posted in Information | Taggad: , , | 2 Comments »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 20 2012.

Posted by klubb111 på 22 maj, 2012


Information om bl a

F-system på TLC under sommaren

Servicecoacherna

Deltidsförare

Lokala varvet

Klubbstyrelsemöte

Övriga förhandlingar 

Klubbstyrelsen

Klubbaktuellt v 20

Posted in Information | Taggad: , , | 8 Comments »

Räkafton 15 juni 2012

Posted by klubb111 på 22 maj, 2012


Klubb 111 anordnar en räkafton fredagen den 15-6-12 med Vindhem. Båten avgår från Slussen KL 19.00 åter ca 23.10.

 

Vi kommer att äta räkor eller tacos, så mycket man vill. På tillbakavägen serveras en ostbricka. Drickan består av 2 öl eller en ½ flaska vin. Alt alkoholfritt

 

För dig som är medlem i SEKO klubb 111 kostar det endast 120 kr, resten står klubben för.

 

Din anmälan gör du genom att betala in till din sektion, eller genom att sätta in pengar på postgirot nr 456214-6 tillhanda senast fredag den 8 juni  2012.

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet, och om du vill äta räkor tacos, eller veg

 

Välkomna önskar styrelsen för klubb 111

Räkafton

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: