Klubbens tidning är på gång!


Redaktionen har träffats (alla kunde inte komma pga semester) men vi kom fram till följande:

1. Arbetsnamn för tidningen ska vara 111:an Tidning för SEKO tunnelbanan eller SEKO Tunnelbanans tidning. Vi utlyser en tävling för ett nytt namn (om det ska komma fram något bättre). Pris ska vara en presentkort samt två biobiljetter, värde ca 500 kr.
2. Första numret ska komma ut veckan 35 (27/8-31/8).
3. Manustopp för tidningen ska vara v.34, fredagen den 24 augusti.
4. Alla sektioner ska ha högst en sida att rapportera från sektionen. Det är viktigt att sektionen kommer med rapporten fram tills vi har manustopp.
5. De tre Skyddsombudsorganisationer ska ha en sida att rapportera. Det är viktigt att Skyddsombudsorganisationen kommer med rapporten.
6. Uppmana medlemmarna och förtroendevalda att skicka in olika bidrag (texter, bilder, teckningar, reseskildringar, korsord, allt möjligt)!
7. Redaktionen har rätt att redigera materialet, förkorta osv.
8. Bilderna ska skickas separat, inte tillsammans med texten. Texten ska vara på Word och från PC. Om någon har Mac, sätt texten in i mailen.
9. Vårt mål är att vi ska komma ut nästan varje månad men vi får väl se hur vi ska göra på nästa redaktionsmöte.

Avtalsinformation nr 4 – Klart med lönerna för 2012


Klart med lönerna för 2012

SEKO och MTR har fört förhandlingar i tre månader angående lönerna och det lokala kollektivavtalet. MTR vill försämra vårt kollektivavtal (ta bort utlåningstillägg, uniformsavtalet, minska lönerna för dem som omplaceras pga av organisatoriska skäl och t o m införa behovsanställda som ska arbeta när MTR vill ha dem (anställda dag för dag)! SEKO sa NEJ till alla försämringar. MTR ville inte acceptera ett enda förslag som skulle förbättra för personalen.

Sedan MTR inte ville betala alla tillägg och kom med ett skambud för de som har individuella löner. Därför skickade vi förhandlingen centralt mellan SEKO och Almega. Samtidigt pågick förhandlingar om felräkningspengar för spx och ksv som MTR inte velat betala sedan förra året.

SEKO centralt och MTR kom då överens om att alla tillägg ska betalas retroaktivt fr o m den 1 april 2012 och att felräkningspengar ska bakas in i lönen. Därför kunde förhandlingar sedan fortsätta lokalt och avslutades nyligen.

Resultatet blev följande:

 

Alla löner betalas ut retroaktivt fr o m den 1 april 2012.

1. När det gäller tarifflönerna ökar alla lönestegen med 2,6%. Utöver detta fick vi en pott på 0,1% som skulle fördelas bara till spx och ksv som resultat av att det inte finns felräkningspengar. Det innebär att alla spx och ksv får mellan 2,7%-2,8%.

 

2. Vi inför också en ny kategori som heter värdar-servicecoacherna med 900 kr mer än vanliga värdar på alla stegen.

 

3. Resultat av de individuella lönerna blev varierade. Vi är inte nöjda med resultatet då vi ville att alla ska få 2,6% och om MTR vill betala mer, skulle det vara utanför potten. Detta var en av anledningarna att vi skickade frågan centralt. Det blev inte så i år i alla fall. Vi kommer att ta upp frågan med förbundet för att på detta sätt inte lämna fria händer till arbetsgivaren att bestämma och fastställa lönerna. Trots att många får mindre än 2,6% lyckades vi öka potten för lokalvårdarna, trafikledare, arbetsledare, stationschefer, FRC, Hittegods osv till 2,63% och minska antal medlemmar som låg under 2,6%. I början hade vi många som låg under 1,5% men vi lyckades minska dem till ett fåtal personer. Som sagt är vi inte nöjda men utifrån förutsättningarna lyckades vi höja lönen till många utifrån det ursprungliga förslaget från MTR. På protokollet godkände inte vi de individuella lönerna.

 

4. ALLA tillägg höjs med 2,6%, retroaktivt fr o m den 1 april 2012.

 

5. Lönen kommer att betalas ut med julilönen.

 

Förhandlingsdelegation

Jannis Konstantis, Jan ”Jampe” Melakoski, Gunnar Öhman, Edgardo Luan Rivera

De nya lönerna och nya tillägg är klara för 2012!


Här nedan finns det dokument som visar de nya lönerna och de nya tillägg för 2012. Märk väl att det gäller retroaktivt fr o m den 1 april 2012 på lönerna och nya tillägg och det ska betalas ut i samband med julilönen.

Ni som har individuell lön, kolla med oss för att se hur stor blev lönehöjningen.

Löner och lönetillägg gällande MTRs spåravtal 20120401