KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for september, 2012

Mycket viktig information angående de förare som arbetar 50%!

Posted by klubb111 på 25 september, 2012


MTR kallade oss till förhandling i slutet av förra veckan. De ville informera oss att man vill ”erbjuda” alla förare som har anställningskontrakt på 50% med månadslön att gå över till en ny anställningsform 40-75% med timlön.

SEKO motsätter sig detta och anser att det behövs flera heltidsförare inom tunnelbanan.

SEKO vill påpeka några viktiga saker för er som arbetar som 50% att tänka på om MTR kommer med ”erbjudandet”.

  1. Om ni ska acceptera deras ”erbjudande” betyder det att ni kanske nu får t ex 60% men på nästa placering eller om det ska bli en ny trafiklösning,  MTR kan fritt ändra detta till t ex 40% med timlön och inte månadslön. Detta betyder stora ekonomiska förluster för er.
  2. Att man har månadslön och inte timlön är bättre. T ex om ni har en anställningsgrad på 55% med timlön istället av 50% med månadslön, förlorar ni också mycket pengar, då timlön är mindre.
  3. Att ni har 50% i dag betyder att MTR måste fylla er arbetstid upp till 50%. Om ni har timlön kan de höja er arbetstid och få mindre betalt också för detta. T ex en 50% i dag har en tjänst på 3.36 varje dag som S1. Om man har 55% med timlön ska ni arbeta mer än 4 timmar per dag och med mindre lön än om ni hade månadslön.

SEKO vill informera er att ni måste tänka efter innan ni skriver under. Om ni har frågor och funderingar, kontakta oss, omgående.

Styrelse Klubb SEKO Tunnelbanan, SEKO Klubb 111

 

Posted in förare, Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Angående sprucken avlösning

Posted by klubb111 på 20 september, 2012


Vi har fått veta att TLC, på order uppifrån, beordrar förare när de ska ha avlösning att köra vidare, utan att invända en reservförare, trots att det kanske finns flera reserver i mässen! Allt för att hålla tiden men det går ut över förarna och deras arbetsmiljö. Detta skapar mycket irritation och klagomål mot MTR.

SEKO har inte alls blivit informerade om detta, som vanligt den senaste tiden. SEKO tycker att detta är helt åt skogen och det går att planera bättre! I de flesta fall vet man om att det ska bli en sprucken avlösning. MTR måste planera bättre också att det finns resurser på kvällen/natten så att man undviker sådana situationer. Istället beordrar man förarna att fortsätta, utan att berätta när de ska bli avlösta.

 

För er information vill SEKO meddela att vid oplanerad händelse (övertid) vid sprucken avlösning i första hand ska man åka till ändstation och tillbaka, i andra hand ska man sitta högst 5 timmar (stora problem i trafiken) och i tredje hand (katastrofläget)  upp till 6 timmar.

 

Så står det i kollektivavtalet:

”I den mån trafikbehovet eller arbetets beskaffenhet så kräver, får arbetsledningen

beordra arbetstagare att utföra arbete på övertid, såvitt möjligt efter frivillig överenskommelse. Om arbetstagaren har giltigt skäl att inte utföra övertidsarbete, ska

hänsyn tas härtill. Meddelande om övertidsarbete ska lämnas i god tid  och  om

möjligt senast i samband med rast eller den sista pausen under den ordinarie arbetstiden.

Vid trafikhändelse eller då avlösning inte sker har förare skyldighet att köra tåget

till ändstation och åter till avlösningsplats alternativt vagnhall/uppställningsspår.

Då övertidsarbete medför att arbetstiden överstiger 6 timmar utan att rast av

minsta tillåtna längd kan förläggas, gäller följande:

1. Om övertidsarbetet utförs före planerad rast: föraren avslutar dagens arbete vid återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningsspår.

2. Om övertidsarbetet utförs efter rast: Det antal minuter som överstiger 6 timmar tillgodoräknas arbetstagaren som kvittningstid. Föraren avslutar arbetsdagen vid återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningsspår. Övertidsersättning utges även för den tid som genererar kvittningstid.

Vid trafikhändelse som medför att föraren inte når avlösningsplats gäller i första

hand att arbetet skall maximeras till 6 timmar. Vid behov får dock arbetet överstiga 6 timmar men inte överstiga 6 timmar 40 minuter. Om arbetet överstiger 6 timmar gäller följande:

1. Om övertidsarbetet utförs före planerad rast: föraren avslutar dagens arbete senast när ovanstående tidsgräns nås.

2. Om övertidsarbetet utförs efter rast: Det antal minuter som överstiger 6 timmar tillgodoräknas arbetstagaren som kvittningstid. Föraren avslutar arbetsdagen vid återkomst till avlösningsplats, vagnhall eller uppställningsspår. Övertidsersättning utges även för den tid som genererar kvittningstid.”

 

Styrelse Klubb SEKO Tunnelbanan, SEKO Klubb 111

P.S. Några har haft invändningar angående skyldigheten att köra vidare vid sprucken avlösning. Vi vill meddela att om man känner att säkerheten kan inte garanteras eller när man har slut för dagen och har förhinder (måste hämta barnen från dagis/har bokat tid på vårdcentralen eller liknade), finns enligt SEKO inte den skyldigheten.

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, TLC | Taggad: , , , , | 4 Comments »

Angående arbetet på vita linjen!

Posted by klubb111 på 11 september, 2012


Hej!

Vi har fått veta att en del arbetsledare inom Lokalvården skickar lokalvårdare för att städa och moppa vita linjen på plattformen i olika stationer utan att man har tänkt på säkerheten!

Detta är helt oacceptabelt och det strider mot Trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan (Tri Tub) som styr hela tunnelbanan. Så står det på TRI TUB och gäller alla!!!

Läs mer på bifogade filen

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis Ordförande SEKO, Tunnelbanan, Klubb 111

Semere Gerezgiher Ordförande sektion Lokalvården

Angående arbetet på vita linjen

Posted in Arbetsmiljö, Information, Lokalvård | Taggad: , , , , , | 2 Comments »

SEKO sänker A-kassaavgiften

Posted by klubb111 på 11 september, 2012


SEKO har beslutat att fr.o.m. september sänka A-kassa avgiften med 45kr. Läs mer i bifogad infoblad från förbundet. En uppdaterad avgiftstabell inkl. fackavgift återfinns i den andra PDF-dokumentet.

Nya avgiftsklasser september 2012 SEKO Tunnelbanan Klubb 111 (1)

SEKO sänker a-kassa avgiften

Posted in Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Klubbens tidning är ute!

Posted by klubb111 på 7 september, 2012


Här kommer det första numret av Klubbens tidning!

Läs denna och återkom till oss med kommentarer.

TubenNr1

Obs! Den är en stor fil så det tar ett par minuter att filen ska laddas ner.

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: