TRADITIONELL RÄKAFTON!


Klubb 111 anordnar en räkafton lördag den 15-6-13  och fredag den 21/6 13 med Vindhem. Båten avgår från Slussen KL 19.00 åter ca 23.10.

Vi kommer att äta räkor eller tacos, så mycket man vill. På tillbakavägen serveras en ostbricka. Drickan består av 2 öl
eller en ½ flaska vin, det finns även alkoholfritt alternativ.

För dig som är medlem i SEKO klubb 111 kostar det endast
120 kr, resten står klubben för.

Din anmälan gör du genom att betala in till din sektion, eller genom att sätta in pengar på postgirot nr 456214-6 tillhanda
senast fredag den 8 juni  2013 för den 15 och den 14 för den 21
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet
och om du vill äta räkor , tacos, eller vegetariskt.

Välkomna, önskar styrelsen för Klubb 111!

Räkbåt 2013

Solen skiner – ta hand om er och familjen


Nu har solen och värmen kommit till Stockholm. Speciellt nästa vecka måndagen till söndagen, 3-9 juni, temperaturen kommer att ligga mellan 20-25 grader varmt.

Det är ett utomordentligt tillfälle att du ska ta det lite lugnt, vara med familjen, ta hand om dig själv, speciellt när vi stressar och jobbar hård med att städa, ta hand om trafikanter, att bemanna tåg, spärr, trafikledningar, FRC och hittegods.

SEKO tycker att om man stressar, jobbar mycket övertid osv, ökar riskerna på att man ska göra fel, att det blir problem med säkerheten och arbetsmiljön både för dig själv och andra arbetskamrater.

SEKO vill uppmärksamma alla våra arbetskamrater att ta tillvara på den ledighet och fridagar som ni har och gör det speciellt den första veckan i juni, tillägna den till er själva, er hälsa, era familjer, vänner och pojk/flickvänner.

Det finns större värden i livet än bara arbetet.

 

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 111 – Tunnelbanan

Solen skiner

Massmedia om SEKO:s manifestation


Här kommer några artiklar från olika tidningar och andra media som har skrivit om vår manifestation den 27 maj 2013

demonstration-metro-27-maj-2013

Sekotidningen

http://sekotidningen.se/artikel/protestmarsch-mot-mtr/

Proletären

http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/seko-protest-mot-privat-drift

Offensiv

http://offensiv.socialisterna.org/sv/1052/inrikes/9550/?tpl=118

Riktpunkt

http://www.riktpunkt.nu/2013/05/stockholm-protest-mot-privatiseringar/

Östermalmsnytt

http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Nyheter1/Tunnelbanepersonal-demonstrerar-i-Ralis-/

Stockholms Fria Tidning

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/98013

ÖPPET BREV till MTR:s ledning


SEKO KRÄVER att placeringarna på station stoppas tills det är säkrat att det sker enligt kollektivavtalet och samtliga sökande har korrekt beräknade placeringsdatum

Eftersom MTR behagar sig inte och ens besvara våra förhandlingsbegäran, trots påminnelser, provar vi ifall vi kan få till stånd en ”konstruktiv dialog” genom ett öppet brev.

Härmed kräver SEKO att MTR stoppar samtliga placeringar på station tills det är säkrat att alla placeringsdatumen är korrekta. För detta finns det gott om tidsutrymme då tjänsterna ska träda i kraft först om 3 månader. Ifall det behövs en uppskjutning av tidplanen även på tåg, återstår att se.

Vi vill härmed också uppmärksamma MTR att vi kommer och under inga omständigheter och tillåta att en ev. placering har genomförts i strid mot kollektivavtalet. Ifall någon med ett felaktigt placeringsdatum har missgynnats, kommer vi och ogiltigförklara placeringen och den måste göras om. Detta inte sagt som en hot utan som en enkel konstaterande.

Vi har också noterat att ni plötsligt och ensidigt hittat på egna tolkningar om tillämpningar och som skiljer sig från den tidigare samsynen. Vi begär en redovisning samt förhandlingar om på vilka grunder MTR baserat de genomförda ”korrigeringarna”.

Att placeringsdatumen skall vara korrekta torde parterna ha en samsyn om. Vi begärde redan i februari ett möte med er i syfte att just säkerställa en partsgemensam samsyn. Den konstruktiva dialogen uteblev och ni valde att ensidigt fastställa er tolkning. Vi vill påminna er om att detta är en kollektivavtalad § varvid parterna måste vara överens.

Under alla år har vi tvistat med våra arbetsgivare om en hel del ämnen. Dock aldrig kring § 19 vilket är fullt logiskt eftersom det inte torde finnas någon ekonomisk vinning i det hur anställdas interna ordning i att välja tjänster är. Så borde det vara även med MTR men uppenbarligen inte. Om ni av ”principiella skäl” finner er rätt ”att leda och fördela arbetet” begränsad är det bara och beklaga, men ert angrepp på denna §, vilket framgått även i andra sammanhang, är det slutliga beviset på att ni fullständigt saknar respekt mot facket och anställda.

29 maj 2013, 2 dagar efter de uttalade ”löften” i Höga tornets ljusgård

 Klubbstyrelsen SEKO Klubb 111

samt en oerhört upprörd medlemskår

Angående placeringsordningen på Trafik


MTR har gjort det igen!

Placeringslistorna som är ute var fel! Vi har tagit upp detta i går och MTR förklarade sig att man gick på att man ska gå på LAS-datum för deltidarna.

SEKO förklarade att det är kollektivavtalet som gäller och därför man ska gå på placeringsdatum.

MTR lovade att skicka en ny lista. Den nya listan innehåller, enligt uppgift, också felaktigheter.

SEKO vill påpeka att MTR ensidigt bestämde sig, utan att informera oss, att kolla allas anställdas placeringsnummer. Vi vet inte själva vilka kriterier MTR använde och hur de har tolkat kollektivavtalet. En sak är säker, de har lyckats skapa igen förvirring och oro bland personalen.

Om arbetsgivaren har gjort fel och vi kan bevisa det, även i ett enda fall som påverkar placeringsordningen, kan leda att hela placeringen kan ogiltigförklaras.

Ni, som tycker att ni har fått fel placeringsnummer, kontakta oss omgående! Så maila till oss: sekotunnelbanan@gmail.com

Skriv till oss hur har ni jobbat och om det var en oavbruten anställning. Tänk på att om man hade en oavbruten anställning, gäller också tiden från SL, Connex och Veolia.

Mvh 

Jannis Konstantis

Ordförande

SEKO Tunnelbanan

Angående placeringsordningen på Trafik

Manifestation i dag, en kort rapport


I dag ägde rum en manifestation mot bl a MTR.s personalpolitik.

Här kommer talet från SEKO Tunnelbanans ordförande, Jannis Konstantis

Tal manifestation 27 maj 2013

Talare var bl a utöver Klubbens ordförande, Jan Rudén, SEKO:s förbundsordförande, Alexander Lindholm, SEKO:s Stockholmsavdelning ordförande, Edgardo Luan Rivera, Klubbens vice-ordförande samt Lars Dahlberg (S) och Håkan Jörnehed (V) båda politiker från Stockholms läns landsting.

MTR meddelade oss också i dag att 14 av de 16 provanställda erbjuds förlängd anställning t o m augusti 2013 och det finns möjlighet för tillsvidare anställning. Vi kommer kämpa även för de två som kommer sägas upp. Vi vill tacka alla våra arbetskamrater, för deras stöd.

Vår kamp fortsätter!

Alla för en och en för alla!

Några bilder också från manifestationen.

Demonstration metro 27 maj 2013 demonstration metro1 27 maj 2013

Demonstrationen går från Rålambshovsparken till MTR:s huvudkontor

Demonstration metro2 27 maj 2013 Demonstration SEKO 27 maj 2013

Del av demonstrationen utanför MTR:s huvudkontor

Demonstration SEKO ordförande 27 maj 2013 demonstration SEKO TUB 27 maj 2013

Klubbens ordförande pratar utanför MTR:s huvudkontor

Säkerhetsbrister i tunnelbanan


 

Säkerhetsbrister i tunnelbanan

 

8 tunnelbanevagnar som just nu rullar i trafik kan när som helst spåra ur, det menar fackförbundet SEKO. Orsaken är att man upptäckt sprickor i de koppel som håller ihop vagnarna. Men trots det låter SL och MTR tågen rulla.

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-stockholm?video_id=2363201

Detta rapporteras på TV4 Lokala Nyheter i går. Skydsombudsorganisationen informerade att man tänkte lägga ett skyddsombudsstopp om man gjorde inte en grundlig undersökning på de vagnar som har de största sprickor. MTR i dag meddelade Skyddsombudsorganisationen att de tänkte göra det (ta bort golvet och undersöka orsakerna noga). Skyddsombud ska närvara.

Skyddsombudsorganisationen tyckte också att de andra vagnarna som har sprickor ska tas ut ur trafik. MTR, TBT och Bombardier anser att det finns ingen risk.

MANIFESTATION den 27 maj i Rålambshovsparken mot MTR:s personalpolitik


Arbetskamrater!

SEKO protesterar mot en omänsklig personalpolitik som är ett resultat av MTR:s ekonomiska vinstintresse. De senaste dagarna har MTR valt att inte förlänga provanställningen, dvs säga upp många kundservicevärdar, för att företaget ska skicka till ägaren en ännu större vinst än dagens. Det företag som vill skapa ”Världens bästa Tunnelbana där kunden är i fokus” vill åstadkomma detta genom att även äventyra säkerheten för både kund och personal. Vilka kunder är det då som står i fokus kan man fråga sig, måhända det är den aktieägande kunden. Utöver detta har vår arbetsmiljö för alla blivit sämre. Under manifestationen kommer ett antal olika talare att hålla korta anföranden omkring ämnet ”Kollektivtrafik”. SEKO anser att det är vi (bl. a spärrexpeditörer, kundservicevärdar, förare, trafikledare, arbetsledare, lokalvårdare, FRC och Hittegodspersonalen) som producerar allt; som är tunnelbanan! Utan oss fungerar inte tunnelbanan, oavsett hur fina olika mål och planer de än har. Alla för en och en för alla.

 Vi protesterar bland annat mot:

  • Att trasiga tåg som inte borde vara i drift körs i trafik. Trafikledare som sitter ensamma i trafikledningscentralen och man äventyrar att en händelse liknade det som Rinkebybranden 2005, med tiotals skadade, ska upprepas.
  • Möjligheterna för personalen, speciellt spärrexpeditörer, att kunna gå på toaletten har försvårats ytterligare. Förare som inte heller hinner gå på toa pga mycket korta vändtider och man äventyrar då säkerheten.
  • att personalen redan i februari tvingas planlägga sin ledighet för hela året och MTR:s godtycklighet i att hantera semestern samt avsaknaden av flexibilitet.
  • Även chefer som trafikgruppchefer, stationschefer som mår dåligt och att MTR pekar med hela handen.
  • att MTR nyanställer samtidigt som de säger upp personal som de är själva nöjda med och bryr sig inte om konsekvenserna för de egna anställda.
  • Att MTR inte satsar på rättvisa löner för lokalvårdare men istället betalar stora viten till SL.
  • att MTR försöker manövrera bort fackföreningar och skyddsombudsorganisationen genom att förhala olika förhandlingar och arbetsmiljöåtgärder.
  • Att MTR lever inte upp till sina egna uttalade löften och åtaganden. Att företaget inte inser sanningen i sitt eget uttalande om personalens värde.

Vi samlas i Rålambshovsparken klockan 11:00 där vi bjuder på korv och kaffe. Klockan 12:00 tågar vi i samlad trupp till MTRS huvudkontor på Rålambsvägen 17. Kom inte i uniform! Du hittar hit genom att ta buss nr 4 eller nr 1, hållplatsen Västerbroplan. Parken går inte att missa då den ligger på andra sidan gatan.

Välkomna!

Manifestation den 27 maj 2013

Grillfest för alla medlemmar som jobbar på Blå linje den 8 juni


ALLA SEKO-MEDLEMMAR PÅ BLÅ LINJE ÄR VÄLKOMNA!

VAR: Akalla By (vid dansbanan)

NÄR: Lördagen den 8 juni 2013

TID: Klockan 13-19

Det blir ett medlemsmöte klockan 15:00 med information från sektionen, klubben och från skyddsombuden. Frågor eller Funderingar? Ta upp det på mötet!

Det kommer att grillas nötkött. Önskas vegetariskt alternativ, säg till vid anmälan. Det bjuds också på alkoholfri dryck. Passa på att träffa dina kollegor så håller vi tummarna för en solig och trevlig dag!

Anmäl dig till Orhan Cirik, via orhan.klubb111@gmail.com eller 0737620905. Det går också bra att anmäla sig till Altaf Chaudhry, altaf.chaudhry@mtrstockholm.se eller 0739821020.

 

OBS! ANMÄL DIG SENAST DEN 5 JUNI.

// Mvh Styrelsen Sektion Blå

GRILLFEST Akalla 8 juni 2013