KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for juni, 2013

Besök till våra strejkande kolleger på Söderhallarna!

Posted by klubb111 på 25 juni, 2013


I dag tisdagen den 25 juni, kl 10.00, besökte en delegation från Klubbstyrelsen våra arbetskamrater som strejkar nu i en vecka vid Söderhallarna.

Delegationen bestod av:

Jannis Konstantis, Klubbordförande

Edgardo Luan Rivera, vice ordförande

Olle Persson, sekreterare och ordförande på Röda linje

Moncef Jerbi, kassör

Gunnar Woldén, Huvudskyddsombud Trafik

VI uttryckte vår solidaritet till de strejkande, beklagade att vi kunde inte delta och överlämnade ca 100 st kanelbullar till strejkvakterna och andra som samlades utanför. Vi pratade också med en del bussförare.

Klubben kommer att fortsätta med vår solidaritet till bussförarna som strejkar.

Seger till bussförarnas strejk!

Söderhallarna 3

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Många nya medlemmar till SEKO

Posted by klubb111 på 25 juni, 2013


De senaste dagarna strömmar in medlemmar till Seko Tunnelbanan.

T o m idag, 25/6 ca 60 nya medlemmar kommit in till vår klubb.

Vi välkomnar alla nya medlemmar och vi lovar att vi fortsätter vår kamp tillsammans med alla för bättre villkor i tunnelbanan.

Posted in Information | Leave a Comment »

Uttalande angående det centrala avtalet

Posted by klubb111 på 24 juni, 2013


SEKO Klubb 111 – Tunnelbanan anser följande angående det centrala avtalet som skrevs under den 19 juni 2013 mellan SEKO och Almega.

SEKO har inte gjort allt, har inte löpt linan ut för att vi skulle få igenom våra krav, utifrån varslet om strejk som har utlysts för den 20 juni 2013.

Det fanns ett stort tryck underifrån, från våra medlemmar, som SEKO inte använde för att klara striden.

SEKO hade några principiella krav och hur gick det då med dem?

  1. Övertagandet av verksamhet vid upphandlingar. Där å ena sidan lyckades SEKO i stort sett med Götalandståg men samtidigt hände inget med principfrågan, dvs att kollektivavtalet inte ska gälla bara i ett år, som det är i dag enlig lag och sedan kan arbetsgivaren dumpa det lokala kollektivavtalet.
  2. Ett års avtal. Vi har tecknat tre års avtal med möjlighet till uppsägning varje år. Erfarenheter visar att när det finns en sådan klausul, används den aldrig från SEKO, för att inte ”äventyra” det vi har.
  3. Behålla ITP-avtalet, angående pensioner. Där har SEKO lyckats, som det ser ut.
  4. Löneökningar. Där var det redan bestämt sedan Metall gjorde upp det dåliga löneavtalet med arbetsgivarna. Vi kunde inte påverka detta, då fanns det ett riktmärke bestämt.
  5. Hot och våld situation. Där blev det….en arbetsgrupp.
  6. Man har även inrättat en arbetsgrupp till för att se över de lokala avtal som kanske kan komma in som bilagor till det centrala avtalet. Kanske positivt då det stärker våra villkor om det händer något, men vi vet inte var vi hamnar i diskussionerna med arbetsgivarna. Det kan hända att en del av villkor i de lokala avtalen ändå försvinner.

SEKO Klubb 111 tycker att det fanns ett stort tryck mot Almega. Kommunals strejk och SEKO:s varsel om strejk hjälpte varandra och var en enorm kraft mot arbetsgivarna. Självklart kan man aldrig veta om man vinner eller förlorar med en strejk men vi har aldrig prövat detta. Vi kunde pressa dem att komma överens principiellt om övertagandet och inte skjuta upp frågan till framtiden.

Sammanfattningsvis tycker vi att SEKO inte har kämpat tilläckligt, att man inte löpt linan ut.

 

SEKO Klubb 111 tycker också att ST spred olika rykten som försökte förvirra våra arbetskamrater. Först varslade ST inte ens om strejk och det visar hur de tänker inte kämpa för våra avtal. För det andra spred de olika lögner, såsom att SEKO medlemmar ska inte få retroaktiv lön fr o m den 1 april 2013, som inte stämmer överhuvudaget. ST har inte ens deltagit i de förhandlingar som har ägt rum, utan bara skrev under protokollen.

 

Det är dags för oss att ställa krav också på SEKO förbundet för att kunna öka medlemsinflytande. T ex med att ha lokal strejkrätt. Ett annat bra exempel är vad som sker i Norge och Danmark med medlemsomröstning inför undertecknade av de centrala avtalen. Vår klubb ska driva frågorna mot förbundet och i samordning med andra klubbar ännu hårdare.

Mer detaljerad information om det centrala avtalet samt om förhandling om det lokala avtalet kommer under denna vecka.

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 111 – Tunnelbanan

Posted in aktioner, avtal, Förhandlingar, Information | Taggad: , , , , , | 3 Comments »

EXTRA MEDLEMSMÖTE 24:e JUNI

Posted by klubb111 på 20 juni, 2013


Nu på måndag den 24:e juni håller klubben ett extra medlemsmöte med anledning av det avtal som som slöts mellan Almega och SEKO.

Mötet kommer att hållas i Målarettans lokaler på Erikslundsgatan 4. (T) Midsommarkransen,

Karta: http://goo.gl/maps/KnzQM

På Dagordningen:

– Formalia

– Centrala Spåravtalet 2013

– Strejkarbetet i klubb 111 (förberedelserna vid en eventuell strejk)

Vi bjuder på fika, varmt välkomna önskar styrelsen

Kallelse medlemsmöte 24 Juni 2013

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Protokoll – central avtal samt avtal om Götalandståg

Posted by klubb111 på 19 juni, 2013


Här kan alla läsa båda protokoll som tecknades idag.
Den ena är det centrala avtalet som reglerar pensionsavtalet som Almega ville ta bort i stort sett och lönenivån samt andra frågor som utökning av föräldraledighet samt andra frågor såsom att avtalsperiod är 3 år men man kan säga upp detta efter varje år.
Det andra har att göra om avtalet om Götalandståg som var anledning om själva övertagande av verksamhet.
Märk väl att på alla förhandlingar var SEKO och Almega. ST var tvungna bara sedan att skriva på….

Posted in avtal, Information | Taggad: , , | 6 Comments »

Vi vill tacka alla våra medlemmar!

Posted by klubb111 på 19 juni, 2013


SEKO Klubb 111 vill tacka alla våra medlemmar som ställde upp i kampen för bättre villkor. 

Vi från Klubben vet att det fanns en stor stridsvilja bland oss. Det blev inte strejk men att Almega backade i många frågor är en resultat av de bestämda medlemmar som vi har. Vi var villiga att strida för de frågorna och vi kommer att göra det igen, varje gång arbetsgivaren försöker försämra för oss.

Vi kunde nå ett bättre resultat men avtalet är klart och vi kommer att gå igenom alla detaljer.

Klubbstyrelsen ska träffas på måndag den 24 juni och diskutera det centrala avtalet. Vi kommer också kalla ett extra medlemsmöte, förmodligen också på måndag den 24 juni. Separat kallelse kommer imorgon.

Tack ännu en gång!!! 

Posted in avtal, Information | Taggad: , , | 8 Comments »

Strejken är avblåst! – SEKO har som enda förbund i branschen tagit fighten för medlemmarnas villkor!

Posted by klubb111 på 19 juni, 2013


SEKO tvingades till varsel eftersom arbetsgivarna varit ovilliga att förhandla och inte insett vikten av ett stabilt branschavtal som säkrar anställningsvillkoren för våra medlemmar.

–          Avtalstiden är det viktigaste i hela uppgörelsen i och med att vi därigenom kan säkra att seriösa kollektivavtal tecknas när nya bolag träder in i branschen, när nya upphandlingar görs samt vid verksamhetsövergångar.
Trycket har varit hårt från arbetsgivarna att det även inom vårt avtalsområde skulle tecknas ett treårsavtal. Till skillnad från övriga arbetsmarknaden har möjligheten att säga upp avtalet varit avgörande för SEKO, därför har vi tecknat ett treårsavtal som är uppsägningsbart efter 14 respektive 24 månader.
Vi har då möjligheten att ta till konfliktvapnet vid problem kring tecknande av lokala kollektivavtal. I praktiken innebär detta att vi varje år har möjligheten att försvara medlemmarnas villkor med de stridsåtgärder vi bedömer vara lämpliga. Detta kommer att vara ett måste för SEKO så länge vi inte har ett centralt avtal som förhindrar dumpning av löner och villkor.

Avtalet löper på 36 månader, 1 april 2013 – 31 mars 2016 och löneutrymmet är 6,8 %.
Löneökningar enligt följande:
År 1: 2,7 %
År 2: 1,8 %
År 3: 2,3 %

SEKO och SJ har kommit överens om att behålla värdet i det nya kollektivavtalet på Götalandståg AB. SEKO är väldigt nöjda med att ha drivit frågan i hamn.

ITP-frågan är också den löst. Bestämmelserna fortsätter att gälla på oförändrat sätt för samtliga anställda. Även nytillkommande bolag ska använda pensionsplanen ITP.

Ett arbete, tillsammans med arbetsgivaren, ska sättas igång för att se över branschavtalet. Det nuvarande avtalet räcker inte till i en avreglerad bransch. SEKO:s målsättning är att skapa ett nytt centralt branschavtal med attraktiva och stabila arbets- och anställningsvillkor som kan tillämpas på alla spårtrafikföretag. För oss är det här ett mycket viktigt arbete eftersom ett bra centralt avtal förhindrar dumpning av löner och villkor.

Arbetet för att hitta en lösning kring riskerna med ensamarbete, hot och våld ska fortsätta.

Vi har med detta återigen visat att tillsammans är vi starka. Förhandlare och förhandlings-delegationen tackar för allt engagemang från våra medlemmar. 

Posted in avtal, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Strejken avblåst – SEKO stoppar avtalsdumpning inom järnvägsområdet

Posted by klubb111 på 19 juni, 2013


SEKO – Facket för Service och Kommunikation, svarar ja på medlarnas slutbud i järnvägskonflikten. Detta innebär att strejken avblåses. SEKO ser uppgörelsen som en stor seger som innebär att det inte längre är möjligt att dumpa löner och anställningsvillkor vid en upphandling.

-Vi är väldigt stolta över att vi i SEKO lyckats stoppa avtalsdumpningen och skydda våra medlemmar från försämrade anställningsvillkor vid byte av tågoperatör. Nu har vi tillsammans med Almega tagit ansvar för den svenska modellen som bygger på starka kollektivavtal.  I dagsläget kan ett byte av arbetsgivare få dramatiska konsekvenser för våra medlemmar i form av dumpade anställningsvillkor. Nu har vi äntligen hittat en lösning, säger Janne Rudén, förbundsordförande, SEKO.

Lösningen innebär att parterna varje år har möjlighet att säga upp det centrala avtalet.

-I praktiken innebär detta att vi varje år har möjligheten att försvara våra medlemmars villkor med de stridsåtgärder vi bedömer vara lämpliga, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare, SEKO.

Medlemmarnas avtalsvärde på Götalandståg är med denna uppgörelse fullt ut bevarade.

Avtalet i korthet:

  • Avtalet löper på 36 månader, 1 april 2013 – 31 mars 2016 och löneutrymmet är 6,8 % men är uppsägningsbart varje år.
  • Löneökningar enligt följande. År 1: 2,7% – År 2: 1,8% – År 3: 2,3%
  • Ett partsgemensamt arbete inleds med ett tydligt mål om att stärka det centrala avtalet med särskilt fokus på balansen av attraktiva arbets- och anställningsvillkor för de anställda.

Posted in Information | Taggad: , , | 4 Comments »

SEKO har accepterat medlarnas bud

Posted by klubb111 på 19 juni, 2013


SEKO har accepterat medlarnas bud och SEKO inväntar svaret från Almega. Vi återkommer med detaljerad information. 

Posted in avtal, Information | Taggad: , | Leave a Comment »

Uppdatering angående de centrala förhandlingar, 19 juni kl 16.00

Posted by klubb111 på 19 juni, 2013


***Uppdatering 19 juni 16:05***
ST och Götalandståg
Vi har noterat att ST på sin hemsida skriver att frågan om Götalandståg är löst. Detta stämmer inte. Frågan ingår i den stora uppgörelsen mellan SEKO och Almega.
ST har i denna fråga inte varit i närheten av förhandlingsbordet. SEKO är därför minst sagt förvånade över var ST får sina uppgifter ifrån.

***Uppdatering 19 juni*** SEKO väntas få ett slutbud från medlarna klockan 15:00 idag och ska svara på detta vid 19:00 (uppdaterad information).

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | 2 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: