KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Varsel om strejk på Röda linje fr o m den 20 juni 2013

Posted by klubb111 på 10 juni, 2013


SEKO har varslat om stridsåtgärder inom olika delar i Spårbranschen som börjar gälla kl 03.00 torsdagen den 20 juni 2013. Utöver strejk gäller också övertidsblockad, mertidsblockad, restidsblockad samt nyanställningsblockad och förbund mot inhyrning.

Strejken innefattar HELA RÖDA LINJE PÅ TUNNELBANAN, när det gäller förare och spärrexpeditörer. Det finns ett undantag när det gäller spx på Centralen, Slussen och Gamla Stan.

De övriga stridsåtgärderna gäller ALLA, dvs övertidsblockad, mertidsblockad, restidsblockad samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning !

Vi bifogar lite information från förbundet samt bilagan om stridsåtgärderna och var strejken bryter ut den 20 juni 2013.

Mer information kommer snart både på SEKO:s hemsidan samt på vår blogg och intranät. De närmaste dagarna kommer också SEKO Klubb 111 att utlysa en extrainformationsmöte, ha koll på bloggen!!!

http://seko.se/Aktuellt/Nyheter/2013/Juni/SEKO-varslar-om-konflikt-pa-jarnvagsomradet/

http://seko.se/Global/PDF’er/Avtal%202013%20PDF-er/Varsel_spar_20130610.pdf

Artikel på LO tidningen om strejken

Artikel på SEKO tidningen om strejken

Här kommer lite information också från SEKO:s stadgar angående vad som gäller vid en konflikt.

§ 17 Ersättning vid konflikt
Mom 1 Utbetalning av konfliktersättning
Vid konfliktåtgärd som beslutats eller godkänts av förbundsstyrelsen och vid lockout utbetalar förbundet i form av dagpenning ersättning till medlem som omfattas av åtgärden eller som genom denna blivit arbetslös och inte uppbär annan ersättning.
Ersättning utbetalas vid konflikt som varar minst fem arbetsdagar och utgår från och med första dagen arbetet inställts.
Förbundsstyrelsen kan fatta särskilt beslut som innebär att ersättning ska utbetalas även vid konflikt som varat kortare tid än fem arbetsdagar.

Mom 2 Ersättningsbelopp
Konfliktersättning utbetalas med dagpenningbelopp, som fastställs av förbundsstyrelsen. Som norm för ersättningen ska tillämpas förlorad lön efter skatteavdrag. Om en konflikts begränsade omfattning eller andra särskilda skäl motiverar förhöjd ersättning kan förbundsstyrelsen besluta om det.
Vid konflikt som berör över tre procent av förbundets medlemsantal, äger förbundsstyrelsen besluta om den minskning av ersättningen som kan erfordras med hänsyn till konfliktens omfattning och varaktighet samt förbundets ekonomiska tillgångar.Minskning av ersättningen kan beslutas även vid konflikt som berör mindre än tre procent av medlemsantalet om konfliktens varaktighet gör detta nödvändigt.

Mom 3 Rätt till konfliktersättning
För rätt till konfliktersättning fordras att medlemskap i förbundet innehas den dag då varsel om konflikt lämnas. Rätt till ersättning kan inte erhållas genom ansökan om medlemskap under varseltid eller under pågående konflikt. Förbundsstyrelsen kan medge undantag från detta vid föreningsrättskonflikt.
Ersättning utbetalas inte för dag då medlem har arbetsinkomst som uppgår till eller överstiger fastställd dagersättning.Medlem som genom sjukdom eller olycksfall är oförmögen till arbete och på grund av sin anställning uppbär sjukpenning eller motsvarande förmån, har inte rätt till
konfliktersättning. Om i konflikt deltagande medlem inkallas till civilförsvars- eller militärtjänstgöring eller åläggs annan tjänsteplikt, utbetalas inte konfliktersättning för tiden i sådan tjänstgöring.

Mom 4 Arbete under konflikt
Medlem som genom konflikt blivit arbetslös ska söka annat arbete på samma eller annan ort. Om medlem vägrar ta erbjudande om lämpligt arbete ska rätten till ersättning anses förverkad för den tid av konflikten, som det erbjudna arbetet skulle ha varat.
Den som får arbete på annan ort kan, efter framställning till vederbörande avdelning, av förbundsstyrelsen få resebidrag med belopp motsvarande högst tre veckors konfliktersättning. Medlem som fått resebidrag anses skild från konflikten. Om arbetet upphör innan konflikten avslutats återinträder medlemmen i sin rätt till ersättning, tidigast efter utgången av den tid resebidraget motsvarar.

Mom 5 Avdrag vid utbetalning av konfliktersättning
Vid utbetalning av konfliktersättning görs avdrag för vid konfliktens början eventuellt resterande medlemsavgifter.
Föreskrifter om kontrollåtgärder för erhållande av konfliktersättning och anvisningar för utbetalningen meddelas av förbundsstyrelsen.

Mom 6 Konfliktersättning till avskedad medlem – Skadestånd
Det som stadgas om ersättning vid konflikt ska även tillämpas om medlem avskedas från sin anställning på grund av verksamhet för organisationen. Om medlemmen till följd av avskedandet får ekonomiskt skadestånd av arbetsgivaren ska medlemmen till förbundet återbetala erhållen konfliktersättning med högst det
ekonomiska skadeståndsbeloppet

Annonser

18 svar to “Varsel om strejk på Röda linje fr o m den 20 juni 2013”

 1. Per Lindberg said

  Bra att det kommer lokal info! Men stridsåtgärderna, förutom strejken (övertidsblockad etc.) gäller väl alla banor? Tror att en del kan misstolka ovanstående. Kämpa på!

  • klubb111 said

   Nej Per.
   När det gäller tunnelbanan det gäller bara Röda linje. Om det fortsätter kanske andra banor kan tas ut i strejk. Utöver tunnelbanans röda linje, gäller också pendeltågen, tvärbanan, Saltis och Nockebybanan i Stockholm. Kolla på bilagan om varslet.

 2. tutf said

  ÄNTLIGEN!

 3. Per Lindberg said

  Jag tror vi talar förbi varandra. Jag är införstådd med att strejkvarslet endast gäller röd linje. Däremot har förbundet gått ut med information om att övriga stridsåtgärder gäller samtlig personal inom avtalsområdet. Detta innefattar övertidsblockad, mertidsblockad restidsblockad, nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning. Såvitt jag känner till är det praxis i den här typen av konflikter att övertidsblockad etc. gäller hela avtalsområdet medan endast vissa grupper tas ut i strejk.

  • klubb111 said

   Jaha! Ja, vi talade förbi varandra.
   De övriga stridsåtgärder gäller ALLA!
   Jag gjorde lite mer tydligt nu, tack för dina synpunkter.

   Mkh
   Jannis

 4. peter said

  varför bara röda linjen? förare på gröna samt blåa borde också få chansen att strejka. Jag hoppas att St följer sekos spår då vi blir fler så mtr fattar någonting…Sååå besvikna
  Vi väntar på mer info!
  upp till kamp

  • klubb111 said

   Hej Peter.
   För att förbundet bestämt det. Självklart skulle det vara bättre för en strejk för alla linjer. Men det är bättre än ingenting alls. Kanske om förbundet står på sig kan det komma ytterligare stridsåtgärder.

   • Tuut said

    Jag tolkade varslet som att man började med en linje i tuben och sen om inget händer inom en viss tid så lägger man ett till varsel på säg båda eller den ena av de kvarvarande linjerna. Att man skulle ge ett smakprov först, så att säga.

   • klubb111 said

    Du har rätt Tuut.

  • crapten said

   Peter, vet du ens vad strejken handlar om? Det är inte klubb 111 som strejkar mot MTR.

 5. Vad menas med restidsblockad?

  • klubb111 said

   Hej Mikael!
   Vi tror det handlar om järnvägen och inte om oss, när de ska resa för att hämta ett tåg långt borta. Vi ska undersöka mer om det. Det kan handla också om vår restid. Vi har ett möte imorgon med förbundet för att klargöra bl a detta,

 6. unionpower said

  En dum fråga kanske; men vad betyder ”restidsblockad” egentligen ?

 7. Svenne said

  Har inte en stor del av personalen semester ? Vad gäller då?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: