Demonstration i dag för välfärden


I dag deltog SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 till en demonstration i Stockholm för välfärden. Demonstrationer ägde rum också i andra städer såsom Göteborg, Malmö, Umeå osv.

SEKO Klubb 111 deltog i en facklig klubb tillsammans med SEKO Stockholm och våra huvudparoller var ”Kollektivtrafik i offentlig regi, enat front mot privatiseringar och säkerhet inte profit”. Det kom en del medlemmar och även pensionärer till demonstration som började vid Medborgarplatsen och gick till Mynntorget, utanför Riksdagen.

Vår klubb fortsätter att kämpa för en säker tunnelbana i offentlig regi.

21 septembri 1 21 septembri 4 21 septembri 6 21 septembri 721 septembri 3WP_20130921_025

WP_20130921_033

WP_20130921_040WP_20130921_043WP_20130921_047

SEKO Tunnelbanan i ungdomskonferens


Två förtroendevalda från SEKO Tunnelbanan representerar Klubben i en ungdomskonferens med deltagare från hela världen som äger rum i Cypern med tema ungdomar och arbetslöshet. Man kommer att utbyta erfarenheter angående de attacker från kapitalet mot arbetarklassen och speciellt mot ungdomar och hur man organiserar motståndet. Konferensen arrangeras från europeiska kontoret inom WFTU (Fackliga världsfederationen).

Olle Persson från Klubbstyrelsen och Martin Zetterman från sektion Röda linje, deltar i konferensen. När de kommer tillbaka i slutet av veckan kommer snart att läggas på bloggen en rapport från konferensen.

Konferens Cypern

En del av konferensen i Cypern

Martin Z

Martin Zetterman med PEO:s (Cypern LO:s) flagga

Olle P gåvan

Olle Persson överlämnar en symbolisk vänskapsgåva till Generalsekreteraren för PEO.

Delta i demonstrationen den 21 september!


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, uppmanar alla medlemmar och arbetskamrater att delta i demonstrationen som arrangeras av Folkkampanj för gemensam välfärd och vår klubb är en del av

Lördagen den 21september kl 13.00 vid Medborgarplatsen.

 

Vi demonstrerar i den fackliga block bakom våra paroller, ”Kollektivtrafik i offentlig regi” och ”Alla för en och en för alla”!

 

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 anser att tunnelbanan inte ska ägas av privata företag. Vi kämpar mot privatiseringen av tunnelbanan. Vi anser att det är vi producerar allt; som är tunnelbanan! Utan oss fungerar inte tunnelbanan.

Välfärd logo

SEKO Stockholm deltar också i demonstrationen.

Den 21 september demonstrerar Folkkampanjen för Gemensam Välfärd – ett samarbete mellan fackföreningar och ett stort antal politiska och sociala organisationer – för att våra skattepengar ska gå till välfärden, och inte till riskkapitalbolag med säte i skatteparadis. Demonstrationer anordnas i Stockholm och i ett stort antal städer runt om i landet.

SEKO:s medlemmar drabbas i högsta grad av de resursbrister som ständigt ökande vinstkrav och nedskärningar medför inom samhällsservicen: pressen på de anställda inom t.ex. postservicen, kollektivtrafiken, på kriminalanstalter och inom sjöfarten ökar. Vinsthetsen bidrar till försämrad arbetsmiljö och kvalitet.

 

Slaget om en behovsstyrd – icke vinstdriven – välfärd och samhällsservice är i slutändan en ödesfråga om vilket samhälle vi vill leva i. Vi i den fackliga rörelsen behöver ta hotet på allvar, och medvetandegöra och mobilisera våra medlemmar.

 

Sprid detta till alla, uppmana alla våra arbetskamrater och kompisar att delta i demonstrationen tillsammans med oss.

 

Kampen fortsätter!

Angående utbildning facklig politisk aftonskolan


Med anledningen den information som har kommit ut till medlemmarna från LO om kursen ”facklig politisk aftonskolan”. Facklig politisk aftonskolan

SEKO Tunnelbanan meddelar att vi har inte någon möjlighet att godkänna någon medlem till denna kurs, då det kostar 7.000 kronor per medlem. Utöver detta måste man själv stå för förlorade arbetsförtjänst.

Om ni är intresserade ändå om den kursen, som medlem, ni kontaktar själva avdelningen, SEKO Stockholm på telefonnummer 0770-45 79 00, Skytteholmsvägen 2, 5 tr i Solna.

Förberedelse möte med AD angående Idris – En kort rapport


I går den 3 september träffades juristerna från LO-TCO rättskydd och från Almega för att försöka se om det finns någon möjlighet att hitta en lösning angående Idris omplacering från förare till lokalvården. Representanter från SEKO förbundet, Christer Rydh och från MTR, förhandlingschefen, Claes Lijedahl var närvarande. Idris var också där, samt Jannis Konstantis, klubbordförande och Olle Persson, klubbens sekreterare. Några medlemmar var också på plats för att visa solidaritet till vår medlem, Idris.

 

Det handlar att MTR beslutade att stänga av Idris från säkerhetstjänst som förare och omplacera honom till lokalvård. Detta medförde att Idris har förlorat sin rätt att gå i avtalspension vid 61 alt 63. Man måste ha varit anställd tidigare 1 april 2001 och arbetat 10 av de sista 15 åren som trafikpersonal för att ha rätt till avtalspension SEKO anser att denna handling var att jämföra med en uppsägning och stämde MTR till AD.

 

SEKO har visat en gång till (vi har gjort detta också under de lokala samt de centrala förhandlingarna) att det fanns lediga tjänster såsom som spx och ksv den aktuella perioden som omplaceringen ägt rum. Det verkar som att MTR ville straffa Idris för att han var kritisk mot företaget och för att statuera exempel. Det har blivit en prestige frågan för MTR samt de sparar mer än en miljon kronor från Idris indragna avtalspension. Vi kan inte förklara annars varför MTR vägrar att göra upp med SEKO om detta, sätta tillbaka Idris i tjänst som stationspersonal några år till eller behålla honom inom lokalvården men med rätt till avtalspension.

 

MTR vägrar att komma överens med SEKO för att lösa problemet och därmed visar att MTR:s inställning som arbetsgivaren är inhuman. MTR är mer intresserad av pengar och prestige än de anställdas välmående och att ha en bra personalpolitik. MTR tycker att de når ett bra resultat genom repression. Sanningen är att effekten blir det motsatta. De anställda blir mer och mer förbannade.

 

SEKO Klubb 111 fortsätter kräva att Idris ska få sin avtalspension som MTR stal från Idris.

SEKO stödjer Idris kamp för upprättelse!

Vi kommer att vara vid AD, då huvudförhandlingar ska äga rum den 5 och 6 december 2013. Den 6 december meddelas domen.

 

SEKO Klubb 11 anser att Idris behöver all stöd från arbetskamraterna inom Tunnelbanan

Mvh

Klubbstyrelsen

Rapport om Idris

Ändringar av förartjänsterna på bana 3


Obama kommer på besök och det kommer bli ändringar i tjänsterna imorgon och övermorgon (onsdag-torsdag, 4+5/9). SEKO har inte mottagit informationen i tid från MTR enligt kollektivavtalet.

 

SEKO har idag, (3/9) kallat till förhandling i frågan för brott mot kollektivavtalet och MBL-brott angående primärförhandlingsskyldighet.

Följande står i kollektivavtalet under § 6 ARBETSTID Mom 7 Trafikpersonal

”3.  Alla tjänster ska uppföras och specificeras på tjänstgöringslistor. På dessa listor för reserv-personal angivna rast- och sluttider kan dock ändras. Ändring bör om möjligt ske efter överenskommelse med berörd arbetstagare.

Vid uppgörande av tjänstgöringslistor ska eftersträvas, att tjänstgöringen förläggs inom kortast möjliga tidsrymd.

4. Förslag till nya fasta tjänstgöringslistor delges personalens ombud för yttrande, som ska vara avlämnat inom 10 kalenderdagar. Listorna fastställs av arbetsgivaren, sedan överläggningar ägt rum med ombud för personalen.

Anmärkning: Innan arbetet med aktuell tjänstgöringslista påbörjas, har ombud för personalen rätt till överläggningar angående grunderna för uppläggningen av tjänsterna i listan.”

Rapport från medlemsmöte den 28 augusti


Medlemsmötet den 28 augusti ägde rum i en trevlig lokal vid Skanstull.

Vi diskuterade löneförhandlingarna och vi beslutade om vilken inriktning vi ska ha.

Vi diskuterade också vad som har hänt med de provanställda ksv. Mötet tyckte att vi hantera frågan bra.

Vi diskuterade vad som har hänt vid Hjulsta och vår agerande.

Därefter tog vi beslut om tre uttalanden:

En om de planerade attacker i Syrien som medlemsmötet antog enhälligt Uttalande angående Syrien

En om ett protest mot LO angående pensionerna och att vi måste agera mot en höjning av pensionsålder Uttalande om pensioner

Den det sista om att vi måste öka sammanhållning i franska revolutionens anda Uttalande fajten

Sist men inte minst beslutade mötet att en medlemsresa ska äga rum i två omgångar till Riga någon gång i Oktober i år.