KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for oktober, 2013

Information angående tjänstepaket Trafik inför placeringen december 2013

Posted by klubb111 på 29 oktober, 2013


Onsdagen den 30 oktober äger rum den första överläggningen med MTR angående våra tjänstepaketen på Trafik för alla tre linjer samtidigt. Nästa vecka har vi slutförhandlingar om tjänstepaketen.

Vi har fått, för några dagar sedan, tjänsterna för att granska dem. I fredags fick vi också sommarpaketen. Som det är känt kommer vi ha en placering som ska börja gälla i mitten av december för hela nästa år, 2014, inkl sommaren.

Inför de överläggningarna och förhandlingar kommer SEKO att yrka följande:

–      Vi godkänner inga avsteg från kollektivavtalet såsom kortare förflyttningstid eller kortare matraster än 40 minuter för tjänster mellan 06.00-23.00 på bana 3 och inte heller andra avsteg om det finns inga fördelar för förarna.

–      Vi accepterar inte att placeringen ska äga rum bara via intranätet. Man kan ha både via intranät och via pappersversion. Oavsett detta måste finnas via intranät en kvittens med kopia på placeringsansökan som en förare har lämnat.

–      Kopplingen på bana 2 kl 12 på natten är oacceptabelt. MTR måste komma med en riskanalys. Om man vill trots allt införa detta, enligt SEKO, ska vi ha dubbel bemanning de aktuella tiderna.

–      Vi vill ha en bra blandning av V-, K-, och S1.

–      Vi tycker att det finns för många deltidsjobb på grön linje.

–      Det skiljer sig mycket på omloppstiden mellan banorna. Vi vill inte ha mer än 8.40 omloppstid på alla banor.

–      Vi kommer att motsätta oss att pentrytjänster på bana 1 skärs ned.

–      Självklart också har vi synpunkter om grupperingen samt om justeringar i vissa tjänster om pauser osv.

Vi återkommer med mer information efter den första överläggningen.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

Information angående tjänstepaket Trafik

Posted in förare, Förhandlingar, Tjänster, Trafik | Taggad: , , , , , | 3 Comments »

Kan vi – kan du! (Rekryteringsfilm SL ca 1990)

Posted by klubb111 på 29 oktober, 2013


Här kommer en reklamfilm från SL i början av 90-talet. Filmen ansåg rekryteringen av ny personal! Då när allt var under SL.

Filmen kan anses vara kult i en riktigt 90-tals känsla!!!

 

 

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Klubben har flyttat till en ny lokal

Posted by klubb111 på 23 oktober, 2013


Klubbexpeditionen har flyttat till en ny lokal fr o m måndagen den 21 oktober.

De närmaste dagarna ska det bli svårt att kontakta oss per telefon men ni kan maila till oss.

Klubbens fackexpedition är i Gullmarsplans T-station, där som MTR ligger, 4 tr upp  och är öppen  kl 09.00 till 17.00 varje vardag (måndag-fredag). Stängt mellan 12 – 13 för lunch. Telefon: 08 6682906.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

c/o MTR

Johanneshovsvägen 5

121 40 Johanneshov

Vägbeskrivning, se denna karta

Klubbens mailadress är sekotunnelbanan@gmail.com

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Några få kvar platser till Riga resan

Posted by klubb111 på 23 oktober, 2013


Hej alla medlemmar!

Det finns fortfarande några få platser kvar till medlemsresan till Riga

 

Första resan sker den 1:a november 2013 åter söndag

Andra resan ske den 8:e november 2013 åter söndag

Medlemmar betalar 350 kr genom att sätta in beloppet på klubbens postgirokonto 456214-6, senast tisdagen den 29 oktober. Märk betalningen med NAMN, PERSONNUMMER, TELEFON samt vem du vill dela hytt med.

I priset ingår del i dubbelhytt, kategori B och smörgåsbord. Ombord på båten får ni tillbaka 100 kr av den inbetalda summan. För dig som medlem kostar resan 250 kr, resterande kostnader står klubben för.

OBS: Båten avgår från Frihamnen kl 17.00. Vi samlas i terminalen senast kl 16.15. Blå Buss nr 1

Välkomna

///Styrelsen för klubb111

Frågor besvaras av

Acke: 0766411553 eller Moncef:   0766411398

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Klart med de lokala kollektivavtalsförhandlingarna för 2013

Posted by klubb111 på 21 oktober, 2013


De lokala avtalsförhandlingarna avslutades

Lönerna betalas ut i samband med novemberlön. 

Bakgrund

SEKO Klubb 111 har haft många förhandlingar med MTR angående det lokala kollektivavtalet när det gäller arbetsvillkor och lönerna, sedan mars 2013. Vi förhandlade både separat med MTR men också tillsammans med de andra fackföreningarna mot MTR inom Tunnelbanan i en del frågor.

Yrkanden

Från början visade sig att MTR var intresserade om en sak. Hur ska vi arbeta mer med mindre pengar. MTR hade tre yrkanden:

1. Att ta bort rätten att vara ledig minst varannan helg. Det innebar att det som vi har kämpat i åratals skulle vi ta bort och vårt sociala liv skulle försämras.

2. Att man ska fylla veckoarbetstiden. Att ha t ex en extra arbetsdag varje 4:e-6:e vecka och att inte få övertidsersättning om man inte har fyllt veckoarbetstiden. Vi skulle då arbeta eventuellt mer och få mindre betalt jämfört med idag. SEKO ansåg att det inte är vårt fel att MTR inte kan fylla det avtalade veckoarbetstiden. Om vi skulle arbeta mer än våra fasta jobb, då skulle det bli i form av frivillighet och rejäl extra betalning.

3. Att förlänga semesterperioden fr o m 1 maj t o m 30 september.

SEKO hade följande yrkanden:

1. 1500 kronor lönehöjning åt alla som sedan justerades till 1.000 kr åt alla.

2. Införa lönestege som är värd för Lokalvården.

3. Införa placering för Lokalvården

4. Omloppstid för alla högst 8.30

5. Månadslön till alla deltidare

6. Att alla ska ha samma semesterdagar som innan 1 april 2001, dvs 25 dagar fram till 40 år, 31 dagar när man fyller 40 år och 32 dagar när man fyller 50 år.

Under förhandlingarna diskuterade vi en lönestege för lokalvårdare som var mycket lågt och då menade MTR att vi ska betala från vår pott (från lönehöjning) hela kostnaden! Samt vi skulle acceptera någon eller några från deras andra yrkanden. SEKO accepterade inte detta.

 Lönerna

Till slut var det bara att förhandla om lönerna. Vi har föreslagit som sista bud att vi skulle satsa mer på slutlönen för trafikpersonal. Detta skulle inte kosta företaget mer i år men MTR accepterade inte heller detta. Till slut gällde det centrala avtalet, dvs 2,7% att smeta ut till alla lönestegen. SEKO ansåg att vi inte kan avsluta förhandlingarna innan vi är klara också med de individuella lönerna.

MTR kom med ett förslag i slutet av september med de individuella lönerna. Där företaget lyckades inte ha lönesamtal med lokalvården, utan någon förklaring. SEKO ansåg att MTR:s förslag var bättre än förra årets men det fanns fortfarande problem. Vi kom med ett motbud och MTR accepterade det. SEKO ansåg trots det att det finns en del arbetskamrater som är lokalvårdare, Hittegods, trafikledare, FRC, stations- och trafikgruppschefer som var värda mer än MTR föreslagit men MTR vägrade att acceptera vårt förslag. SEKO antecknade på protokollet att MTR måste se till att de personerna ska ges chans till nästa år lönerevision att förbättra sin lön.

 Låglönesatsning

Den mest positiva saken som har hänt var att vi hade en lönekartläggning i slutet av maj så en del personer inom lokalvården fick en bättre lön utanför potten. Sedan fanns det en lönepott som genererades av att ca 40 servicecoacher försvann och de blev ksv. SEKO lagt då ett förslag till de andra fackliga organisationerna att vi skulle använda denna pott till en extra låglönesatsning på lokalvården som har lägre än 19.000 kronor i lön. De fackliga organisationerna föreslog detta gemensamt och MTR accepterade förslaget. Detta var mycket positivt och de berörda personerna fick en extra höjning på 535 kronor i deras lön, utöver den individuella höjningen.

 

Alla ska få sin lön utbetalt i samband med november lönen retroaktivt fr o m den 1 april 2013. Detta gäller också alla tillägg, fasta och rörliga samt intjänade övertid och mertid för samma period. Angående de som har individuella löner, kontakta någon av oss om du vill veta vad du fick. Kontrollera er lön som kommer den 25 november. Om det finns fel, kontakta oss snarast.

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att SEKO inte är nöjda med avtalet men det är lite bättre än förra året och vi har lyckats ha en bra låglönesatsning för dem som behövde mer.

 

Vi vill tacka också alla medlemmar som har visat en bra sammanhållning till strejkvarslet som tyvärr blev inte av.

 

Vi fortsätter kampen för bättre arbetsvillkor och bättre löner. Det centrala avtalet är klar också för åren 2014 och 2015 men nästa år är uppsägningsbart om t ex MTR tecknar inte kollektivavtal när det gäller den inplanerade trafik på fjärrtåg mellan Stockholm-Göteborg.

 

Förhandlingsdelegationen

Jannis Konstantis, Jampe Melakoski, Matti Wennerberg, Semere Gerezgiher, Gunnar Öhman, Kicki El Gomati

Här nedan du kan öppna denna dokument med ovanstående information samt tabellen med lönerna 

De lokala avtalsförhandlingarna avslutades 2013

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , , | 6 Comments »

Medlemsresa till Riga

Posted by klubb111 på 4 oktober, 2013


SEKO Klubb 111 anordnar en resa till Riga för alla medlemmar, detta kommer att ske vid två tillfällen.

Första resan sker den 1:a november 2013 åter söndag

Andra resan ske den 8:e november 2013 åter söndag

Medlemmar betalar 350 kr genom att sätta in beloppet på klubbens postgirokonto 456214-6, senast den 21 oktober. Märk betalningen med NAMN, PERSONNUMMER, TELEFON samt vem du vill dela hytt med.

I priset ingår del i dubbelhytt, kategori B och smörgåsbord. Ombord på båten får ni tillbaka 100 kr av den inbetalda summan. För dig som medlem kostar resan 250 kr, resterande kostnader står klubben för.

OBS: Båten avgår från Frihamnen kl 17.00. Vi samlas i terminalen senast kl 16.15. Blå Buss nr 1

Välkomna

///Styrelsen för klubb111

Frågor besvaras av

Acke: 0766411553 eller Moncef:   0766411398

Kryssning till Riga 2013

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Kallelse medlemsmöte 15 oktober 2013

Posted by klubb111 på 1 oktober, 2013


KALLELSE

Medlemsmöte

Tisdagen den 15 oktober 2013
kl 14.30
plats: Havregatan 4, (OBS, ingång från gården) (T) Skanstull. Buss: hpl Eriksdal: 3, 4, 55,74, 164.

På dagordningen:

–      Formalia

–      Nomineringar till följande poster:

–      1 st ordinarie styrelseledamot i klubbstyrelsen/ordf sektion Tjänsteman, fyllnadsval på 1 år

–      1 st skyddsombud Röda linje Trafik, på 3 år

–      1 st Skyddsombud Röda linje Trafik, fyllnadsval 1 år

–      1 st Skyddsombud Gröna linje GUP Trafik, fyllnadsval 1 år

–      1 st Skyddsombud Blå linje Trafik, fyllnadsval 1 år

–      Val till de nominerade posterna

–      Lokala avtalsförhandlingar 2013 inkl löner

–      Information om andra förhandlingar

Vi bjuder på fika!

Varm välkomna!

Styrelsen

Kallelse medlemsmöte 15 oktober 2013

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner, Möten | Taggad: , , , | 2 Comments »

BÅTRESAN – Endast för medlemmarna inom Sektionen Lokalvård

Posted by klubb111 på 1 oktober, 2013


 

BÅTRESAN

Endast för medlemmarna inom Sektionen Lokalvård

 

Sektion Lokalvård organiserar en resa till Mariehamn. Vi har bokat resa med Tallink Silja Line lördagen den 19 oktober.

 

Båten går kl 07.00. Alla som åker samlas 06:20 vid Värtahamnen.

Kl 07:10 bjuder vi på frukost buffé.

Kl 13:35 ankommer båten till Åland, Mariehamn och sedan byter vi båt till Stockholm

Kl 14:00 bjuder vi på lunch buffé och 18:30 ankommer vi tillbaka till Stockholm.

 

Man kan boka resa till Semere, 076-6411051 eller Nitesh 076-6411594. När man anmäler sig till resan, betalar man 50 kr till sektionen.

 

Senaste datum för bokning är torsdagen den 10 oktober. Det finns bara 40 platser.

 

Först till kvarn som gäller!

Båtresan Lokalvård 2013

Posted in Information, Lokalvård | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: