Kallelse medlemsmöte 13 maj 2014


KALLELSE

Medlemsmöte

Tisdagen den 13 maj 2014
kl 14.30
plats: Havregatan 4, (OBS, ingång från gården) (T) Skanstull. Buss: hpl Eriksdal: 3, 4, 55,74, 164.

På dagordningen bl a:

–      Formalia

–      Information om de centrala förhandlingar, lokala varvet och andra förhandlingar

–      Motioner 

Klubben bjuder på fika med macka!

Varmt välkomna/Klubbstyrelsen.

Går du på din fritid får du 2½ timme tid åter eller kontant. Max 5 timmar per år och medlem enligt överenskommelsen om tid för facklig information mellan SEKO och MTR.

Klubben försöker ha en mejlinglista för medlemmarna. Vi kommer att skicka ut information till de medlemmar som skickar sin mejladress till oss.

Ni som inte vill ha information via post utan bara på mail, skicka mail till sekotunnelbanan@gmail.com

På detta sätt sparar vi pengar och miljön, samt att ni får mer information från klubben.

Kallelse medlemsmöte 13 maj 2014

I SOLIDARITET MED GREKLANDS ARBETARKLASS


I SOLIDARITET MED GREKLANDS ARBETARKLASS

Attackerna mot arbetarklassen fortsätter från kapitalet, EU och de nationella regeringarna. Hur påverkar detta arbetarklassen i Sverige?

Jannis Konstantis (ordförande SEKO Tunnelbanan)

Lars Lundberg (ombudsman Byggnads Gävle-Dala)

Alexander Lindholm (ordförande SEKO Stockholm)

ABF, Katasalen, Sveavägen 41

Söndagen den 4 maj kl 12.00

Plockmat med grekisk inspiration – Kulturinslag med arbetarsånger

Medarrangörer: SEKO Stockholm, SEKO Tunnelbanan, Byggnads Gävle-Dala

I SOLIDARITET MED GREKLANDS ARBETARKLASS (2)

Information om tjänstepaket och placeringen för Station 2014


MTR har lämnat 5st helt nya tjänstepaket för facklig granskning. Tjänsterna finns på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com samt på våra fackliga sidor på tubnet. Granskningsperioden sträcker sig till den 2:a maj då vi har slutförhandlingar om samtliga paket. Här kort info om vissa förutsättningar.

 

Tidplan

Granskning = 16/4-2/5

Slutförhandling/överläggning = 2/5

Sökningsperiod = 8/5-2/6 (Sökningen sker digitalt via tub-net)

Placeringar = Början av juni

Nya tjänsterna gäller = 8 september

 

Områdesbyte, befattningsbyte & uppflyttning från DT till HT

En utlysning av områdesbyte, befattningsbyte samt utökad sysselsättningsgrad till 100% är ute på Tub-Net.

Sista ansökningsdag 4 maj!

 

Utvärdering av 2013 års och överläggning inför förutsättningarna av 2014 års tjänster

Under vinter/våren har vi haft 2 sittningar med MTR där vi haft möjlighet och framföra våra synpunkter på den gällande paketet samt vad vi vill att hänsyn ska tagas till i den kommande. Vi har tagit upp bl.a. :

  • Att Pass utan rast eller paus upp till 3.05 är för långt, max 2,30 enligt MBL-överenskommelsen ska gälla
  • Att tjänsterna ska konstrueras så att en reell/verklig rast & paus erhålls
  • Att ha rastens placering logiskt, inte för tidigt eller för sent
  • Att undvika för långa omloppstider, (att KA tillåter till att 10 % av tjänsterna kan ha upp till 9.30 omlopp är inget som man måste eftersträva!)
  • Att undvika ojämna tjänster vilket medför tjänstegrupper
  • Att undvika för långa förflyttningar samt att erforderlig tid bereds för förflyttningarna
  • Att ha rotering i KSV-Plf & Spl – tjänsterna
  • Att ha fler tjänster i S1, i synnerhet på Ut samt ha ett alternativt fridagssystem för natt med längre sammanhängande fridagsperioder
  • Att undvika konstruerande av s.k. ”Vinkelresor” där man byter gren i tjänsten
  • Att APT-tjänsterna ska konstrueras så att man istället blir avlöst från sin egen tjänst

 

Separata förhandlingar med anknytning till placeringarna

SEKO ska ha förhandlingar om ett nytt fridagssystem för Natt-Spx samt vi har begärt separata förhandlingar om att även deltidarna ska omfattas av möjlighet till områdesbyten samt arbetsinnehållet för ett antal Natt-Spx tjänster.

 

Synpunkter på tjänsterna? Hjälp oss med granskningen!

Vänd er till era lokala förtroendevalda på sektionerna eller skicka in dina synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

 

För SEKO Tunnelbanan Klubb 111

 

Jampe

 

Info tjänster station 2014 – 1

Nya tjänstepaket för Station


SEKO har fått alla tjänstepaket  för facklig granskning.

 

Härmed bifogas nu dessa utan närmare kommentarer, närmare information om tjänsterna och placeringarna utlovas senast torsdag 17/4.

Gup placeringsunderlag 2014

Lih placeringsunderlag 2014

Väs placeringsunderlag 2014

AL placeringsunderlag

CY placeringsunderlag 2014

KSV tjänster 2014