KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for juni, 2014

Sektion grön har en NY blogg

Posted by klubb111 på 25 juni, 2014


Sektion grön har en NY blogg

Sektion grön har återigen tagit steget ut på webben. Gå in via länken och surfa runt några timmar.

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Det nya avtalet mellan SEKO och Almega

Posted by klubb111 på 25 juni, 2014


Här kan du läsa det nya avtalet mellan SEKO och Almega som reglerar det centrala avtalet samt tvisten på Veolia (Öresundståget).

http://seko.se/Global/PDF’er/Avtal%202013%20PDF-er/Sp%C3%A5rtrafik/medlarbudet_18_juni_2014.pdf

Posted in avtal, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Det här innebär avtalet efter strejken.

Posted by klubb111 på 21 juni, 2014


Från SEKO tidningen

Plånboken är det som träffar arbetsgivare direkt. Den insikten gjorde att Seko växlade spår från att kräva en begränsning av antalet otrygga jobb i det centrala avtalet till att begära en rejäl löneökning för de timanställda.

Löneökningar som ska genomföras omgående.

-Modellen slår hårt mot de företag som missbrukar timanställda, medan andra klarar sig från ökade kostnader, säger P O Fällman, ombudsman på Seko.

-Vår bestämda uppfattning är att det leder till färre timanställda, eftersom det blir så mycket dyrare än att ha fast anställd personal.

Gårdagens överenskommelse har två delar. Nya moment i det centrala avtalet respektive ett nytt lokalt avtal som gäller för all tågtrafik som Veolia har i Sverige.

Först det centrala avtalets bestämmelse:

Alla timanställdas löner på hela avtalsområdet höjs från ingångslön till genomsnittlig lön för respektive yrkesgrupp.

Det innebär att timanställda, och hit räknas alla former av visstidsanställda ska ha en timlön som motsvarar genomsnittet för den aktuella yrkesgruppen. Enligt samma modell som finns på LO:s bemanningsavtal.

I dag får timanställda en timlön som baserar sig på spårbranschen ingångslön.

För en tågvärd på SJ innebär höjningen att lönen är baserad på 22-23 000 per månad istället för 18 000 kronor i dag.

De nya reglerna innebär också att timanställda som får arbete utlagt senare än 48 timmar innan det ska utföras får en höjning av timlönen med ytterligare sex procent.

Enligt Seko är just kort varsel det vanligaste sättet att bemanna med timanställda. Det kommer att slå hårdast mot de företag som har kort framförhållning.

Samtidigt ligger fortfarande lönen för nya tillsvidareanställda kvar på ingångslön. Alltså blir det billigare att anställa på fast heltid.

För att de timanställdas löner ska kunna höjas får samtliga medlemmar som arbetar på branschavtalet avstå 0,15 procents löneökning i år.

-Det är väldigt lite, kanske 27 kronor per individ, och innebär en försäkring mot försämringar av anställningstryggheten för alla, säger PO Fällman.

Så den lokala överenskommelsen för hela Veolias tågverksamhet:

Deltidsanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar. Och timanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar.

Det här innebär att såväl Öresundståg som Kustpilen, Snälltåget och Krösatåg får in en regel om begränsning av andelen deltids- och timanställda till fem procent. Hur många personer det blir beror på hur många anställda som finns. På Öresundståg räknar Seko med en grundbemanning på 380 anställda, vilket betyder ett tak på 19 årsarbetande deltidare och timmisar. Betydligt färre

Varje månad ska andelen stämmas av i ett nyinrättat partssammansatt arvodistråd. Visar det sig att företaget inte följer regeln om högst fem procent betecknas det som avtalsbrott. Och det blir möjligt tvista.

Seko och Veolia ska ta fram gemensamma verktyg för att uppnå högsta möjliga effektivitet i scheman.

Det här blir Sekos bidrag till att ge arbetsgivaren en högre effektivitet i arbetet. Det vill säga se till att lokförare och tågvärdar arbetar sin fulla arbetstid, eller näst intill.

Sekos ordförande på Öresundståg Jens Kvist Christensen har räknat på hela verksamheten och kommit fram till att det går att få ut 96-98 procent arbetstid. Om planeringen blir bättre från ledningens sida. Nu är det tänkt att parterna tillsammans ska hitta ett verktyg som gör det möjligt att rita fulla scheman.

Facket hoppas att några anställda söker till de nya morgon- och kvällsgrupper som bildas samt till en superskubb (vikariepool) som parterna skapar tillsammans. Det förutsätter att man blir överens om avsteg från kollektivavtalets regler om arbetstider.

Enligt Seko, finns det dock redan i dag regler i kollektivavtalet som underlättar planeringen, regler som Veolia inte utnyttjar.

-Det finns en reserv där arbetsgivaren exempelvis lagt ut ramtid för lokförare, mellan 08-16, då det är tänkt att han eller hon ska jobba. Om det då behövs en förare från klockan 12 till en tur som sträcker sig längre än till klockan 16 har Veolia inte beordrat personen att arbeta längre, utan tagit in en timanställd.

Trots att avtalet gör det möjligt att beordra en förskjutning av arbetstiden.

-Det är deras egen dåliga planering som är roten till mycket av problemen. Det vill vi se ett slut på nu, säger PO Fällman.

 

 

Posted in aktioner, avtal, Förhandlingar, Information | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Strejken avblåst – missbruket av timanställningar stoppat

Posted by klubb111 på 19 juni, 2014


Både Seko och Almega svarade idag ja på medlarnas bud i den pågående tågstrejken. Seko ser uppgörelsen som en seger.

 

– Detta är en historisk seger för svensk fackföreningsrörelse. Vi är övertygade om att detta är början på en utveckling för fler trygga jobb i Sverige, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.
– Uppgörelsen innebär ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider och timanställningar på den svenska arbetsmarknaden, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

 

– Avtalet innebär att det blir lönsammare för en arbetsgivare att tillsvidareanställa istället för att timanställa då avtalet leder till kraftigt ökade kostnader för timanställningar, säger Valle Karlsson.
Seko menar att det starka opinionsstödet varit avgörande för resultatet i förhandlingarna.
– Utan det omfattande stöd vi fått från andra fackförbund och från allmänhet och resenärer så hade det inte varit möjligt att nå så här långt, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.

När det gäller Öresundståg och Veolia så innebär uppgörelsen att Seko fått gehör för kravet om att begränsa deltids- och timanställningar.

– Nu är det inte längre möjligt för Veolia att omvandla trygga heltidsjobb till otrygga timanställningar, säger Jens Kvist Christensen, klubbordförande på Seko Veolia.

Avtalsuppgörelsen i korthet:

  • Alla timanställdas löner på hela avtalsområdet höjs från ingångslön till genomsnittlig lön för respektive yrkesgrupp.
  • Grundanställningsformen på avtalsområdet ska vara tillsvidareanställning på heltid.

Avtalsuppgörelsen för Veolia/Öresundståg i korthet:

  • Deltidsanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar.
  • Timanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar.
  • Seko och Veolia ska ta fram gemensamma verktyg för att uppnå högsta möjliga effektivitet i scheman.

Posted in aktioner, avtal, Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | 4 Comments »

Demonstration den 18 juni till stöd för SEKO strejken!

Posted by klubb111 på 16 juni, 2014


Onsdagen den 18 JUNI kl. 13:00 samlas vi utanför Almegas kontor
vid korsningen Sturegatan/Karlavägen. Där kommer vi att uttrycka
vårt stöd till de strejkande som står upp mot arbetsgivarens
försök att säga upp fast personal, för att därefter återanställa
dem med sämre villkor och lägre lön som timanställda eller
deltidare.

Seko Stockholm kommer att tala om konflikten och vikten av att
stå upp för trygga jobb. Sedan tågar vi gemensamt ner mot
Franska Ambassaden några hundra meter därifrån, den franska
staten är ägarna bakom Veolia, de som för arbetsgivarna får
agera murbräcka mot vår trygghet på arbetsmarknaden.
Vill du läsa mer om vad strejken handlar om; kolla in på
http://www.seko.se eller läs Seko Stockholms ordförande Alexander
Lindholms text om strejken här; http://www.dagensarena.se/opinion/
alexander-lindholm-seko-strejken-ar-feministisk-kamp-i-praktiken/

Kom med och stöd våra strejkande kamrater och sprid eventet till
alla ni känner!

Kom civilklädd utan uniform

Demonstration 18 juni

Posted in aktioner, avtal, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Sektionsnytt nr 25 Röda linje

Posted by klubb111 på 16 juni, 2014


Hej!

Här kommer denna veckas sektionsnytt från röda linjen. Det är lite speciellt den här gången då det går ut till alla tre banorna. Anledningen är att det finns ett extrablad om den sympatidemonstration vi ska genomföra på onsdag. Sprid detta till alla era kollegor.

Det är mycket troligt att också vi blir uttagna för sympatiåtgärder om konflikten pågår någon längre tid. När varslet kommer, det brukar läggas 7 dagar innan åtgärden träder i kraft, så måste man vara sekomedlem för att få ersättning från strejkkassan. Ersättning därifrån får man om strejken pågår minst 5 dagar. Vill du läsa mer så hittar du även Sekos konflikthandbok bifogad i detta mejl. Det är viktigt att vi får med alla nya deltidare, ja alla, som inte är medlemmar just nu för att inte de ska förlora mer än nödvändigt ekonomiskt OM vi blir uttagna till sympati- eller strejkåtgärder. Arbetsgivarna brukar svara strejk med en lockout för att inte behöva betala ut personalens löner så om man är medlem i ST så får man stå sitt kast.

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information, Röd linje, sektionsnytt Röda linje | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Seko trappar upp tågstrejken – tar kampen för de timanställda

Posted by klubb111 på 10 juni, 2014


Seko, Service- och kommunikationsfacket, beslutade idag att lägga nya strejkvarsel i syfte att få till stånd en lösning i den pågående tågkonflikten. Ansvaret vilar nu tungt på Almega.

– Nu får Almega bestämma sig för hur länge resenärerna ska få betala priset för principer. Våra medlemmar befinner sig i en verklighet med otrygga anställningar och en ökad press. Våra medlemmars verklighet är viktigare än Almegas principer, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.
– Bollen ligger nu hos Almega. Almega har gång på gång avvisat våra förslag på en lösning och kommit med motförslag som inte kan betraktas som annat än oseriösa. Därför tvingas vi nu återigen utöka varslet för att få ett slut på de otrygga anställningarna, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare, Seko.

Fakta om Sekos utökade varsel:

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom följande företag och verksamhetsområden:

  • Veolia Transport Sverige AB, Krösatåg
  • Stockholmståg KB (Pendeltågstrafiken)

Stridsåtgärderna träder ikraft den 20 juni 2014 kl. 03.00 och omfattar 142 Seko-medlemmar på Krösatåg och 700 medlemmar inom Stockholmståg.

Varsel_Spår_20140610_Sthlmstag

Posted in aktioner, avtal, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Ett svar till Almega om lögnerna angående strejken

Posted by klubb111 på 8 juni, 2014


I dagens Aftonbladet och Expressen kan vi se bifogad annons vilket borde räcka till att ta udden av Almegas och arbetsgivarnas lögner om att SEKO har krav på att bestämma över bemanningen. (Samma budskap är inlämnat till Almega innan publiceringen)

Det som SEKO vill är att ha säkerhetsspärrar så att verksamheten kan inte byggas på timanställningar. Bollen ligger nu hos dom, återstår och se ifall de vill lösa konflikten eller kommer den och trappas upp….

strejkannons 140607

Posted in avtal, Information, Solidaritet | Taggad: , , | Leave a Comment »

Uppdatering av hemsida och Tubnet

Posted by klubb111 på 6 juni, 2014


Klubben arbetar för fullt med att uppdatera informationen på sin hemsida här på wordpress och på Tubnet. Redan nu finns det en del uppdaterat material här på hemsidan. På Tubnet kommer informationen att läggas ut i form av PDF-filer för att man ska komma åt dem via datorerna i spärrarna.

Senaste nytt från sektionerna och klubben kommer du att kunna läsa här i första hand.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sektionsnytt v 23 röda linjen

Posted by klubb111 på 3 juni, 2014


Nytt nummer ute av sektionens nyhetsblad. Denna gång med en extra bilaga

Sektionsnytt v23

Sektionsnytt v23 extra

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: