KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for november, 2014

SEKO Almanackor 2015

Posted by klubb111 på 20 november, 2014


Nu har SEKO:s almanackor för 2015 kommit.

 

Ni kan hämta dem på klubbens expedition vid Gup eller vända dig till en förtroendevald för att du får din almanacka.

 

Det finns även tillfälle att hämta din almanacka på medlemsmötet den 11 december (kallelse kommer ut snart) samt på julmiddag för er som har anmält er.

 

Vänligen

Klubbstyrelsen

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Kallelse till nominerings- och budget möte 11 december 2014

Posted by klubb111 på 20 november, 2014


Kallelse budget- och nomineringsmöte

Torsdag 11 december 2014 kl 16.30
plats: Havregatan 4, (OBS, ingång från gården) (T) Skanstull. Buss: hpl Eriksdal: 3, 4, 55,74, 164.

 

På dagordningen:

 • Formalia
 • SEKO Klubb 111:s Verksamhetsplan och budget 2015
 • Beslut om Verksamhetsplan och budget 2015
 • Nomineringar och val för 1 st skyddsombud LIH Trafik på tre år samt 1 st skyddsombud Röda linje Lokalvården fyllnadsval på ett år
 • Nomineringar av förtroendevalda till Klubbuppdrag 2015
  • 1 st ordförande 2 år
  • 1 st klubbstyrelsen KSV 2 år (valkrets samtliga värdar oavsett område)
  • 3 st ersättare klubbstyrelsen 1 år
  • 1 st ordinarie revisor 2 år
  • 2 st ersättande revisor 1 år

Obs! Därutöver 3st ordinarie ledamoter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion Grön, Röd och Blå

 • Sektion 121 Grön Linje
  • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år, (station/trafik gemensamt)
  • 1 st valberedare 1 år
  • 3 st SKO Trafik GUP 3 år
  • 1 st SKO Trafik ALV 3 år
  • 3 st SKO Station GUP 3 år
  • 1 st SKO Station ALV 3 år

Obs!! Även fast Mtr tagit bort platskontoret/området station AL, kvarstår själva skyddsområdet AL utan förändring

 • Sektion 122 Röd Linje
  • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik 2 år
  • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år, (station/trafik gemensamt)
  • 1 st valberedare 1 år
  • 3 st SKO Trafik NOR 3 år
  • 1 st SKO Trafik LIH 3 år
  • 3 st SKO Station LIH 3 år
  • 2 st SKO Station City, 3 år
 • Sektion 123 Blå Linje
  • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
  • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år, (station/trafik gemensamt)
  • 1 st valberedare 1 år
  • 2 st SKO Trafik 3 år
  • 1 st SKO Station 3 år
 • Sektion 101 Lokalvården
  • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
  • 5 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 st valberedare 1 år
 • Sektion 124 Tjänstemän
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
  • 1 st valberedare 1 år

 

Nomineringar skall ske via mail till valberedning.klubb111@gmail.com

Kom ihåg att den nominerade måste vara tillfrågad! Sista tillfället att nominera är på detta möte.

 

Valberedningen i SEKO klubb 111 för valen 2015

Sektion 121  Grön: Leif Sahi

Sektion 122  Röd: Cassandra Hausmanis (sammankallade)

Sektion 123  Blå: Abdulcelil Aldur

Sektion 124  Tjänstemän: Vakant

Sektion 101  Lokalvården: Jama Abdi

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

 

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse budget och nomineringsmöte dec 2014

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Sekos Julbord 2014

Posted by klubb111 på 12 november, 2014


Seko klubb 111 kan i år igen bjuda sina medlemmar på ett traditionsenligt julbord.
I år kommer vi hålla till på New bowl center i gulmarsplan den 5:e, 6:e och 13:e december. Tiden är 18:00 – 21:00 I samband med julbordet kommer ni kunna spela bowling.
Anmälan till julbordet görs via medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com från den 21:a november.
Annge namn och anställningsnummer och önskat datum.
För att anmäla sig så behöver man även sätta in 100:- på plusgiro 456214-6, pengarna betalas åter under kvällen.

julbord 2014

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: