KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for februari, 2015

Kallelse till medlemsmöte 19 mars 2015

Posted by klubb111 på 26 februari, 2015


Detta möte har omvandlats till medlemsmöte.

OBSERVERA ATT DATUMET FÖR ÅRSMÖTET ÄR TORSDAG 19 MARS. (Fel dag har gått ut tidigare)

Kallelse årsmöte Torsdagen 19 mars 2015 kl 17.00 plats: Havregatan 4, (OBS, ingång från gården) (T) Skanstull. Buss: hpl Eriksdal: 3, 4, 55,74, 164. På dagordningen:

 • Formalia
 • Ändringar i Klubbens arbetsordning (finns på bloggen)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser

                                                                                       Sektion Röd

 1.                                  2 st SKO Station på tre år Röda linje Norrut 2                                       1 st SKO Trafik på tre år GUP
 2.                                                                                        Sektion Blå
 3.                                                                                        Sektion Grön
 1.                                   1 st SKO på två år Trafik, fyllnadsval                                                                Sektion Tjänstemän
 2. 4         1 st valberedare på ett år
 1.                                  1 st ordinarie ledamot på 2 år
 2.                                  2 st ersättare ledamöter på 1 år
 3.                                   1 st valberedare på 1 år
 • Val och bekräftelse av val
  • 1 st ordförande 2 år
  • 1 st ordinarie valkrets KSV, 2 år
  • 3 ersättare klubbstyrelsen 1 år
  • 1 ordinarie revisor 2 år
  • 2 ersättande revisor 1 år
  • Klubbuppdrag
 • Sektion 121 Grön Linje
 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 2 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
   • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
  • 1 SKO Trafik ALV 3 år
  • 3 SKO Trafik GUP 3 år
  • 1 SKO Station ALV 3 år
  • 3 SKO Station GUP 3 år
 • Sektion 122 Röd Linje
   • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik 2 år
   • 2 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
   • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
   • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år

   

 • 1 valberedare 1 år
 • 3 SKO Trafik Söderut, 3 år
 • 1 SKO Trafik Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Station på tre år Röda linje Norrut
 • Sektion 123 Blå Linje
 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
 • 2 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
  • 2 SKO Trafik 3 år
  • 1 SKO 2 år Trafik, fyllnadsval
  • 1 SKO 3 år Station
 • Sektion 101 Lokalvården
  • 2 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
  • 5 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
 • Sektion 124 Tjänstemän
  • 1 ordinarie sektionsstyrelsen, 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen, 1 år
  • 1 valberedare 1 år

  Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.Pensionärer inom tunnelbanan, men även andra, träffas varje måndag på Åsö konditori och bageri (Åsögatan 102 på Södermalm) kl 14.00 för att umgås. Alla är välkomna på de träffarna

Vi kommer att bjuda på mat och läsk/lättöl på plats. Det kommer att finnas indisk mat och man får välja mellan, lamm, kyckling eller vegetarisk. För att äta med oss måste du anmäla dig senast kl 12.00, måndagen den 16 mars, till sekotunnelbanan@gmail.com Välkomna! Önskar Klubbstyrelsen    

Kallelse årsmöte 2015

Annonser

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Solidaritet till arbetarklassen i Ukraina

Posted by klubb111 på 22 februari, 2015


Med anledning av nästan ett år av den fascistiska attacken mot Fackföreningenshuset i Odessa, Ukraina SEKO Tunnelbanan deltog idag i en manifestation på Sergels torg.

Manifestation 22 februari

SEKO Tunnelbanans ordförande, Jannis Konstantis uttryckte sin solidaritet till det ukrainska arbetarklassen, mot alla försök till splittring pga etnicitet och att arbetarklassen ska stå enade och försvara sina klassintressen mot alla imperialistiska makterna.

SEKO Tunnelbanan fördömde en gång till attacken mot Fackföreningshuset i Odessa och alla fascistiska attacker som pågår i dag mot radikala fackföreningar och vänsterkrafter.

SEKO Tunnelbanans ordförande

Posted in aktioner, Information, Internationellt, Solidaritet | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Facket protesterar mot MTR:s personalpolitik

Posted by klubb111 på 11 februari, 2015


Inslag från ABC nytt idag, den 11 februari 2015

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/facket-protesterar-mot-mtr-s-personalpolitik

http://www.svtplay.se/video/2669224/abc/abc-11-2-09-10

MTR får pris för god kvalitet

Tunnelbanepersonal mot “hetsajkt”

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Protestbrev från SEKO Tunnelbanan

Posted by klubb111 på 10 februari, 2015


Under de senaste åren har det pågått och pågår fortfarande en situation i vårt samhälle där utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar fortsätter i olika former. Samtidigt pågår en hetsjakt på de anställda inom tunnelbanan, och även på andra ställen. Hetsjakten pågår både inom nästan alla de privata kollektivtrafikbolagen men också i andra företag inom den offentliga sektorn (vård, skolor osv).

Vi inom SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, som representerar ca 1400 medlemmar, är oroliga över denna utveckling. Vi vill sätta stop för detta! Vi har sett att Landstinget, kommunen och de privata företagen (i vårt fall MTR) är ansvariga för denna utveckling.  De problem som vi nämner nedan drabbar både våra arbetskamrater samt allmänheten i stort.

 1. Tidhållning, säkerhetsproblem. Det saknas eller finns liten respekt för de anställda. Bristande underhåll från TBT. Kostnader ställs mot säkerheten då vite utgår till SL. Uteblivna kisspauser! Vi menar här att MTR under den närmaste perioden koncentrerar sig på tidhållning/bemanning för att få extra pengar från SL med hjälp av olika sorters projekt och genom att pressa de anställda. Detta genom att jaga (så upplevs det från majoriteten), våra arbetskamrater genom att kalla dem på samtal om ett tåg är lite förtidigt eller lite försent, om en spärrkur var obemannad under en liten stund. Detta medan MTR struntar i andra saker som handlar om säkerhet. Ett exempel är t. ex tåg som går med stora plattor, det väntar man med att byta ut fast det borde göras omgående bara för att inte MTR ska behöva betala viten. Personalen måste vänta med toalettbesök tills dess att en avlösning ska dyka upp. Detta påverkar säkerheten och detta trots att MTR, SL och Transportstyrelsen påstår att säkerheten alltid skall gå först. I verkligheten stämmer inte detta. MTR respekterar inte de anställda, genom den förda personalpolitiken som till stor del handlar om hur företaget ska tjäna pengar. Företaget litar inte på de anställda, och man pekar med hela handen. MTR agerar som att personalen inte kan sitt jobb, och försöker på många olika sätt göra sig av med anställda som har problem istället för att vara medmänsklig. Underhållet har problem, då man väntar med att reparera något istället för att arbeta proaktivt och förebygga problemet.

 

 1. Minsta möjliga antalet anställda gör samma arbete. Trots att vi har personalbrist försöker man få de anställda att utföra samma mängd arbete som gjorts tidigare. Man skapar tighta tjänster utan någon som helst tidsmån, med resultatet att personalen jobbar övertid istället. MTR:s sätt att hantera och planera för sin personal medför att de anställda inte kan planera sin fritid. Företaget (MTR) kommer med ett förslag om dispens för att deltidare ska jobba ännu mer. Detta trots att vårt kollektivavtal säger att en deltidare kan arbeta upp till 350 timmar/år mertid. Jämför detta med de 200 timmar/år mertid som lagen anger. Detta gäller både lokalvårdare samt spärrexpeditörer. På förarsidan nyanställer MTR bara deltidare, trots att det finns behov av heltidare. MTR anställer lokalvårdare via en så kallad introduktion och där Arbetsförmedlingen (Staten igen) står för 80% av lönen. MTR påstår att man gör detta för att man ha ett socialt ansvar. Om MTR har ett socialt ansvar varför anställer man inte då med kollektivavtalsenliga löner som företaget betalar själva? På detta sätt sparar MTR massor med pengar. Detta samt att de betalar timlön för mertid och inte övertid som för heltidare. Att MTR använder låga individuella löner för lokalvårdare förbättrar inte heller situationen. Lokalvården har en stor majoritet av invandrare som har också en mycket låg lön. Många av lokalvårdarna måste ha ett ytterligare jobb för att kunna försörja sig och sin familj. Så mycket gäller socialt ansvar för det Hong-Kong baserade företaget. Vi anser att det behövs fasta nyanställningar med heltidare i alla yrken, förare, spärrexpeditörer, kundservicevärdar, lokalvårdare och administrativ personal.

 

 1. Vinst till MTR undgår skattebetalarna. MTR har de senaste åren genererat en vinst på många miljoner kronor. SL, d.v.s. skattebetalarna, står däremot för alla kostnader, vagnar, stationer, underhåll, osv. Nu byggs det upp ett nytt signalsystem samt köps in nya tunneltågsvagnar genom SL med våra pengar. MTR kammar in vinsten genom att fortsatt skära ner personalen och pressa dem i deras arbete. Vi förstår inte varför vi, de anställda samt de som bor i Stockholm, ska betala för att MTR ska kamma hem miljoner för en verksamhet som vi själva driver och kan bättre än någon annan. Sanningen är att vi förstår väl att landstinget ville ge stora bidrag till det stora kapitalet med våra skattepengar, medan de själva pratar om att, den offentliga sektorn inte ska driva företag. Någon annan förklaring kan vi inte finna än att de vill omfördela pengarna till kapitalet. Om någon kan ge en annan förklaring, informera oss gärna.

 

 1. Utbyggnad av tunnelbana ger MTR option på markanläggning. Nya hus/butiker med mer. MTR försöker att tjäna ännu mer pengar med en minimal utgift, åter igen med våra skattepengar som insats. MTR vill tillsammans med Stockholms stad, landstinget och staten bygga nya bostäder i anslutning till de nya tunnelbanestationerna som ska byggas. Självklart kommer offentliga medel att stå för nästan hela kostnaden medan MTR, för en billig slant kommer att utnyttja bostäderna och andra verksamheter i anslutning till dessa i många år, kanske 50 år. Detta bäddar för att MTR i framtiden står som ensam trafikutövare i tunnelbanan eller t o m i de planer som finns för utförsäljningen av delar eller hela tunnelbanan i framtiden. VI är motståndare till detta. Vi anser att de offentliga institutionerna ska verka för folkets väl och inte att bidra ekonomiskt till de privata bolagens vinster.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111,önskar snarast träffa er för att diskutera de problem som vi nämner ovan och för att hitta lösningar.

Vår fackförening och dess medlemmar kommer på olika sätt att agera den närmaste perioden för att uppmärksamma dessa problem och hur vi ser på dem.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

E u

Jannis Konstantis                       Edgardo Luan Rivera                                              Olle Persson

 

Ordförande                                  Vice ordförande                                                      Sekreterare

Brev till alla berörda från SEKO Tunnelbanan

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Solidaritet till konduktörerna

Posted by klubb111 på 3 februari, 2015


Från dagens manifestation angående att trafiknämnden i Stockholmslandstinget ska besluta om konduktörerna på lokalbanor ska få fortsätta att visera biljetter eller om de ska ersättas av viseringsstolpar.

SEKO Klubb 111 var närvarande och uttryckte solidaritet med konduktörerna!

Konduktörer 1 KonduktörerKonduktörer 2

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

KLUBB 111 NYTT – Februari 2015

Posted by klubb111 på 3 februari, 2015


Här kommer första utgåvan av Klubb 111 – Nytt. Tanken är att nyhetsbladet ska ges ut en gång i månaden. Vi hoppas att vi lyckas genomföra vår intention.
OBS!!! GLÖM INTE BORT ATT ANMÄLA ER FÖR ATT POSTRÖSTA. SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 9 FEBRUARI.

Posted in Information, Klubb Nytt | Taggad: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: