KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for juni, 2015

Om drogtesterna

Posted by klubb111 på 22 juni, 2015


MTR i samarbete med företagshälsovården Avonova har beslutat att införa ett tillägstest vid drogkontroll för eventuellt brott mot trafiksäkerhet, slumpvis drogkontroll, trafikmedicinsk undersökning samt vid rehabiliteringsförfarande.

 

Testet är ett så kallat CDT test där man mäter en långsiktig alkoholmarkör vilket sker med ett blodprov. Konkret innebär detta att MTR/Avonova kan följa din eventuella alkoholkonsumtion

Under en längre tid.

 

Skället till detta tillägg enligt MTR/Avonova är behovet att uppfylla säkerhetskrav från Transportstyrelsen, SL/Trafikförvaltningen krav samt lagbundna krav i arbetsmiljölagen.

 

Detta är en tolkning som ej är till fullt ut. Självklar är det så att vi skall uppfylla dom krav som vårt yrke kräver samtidigt som arbetsmiljölagen gäller samtliga anställda där MTR har valt att undanta i princip hela tjänstemanna sektorn från det utökade testet.

 

SEKO anser att den befintliga kontroll som redan sker är fullt tillförlitlig vad gäller att trygga både säkerhet och arbetsmiljöaspekten på vår arbetsplats.

Att arbetsgivaren skall ha tillgång till uppgifter om vårt privatliv samt möjlighet att tolka dessa i eventuella arbetsrättsliga sammanhang anser SEKO vara helt förkastligt och kränker den personliga integriteten på ett flagrant sätt som är skrämmande.

SEKO har drivit denna fråga till centrala förhandlingar mellan förbundet och arbetsgivarparten vilket slutade i oenighet. I och med oenigheten i frågan är utrymme öppet för fortsatt agerande i frågan.

 

MTR har även beslutat att införa slumpmässig drog kontroll av stationspersonal och lokalvården med motiveringen att dessa vistas i en säkerhetskänslig arbetsmiljö vilket berättigar detta. SEKO har även där sagt nej till dylikt förfarande.

 

Om Ni medlemmar får problem med fortsatt test Kontakta gärna SEKO klubb 111 eller skyddsombuden för vidare hantering i eventuell fråga.

Text till SEKO informerar angående Drogtest.

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | 7 Comments »

Många demonstrerade idag för kollektivtrafik för alla!

Posted by klubb111 på 16 juni, 2015


Demonstrationen  Kollektivtrafik åt alla, samlade i dag den 16 juni många deltagare, trots att det hade kunnat vara många fler.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 hade många arbetskamrater med i demonstrationen och Jannis Konstantis, ordförande för klubben höll ett mycket uppskattad tal.
SEKO Lokalbaneklubben och en bussförare, Petri belyste de problem som finns inom respektive område och hur nedskärningar drabbar personalen samt trafikanterna.
Sist höll Edgardo Luan Rivera, styrelseledamot från SEKO Stockholm, ett tal som gav uttryck för SEKO:s Stockholm stöd.
Efter talen tågade hundratals arbetskamrater, pensionärer samt trafikanter (unga och gamla), som kommit för att stödja oss, till Landstinget. Paroller som Kollektivtrafik i offentlig regi, Säkerhet och inte profit, Kollektivtrafik utan profit, Stoppa höjningen på SL-kortet med flera ropades hela tiden.
Framme vid Landstinget, kom representanter från S, V och Mp ut och mötte oss. Politikerna från S och V valde också att tala till demonstranterna.
Tyvärr valde de andra partierna att inte komma ut och träffa oss. Detta trots att vi skickat ut en förfrågan sedan tidigare
Demonstrationen avslutades med löfte om att kampen kommer att fortsätta och breddas. Under hösten kommer nya initiativ från SEKO Tunnelbanan samt de andra klubbarna som ingår i Kollektivtrafik för alla!
demo Kollektivtrafik demo Kollektivtrafik1 demo Kollektivtrafik2 demo Kollektivtrafik3 demo Kollektivtrafik4 demo Kollektivtrafik5 demo Kollektivtrafik6 demo Kollektivtrafik7 demo Kollektivtrafik8 demo Kollektivtrafik9 demo Kollektivtrafik10 demo Kollektivtrafik11 demo Kollektivtrafik12 demo Kollektivtrafik13 demo Kollektivtrafik14 demo Kollektivtrafik15

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

SEKO Stockholm ansluter sig till demonstrationen den 16 januari

Posted by klubb111 på 10 juni, 2015


I dag, den 10 juni beslutade SEKO Stockholm att ansluta sig till demonstrationen.

En styrelseledamot från SEKO Stockholm kommer att tala till demonstrationen den 16 juni. Samtidigt beslutade SEKO Stockholm att uppmana alla klubbar att ansluta sig till demonstrationen.

Seko Stockholm uppmanar vi alla att ansluta sig till demonstrationen den 16 juni, med samling kl. 15.00 vid Norrmalmstorg för att avslutas vid Landstinget.

Posted in aktioner, Information | Taggad: , | Leave a Comment »

Demonstration 16 juni, kl 15.00, Norrmalmstorg

Posted by klubb111 på 9 juni, 2015


DEMONSTRATION affisch bild

Tisdagen den 16 juni kl 15.00 demonstrerar vi på Norrmalmstorg  för Kollektivtrafik för alla!

Avmarsch mot Landstingshuset kl 15.45.

Vi kräver:

 • Kollektivtrafik i offentlig regi. Privatiseringen leder till kaos!
 • Ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för de anställda i kollektivtrafik.
 • Nej till höjningen av SL-kort. Kollektivtrafik för alla!

Vi kallar alla fackföreningar, organisationer och andra föreningar, alla stockholmare att ansluta sig till kampen!

Snart kommer ut en affisch och flygblad.

Kollektivtrafik för alla!

DEMONSTRATION affisch (1)

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Information angående Röda linjen

Posted by klubb111 på 9 juni, 2015


Den 8:e juni hade klubben förhandling med HR-direktören Tomas Pira angående de tre förarna på Röda linjen som MTR anklagat för att planera en aktion mot företaget.

SEKO:s utgångspunkt var att rädda våra kamraters anställning samt att utgå från deras behov.

 

SEKO har gjort allt, inom de ramarna som vi har haft för att hitta den bästa lösningen. Vi har ändrat en del saker, utifrån medlemmarnas påpekanden i överenskommelserna, till deras fördel.

 

SEKO och MTR har kommit överens utifrån vad medlemmarna tyckte och SEKO var öppna för olika alternativ som skulle uppstå om våra medlemmar skulle meddela oss något annat, inklusive att de skulle inte godta en uppgörelse.

 

Nu måste MTR visa vilja och satsa på att förändra situationen på Röda linjen, inte bara med kosmetiska förändringar.

 

SEKO kommer att fortsätta diskussionen med MTR om det rådande missnöjet och vi kommer att satsa på att förbättra situationen för förarna på Röda linjen.

 

SEKO kommer inte kommentera personärenden och vi kommer inte att diskutera innehållet i överenskommelserna med andra än de berörda.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                                         Olle Persson

 

 

Ordförande SEKO Tunnelbanan                   Ordförande SEKO Röda linje

 

info förhandling röda linjen

 

Posted in förare, Förhandlingar, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Klubb111 – Nytt Löneextra

Posted by klubb111 på 8 juni, 2015


Nu är löneförhandlingarna färdiga sedan ett par dagar.
Läs om resultatet i Klubb111-Nytt.

 

Extra Klubb-Nytt Lön

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , | Leave a Comment »

Löneförhandlingarna för 2015 är klara!

Posted by klubb111 på 5 juni, 2015


I dag fredagen den 5 juni avslutades förhandlingarna om lönerna samt om våra yrkanden om att införa ändringar i kollektivavtalet. Vilka yrkanden hade SEKO gentemot MTR? Förhandlingsdelegation, klubbstyrelsen och medlemsmötet var eniga om de yrkanden vi bearbetade och vi lagt fram till MTR redan i april.

 1. Vi yrkade att Lokalvården ska ha tarifflöner och inte individuella löner.
 2. Vi yrkade att all personal ska ha rätt till ett par skor per år.
 3. Vi yrkade att friskvårdsbidraget ska höjas från 1.000 kr till 2.500 kr/år
 4. Vi yrkar att vi ska satsa på slutlön för trafikpersonal som har tarifflöner.

Hur gick det då?

 1. Vi tog fram ett konkret förslag till MTR, med lönestege men MTR sågade vårt förslag, då MTR vill att vi ska stå för hela kostnaden. VI bjöd t o m att trafikpersonalen skulle avstå 0,1% av höjningen för att vi ska vara solidariska mot våra arbetskamrater på Lokalvården som gör ett utmärkt arbete för alla Stockholmare. MTR verkar inte förstå detta. MTR förstår bättre när de får bonus på miljoner kronor, pga av lokalvårdarnas utmärkta arbete.
 2. MTR ansåg att kostnaden är stor. De kan tänka sig diskutera frågan och vi kommer fortsätta förhandlingar separat om vi ska få skor och i så fall på vilket sätt.
 3. MTR var avvisade angående summan, men de var positiva att eventuellt höja bidraget, kanske till 1.500 kr? Vi kommer fortsätta förhandlingar separat om denna fråga.
 4. MTR, utan något argument, förkastade vårt förslag och det betyder, om vi inte är överens att höjningen för tarifflönerna smets ut till alla steg. MTR hävdade t o m att personalen är för bra betald, t ex att spärrexpeditörerna har för hög lön!
 5. Tidigare i år, förhandlade SEKO med MTR om att MTR måste höja lönerna för deltidarna och förbättra deras arbetsvillkor, då arbetsgivaren diskriminerar dem, enligt lagen mot diskriminering av deltidarna. MTR anser inte detta och förhandlingen ligger snart på central nivå. MTR ansåg nu att de vill höja lönerna för deltidare…men det fanns en hake! Vi själva, via heltidarnas löneökningar skulle betala detta!!! SEKO självklart förkastade detta! MTR kom aldrig heller med vad detta skulle kosta.
 6. SEKO var mycket konstruktiv i de förhandlingarna som pågick i några omgångar.
 • Seko var beredd att avstå 0,1% från hela trafikpersonalens löneutrymme för att delfinansiera ett lönestege för lokalvården.
 • När Mtr sagt att de inte var intresserade och införa en lönestege för lokalvården lämnade Seko i tur och ordning 3 olika förslag. En kraftigare höjning till de som fått under 450kr inkl. mer hänsynstagande till anställningstiden. Att alla skulle ha minst 400kr. När MTR förkastade förslaget yrkade SEKO att alla skulle ha minst 350kr. En del fick bara garantinivån på 240 kr. MTR förkastade alla våra förslag till mer rättvisa löner för lokalvården.

SEKO anser att vår förhandlingsdelegation har gjort allt för att vi skulle komma överens med tyvärr fanns det inga intressen från MTR:s sidan.

Lönerna kommer att betalas i samband med junilön, retroaktivt fr o m den 1 april, inkl alla tillägg.

Lönetabellen för tarifflönerna bifogas.

SEKO:s Förhandlingsdelegation: Jannis Konstantis, Jan ”Jampe” Melakoski, Gunnar Öhman, Semere Gerezgiher, Lillian Svensson, Mohammed Warmazyar, Bekir Celik, Matti Wennerberg.

Nya löner Trafikpersonalen 2015-2016

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Klargörande angåede ett mail från MTR på Röda linje

Posted by klubb111 på 5 juni, 2015


Med anledning av det mail som skickades ut från Robert Berglund, tf Trafikområdeschef på Röda linje, vill vi påpeka följande:

 1. Det påstås att två förare var inblandade i en utomfacklig aktion i slutet av mars-början av april och de var drivande i detta. Vidare skriver Robert att de två ska omplaceras till en annan roll inom företaget. Det är så att SEKO, såväl klubben som förbundet, för en diskussion med förarna. SEKO Klubb 111 för en diskussion med företaget angående de påstådda anklagelserna.
 2. Det har aldrig ägt rum någon förhandling om någon omplacering för förarna. Därför borde Robert veta att man varken kan komma ut med något som är inte förhandlat med SEKO eller påstå saker som är inte förhandlade.
 3. SEKO ska fundera hur vi ska gå vidare med detta, men självklart kommer den information som har kommit ut till många av våra arbetskamraters snarare skada än att lugna ner situationen på Röda linje.

 

Posted in förare, Information, Röd linje | Taggad: , | 4 Comments »

Demonstrera tisdagen den 16 juni för kollektivtrafik för alla!!!

Posted by klubb111 på 4 juni, 2015


Sprid detta till alla ni känner till.

Tisdagen den 16 juni kl 15.00 demonstrerar vi på Norrmalmstorg  för Kollektivtrafik för alla!

Avmarsch mot Landstingshuset kl 15.45.

Vi kräver:

 • Kollektivtrafik i offentlig regi. Privatiseringen leder till kaos!
 • Ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för de anställda i kollektivtrafik.
 • Nej till höjningen av SL-kort. Kollektivtrafik för alla!

Vi kallar alla fackföreningar, organisationer och andra föreningar, alla stockholmare att ansluta sig till kampen!

Snart kommer ut en affisch och flygblad.

Kollektivtrafik för alla!

https://kollektivtrafikkamp.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Kollektivtrafikkamp?fref=ts#

Event på facebook

https://www.facebook.com/events/861038477307992/

Konduktörer 1demonstration-metroDemonstration metro2 27 maj 2013

Under de senaste åren har det pågått och pågår fortfarande en situation i vårt samhälle där utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar fortsätter i olika former. Samtidigt pågår en hetsjakt på de anställda inom kollektivtrafiken, och även på andra ställen. Hetsjakten pågår inom nästan alla de privata kollektivtrafikbolagen men också i andra företag inom den offentliga sektorn (vård, skolor osv).

Vi inom kollektivtrafiken, som representerar tusentals medlemmar, är oroliga över denna utveckling. Vi vill sätta stop för detta! Vi har sett att Landstinget, kommunen och de privata företagen är ansvariga för denna utveckling.  De problem som vi nämner nedan drabbar både våra arbetskamrater samt allmänheten, i stort.

 • Effektivisering och vinster.

Det saknas eller finns liten respekt för de anställda. Minsta möjliga antalet anställda gör samma arbete. De privata företagen sparar pengar med att använda olika knep, som i tunnelbanan där man anställt via Arbetsförmedlingen och där staten står för minst 80% av lönen. Vi anser att det behövs fasta nyanställningar på heltid i alla yrken. SL har tidigare i år drog in konduktörerna på de lokala banorna. Nu drar man in många pendeltåg, bussar osv för att Landstinget ska spara ännu mer pengar. Konsekvensen är detsamma, resenärerna och personalen ska betala priset. Vinst till de privata företagen undgår skattebetalarna. Landstinget väljer att helst ge pengar till de privata företagen än att ha en bra kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintressen. Många av företagen går med stora vinster, på hundratals miljoner kronor, medan Landstinget ska spara minst 250 miljoner. Utöver bonus på miljontals kronor vill Landstinget också höja priset på SL-kortet som kommer att drabba resenärerna ännu mer för att de privata företagen så småningom ska få ännu större vinster.

 • Säkerhet.

Bristande underhåll och kostnader ställs mot säkerheten då vite utgår till SL med uteblivna kisspauser eller raster som följd. Vi kan inte vänta och se en liknad utveckling som på järnvägen, då det bristande underhållet skapar kaos i trafiken. Arbetsmiljö för de anställda har försämrats och detta leder också till minskade säkerhet. Anbudsförfarandet leder till sämre arbetsförhållanden och alltid automatiskt lägre pris vinner, dvs ännu flera nedskärningar.

Stockholmarnas skattemedel hamnar någon annanstans.

Det pågår olika försök för att de privata företagen ska tjäna ännu mer pengar genom de s k privata/statliga investeringar. Allmänheten ska stå för merparten av finansiering så att de privata företagen ska få ännu mer pengar i många år, 50 år har nämnts.

Vi anser att en bra kollektivtrafik ska vi ha i offentlig regi, utan vinstintressen som ska fungera i hela länet. Alla skattemedel som idag går till vinster till de olika privata företagen ska återinvesteras till kollektivtrafik, vården och skolan.

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Solidaritet till vår arbetskamrat i Göteborg

Posted by klubb111 på 2 juni, 2015


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, facket som organiserar arbetare inom Stockholms Tunnelbanan (förare, spärrexpeditörer, kundservicevärdar, lokalvårdare, tjänstemän) vill uttrycka sin solidaritet till vår arbetskamrat, bussföraren i Göteborg som i fredags den 29 maj, brutalt bemöttes av kontrollanterna och ordningsvakter.

Vi protesterar bestämt mot detta bemötande från kontrollanterna och ordningsvakterna.

bussförare Göteborg 1

Bild från SR

Vi anser att boven bakom dramat är de privata bolagen och Västtrafik i det här fallet. Samma situation kan uppstå överallt. även i Stockholm. De privata bolagen med SL:s, Västtrafiks och andra huvudmäns välsignelse tog bort rätten från bussförare att färdas mellan jobbet hemmet samt på fritid. Detta som ett sätt för att de privata bolagen ska tjäna ännu mera pengar på bekostnad av oss som arbetar inom kollektivtrafiken!

De är de privata bolagen som står bakom en situation där arbetare står mot arbetare, för att ”göra sitt jobb”.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, kräver att alla huvudmän inom kollektivtrafiken och alla privata bolag som kör trafik åt dem omgående ska återinföra rätten att färdas i kollektivtrafiken gratis, då man sliter i timmar för att ge service åt trafikanterna.

Vi vill ge allt stöd till vår arbetskamrat och våra arbetskamrater och andra som protesterar mot vad som har hänt.

Vi kräver också att kontrollanter och ordningsvakter ska bemöta alla trafikanter med respekt och inte med våld.

 

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Uttalande bussförare GBG

Posted in Arbetsmiljö, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: