KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for 22 juni, 2015

Om drogtesterna

Posted by klubb111 på 22 juni, 2015


MTR i samarbete med företagshälsovården Avonova har beslutat att införa ett tillägstest vid drogkontroll för eventuellt brott mot trafiksäkerhet, slumpvis drogkontroll, trafikmedicinsk undersökning samt vid rehabiliteringsförfarande.

 

Testet är ett så kallat CDT test där man mäter en långsiktig alkoholmarkör vilket sker med ett blodprov. Konkret innebär detta att MTR/Avonova kan följa din eventuella alkoholkonsumtion

Under en längre tid.

 

Skället till detta tillägg enligt MTR/Avonova är behovet att uppfylla säkerhetskrav från Transportstyrelsen, SL/Trafikförvaltningen krav samt lagbundna krav i arbetsmiljölagen.

 

Detta är en tolkning som ej är till fullt ut. Självklar är det så att vi skall uppfylla dom krav som vårt yrke kräver samtidigt som arbetsmiljölagen gäller samtliga anställda där MTR har valt att undanta i princip hela tjänstemanna sektorn från det utökade testet.

 

SEKO anser att den befintliga kontroll som redan sker är fullt tillförlitlig vad gäller att trygga både säkerhet och arbetsmiljöaspekten på vår arbetsplats.

Att arbetsgivaren skall ha tillgång till uppgifter om vårt privatliv samt möjlighet att tolka dessa i eventuella arbetsrättsliga sammanhang anser SEKO vara helt förkastligt och kränker den personliga integriteten på ett flagrant sätt som är skrämmande.

SEKO har drivit denna fråga till centrala förhandlingar mellan förbundet och arbetsgivarparten vilket slutade i oenighet. I och med oenigheten i frågan är utrymme öppet för fortsatt agerande i frågan.

 

MTR har även beslutat att införa slumpmässig drog kontroll av stationspersonal och lokalvården med motiveringen att dessa vistas i en säkerhetskänslig arbetsmiljö vilket berättigar detta. SEKO har även där sagt nej till dylikt förfarande.

 

Om Ni medlemmar får problem med fortsatt test Kontakta gärna SEKO klubb 111 eller skyddsombuden för vidare hantering i eventuell fråga.

Text till SEKO informerar angående Drogtest.

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | 7 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: