Uttalande från SEKO Stockholm – Solidaritet till Reza Forghani


Skriv under namninsamlingen på: http://www.skrivunder.com/kamp_for_reza​

ARRIVAS ANGREPP PÅ REZA FORGHANI ÄR ETT ANGREPP PÅ HELA ARBETARRÖRELSEN!

Reza Forghani, fackligt aktiv i Kommunal, busschaufför och huvudskyddsombud hos arbetsgivaren

Arriva i Stockholm, varslades i förra veckan om avsked. Arriva anklagar Reza för att

ha uppmanat sina arbetskamrater att upprätta falska anmälningar om kränkande särbehandling.

Reza uppger för egen del att anklagelserna är påhittade, och att åtgärden måste ses som

en del i arbetsgivarens försök att rasera facket. Kommunal kommer att ogiltigförklara avskedandet,

vilket kan resultera i att fallet hamnar i Arbetsdomstolen.

Det är inte första gången ett företag agerar på det här sättet mot fackligt aktiva företrädare i

kollektivtrafiken. 2005 sparkades SEKO-medlemmen Per Johansson, då verksam som klubbordförande

i Stockholms tunnelbana. Per Johansson hade under en period påtalat allvarliga

arbetsmiljöproblem hos dåvarande arbetsgivaren Connex (idag Veolia). När Reza Forghani

påtalade arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsbrister år 2012 försökte Arriva få honom avsatt som

skyddsombud. Efter en längre tids sjukskrivning p.g.a. psykisk press relaterad till företagets

agerande kom Reza tillbaka till jobbet, och återupptog sitt uppdrag stärkt av stödet från

arbetskamraterna.

Att företag avskedar fackligt aktiva och skyddsombud som utför sitt uppdrag är ett angrepp

mot hela arbetarrörelsen. Det innebär en allvarlig kränkning av föreningsrätten, underminerar

arbetsmiljöarbetet och försvårar fackföreningarnas arbete med att rekrytera förtroendevalda.

Sådana övergrepp skapar rädsla, och stärker hänsynslösa och antifackliga arbetsgivare på

bekostnad av arbetares fackliga medinflytande och arbetsmiljö. Åtgärderna är i förlängningen

ett angrepp mot den svenska modellen.

Ännu värre är att arbetsgivarna p.g.a. otillräcklig arbetsrättslagstiftning kan komma undan

med ett avsked. Även om Arbetsdomstolen, på basis av en kommande rättsprocess, skulle

komma fram till att företaget gjort sig skyldigt till en föreningsrättskränkning finns i dagsläget

ingen laglig skyldighet för företaget att återanställa den avskedade. Företaget kan istället välja

att ”köpa ut” den person man vill ha bort. Ett par årslöner och ett skadestånd kan anses vara

ett billigt pris för att få bort en företrädare som inte står tyst när det tummas på arbetsmiljö.

För SEKO Stockholm är det en självklarhet att ta ställning för Reza Forghani, och vi vill i

detta uttalande uttrycka vårt fulla stöd för Kommunals försvar av sin företrädare. Om inte

Arriva backar från avskedet är SEKO Stockholm av den klara uppfattningen att frågan om

förändringar i arbetsrättslagstiftningen – i riktning mot ett starkare skydd för förtroendevalda

som utför sitt uppdrag – bör inta en central ställning på fackföreningsrörelsens politiska dagordning.

SEKO Stockholm 6 juli 2015