KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for december, 2015

Nytt Klubbnytt nummer ute, Januari 2016

Posted by klubb111 på 30 december, 2015


Klubb nytt bild

Här nedan kan du läsa hela Klubbnytt januari 2016 nummer

Klubb-Nytt Januari 2016

Posted in Information, Klubb Nytt | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Solidaritetsuttalande till personalen på pendeltåget i Stockholm

Posted by klubb111 på 29 december, 2015


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, uttrycker all sin medkänsla och solidaritet till våra arbetskamrater inom Stockholms pendeltåg, speciellt våra kamrater inom lokalvården som hotas med uppsägningar från ISS!

 

Vid en förhandling mellan ISS och SEKO Pendelklubben, som slutade i oenighet, meddelade ISS att man har för avsikt att säga upp ALLA 143 anställda på pendeln då man ”inte har någon verksamhet kvar efter den 10 december 2016”. Uppsägningarna är tänkt att genomföras utifrån personalens olika uppsägningstider med målet att inte ha några anställda kvar efter ovan datum. Redan samma dag agerade de anställda med arbetsnedläggelse.

 

Detta är ett sätt för ISS att slippa ansvaret som SL har ålagt arbetsköparna, d v s att i upphandlingen finns kravet på verksamhetsövergång och då ska all personal gå över till den nya arbetsköparen, om de vill.

 

SEKO Tunnelbanan fördömer kraftigt ISS agerande mot de anställda och att de visar vilken människosyn kapitalet har. När ISS tjänade miljoner kronor på de anställdas bekostnad var allt frid och fröjd, nu vill man bara sparka neråt!

 

SEKO Tunnelbanan stödjer de anställdas alla aktioner som de tänker genomföra för att de ska försvara sina rättigheter.

 

Därutöver kräver SEKO Tunnelbanan från de nya entreprenören, MTR och Reneriet följande:

 1. Att förbinda sig till att skriva anställningsavtal med personalen snarast som garanterar deras anställning med samma villkor som gäller nu.
 2. Att det kollektivavtal som gäller nu även gäller när MTR och Reneriet tar över med minst lika villkor som minimumkrav.

 

”En för alla, alla för en”

 

Styrelsen

SEKO Tunnelbanan

Solidaritetsuttalande till personalen på pendeltåget i Stockholm

Posted in Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

Oregelbundna öppettider för den fackliga expeditionen under helgerna.

Posted by klubb111 på 26 december, 2015


Under jul och nyår kommer fackexpeditionen att vara i stort sett öppen, utom självklart helgerna. I vissa fall kommer också expeditionen att vara obemannade då många förtroendevalda har också semester.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Information till alla spärrexpeditörer

Posted by klubb111 på 22 december, 2015


En längre period nu, har de fackliga organisationerna och MTR diskuterade frågan om ändring av benämningen ”spärrexpeditör”. SEKO ansåg att det inte är bra att ändra namnet, dels för att benämningen var känd bland de anställda och trafikanter, dels för att vi inte ville att namnet skulle blandas med kundservicevärd som har en annan lön och andra arbetsuppgifter än spärrexpeditör. Detta framgår idag tydligt på kollektivavtalet samt befattningsbeskrivningar.

Efter många diskussioner kom de fackliga organisationer överens i går, den 21 december 2015, överens med arbetsgivaren.

SEKO vill informera alla spärrexpeditörer vad överenskommelsen innebär i praktiken och i kollektivavtalet:

 1. Benämningen ”spärrexpeditör” ändras till ”Stationsvärd”.
 2. Benämningen ”Värd” ändras till ”Kundservicevärd”.
 3. Ordet ”värduppgifter” ändras till ”kundservicevärduppgifter”.
 4. Benämningar ”Trafikvärd” och ”kassakontrollant” tas bort.
 5. Inga arbetsuppgifter ändras, dvs detta som en f d spärrexpeditör gjorde ska man göra som ”Stationsvärd”.
 6. Alla stationsvärdar, f d spärrexpeditörer, som ligger på slutsteget, får en lönehöjning på lönen med 25 kr/månad fr o m den 1 januari 2016. Deltidare som ligger i slutlönen får också proportionerligt motsvarande höjning.

SEKO föreslog att vi f d spärrexpeditörer ska få en högre höjning, men efter förhandlingar, landade vi i den ovannämnda summan.

SEKO anser att denna överenskommelse som har kollektivavtals status är positivt, då bara benämningen ändras utan att innehållet förändras samt en stor del av stationspersonal får en höjning (en liten sådan men ändå), utanför lönepotten som ska förhandlas någon gång, april 2016.

Med vänliga hälsningar

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Information spärrexpeditörer

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, spx | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Nomineringar till klubben

Posted by klubb111 på 18 december, 2015


Nomineringarna inför valet 2016 är nu avslutade. Dock finns det fortfarande två platser kvar att fylla fram till och med årsmötet nästa år. Dessa platser är

 

2 st ersättande revisorer, 1 år.              Öppen för samtliga inom tunnelbanan.

1 st valberedare sektion grön linje, 1 år. Öppen för de som är hemmahörande på grön linje.

 

Vet du någon som skulle passa eller själv vill ställa upp så skicka ett mail till

valberedning.klubb111@gmail.com

 

Ange för– och efternamn, anställningsnummer samt kontaktuppgifter till den som nomineras. Tänk på att den som nomineras måste vara tillfrågad.

Nomineringar till uppdrag inom klubben 2016

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

6F (som SEKO ingår) satsar på de lägst avlönade i avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 17 december, 2015


Satsningar på de lägst avlönade och på tryggare jobb är några av de gemensamma krav som 6F – fackförbund i samverkan – presenterar idag.

 

– Vi kan inte bara titta på när omotiverade löneklyftor växer för varje år, säger förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande.

 

Då den gemensamma LO-samordningen uteblev har fem av LO:s fjorton förbund valt att samordna sig inför avtalsrörelsen med gemensamma krav mot arbetsgivaren. Det är förbunden inom 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

 

– Vårt mål för avtalsrörelsen 2016 är rättvisare löner och tryggare jobb. Vi har en samsyn såväl om det ekonomiska utrymme som finns och om de orättvisor vi ser på svensk arbetsmarknad. Våra krav är fullt rimliga och genomförbara, säger 6F-förbundens fem ordförande i ett gemensamt uttalande.

 

6F-förbunden har gjort en gemensam ekonomisk analys som sammanfaller med Riksbankens och Konjunkturinstitutets bedömningar. Låga löneökningar innebär en risk för Sveriges ekonomi och leder till svagare ekonomisk utveckling samt lägre sysselsättning.

 

6F-förbundens krav:

 • Löneökningar för medlemmarna med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.
 • Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.
 • Satsning på de lägst avlönade.
 • Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.
 • Ökat skydd för arbetstagarnas integritet.
 • Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna

Posted in avtal, Information | Taggad: , | Leave a Comment »

God Jul och Gott nytt år önskar klubbstyrelsen!

Posted by klubb111 på 15 december, 2015


God-jul-och nytt år 2016

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Avtal 2016: Avtalskonferenser startskott för avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 7 december, 2015


Avtalsrörelsen har startat och just nu pågår förberedelser inför de kommande förhandlingarna i form av avtalskonferenser på många håll inom Seko. Nedan följer en kort rapport.

 

Avtalskonferenserna som Seko håller syftar till att samla de olika branscherna för att diskutera branschgemensamma frågor som ska lyftas i avtalsrörelsen och formuleras till färdiga yrkanden, som sedan fastställs av förbundsstyrelsen. På avtalskonferenserna utser man också förhandlingsdelegation till respektive avtalsområde.
Den 19 november hölls en avtalskonferens för sjöavtalen, vilket inkluderar Storsjöavtalet och Färjeavtalet. Här handlade frågorna bland annat om att man vill bättra på skrivningarna vad gäller visstidsanställningar, permissioner, resor och övernattningar. Man diskuterade även hur man i avtalsrörelsen kan stärka upp avtalspensionen.

I slutet av november hölls en stor avtalskonferens där Entreprenad-branscherna samlades, det vill säga Väg och ban, Energi och Telekom-branscherna.

http://www.seko.se/Aktuellt/Nyheter/2015/November/Avtal-2016-Avtalskonferenser-startskott-for-avtalsrorelsen/

Den 1-2 december hölls avtalskonferens för spårtrafikbranschen, som samlade ett 50-tal förtroendevalda från hela branschen. Se ett par videoklipp nedan:

Posted in avtal, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

SEKO almanackor 2016

Posted by klubb111 på 4 december, 2015


Nu har SEKO:s almanackor för 2016 kommit.

Ni kan hämta dem på klubbens expedition vid Gullmarsplan eller vända dig till din sektion för att du får din almanacka. Om du vänder dig till din sektion, de antecknar ditt namn och anställningsnummer och då kan få din almanacka inom några dagar.

 

Det finns även tillfälle att hämta din almanacka på medlemsmötet den 15 december samt på julbord för er som har anmält er.

Vänligen

Klubbstyrelsen

SEKO Almanackor 2016

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: