Poströstning omgång 2 är i gång


Hej alla!

Nu poströstningen omgång 2 är igång. Breven har skickats ut i dag till dem som anmälde sig.

Poströstningen ska äga rum fram till onsdagen den 2 mars.

Val i vallokalerna äger rum den 2-3 mars.

Valomgång 2 äger rum på mässen, Gullmarsplan och Västra Skogen den 2 mars samt på mässen, T-centralen och Liljeholmen den 3 mars.

Omröstningen pågår mellan kl 10.00-18.00 båda dagarna.

Kolla mer information här

https://klubb111.wordpress.com/2016/02/09/valkatalogen-nomineringar-och-valberedningens-forslag/

https://klubb111.wordpress.com/2016/02/19/valresultat-omgang-1/

Tuff avtalsrörelse inom spårtrafik


Det ser ut att bli en tuff avtalsrörelse inom området spårtrafik. Almega yrkar på ökat helgarbete, längre arbetsperioder och förkortad sommarsemester. Alla dessa krav står långt från Sekos yrkanden.

 

I går växlades yrkanden inom området spårtrafik. Och medan Seko kräver ökat skydd för arbetstagarnas anställningsvillkor, lägger Almega fram en rad långtgående försämringar vad gäller både arbetstider och trygghet.

 

Almega Tjänsteförbunden Bransch Spårtrafik kräver bland annat följande:

 

  • Rätt till ledighet endast två helger av fem istället för nuvarande varannan.

 

  • Arbetsperioden/omloppstiden höjs från tio till tretton timmar. För arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning ökas den ordinarie arbetstiden från nio till tio timmar under en arbetsperiod.

 

  • Slopande av ”kransledighet” vid semester. Med kransledighet menas lediga helger (lördagar och söndagar) före och efter semesterperioden.

 

  • Rätten till sammanhängande sommarsemester förkortas till tre veckor.

Läs Almegas yrkanden

Läs Sekos yrkanden

Valresultat omgång 1


SEKO Tunnelbanan har haft i onsdags 17 februari 2016 och torsdags 18 februari 2016, allmänna val för en del av platserna i klubbstyrelsen, sektioner, skyddsombud osv.

Det preliminära resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 262 medlemmar.

Av dem 30 st röstade genom poströstningen och 232 i vallokalerna.

 

Val för kassör, på två år blev jämnt mellan de två nominerade.

Angivna röster: 260

Ogiltiga: 4

Giltiga: 256

För att man skulle bli vald behövdes 129 röster.

Moncef Jerbi                                         128

Sandra Altamirano                              128

 

Enligt stadgarna nu krävs lottning mellan de nominerade. Detta i så fall ska äga rum på årsmöte. Ytterligare information kommer senare.

 

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 260

Ogiltiga: 33

Giltiga: 227

För att man skulle bli vald krävdes 114 röster

Ahumada Pamela                                                      46                                       OMVAL

Altamirano Sandra                                                    90                                       OMVAL

Bergström Anette                                                      31

Chowdhry Qamar                                                     24

El Gomati Kicki                                                            48                                       UTGÅR

Jerbi Moncef                                                               33

Kilic Idris                                                                       46                                      OMVAL

Mattsson Anki                                                            43

Melakoski ”Jampe” Jan                                           131                                    VALD

Mousa Awad                                                               20

Nahar Nitesh                                                               31

Risling Viktor                                                               66                                       UTGÅR

Svensson Lillian                                                          64                                       OMVAL

 

Sektion Grön

Till en ordinarie styrelseledamot i klubb- samt i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 56

Ogiltiga: 1

Giltiga: 55

För att man skulle bli vald krävdes 28 röster

El Gomati Kicki                                                                                  37                 VALD

Johnsson Christer                                                                            18

 

Till en ordinarie styrelseledamot sektionsstyrelse Trafik på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 56

Ogiltiga: 3

Giltiga: 53

För att man skulle bli vald krävdes 27 röster

Årsbrink Kent                                                                                    23

Österholm Cecilia                                                                            30                 VALD

 

Till två ersättare styrelseledamöter i sektionsstyrelse på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 56

Ogiltiga: 2

Giltiga: 54

För att man skulle bli vald krävdes 28 röster

Elibo Bernando                                                                                21                 OMVAL

Hedenram Johnny                                                                          25                 OMVAL

Åsbrink Kent                                                                                    22                 OMVAL

Österholm Cecilia                                                                                                 UTGÅR

 

Till en Skyddsombud Station Grön söderut på 3 år blev resultat följande:

Angivna röster: 29

Ogiltiga: 1

Giltiga: 28

För att man skulle bli vald krävdes 15 röster

Elibo Bernando                                                                                19                 VALD

Legró Cristobal                                                                                13

Lundström Sigrid                                                                            24                 VALD

Sektion Blå

Till en ordinarie styrelseledamot i klubb- samt i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 71

Ogiltiga: 1

Giltiga: 70

För att man skulle bli vald krävdes 36 röster

Chowdhry Qamar                                                                          33

Risling Viktor                                                                                    37                 VALD

 

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 71

Ogiltiga: 1

Giltiga: 70

För att man skulle bli vald krävdes 28 röster

Chaudhry Altaf                                                                                25                 VALD (han var den enda kvarstående kandidat)

Risling Viktor                                                                                    45                 UTGÅR

 

Till två ersättare styrelseledamöter i sektionsstyrelse på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 71

Ogiltiga: 7

Giltiga: 64

För att man skulle bli vald krävdes 33 röster

Chaudhry Altaf                                                                                26                 UTGÅR

Chowdhury Ataul                                                                           30                 VALD

Lingas Fotios                                                                                    27                 VALD

Risling Viktor                                                                                    45                 UTGÅR

 

Sektion Lokalvården

Till tre ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 50

Ogiltiga: 4

Giltiga: 46

För att man skulle bli vald krävdes 24 röster

Kilic Idris                                                                                            26

Manneh Suleyman                                                                         39                 VALD

Mousa Awad                                                                                    30                 VALD

Svensson Lilian                                                                                40                 VALD

 

Till två skyddsombud Grön linje på 3 år blev resultat följande:

Angivna röster: 47

Ogiltiga: 3

Giltiga: 44

För att man skulle bli vald krävdes 23 röster

Kilic Idris                                                                                            22

Svensson Lilian                                                                                40                 VALD

Mousa Awad                                                                                    26                 VALD

 

Sektion Tjänstemän

Till en ordinarie styrelseledamot i klubb- samt ordförande i sektionen, på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 28

Ogiltiga: 0

Giltiga: 28

För att man skulle bli vald krävdes 15 röster

Betancourt Mauro                                                                         17               VALD

Doudement Aldinan                                                                      11

 

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 28

Ogiltiga: 1

Giltiga: 27

För att man skulle bli vald krävdes 14 röster

Betancourt Mauro                                                                         2                   UTGÅR

Calambas Andres                                                                            12                 OMVAL

Levin Anna                                                                                        6

Wakas Hussain                                                                                7                   OMVAL

 

Till två ersättare styrelseledamöter i sektionsstyrelse på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 28

Ogiltiga: 4

Giltiga: 24

För att man skulle bli vald krävdes 13 röster

Alm Mikael                                                                                        12                 OMVAL

Betancourt Mauro                                                                         8                   UTGÅR

Celik Bekir                                                                                         8                   OMVAL

Kolacaric Hanna                                                                              7

Levin Anna                                                                                        13                 VALD

 

Till tre skyddsombud Fastighets och internservice på 3 år ( en av dem ska vara ksv stationkontroll) blev resultat följande:

Angivna röster: 29

Ogiltiga: 2

Giltiga: 27

För att man skulle bli vald krävdes 14 röster

Calambas Andres                                                                             19                 VALD

Doudement Aldinan                                                                       15                 VALD

Hellstenius Ann (ksv stationskontroll)                                       14                 VALD

Ispa Cristian (ksv stationskontroll)                                             6

 

Kaivoja Stefan                                                                                  14

Wakas Hussain (ksv stationskontroll)                                        13

Nya tjänster och placering på station


Tjänsterna

Våren 2015 hade Seko överläggningar om grunderna för tjänstekonstruktionen inför kommande placeringen som, från början, var tänkt att gälla fr.o.m. hösten 2015. Placeringen blev sedermera uppskjutet i flera omgångar.

I överläggningarna framförde vi våra synpunkter för Mtr att ta hänsyn till i tjänstekonstruktionen exempelvis :

ej 3tim i spärr utan rast eller paus, ej tajta förflyttningstider, säkerställande av rast & paus, ej för tidiga (eller sena) raster, ej för långa omlopp & raster o.s.v.

Med facit i hand kan vi konstatera att Mtr ej tagit hänsyn till önskemålen och därutöver hittat på ”nya konstigheter” såsom olika tjänster må-to, fr, lö & söndag (med följden olika start resp. sluttider och innehåll) färre och för tidiga föräldratjänster, senareläggning av nattjänsternas tidslägen och fler tjänster som slutar 07:30, ogenomtänkta grupperingar etc.

Seko är starkt kritisk mot dessa tjänstepaket dock så länge de följer kollektivavtalets bestämmelser har vi ingen möjlighet och stoppa dem.

Vid sidan om har vi dock nu begärt förhandlingar om rutiner/tillämpning vid för kort/utebliven rast/paus, personaltransporter och arbetssinnehåll Stnv-nattjänster. Dessa förhandlingar har ännu ej ägt rum.

Framtiden….?

Förhoppningsvis blir dessa paket en ”parentes” och att Mtr lyssnar på facket och personalen till nästa paket. Enligt tidplanen är det tänkt att nästa placering sker januari 2017, sökning november 2016 och ”input” kring tjänstepaketen maj-augusti 2016. Många av försämringarna i paketen är av sådan art som medför inga som helst besparingar för Mtr varvid det borde gå och få dem och ta hänsyn till önskemålen, återstår att se om så är fallet…

 

 

 

Styrelsen

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

Jobben kvar för pendelstädarna


All personal som arbetar inom pendeltågstrafiken i Stockholm – även städarna – får behålla sina anställningar och anställningsvillkor när nya arbetsgivare tar över i december i år.

– Vi är mycket nöjda, säger P-O Fällman, ombudsman vid Seko, som avslutade förhandlingarna med pendeltågstrafikens nya entreprenörer på tisdagskvällen. Särskilt lyckat är att alla får behålla sina pensionsvillkor, även de som har förmånsbestämda tjänstepensioner.

Landstinget i Stockholms län bestämde i början av december 2015 att en ny entreprenör, MTR, ska ta över pendeltågstrafiken från nuvarande entreprenören Stockholmståg den 11 december 2016. Både de anställda och Seko utgick från att all  personal skulle få följa med till den nya arbetsgivaren.

Men två dagar före jul sade ISS, den underentreprenör som sköter städningen åt Stockholmståg, upp de drygt 140 städarna på pendeltågen. Många har långa anställningstider. ISS var osäkra på om städarna skulle få följa med till den nya entreprenören när ISS uppdrag tar slut.

Seko har nu kommit överens med MTR, liksom med de underentreprenörer som ska sköta verkstäder och städning, om att övertagandet av pendeltågstrafiken är en så kallad verksamhetsövergång. Och då säger lagen om anställningsskydd att de nya arbetsgivarna är skyldiga att ta över personalen, med bibehållna anställningstider och andra villkor.

För städarnas del heter den nya arbetsgivaren Reneriet.

Källan: Arbetet

Läs också Solidaritetsuttalande till personalen på pendeltåget i Stockholm

Valkatalogen, nomineringar och valberedningens förslag


Hej!

Här publicerar vi nu valkatalogen med alla nomineringar, presentation av kandidaterna samt valberedningens förslag.

Valberedning består av Cassandra Hausmanis (Röd linje), Leif Sahi (Grön linje), Orhan Kilic (blå linje) samt Aydin Kilinic (Lokalvården). Det finns en vakant plats från sektion Tjänstemän.

Glöm inte att valomgången 1 är onsdagen den 17 februari mellan kl 10.00-18.00 vid GUP och VÄS samt torsdagen den 18 februari samma tider på TCE och LIH.

Eventuellt en andra valomgången är onsdagen den 2 mars mellan kl 10.00-18.00 vid GUP och VÄS samt torsdagen den 3 mars samma tider på TCE och LIH.

Nom.lista Klubbval 2016

Valkatalogen SEKO Tunnelbanan 2016

 

Angående läkarbesök på arbetstid.


MTR har på vissa arbetsplatser gått ut med att man ej ska kunna gå läkarbesök på arbetstid. Detta anser SEKO vara helt felaktigt, SEKO menar att man är överens med arbetsgivaren att det finns möjlighet att gå på läkarbesök under arbetstid. Dock bör man i möjligaste mån sköta detta på sin fritid.

MTR har tillsammans med de fackliga parterna (SACO TJ, ST och SEKO) undertecknat ett förhandlingsprotokoll angående tillämpningen av §21 moment 1. Där har man kommit överens om följande:

– Planerade läkarbesök ska normalt förläggas utanför arbetstid.

– Ledighet för läkarbesök ska anmälas i god tid, normalt minst två veckor i förväg. Vid senare anmälan ska ledighet beviljas om personalläget tillåter detta.

– Ledighet mot ”tid åter” eller permissionsavdrag är inte möjligt. Antingen beviljas ledigheten eller inte.

SEKO uppmanar alla sina medlemmar att kontakta oss ifall det skulle dyka upp problem med att få tid hos läkare.

Expeditionen i GUP: 08 – 668 29 06

sekotunnelbanan@gmail.com

Läkarbesök på arbetstid

Solidaritet till generalstrejken i Grekland den 4 februari.


Seko klubb 111 som organiserar anställda inom tunnelbanan i Stockholm uttrycker sitt fulla stöd och solidaritet med den generalstrejk som anordnas över hela Grekland den 4 februari.

Det som sker idag i Grekland är total ödeläggelse av det sociala försäkringssystemet och den kvarstående välfärden.

Nu senast med en rejäl försämring av pensionssystemet som kommer att ställa ett stort antal arbetare inför en ekonomisk ravin. Vi motsätter oss den privatiseringsiver som åläggs av den sk trojkan.

Vi vill också uttrycka solidaritet till de fattiga bönder som under dagar har ockuperat motorvägarna runt om i Grekland i protest mot de EU-direktiv som driver dem från sin mark och möjligheten att bedriva sitt arbete.

De står också inför faktumet att få sina pensioner och tillgångar krympta.

Ordförande                                        Sekreterare

Jannis Konstantis                           Olle Persson

Παμε