Låst läge för Seko


Under torsdagen möts Seko och IT- och telekomföretagen inom Almega för en sista förhandling. Avtalet mellan parterna löper ut den 31 mars – och de är fortfarande inte överens om någonting.

Lite i skuggan av avtalsförhandlingarna inom industrin har Seko förhandlat om nya avtal på fyra centrala områden: spårtrafik, infrastruktur, energi och telekom. I dag löper avtalen ut, och de närmaste dagarna – med ett möte fredag morgon som startpunkt – kommer facket att utvärdera vad förhandlingarna har givit.

– Det är dags att ta ställning: Kan vi nöja oss, eller måste vi varsla om konflikt? säger Seko:s avtalssekreterare Valle Karlsson.

– I avtalsrörelsen 2013 drog det avgörandet ut på tiden långt efter att våra avtal hade slutat att gälla. I år har vi varit tydliga med att att vi vill ta ställning tidigt. Det är ingen mening med att trampa vatten.

På områden där förhandlingarna upplevs som konstruktiva kan Seko ändå tänka sig fortsatta diskussioner efter att avtalet löpet ut.

– Det gäller framför allt förhandlingarna med energiarbetsgivarna, säger Valle Karlsson. Där är datum för förhandlingar utsatta nästa vecka.

Också på infrastrukturområdet är fler möten med Almega att vänta. Sekos medlemmar på det här avtalsområdet arbetar med byggande och underhåll av järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

Inom spårtrafiken, ett mycket stort avtalsområde, är läget svårare att bedöma. Det sista fysiska mötet hölls igår, onsdag, men parterna fortsätter att utbyta texter via mejl under torsdagen.

Inom telekombranschen, där Seko organiserar anställda på callcenter, kundtjänst och teknisk service, beskriver Valle Karlsson läget som mycket bekymmersamt.

– Vi har inte fått minsta gehör för ett enda av våra krav. En sista förhandlingsträff äger rum i dag, sedan får vi se om positionerna är lika låsta som de var igår. I så fall är risken för konflikt uppenbar.

Vad gäller löneökningar hänvisar arbetsgivarna på samtliga områden till förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare inom industrin. I väntan på en uppgörelse inom industrin har därmed lönefrågan inte diskuterats. Seko ser dock inte löneökningstakten inom industrin som vägledande.

Mårten Martos Nilsson

Källa: Arbetet

Glöm inte att anmäla dig till årsmöte – Vi bjuder på mat!


Hej!

Glöm inte att anmäla dig till årsmöte den 6 april, kl 17.00 om du vill äta med oss.

Onsdagen 6 april 2016
kl 17.00
plats:
Havregatan 4, (OBS, ingång från gården) (T) Skanstull. Buss: hpl Eriksdal: 3, 4, 55,74, 164.

 

Självklart behöver du inte anmäla dig, om du vill närvara bara på årsmöte.

Du kan välja mellan två alternativ

 1. Lammgryta med rödvin, rosmarin och vitlök. Serveras med färsk potatis, rotfrukter och örter
 2. Vegetarisk alternativ

Vi bjuder också på läsk/lättöl samt efterrätt i form av choklad tryffelbrownie med hallon.

 

 

För att äta med oss måste du anmäla dig senast måndagen den 3 april till medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

Skriv då namn, efternamn, personnummer, samt vilket alternativt du föredrar.

 

Uttalande mot värdlandsavtalet med Nato


nej till nato

Sommaren 2014 beslöt den dåvarande regeringen att förhandla med Nato om ett s k värdlandsavtal. Under stor tystnad arbetades avtalstexten fram och godkändes av regeringen under sensommaren. På Nato:s toppmöte i Wales den 4 september 2014 kunde så Sveriges ÖB underteckna avtalet. Frågan kom knappast upp under valrörelsen.

Under vintern 2015-16 har den nuvarande regeringen arbetat med en proposition kring avtalstexten som skall presenteras för riksdagen i senare i vår. För att avtalet skall börja gälla måste riksdagen godkänna (ratificera) det.

Syftet med värdlandsavtalet är att öka förutsättningarna för att ge och ta emot militärt stöd till/från Nato. Det handlar om att vårt territorium skall öppnas upp för upprättandet av baser, staber, vapensystem, krigsfartyg, flyg, drönare mm. Detta skall kunna ske under såväl fredstid som under kriser och krig. Något undantag för kärnvapen finns inte i avtalstexten.

Genom detta närmande till Nato inleder Sverige en äventyrlig utrikes- och säkerhetspolitik som går stick i stäv med den alliansfria neutralitetspolitik som vi tidigare fört och som hållit oss utanför krigets fasor under mycket lång tid. Vi riskerar med detta Nato-samarbete att bli ett krigsmål i ett europeiskt storkrig.

Vi anser att Sveriges utrikes- och försvarspolitik skall vara alliansfri och syfta till neutralitet i krig.

 

Därför kräver vi:

att Sveriges riksdag röstar nej till att godkänna (ratificera) värdlandsavtalet och de lagändringar som detta avtal kräver.

att Sveriges utrikes- och försvarspolitik skall bygga på alliansfrihet och syfta till neutralitet under krigstid.

 

Styrelsen

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Uttalande mot värdlandsavtalet med Nato

Nej till skambudet från industrifacken!


På måndagseftermiddagen lämnade arbetsgivarna inom industrin ett gemensamt heltäckande avtalsbud till sina motparter. Arbetsgivarna föreslår ett tvåårigt avtal med löneökningar på sammanlagt 3,3 procent.

Läs mer här

Detta skambud accepterades inte av industrifacken. Tidigt på tisdagen svarade facken inom industrin nej till arbetsgivarnas avtalsförslag som skulle ge 3,5 procent på två år. I en skriftlig kommentar säger facken att de avvisar med skärpa de låga lönenivåerna i förslaget.

Läs mer här

Seko starkt kritiskt mot Arrivas behandling av konduktörerna


stolpe Arriva

Arriva skyndar på sitt beslut att ta bort konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan.

 

– De har från början lagt ett skambud för att vinna upphandlingen. Nu är det våra medlemmar som får ta smällen, säger Janne Rudén, ordförande för Seko.

 

Den 10 juni planerar Arriva och Stockholms läns landsting att ersätta konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan med stolpar. Resenärerna ska sedan under en försöksperiod själva visera sina biljetter via stolpar. Försöket ska utvärderas under hösten 2016.

 

Nu anser Seko att Arriva föregår utvärderingen. Orsaken är arbetsgivarens nya bud om att konduktörerna redan nu antingen ska omplaceras eller säga upp sig och få avgångsvederlag.

 

– Arrivas agerande är häpnadsväckande. Först dumpar de sig in på marknaden med ett skambud. Sedan låtsas de vara förvånade över att de inte får ekonomin att gå ihop. Ilskan hos oss och våra medlemmar är stor, säger Janne Rudén.

 

Seko har från början varit starkt kritiskt mot att ersätta konduktörerna mot stolpar. Alla undersökningar pekar på att konduktörerna har stor betydelse för resenärernas trygghet och trivsel. Seko tror också att frånvaron av konduktörer kommer att minska snarare än öka Arrivas intäkter.

 

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare fortsätter den 7 april. Men de  anställda måste ta ställning till arbetsgivarnas bud senast 29 mars. Seko tycker att det är anmärkningsvärt att de anställda uppmanas att fatta ett beslut innan förhandlingarna är avslutade.

Källa: SEKO

Kallelse årsmöte 2016


Förtydligande angående valet om kassör.

Klubben har haft samtal med förbundet och regionen angående tolkningen av kassörsvalet. Om det i så fall efter att de två kandidaterna har fått lika röstantal, skulle gälla omval eller lottning.
Förbundet och regionen anser att det kan tolkas också på det sättet som klubben tolkade, dvs att lottningen ska äga rum på årsmöte men förbundet tolkar det sist att omval måste äga rum på årsmötet och om det blir igen lika röstantal, gäller då lottningen.
Självklart kommer Klubbstyrelsen tillämpa detta.
Därför informerar vi alla medlemmar att valet om kassör ska äga rum på årsmöte genom omröstning i första hand. Om de två kandidaterna får lika röstantal, kommer det äga rum lottning.

Kallelse årsmöte

Onsdagen 6 april 2016
kl 17.00
plats:
Havregatan 4, (OBS, ingång från gården) (T) Skanstull. Buss: hpl Eriksdal: 3, 4, 55,74, 164.

På dagordningen:

 • Formalia
 • Ändringar i Klubbens arbetsordning (arbetsordningen finns på Klubbens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser
 1. 2 st ersättare revisor på ett år (nomineringen är öppet till årsmöte)

Sektion Grön

 1. 1 st Valberedning på ett år (nomineringen är öppet till årsmöte)

Sektion Blå

 1. 1 st ordinarie Klubb- och Sektionsstyrelsen Trafik på 2 år (nomineringen är öppet till årsmöte)

Sektion Lokalvården

 1. 1 st SKO Klotter på 3 år (nomineringen är öppet till årsmöte)
 • Val och bekräftelse av val

Klubbuppdrag

 • 1 kassör 2 år
 • 3 ersättare klubbstyrelsen 1 år
 • 1 ordinarie revisor 2 år
 • 2 ersättande revisor 1 år
 • Sektion 121 Grön Linje
  • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
  • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
  • 2 SKO Station Norrut (fd Alvik) 3 år
  • 2 SKO Station Söderut (fd GUP) 3 år
 • Sektion 122 Röd Linje
  • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Station 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
  • 1 SKO Station Söderut (fd LIH), 3 år
 • Sektion 123 Blå Linje
  • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station Fyllnadsval 1 år
  • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
  • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
  • 2 SKO Station 3 år
 • Sektion 101 Lokalvården
  • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
  • 3 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
  • 2 SKO Grön 3 år
  • 2 SKO Röd 3 år
  • 2 SKO Blå 3 år
  • 2 SKO Klotter 3 år
 • Sektion 124 Tjänstemän
  • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
  • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
  • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
  • 1 valberedare 1 år
  • 3 SKO Fastighet/Internservice 3 år (en ska tillhöra KSV Stationskontroll)

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på mat och läsk/lättöl efter årsmötet.

För att äta med oss måste du anmäla dig senast måndagen den 3 april till medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Obs! Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse kommer upp denna vecka.

Kallelse årsmöte 2016

Ändringar i sektionernas arbetsordning

 

6F-förbunden i gemensam kampanj


6f_se_startbild_avtalsrorelse_2016

Nu startar Seko och de övriga 6F-förbunden en gemensam kampanj. Kampanjen kommer att synas i tidningar och på stortavlor under två veckor.

Budskapet är att det går bra för Sverige och företagen och att de anställda borde få vara med och dela på de goda dagarna. Inte som nu mötas av krav på sänkta lägstalöner och extra små löneökningar.

Läs mer om kampanjen.

Om Tunnelbanesåpan


C20

Hej alla arbetskamrater

Tunnelbanesåpan på kanal 5 skall återigen börja spelas in, vid tidigare produktioner har vi haft problem hur man från produktionsbolaget betedde sig.

ex: 4 väktare och ett filmteam betedde sig illa vid vår rastlokal i Gullmarsplans mäss.

Med anledning av detta samt flera incidenter från tidigare inspelningar kommer vi denna omgång ställa högre krav på vår arbetsgivare och produktionsbolaget Nyhetsbolaget.

 1. Nyhetsbolaget skall inte filma någon ur mtrs personal som inte innan filmningen ingått ett skriftligt avtal med Nyhetsbolaget.

 

 1. Vi godkänner inga filmsekvenser där mtrs personal blir inblandad i händelser som handlar om person under tåg, påkörningar, hot och våld oavsett ett skriftligt avtal eller inte med Nyhetsbolaget.

 

 1. Filmteam får följa med den de filmar in i mäss men de får inte filma inne i mässen.

 

Klubb 111 har tagit avstånd från att medverka i denna såpopera och uppmanar alla arbetskamrater att tänka sig för innan man skriver på ett medverkandeavtal med Nyhetsbolaget.

 

Om filmteam under Nyhetsbolaget ledning beter sig illa,

maila mig omgående om detta med ”tid”, ”plats” och vad som ”hänt”    gunnar.wolden@mtr.se

EU: 2016-03-15  Trafiks skyddsombudsorganisation

Tunnelbanesåpan 20160314