Demonstrera 1 maj 2016


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

SEKO Tunnelbanan uppmanar alla sina medlemmar och alla arbetare att demonstrera och visa sin styrka den viktiga dagen för oss inom arbetarklassen!

 

I år arrangeras i Stockholm följande demonstrationer:

  1. Socialdemokraterna och LO samlas under parollen ”Tillsammans för Sverige”.

Samling sker som vanligt i Humlegården kl 13.00 och demonstrationståget avgår kl 14.00 till Norra Bantorget där mötet hålls på Norra Latins skolgård. Huvudtalare är Carin Jämtin, partisekreterare (s). Talar gör även Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård och Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm Gotland.

1 maj sossar


2. Vänsterpartiet samlas under parollen ”Tillsammans gör vi skillnad”.

Samling kl 12.00 på Medborgarplatsen. Avmarsch mot Kungsträdgården kl 13.00. Tal bl a av Aron Etzler (V), Marta Aquirre (ledamot SEKO förbundet) m fl.

1maj2016


3. Sveriges Kommunistiska parti, Kommunistiska partiet och RKU med parollerna ”Mot NATO och Värdlandsavtal, Kamp för trygga arbeten”.

Samling kl 13.00 Mynttorget. Avmarsch mot Sergels Torg kl 14.00. Tal bl a av Kjell Bygdén (SKP), Anita Salvén (KP), Jannis Konstantis (ordförande SEKO Tunnelbanan).

1 maj 2016


 

Seko har tecknat ett nytt centralt avtal för spårtrafikbranschen – Snart börjar förhandlingar om det lokala avtalet.


Seko har idag, med motparten Almega, tecknat ett nytt avtal för omkring 10.000 medlemmar inom spårtrafikbranschen. Snart börjar förhandlingar mellan SEKO Tunnelbanan och MTR om det lokala kollektivavtalet (det s k lokala varvet), inkl lönerna. Vi återkommer med mer information angående förhandlingarna.

Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:

  • Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor.
  • Sekos förslag angående försäkring vid ”Loss of License”* ska kostnadsberäknas och förslag till finansiering finnas på plats 31 januari 2017. Länk till  Loss of License1 och Loss of License2.
  • Bemannings-, deltids-, och arvodistråd införs i samtliga företag för att säkerställa heltidsanställningar.
  • Skärpt regelverk för arbetstagarnas integritet när arbetsgivaren inför drogtester, kamera och gps-övervakning.
  • Parterna skall utvärdera konsekvenserna av den så kallade ”Tycodomen” för avtalsområdet. Domen innebär att restid skall betraktas som arbetstid under vissa förutsättningar.

– Det har varit mycket hårda förhandlingar men till slut lyckades vi hitta lösningar i våra viktigaste frågor, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare.

Avtalet i sin helhet kommer att lägga upp här inom kort

* ”Loss of license” – behörighetsförlust (att utföra sitt yrke) vid sjukdomsdiagnos.

Följ med SEKO Tunnelbanan till Ådalen 14 maj


Vi hedrar våra arbetskamrater som mördades för 85 år sedan.

För att hedra minnet av Ådalsmarschen anordnar SEKO tunnelbanan en resa till Ådalen den 14 maj för att delta i Marschen mellan Frånö och Lunde. Det är i år 85 år sedan skotten i Ådalen.

Seko står för resa och måltider (frukost på tåget upp och middag).

Tåget lämnar Stockholms central 08:22 lördagen den 14 maj. (samling 08:00  vid ”spottkoppen” för utlämnande av biljetter och avprickning). Hemresa sker med nattåg lördag 14 maj kl 23:54, tåget är åter på Stockholms central söndagen den 15 maj 06:23.

Klubben kommer att stå för frukost ombord på tåget på ditresan. På kvällen kommer det att bli middag och uppträdanden i Folkets hus. För detta kommer det krävas biljett. Anmäl intresse för att delta även på detta.

Anmälan är bindande. Har du ingen möjlighet att följa med så meddela oss detta senast 2 maj. Om du inte dyker upp så kommer du att debiteras för att ha uteblivit. Detta för att denna resa innebär en kostnad för klubben

Önskar du följa med på detta så skicka ett mail senast 2 maj till:

medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

ange:

För- och efternamn

Personnummer

Och om du är i behov av specialkost.

SEKO Tunnelbanan

Ådalen 2016

Ådalen 14 maj affisch

Byggstrejk imorgon och andra strejker är i gång!


Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Press

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Press

I morgon bitti klockan 06.00 lägger över 1600 medlemmar ner arbetet i en första strejkvåg. Det blev klart sedan Byggnads sa nej till medlarnas slutbud.

Läs mer här

Vid midnatt bryter med stor sannolikhet en strejk ut bland sjöbefälen i skärgårdstrafiken i Göteborg och Stockholm sedan medlarna misslyckats med att ena parterna i ett uppgörelse. Medlarna planerar inget nytt bud under kvällen, men står till parterna förfogande.

Läs mer här

Målareförbundet lägger ett nytt, större strejkvarsel som berör 440 medlemmar vid 14 företag. Samtidigt begär förbundet sympatiåtgärder från kollegorna inom 6F.

Läs mer här

Förhandlingarna på spårtrafikavtalet intensifieras


På spårtrafikområdet träffas parterna nästa gång tisdagen den 12 april. Flera svåra frågor återstår dock att lösa.

 

En fråga handlar om det som kallas ”Loss of license”, där Seko vill ha en försäkringslösning för medlemmar som, på grund av sjukdomsdiagnos, inte längre får utöva sitt yrke beroende på lagstiftning och Transportstyrelsens regelverk.

 

– Innan en försäkringslösning kan införas måste dock finansiering säkerställas. Vi behöver också få fram mer precisa uppgifter om hur många av våra medlemmar som kan behöva utnyttja en sådan försäkring, säger P-O Fällman, förhandlingsansvarig ombudsman på Seko.

 

Frågan om hur man begränsar användandet deltids- och visstidsanställda till ett minimum måste också få en lösning.

 

– Vi måste säkerställa att lokala fackliga företrädare får full insyn i användandet av visstids- och deltidsanställda samt bemanningsföretag. Vi har också, trots otaliga förslag, ännu inte hittat lösningar på hur man skyddar våra medlemmars integritet i samband med drogtester, kamera- och GPS-övervakning, säger Fällman.

 

Den så kallade flexpensionen, som är ett nödvändigt tillskott i ett anorektiskt pensionssystem, är också en viktig fråga för Seko i förhandlingarna.

 

– Medlemmar som jobbar ett helt yrkesliv skall inte behöva leva som fattigpensionärer. Vi behöver därför böra göra avsättningar snarast, säger Fällman.

 

Mer information om läget på spårtrafikområdet följer efter den 12 april.

Källa: SEKO

Internationell dag mot privatiseringar


På olika sätt uppmärksammades den 4 april, Internationell dag mot privatiseringar som organiserades av WFTU (Fackliga Världsfederationen).

Även utanför Europa organiserades manifestationer.

I Europa arrangerades seminarier, demonstrationer och andra möten i bl a Italien, Spanien, Tjeckien, Cypern, Portugal, Sverige.

Här följer några bilder från några av de arrangemang som ägde rum.

Seminariet i Grekland

Seminariet i Grekland

4april PAME1

Seminariet i Grekland

Demonstration i Bangladesh

Demonstration i Bangladesh

Demonstration i Bangladesh

Demonstration i Bangladesh

Manifestation i Spanien/Baskien

Manifestation i Spanien/Baskien

Manifestation i Spanien/Baskien

Manifestation i Spanien/Baskien

Seminariet i Cypern

Seminariet i Cypern

Seminariet i Cypern

Seminariet i Cypern

Demonstration i Italien

Demonstration i Italien

Italien1

Manifestation i Pakistan

Manifestation i Pakistan

Manifestation i Pakistan

Manifestation i Pakistan

Manifestation Spanien

Manifestation Spanien

Samling Landstingshuset 4 april 2016

Samling Landstingshuset 4 april 2016, Sverige

Möte med Kristoffer Tamson

Möte med Kristoffer Tamson, Trafiklandstingsråd, Sverige

 

 

 

 

Från dagens samling mot privatiseringar


Samling Landstingshuset 4 april 2016

Samling Landstingshuset 4 april 2016

Den 4 april är den internationella dagen mot privatiseringar. Den europeiska delen av den Fackliga Världsfederation tog initiativ till detta.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, ville uppmärksamma denna dag med en samling vid Landstingshuset kl 15.00
Vår manifestation hade inte så mycket folk men frågan är mycket viktigt.
Vi har alltid tyckt att upphandlingar och privatiseringen av tunnelbanan och kollektivtrafiken i stort har resulterat till sämre service, fördyring av verksamheten samt sämre villkor för de anställda.
Utöver detta äventyras tryggheten och säkerhet när syftet med verksamheten är vinsten.
Vår styrelse och medlemsmöten har många gånger tagit beslut att kollektivtrafiken ska drivas i offentlig regi.
Möte med Kristoffer Tamson

Möte med Kristoffer Tamson

Vi träffade Kristoffer Tamson, ordförande på Trafiknämnden (M) och de kommer skicka deras inställning, angående privatiseringar.
Inget annat parti kunde möta oss idag men Liberalerna har skickat en mail med deras inställning och snart kommer S, Mp samt V att göra likadant.
Klubben kommer att publicera om några dagar alla partiernas inställning angående privatisering av tunnelbanan (de som ska skicka till oss, deras inställning).
Kampen fortsätter för kollektivtrafik i offentlig regi, utan vinstintresse.
4 APRIL 2016

Information angående semester 2016


Vid förhandlingarna angående semesterutläggningen 2016 framkom att ett antal av både trafik och lokalvårdspersonal ej fått önskad semester godkänd utan ändrad, alternativt flyttad. MTR:s anser att all ändring av semester föregåtts av en dialog mellan arbetstagare och arbetsgivaren där berörd personal godkänt eventuella ändringar av semester utlägget.

 

Ni som inte fått den semester som ni sökt eller blivit tilldelade semestern delad i ej sammanhängande 4 veckor samt fått semester förskjuten utanför perioden juni – augusti utan att en överenskommelse gjorts med arbetsgivaren och ej är nöjda med resultatet kontakta

SEKO Klubb 111.

 

Detta med fördel på: sekotunnebanan@gmail.com

Eller telefon: 08-668 29 06, Klubbens expedition mellan 9-17 (12-13 lunch).

Så påkallar vi förhandlingar vid behov.

 

Klubbstyrelsen

Manifestation mot privatiseringar den 4 april – Viktigt att så många som möjligt är där!


4 APRIL 2016
Den 4 april är den internationella dagen mot privatiseringar.
SEKO Tunnelbanan, Klubb 111,  vill uppmärksamma denna dag med en samling vid Landstingshuset kl 15.00
Vi har alltid tyckt att upphandlingar och privatiseringen av tunnelbanan och kollektivtrafiken i stort har resulterat till sämre service, fördyring av verksamheten samt sämre villkor för de anställda. 
Utöver detta äventyras tryggheten och säkerhet när syftet med verksamheten är vinsten.
Vår styrelse och medlemsmöten har många gånger tagit beslut att kollektivtrafiken ska drivas i offentlig regi.
Vår klubb har begärt i samband med manifestationen ett möte med politikerna.
Vi uppmanar till alla medlemmar att ansluta sig till denna viktiga manifestation.