Central förhandling om I-lönerna har strandat


Igår den 28 juni deltog klubben i centrala förhandlingar angående i-lönerna (främst inom lokalvården).

Förhandlingen ägde rum i Almegas lokaler. Närvarande från SEKO:s sida var P-O Fällman (ombudsman) och från klubben deltog Jannis Konstantis, Matti Wennerberg, Edgardo Luan Rivera, Semere Gerezgiher samt Jampe Melakoski.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

 

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Därför skickar SEKO frågan vidare till lönenämnden för att där avgöra frågan. Processen med lönenämnden kommer att ta ca två månader. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara utan de kommer att dra ut till slutet av sommaren. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

 

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

 

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

Skriv på mot uppsägningshot mot konduktörer!


Rör inte min konduktör

103 konduktörer på Tvärbanan hotas med arbetslöshet när arbetsgivaren Arriva försöker ersätta dessa med s.k. viseringsstolpar. Arriva har agerat i strid med ett beslut från Trafiknämnden, som fastslår att konduktörerna ska vara kvar.
Utöver att jobben hotas ökar risken för ökad otrygghet för både resenärer och anställda. Seko organiserar därför en kampanj mot Arrivas agerande. Kampanjen kommer bl.a. att bestå i information till resenärer och allmänhet och av uppvaktning av kommunerna längs Tvärbanan, Roslagsbanan och Nockebybanan.

Seko kan också komma att varsla om en strejk i ett senare skede.

–Det finns all anledning att pröva möjligheten att genomföra en politisk strejk, mot dagens urusla upphandling av kollektivtrafik, säger Johnny Nadérus, ordförande för Seko Stockholm.

Läs mer om kampanjen i senaste numret av Spårfel nedan och visa ditt stöd till förmån för konduktörerna genom att skriva under namninsamlingen och gilla deras Facebooksida.

Namninsamling Rör inte min konduktör

Spårfel om konduktörerna

Facebook Rör inte min konduktör

 

Skambuden från MTR – Löneförhandlingarna 2016


Capitalismo

I dag fredagen den 10 juni avslutades förhandlingarna om lönerna och SEKO:s yrkanden på ändringar i kollektivavtalet. Förhandlingsdelegation, klubbstyrelsen och medlemsmötet var redan i april eniga om de yrkanden som bearbetats och lagts fram till MTR.

Resultatet kortfattat är att tarifflönerna höjs med 2,38 % fr o m den 1 april och att SEKO har strandat förhandlingarna om de individuella lönerna.

Bakgrund och hur gick det under förhandlingarna

  1. Vi skickade in yrkandena i tid och mottagandet från MTR var att företaget inte tänker ge något mer än lönehöjningarna enligt det centrala avtalet.
  2. SEKO:s inställning var och är att vi är värda mer.
  3. Trots den negativa inställningen från MTR försökte vi vara konstruktiva. Vi föreslog att man skulle satsa, utifrån det centrala avtalet, mer på slutlönen. MTR gav även där kalla handen. Detta betyder att tarifflönerna för trafikpersonal (förare, stationsvärdar och KSV) är klara och lönehöjningen blir 2,38 % på alla steg och tillägg.
  4. Förhandlingarna om de individuella lönerna gick ännu sämre. Individuella löner har tyvärr lokalvårdare, trafikledare, Hittegods, Servicecenter, bemanningen samt chefer på lägre nivå som SEKO organiserar. För de individuella lönerna finns det i år en pott som motsvarar 2,38 %. Fördelningen ser inte ut som för tarifflönerna. Istället fastställer arbetsgivaren, efter förhandlingar, lönerna ensidigt. MTR kom med ett förslag på 2,24 % i potten, långt under de 2,38 %. Av lokalvårdarna låg ca 60 % under 2,3 %. SEKO lämnade ett förslag med en låglönesatsning. Även om vi inte var helt nöjda med förslaget som lämnades in var det var bättre än MTR:s förslag. Utöver låglönesatsningen föreslog vi även en förbättring på lönerna för den del av våra arbetskamrater som legat på en lite högre lönenivå. Vårt förslag var 2,39 %
  5. Arbetsgivaren visade sitt sanna ansikte för det yrke som har lägst status och löner inom företaget, lokalvårdare. MTR svarade cynisk att de inte är intresserade av någon låglönesatsning. De var heller inte intresserade av att rätta till andra orättvisor i lönerna som SEKO:s förslag hade medgivit! Istället ville de att ca 25% av lönepotten skulle satsas på 20 personer av de ca 280 personer som vi förhandlade för! Resten skulle fördelas av arbetsgivaren utifrån deras önskemål! MTR ville splittra oss genom t ex att satsa på klottersanerare med alla de andras pengar. SEKO anser att klottersanerare är värda de pengarna men inte på bekostnad av de andra lokalvårdarna. De ville inte, trots löften som MTR gett förut, att ge pengar från budgeten för att förbättra lönerna för klottersanerare. Istället ska alla andra betala för detta. Helt oacceptabelt! SEKO anser att detta är det värsta som vi har sett de senaste åren, även från MTR. Våra förhoppningar som vi har haft angående de individuella lönerna och att företaget skulle ha en bättre förståelse för de som sliter varje dag grusades rejält.
  6. SEKO har beslutat att stranda förhandlingar om de individuella lönerna och begära en centralförhandling inom fem dagar, utifrån förhandlingsordningen. Efter det kommer de centrala parterna att förhandla. Om man inte kommer överens då finns det möjlighet att skicka frågan till den s k Lönenämnden för vidare behandling.

 

SEKO anser att MTR i år visade ett synnerligen omänskligt och cyniskt ansikte. Alla ord som står på tubnet och deras tack och ros till personalen, t ex till lokalvårdare är bara en stor LÖGN! Lokalvårdare är bara värda fina ord när de klarar INSTA mätningar som innebär bonus till MTR som genererar mer vinst. Att lokalvården har klarat alla uppsatta mål den senaste perioden är för företaget bara värda fina tomma ord. När orden ska förvandlas till verklighet heter det istället att man inte har något löneutrymme. Detta är löneutrymmet ändå finns inom ramen för det centrala avtalet. Pengarna ska istället ges till några personer som ingen vet varför de är värda mer i lön än andra.

SEKO har förklarat för MTR att de som sitter på huvudkontoret med feta löner, inte skulle göra så om det inte var förde som sliter och jobbar hårt varje dag i tunnelbanan. De borde tacka alla lokalvårdare, trafikledare, service- och trafikpersonal för deras arbete och för de vinster som genereras till MTR. Istället har MTR råd med många miljoner kronor i vinst och genom att omorganisera anställa ännu flera chefer med höga löner till de olika bolag som de bildar!

Så pengar finns men de pengar som vi producerar går till vinster och andras fickor än de som producerar inom tunnelbanan.

Idag visade MTR sitt rätta ansikte – Detta är enligt oss är en förnedring för våra lågavlönade kollegor inom lokalvården som städar all skit inom tunnelbanan. Som tack får de en känga i arslet.

Fundera på detta och över om hur länge vi som producerar allt ska tolerera det.

De nya tarifflönerna kommer att betalas ut i samband med junilönen, den gäller retroaktivt fr o m den 1 april, inkl alla tillägg.

Lönetabellen för tarifflönerna bifogas.

De individuella lönerna kommer att betalas ut vid ett senare tillfälle när processen är klar. Vi kommer att återkomma med mer information angående detta.

I SEKO:s Förhandlingsdelegation ingick: Jannis Konstantis, Jan ”Jampe” Melakoski, Gunnar Öhman, Semere Gerezgiher, Edgardo Luan Rivera, Matti Wennerberg, Mauro Betancourt, Kicki El Gomati, Sandra Altamirano, Viktor Risling samt Pamela Ahumada.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Löner 2016

Löner 2016

Rapport från medlemsmötet den 27 maj 2016


Medlemsmöte den 27 maj 2016 var välbesökt.

På mötet nominerades och valdes en del medlemmar i olika poster samt klubbstyrelse informerade om hur det går med det lokala varvet samt de aktiviteter som ägde eller äger rum denna vecka, dvs överlämnade av uttalande till stöd för arbetarklassen i Frankrike, samlingen inför starten av det lokala varvet samt om mötet med generalsekreteraren av Fackliga Världsfederationen (WFTU) i Stockholm, på ABF-huset den 4 juni.

Följande medlemmar valdes i de olika poster:

Till 1 st ersättare i klubbstyrelsen nominerades två medlemmar, Idris Kilic samt Anki Mattsson. Idris fick 28 röster medan Anki fick 12 röster. Idris Kilic valdes som ersättare i klubbstyrelsen.

Till 1 st ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen Lokalvård samt som skyddsombud på Grön linje Lokalvård valdes enhälligt Idris Kilic.

Till 2 st ersättare ledamöter i sektionsstyrelsen Lokalvård nominerades tre medlemmar, Grete Svendsen, Anteneh Tsegaye samt Faiza Sahli. Grete fick 9 röster, Anteneh fick 21 röster och Faiza fick 20 röster. Anteneh Tsegaye och Faiza Sahli valdes till ersättare i sektionsstyrelsen Lokalvård.

Förhandlingarna är på gång


I dag började SEKO och de andra fackförbund inom tunnelbanan, ST och SACO förhandla med MTR om våra yrkanden om förbättringar i kollektivavtalet, för de anställda. Förhandlingar handlar också om lönerna för 2016.

MTR 1 juni1 MTR 1 juni2

En del av SEKO medlemmar träffades tidigare på Rålambshovsparken, där pratade vi om våra yrkanden och varför är det viktigt att vi är värda mer. SEKO bjöd också på mackor och dryck. Sedan förhandlingsdelegationen gick till MTR:s huvudkontor.

MTR svarade nej till alla våra yrkanden. Det visar att företaget har inte någon vilja att införa i kollektivavtalet någon förbättring. Detta trots att när vi argumenterar att alla vinster som de gör, bygger på vårt arbete samt att de säger hela tiden att de är tacksamma för det fina arbete som vi gör, kommer inget konkret från deras sida. Allt detta om att de anställda gör ett fint arbete är tomma ord.

Det enda som de sa att eventuellt kommer att höjas fr o m den 1 januari 2017 är friskvårdsbidraget från 1.000 kronor idag till 1.500 kronor. Men detta har de lovat redan förra året att de tänkte göra det.

Angående lönerna vill de ge precis 2,38% lönehöjning för trafikpersonal. Vi tyckte att vi gör ett bra arbete och att vi anser att vi är värda mer. Vi pratade också på att eventuellt satsa lite mer på slutlön.

Vi kommer träffas igen den 7 juni och då vi vet mer hur det ska gå angående tarifflönerna, dvs lönerna för trafikpersonal (förare, stationsvärdar samt kundservicevärdar).

Den 7 juni ska vi börja också förhandla om individuella lönerna. Vi har fått MTR:s förslag och lönesamtal är klara. I lönesamtal många chefer presenterade löneförslaget som definitivt. Detta stämmer inte! Detta som presenterades i lönesamtalet är arbetsgivarens förslag och inget annat.

Nu den 7 juni, 8 juni samt 10 juni kommer SEKO att förhandla om sina medlemmar som har individuella löner.

Vi återkommer med flera rapporter under resans gång.

Vi som  ingår i förhandlingsdelegation är:

För tarifflöner och de allmänna yrkanden: Jannis Konstantis, Gunnar Öhman, Edgardo Luan Rivera, Matti Wennerberg, Sandra Altamirano och Viktor Risling.

För individuella löner: Jannis Konstantis, Jampe Melakoski, Semere Gerezgiher, Mauro Betancourt, Pamela Ahumada samt Kicki El Gomati.

 

Inbjudan ”Arbetarkamp i Sverige, Europa och internationellt”


Inbjudan

”Arbetarkamp i Sverige, Europa och internationellt”

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, med ca 1400 medlemmar bjuder in förtroendevalda och arbetare från alla branscher till ett öppet möte och diskussion.

Mötet kommer att behandla hur vi i Sverige, Europa och världen bemöter kapitalets attacker och vad är och gör den Fackliga Världsfederationen, ett  utbyte av erfarenheter och idéer.

I samband med mötet kommer det att finnas en utställning med affischer ur WFTUs historia att beskåda.

Lördagen den 4 juni, ABF-huset, Beskowsalen Sveavägen 41

Kl 13.00-16.00

Inledning: Jannis Konstantis, ordförande SEKO Tunnelbanan

Talare: George Mavrikos, generalsekreterare, Fackliga Världsfederation, WFTU

 

Vi kommer att bjuda på fika