Resultat förhandlingar augusti 2016


SEKO har förhandlat om olika ärenden de senaste två veckor, efter att vi har publicerat den senaste förhandlingslistan. Märk väl att när det gäller enskilda ärenden, SEKO kan inte uppge namn, av förståeliga skäl.

 

Följande förhandlingar finns på central nivå mellan SEKO förbundet och Almega

 • Ett fall om diskriminering föräldraskap
 • Angående anpassade arbetstider för en av våra medlemmar som har hälsoproblem
 • Angående en oriktigt utfärdat förstadagsintyg som MTR har begärt för en av våra medlemmar.
 • Angående en till oriktigt utfärdat förstadagsintyg samt felaktig utfärdad varning.
 • Angående omhändertagande av personal vid svår händelse och felaktiga avdrag.
 • Angående felaktiga anklagelser mot en av våra medlemmar där vi stämmer MTR för brott mot PUL och brott mot MBL, editionsplikten.

 

Lokala förhandlingar som är klara under augusti

 • Vi har haft en förhandling angående budget för år 2017: SEKO Tunnelbanan begärde att MTR skulle budgetera en bonus på 2000 kronor till samtlig operativ personal alternativt skor till samtlig personal. Därutöver begärde vi att MTR till budgeten ska satsas på nyanställning av heltidspersonal till lokalvården och stationspersonal utöver förare som planeras anställas samt lönestege för Lokalvården. I samma fråga gav vi vårt stöd till SACO och ST för att avsätta utrymme för förebyggande hälsoåtgärder. Vi ville även ha en djupare insikt i diverse poster som ej redovisades i budgetförhandlingen. Förhandlingen avslutades i oenighet.
 • Frågan angående OB vid uppräkning av sjuklön protokollfördes. MTR ska återkomma till SEKO med en redovisning
 • Kollektivavtalsbrott angående brist att kalla facklig till utdelning av varning. Protokoll är klart, MTR betalar 3.000 kronor i skadestånd.
 • Tillämpning Kollektivavtalet §14 enskild angelägenhet. SEKO undrade om protokollet gäller, då MTR inte godkände en av våra medlemmars ansökan. SEKO och MTR kom överens att MBL protokoll som finns sedan 2013 och reglerar rutinerna i kollektivavtalet §14 ska tillämpas.
 • Förlängt provanställning för en medlem.

 

Lokala förhandlingar som SEKO begärde att bli en lokal tvist.

 • Införande av ”MSS Säkerhet” för förarpersonalen.
 • Utannonserade tjänster på Tubnet angående nyanställning av 180 personer utan att specificera vilket företag det gäller och under vilka premisser (Tunnelbanan – Pendel). Samt att MBL förhandling angående detta ej skett.

 

Ej påbörjade ännu men de börjar nästa vecka, den 30 augusti.

 • Rutiner för registrering av frånvaro i spärr (toa besök)
 • Överläggning angående kommenderingsrutiner och felaktiga tjänster.
 • Ej avtalsenlig obetald rast på Station22/02, 28/02, 6/03
 • Avtalsstridig tjänst DK lista på Station 12/06.
 • Om deltidstjänstgörandens tjänstesökning.
 • Felaktig semesterutläggning enligt lag.
 • Delplacering förare grön linje.
 • Omplacering av diverse skäl för en medlem.

 

Påbörjade förhandlingar som fortsätter.

 • Angående uniformen, dvs om pendeltågspersonalen ska ha samma uniform som i tunnelbanan. SEKO har yrkat att man inte ska ha samma uniform, alternativt att det finns någon skillnad som man ser om en anställd arbetar i tunnelbanan eller pendeltåg.

 

Vi inväntar fortfarande datum för sammanträde till Lönenämnden, när det gäller utbetalningen av de individuella lönerna, då SEKO menar att MTR har fastställt dem på ett är orättvist sätt.

Massmedia om säkerheten i Stockholms tunnelbanan och trafiknämndens förslag om helautomatiskt drift.


C30

Massmedia om säkerheten i Stockholms tunnelbanan och trafiknämndens förslag om helautomatiskt drift.

SVT: Robotar ska köra t-banan år 2025

Dagens Nyheter: Tåg utan förare kan åka på röda linje om nio år

Veckotidning Offensiv: Seko Stockholm vill ha politisk strejk mot tågkaos

Riktpunkt: Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Sekotidningen: Förarlös tunnelbana år 2015

Här finns hela uttalandet från SEKO Tunnelbanan

Här finns korrespondensen mellan SEKO Tunnelbanan och politikerna i Trafiknämnden  

Statistik för SEKO Tunnelbanans hemsida juli och augusti 2016


statistik

Här publicerar vi statistiken från SEKO Tunnelbanans hemsidan den närmaste perioden (11 juli- 21 augusti).

Medan i juli  i genomsnitt besökte hemsidan, 28-37 personer varje dag, i augusti var det 37-217 per dag.

De bästa dagarna var den 20 augusti med 520 st besökare och näst bäst var det den 19 augusti med 454 st besökare. Märk väl att den 19 augusti publicerades SEKO Tunnelbanans uttalande om Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Minst antalet besökare hade vi den 16 juli  med bara 13 st besökare. Denna period de flesta dock har semester.

Snitt per dag för hela juli var det 33 st medan för augusti fram tills nu är det 104 st besökare.

Senaste veckorna

mån tis ons tor fre lör sön Totalt Genomsnitt Ändring/skillnad mellan siffror över tid
Jul 11

47

Jul 12

36

Jul 13

54

Jul 14

46

Jul 15

39

Jul 16

13

Jul 17

25

260 37
Jul 18

37

Jul 19

31

Jul 20

37

Jul 21

26

Jul 22

21

Jul 23

18

Jul 24

24

194 28 -25,38%
Jul 25

30

Jul 26

33

Jul 27

34

Jul 28

43

Jul 29

30

Jul 30

19

Jul 31

20

209 30 +7,73%
Aug 1

16

Aug 2

44

Aug 3

23

Aug 4

95

Aug 5

41

Aug 6

23

Aug 7

20

262 37 +25,36%
Aug 8

41

Aug 9

55

Aug 10

64

Aug 11

68

Aug 12

40

Aug 13

83

Aug 14

58

409 58 +56,11%
Aug 15

77

Aug 16

76

Aug 17

63

Aug 18

176

Aug 19

454

Aug 20

520

Aug 21

150

1 516 217 +270,66%

Korrespondens mellan politikerna i Trafiknämnden och SEKO Tunnelbanan om säkerheten inom framtida tunnelbana (uppdateras)


Efter SEKO Tunnelbanans uttalande om att säkerheten äventyras i tunnelbanan började politikerna i Trafiknämnden svara på våra frågor.

Här presenterar vi korrespondensen mellan dem och SEKO Tunnelbanan.

 

Den 18 augusti 2016 14:42 skrev Gunilla Roxby Cromvall <gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se>:

Hej Jannis och tack för värdefull information. Vänligen Gunilla Roxby Cromvall gruppledare v

———————————————————————————————–

Den 18 augusti 2016 17:14 skrev Alfred Askeljung <alfred.askeljung@politik.sll.se>:
Hej Jannis och resten av styrelsen för SEKO Tunnelbanan,

Tack för ert brev till Bosse Andersson. Han har bett mig att besvara det i egenskap av ansvarig trafiksekreterare.

Som ni säkert är medvetna om så växer Stockholm rekordsnabbt. Det förutsätter investeringar i ny kollektivtrafik liksom förbättringar av befintlig tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och busstrafik. En av de största utmaningarna är den enorma trängsel som inte bara skapar förseningar och obehag utan också ökar risken för olyckor. Tragiska incidenter med människor som hamnar på spåren är extremt viktiga att förebygga, det ser jag att ni också poängterar i ert brev. Med plattformsdörrar och fler system för övervakning av stationer och spår så kan vi förhindra det, spårspring och andra trafikstörningar.

Eftersom plattformsbarriärer är en förutsättning för helautomatiskt drift så är det viktigt att vi i god tid påbörjar test för att utvärdera att systemen fungerar som de ska med så få störningar som möjligt. Testet av plattformsbarriärer beräknas pågå under 2017 – 2018. Då finns det gott om tid för att fasa in barriärer i tunnelbanan till 2025 med så lite störningar och teknikstrul som möjligt.

Med automatiska tåg så kan vi få en snabbare och mer effektiv trafik med tätare avgångar. Det värnar skattepengar och gör att vi kan hantera fler människor som flyttar till Stockholm och vill resa kollektivt. Jag tror inte att någon vill att landstinget köper in ett onödigt stort antal tåg. Det skulle innebära att vi skulle få dra ner på andra viktiga investeringar i antingen kollektivtrafiken eller sjukvården.

De erfarenheter som trafikförvaltningen har tagit del av från andra storstäder gör gällande att vid konverteringar till automatiska tunnelbanor så finns det personal kvar ombord på tågen och på stationerna i stor utsträckning. Förare arbetar istället med att hjälpa resenärer eller ambulerar mellan tåg och plattformar. Högst troligen så kommer det bli en liknande ordning för röda linjen. Förvaltningen bedömer i nuläget att inga uppsägningar kommer att behöva göras.

Jag är glad att ni poängterar säkerhetsaspekten i ert brev. Med en kombination av plattformsbarriärer, ökad övervakning av spår och stationer och personal som inte bara behöver agera som förare så tror jag att vi kan öka både säkerheten och trivseln i tunnelbanan för resenärer och för personalen.

Hör gärna av er om ni har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Alfred

Alfred Askeljung

Landstingsrådssekreterare

Miljö-, skärgård- och regionplaneroteln

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

—————————————————————————————————–

Här kommer SEKO Tunnelbanans svar till Alfred Askeljung

Hej Alfred!

Tack för ditt mail. Jag har redan informerat vår styrelsen om ert svar.
Jag vill påpeka fyra saker.
1. Vi är överens att de tekniska åtgärderna behövs, dvs plattformsbarriärer osv. Vi har påpekat att vi har kommit för länge sedan med sådana förslag men det fanns inget intresse från er sidan.
2. Du påpekar att ” Förare arbetar istället med att hjälpa resenärer eller ambulerar mellan tåg och plattformar. Högst troligen så kommer det bli en liknande ordning för röda linjen. Förvaltningen bedömer i nuläget att inga uppsägningar kommer att behöva göras.” Vad vi kan se är att på tjänstmännens förslag finns det motstridiga uppgifter. T ex står det att ”Ett viktigt krav för helautomatisk drift är att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden.” på sidan 3, 6, och 9. Samtidigt står det ”att dagens förare ska inte vara låsta till att köra tåg” på sidan 7 och att ”de som idag är förare kan få sin huvudsakliga uppgift förändrad till att i första hand utgöra stöd till resenärerna” på sidan 10.
3. Du skriver att det kommer inte bli uppsägningar men att förare ska få andra arbetsuppgifter. Hur då kan man räkna att man ska spara 56-106 miljoner kronor/år, när samma antal förare ska utföra andra uppgifter. Varifrån de pengarna ska sparas, så det står på sidan 15?
4. Sist men inte minst något som vi har påpekat men det finns inget svar ännu. Förslaget koncentrera sig på olika åtgärder på plattformen. Vi har påpekat att vi är oroliga på hur säkerheten och tryggheten garanteras ombord på tåget och mellan stationerna (in i tunnel) när en brand eller liknade händelse uppstår eller när vi har ett tåg som blir trasig. Vilken personal ska ta hand om trafikanterna? Vi ser en allvarlig utveckling att det finns en tendens som när man pratar om bättre service, menar man att maskiner i form av stolpar för konduktörer på lokala banor eller kameror och plattformsbarriärer ska ersätta den mänskliga kontakt. Vi menar att de tekniska lösningar är ett medel och inte självändamål för att ge bättre service till trafikanterna. Vi måste förena den personliga servicen med den mänskliga kontakten med de tekniska medel som underlättar detta.
Vi anser fortfarande att om Trafiknämnden väljer att följa den vägen som tjänstemännen föreslår kommer att få allvarliga konsekvenser för resandet och säkerheten. Man ska förebygga eventuella allvarliga incidenter som kan uppstå och inte agera i efterhand om det händer något i trafiken.
För SEKO Tunnelbanan, Klubb 111
Jannis Konstantis
Ordförande

Den 22 augusti 2016 10:45 skrev Alfred Askeljung <alfred.askeljung@politik.sll.se>:

Hej igen Jannis,

 

Centerpartiet har länge varit för plattformsdörrar som en viktig säkerhetslösning. Att förare kan utföra andra uppgifter än att köra tågen gör att de kan hjälpa och stödja resenärer också om det skulle inträffa någon incident. Besparingarna förväntas uppkomma genom att den totala personalstyrkan på röda linjen successivt kan minskas när personer börjar arbeta i andra delar av systemet, får nya arbetsuppgifter eller går i pension. Med minskat antal incidenter så får vi förre störningar i trafiken, också det en besparing för samhället och resenärerna. Vi har fullt förtroende för att förvaltningens förslag med ett långsamt och successivt införande av den nya tekniken kommer att ge både bättre service och ökad säkerhet.

 

Hör gärna av er igen om ni undrar något mer.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Alfred

 

Alfred Askeljung

Landstingsrådssekreterare

Miljö-, skärgård- och regionplaneroteln

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

 

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana


C30

Den 23 augusti 2016 kommer Trafiknämnden i Stockholm (Landstinget) att fatta ett inriktningsbeslut gällande införandet av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje från och med år 2025.

Tjänstemännens förslag baseras enligt oss, enbart på ekonomiska kalkyler. I huvudsak går förslaget ut på att det inte kommer att finnas förare längre inom tunnelbanan och att plattformsbarriärer sätts upp på stationerna och annan fjärrövervakad teknisk lösning som hindrar spårbeträdande och andra störningar i trafiken. Utöver detta planeras det att sparas genom att ha färre nya tåg, de s k C-30, ute i trafik. Detta anser dem är mer ekonomiskt gynnsamt än att personal utför och bistår i arbetet på plats. Vad som ej är medräknat är säkerhetsaspekten vid olyckor, stopp, driftstörningar och annat som dagligen sker i tunnelbanan samt den trygghet som närvarande personal kan förmedla till resenärerna under resan.

Vi som arbetar inom tunnelbanan, som transporterar alla människor säkert, ger service och tar hand om alla små och stora händelser, är mycket oroliga över utvecklingen. Om Trafiknämnden beslutar enligt förslaget, som sätter besparingar före säkerhet, så kommer saker som säkerhet och trygghet för trafikanterna att äventyras.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, mer än femton år sedan, kämpar för bättre säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Vi föreslog till dåvarande Connex (sedan Veolia) och SL att man måste investera i plattformsbarriärer för att undvika självmord, spårbeträdanden och andra liknade händelser i trafiken samt se över annan teknisk och logistisk lösning för att höja säkerheten i tunnelbanans miljö. Landstingens svar genom SL var att man inte kunde göra detta för att det var mycket komplicerat och det kostade mycket pengar. Vi ansåg då, och även nu att man inte kan värdera liv som räddas i termer av pengar och jämställa det med siffror i en budget.

Trafiknämnden nu gör precis samma sak. De skriver i deras förslag att ett liv beräknas kosta 31 miljoner kronor!!! De tänker finansiera den automatiserade lösningen av tunnelbanemiljön med att bli av med alla förare på Röda linje som kostar, enligt dem, 60-100 miljoner per år! De anser även att hela beställningen på 48 nya tåg med option på 4 tåg till inte ska fullföljas, utan att det räcker med grundbeställningen på 48 tåg.

Vi som arbetar inom tunnelbanan och inte gör skisser på olika scenarion från ett kontor om hur verkligheten inom tunnelbanan ser ut eller kommer att se ut, anser att de framlagda planerna är förfärliga!

 1. Tjänstemännen i Trafiknämnden anser att det inte behövs förare, därför att man ska bygga upp plattformsbarriärer. De har glömt att det finns en del icke trafikanter som brukar nödöppna dörrar och/eller hindra dörrstängningen. Det finns situationer då det uppstår en rökutveckling eller t o m brand i vagnen, det kan vara en allvarlig situation som uppstår och då kommer INGEN att finnas på tåget. Tjänstemännen hänvisar till trafikledningen som ska informeras (av vem?) om en allvarlig situation uppstår och då kommer hjälpen att skickas ut!!! Vi varnar för att det kommer bli allvarliga konsekvenser, som trafikanterna kommer att få betala genom att deras säkerhet och trygghet blir sämre.
 2. Det planeras att olika tågtyper ska trafikera Röda linjen när en eventuell helautomatisk drift införs. Vår erfarenhet säger att även nya tåg kan gå sönder. C-20 tågen har nu en del problem och vi har en del stop i trafiken på grund av detta. De problemen kommer inte att minska år 2025. Vem ska ta hand om trafikanterna om det behövs en evakuering? Ännu värre om det gäller en akut evakuering, liknade Rinkebybranden år 2005?
 3. Som vi nämnde förut, tjänstemännen föreslår att antalet nya tåg som man har tänkt trafikera Röda linjen med, minskas. De har även glömt att räkna med befolkningsökningen. Innevånarantalet beräknas ha ökat med 400 000 fram till år 2030. Det innebär att det antal tåg som planeras, inte räcker till!
 4. Även när det gäller ekonomin, anser vi, att tjänstemännens beräkning är en byråkratisk produkt, utan verklighetsförankring. Förslaget hänvisar t.ex. till att tiden som det tar att vända ett tåg vid en ändstation kan minska. I dag är vändtiderna på mellan 1-4 minuter. Det är sant att man kan minska detta ner till några sekunder! Hur blir det då med att det alltid finns trafikanter som försöker hinna med tåget i sista stund och som håller i dörrarna? Vad är då vinsten med en fiktiv bättre punktlighet?

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar ca 1400 förare, stationsvärdar, kundservicevärdar, lokalvårdare, trafikledare och annat personal inom service och administration är mycket oroliga över utvecklingen!

 • Vi uppmanar politikerna inom Trafiknämnden att inte rösta för detta inriktningsbeslut och därigenom äventyra säkerheten och tryggheten för hundratusentals passagerare.
 • Vi uppmanar media att uppmärksamma vad som händer med detta projekt.
 • Vi uppmanar trafikanterna att protestera mot detta förslag.

Oavsett beslutet kommer SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, att fortsätta kämpa för ökad säkerhet och trygghet för oss som arbetar inom tunnelbanan och alla tunnelbanans resenärer i Stockholm.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Ordförande, Jannis Konstantis, förare: 076 641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Vice ordförande, Edgardo Luan Rivera, stationsvärd: 076 641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje, tjänsteutlåtande

Resultat angående en del av förhandlingar mellan SEKO och MTR de senaste månader.


Stockholm 2016-08-13

Resultat angående en del av förhandlingar mellan SEKO och MTR de senaste månader.

SEKO har förhandlat om olika ärenden den senaste perioden. Här kommer en lista som visar resultaten av en del av de förhandlingarna. Märk väl att när det gäller enskilda ärenden, SEKO kan inte uppge namn, av förståeliga skäl.

 • Fyra medlemmar omplaceras pga medicinska skäl med bibehållen lön
 • En medlem omplaceras av diverse skäl med bibehållen lön.
 • Diskriminering angående föräldraskap för en medlem: Protokoll skrevs i oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar.
 • Uppsägning av en medlem av diverse skäl. Medlem får avgångsvederlag.
 • Förstadags intyg och dess hantering: Vi yrkar på att allmänna sjukintyg skall gälla: Protokoll skrevs i oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar.
 • Omplacering av en medlem: Pga medicinska besvär vid nattarbete. Protokoll skrevs i oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar.
 • Sjuklön enligt KA och dess tillämpning angående EA utanför Europa. Protokoll skrevs i oenighet. Ärendet skickades till centrala förhandlingar.
 • I-lönerna strandade och går till bedömning i lönenämnden.
 • Angående en medlem om antal dagar för ledighet för enskild angelägenhet: Protokoll skrivs och han får 3 extra dagar.
 • Avslutning av en provanställning. Tyvärr lyckades inte SEKO rädda medlemmens anställning.
 • En medlem har inte fått lön utbetald pga. Försenad periodisk undersökning. Protokoll skrivs i enighet där han krediteras den uteblivna lönen på 15,60 timmar.
 • Två medlemmar får en anpassad tjänst utifrån deras medicinska behov.
 • Två medlemmar har fått förstadagsintyg på oriktiga grunder. Protokoll skrevs i oenighet. Ärenden skickades till centrala förhandlingar.
 • En medlem fick en varning ej korrekt. Förhandlingen har ej ägt rum.
 • SEKO begärde en förhandling om två annonser som ni har satt upp på TubnetFörhandlingen avslutades i oenighet. Vi utreder frågan om vi ska skicka ärendet till centrala förhandlingar
 • SEKO klubb 111 begärde en förhandling angående brott mot KA § 10 samt att MTR ej följer sina fastställda rutiner för omhändertagande vid svåra händelser. Frågan har inte behandlats ännu.
 • Förhandlingen om införandet av ”MSS Säkerhet” Trafik. Förhandlingen avslutas i oenighet. Frågan blir om vi ska begära en tvist.
 • En medlem får oriktiga anklagelser från arbetsledningen. Förhandlingen har ej ägt rum ännu.
 • Om skyldighet att läsa mejl på fritid. Förhandlingen är ajournerad
 • Arbetssituationen på gröna linjen lokalvård. Förhandlingen är ajournerad
 • Om icke avtalsenliga obetalda rast på Station. Frågan är uppe på Arbetsdomstolen.
 • Diskriminering av deltidarna angående lön och andra arbetsvillkor. Frågan är uppe på Arbetsdomstolen.
 • Tillämpning av KA §14 om enskild angelägenhet. Förhandlingen är ajournerad
 • Förartjänster och frågan om 30 sekunder i samband med rast eller paus. Förhandlingen är ajournerad
 • En medlem begär anpassade tjänster utifrån föräldraledighet. SEKO och MTR är överens

 

Förhandlingar som har påkallats efter den 15 juli

 • Överläggning angående eventuell ny rutin för toalettbesök för stationspersonal
 • Avstängning av en medlem, utan att kalla till förhandling.
 • Om en ny Stationsområdeschef Grön linje.
 • Om MTR:s Budget för 2016.
 • Om en medlems föräldraledighet.
 • Om en medlems felaktiga lön, pga av föräldraledighet.
 • Om OB under sjukskrivningen.
 • Begäran om en överläggning om stationsvärdar som får ofta felaktiga tjänster med långa arbetstider, bristande vila osv.

Resultat förhandlingar 2016

Lögnen har korta ben!


Här kommer ett mycket intressant inlägg från SEKO Stockholms ordförande, Johnny Nadérus.

Det handlar om järnvägsunderhållet men kan appliceras i många andra områden, inklusive tunnelbanan.

Johnny Nadérus

Lögnen har korta ben!

Apropå regeringens misslyckande om att förstatliga järnvägsunderhållet är det lätt att dra sig till minnes folksagan Mäster Skräddare. Ni minns kanske den lille herrn som hade en bit tyg som han ville göra en rock av och gick till Mäster skräddare och frågade om denne kunde sy honom en rock. Efter många turer så ”bidde” det ingenting.

Översatt till dagens situation skulle beskrivningen vara denna:
.. Och när två år gått efter vallöftet gick folket till infrastrukturministern igen.
– God dag mäster Infrastrukturminister, är vårt järnvägsunderhåll förstatligat än?
– Nej, det bidde inget statligt järnvägsunderhåll.
– Bidde det inget statligt järnvägsunderhåll? Vad bidde det då?
– Det bidde besiktning av järnvägsunderhållet.
– Jasså, bidde det statlig besiktning av järnvägsunderhållet? När är det färdigt då?
– Om sju år…

Anna Johansson, infrastrukturminister, eller som hon mer och mer kallas ”minister en procent” försöker nu dupera alla trafikanter och oss järnvägare när hon hävdar att statsministerns vallöfte om att förstatliga järnvägsunderhållet nu genomförs. Ingenting kunde vara mer felaktigt! Vad är det hon och regeringen gör nu?

Några sprida fragment av underhållet skall tas tillbaka till Trafikverket, huvudsakligen underhållsbesiktningen som genomförs 1 gång/år för ex. spårväxel, kontaktledning, spårledning. Dessa uppgifter berör ett handfull järnvägare i relation till de tusentals rallare som till vardags ansvarar och utför järnvägsunderhåll.

Vad vi pratar om i praktiken är att endast 1 procent förstatligas och 99 procent av underhållet fortsätter att beställas av vinstmaximerade entreprenörsföretag.

”Minister en procent”, du har glömt bort att det är två nollor till innan man genomför ett vallöfte! Kommer nu landets statsminister acceptera att han blivit grundlurad av sin minister och hamna i nästa svekdebatt, där vallöften inte genomförs. Vad som driver ”minister en procent” av när hon nu obstruerar mot statsministerns vallöfte är oklart. Dock lär konsekvenser fortsätta, varsel hos entreprenörerna för att maximera vinsten och tåg som definitivt inte kommer i tid. Så när alla ni som står på pendeltågsplattformerna och inväntar försenade tåg, så vet ni att landets regering hellre värnar entreprenörernas vinster istället för att tågen ska komma i tid.

Johnny Nadérus

Angående I-lönerna (uppdaterad information)


Lokalvården

Hej alla,

som vi har informerat förut de centrala förhandlingarna har strandat angående I-lönerna.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis, speciellt när det gäller lokalvården. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Nu ligger  frågan till lönenämnden för att där avgöras frågan. Frågan ska behandlas inom två månader. Lönenämnden Spårtrafik består av fyra (4) st ledamöter, parterna utser vardera två ledamöter.

Processen med lönenämnden kommer att behandlas under början av hösten. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.