KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for september, 2016

Resultat angående förhandlingar mellan SEKO och MTR under september 2016

Posted by klubb111 på 29 september, 2016


Nästa förhandlingsdatum mellan SEKO och MTR är:

För trafik- och tjänstemannaärenden 4/10 oktober.

För stations- och lokalvårdensärenden 11/10 oktober.

 • SEKO och MTR förhandlar om en medlem som blev nekad att komma tillbaka till tjänst efter studier. Förhandlingen är ajournerad.
 • Förhandlingen om för kort semester: En medlem fått 28 kalenderdagar varav 19 semesterdagar. SEKO anser att medlemmen fått för kort semester utifrån semesterlagens skrivning om krans ledighet (ledig helgen innan och efter). Vi anser att det är brott mot KA § 11 mom. 13, sem. samt semesterlagen lagen § 9. Vi yrkar på att medlemmen får 2 semesterdagar åter/alt 1 semesterdag åter samt skadestånd till klubben på 10,000 kronor. MTR menar att man tillhandahåller erforderliga semesterdagar enligt KA och Lag. Tvist: Slutar i oenighet. Tvisten går till centrala förhandlingar
 • Omplacering av en medlem av diverse skäl avslutas i enighet.
 • Förhandlingen om tillsättningen om trafikgruppchef på Gröna linje. SEKO anser att det är brott mot MBL om tillsättningen. Förhandlingen avslutas i oenighet och SEKO ska påkalla en tvist om brott mot kollektivavtalet angående tillsättning av vikariat. Förhandlingen skickades centralt.
 • Förhandling med MTR om icke utlyst förlängning av två vikariat som GC på Grön och Blå linje Trafik: Vi begärde skadestånd 10,000 kronor per tillfälle. Slutar i oenighet. Förhandlingen skickades centralt.
 • Förhandling om en utdelad varning för en av våra medlemmar. SEKO har ogiltigförklarat varningen pga att MTR ej följt rutiner samt att detta är personligt och inte pga av den händelsen som MTR pratar om. Slutar i oenighet. Förhandlingen skickades centralt.
 • Slutförhandling angående förändringar i Fastigheter och internservice struktur samt tjänster: SEKO yrkade att det ska bli mindre ändringar än vad MTR föreslår, att alla chefstjänster som är nya ska lysas ut och lönehöjning för de som arbetar på servicecenter för ökade arbetsbördan. Protokoll skrivet i oenighet, skickas centralt.
 • Flextpaustillägg: Enligt protokoll från 2010 betalats ett tillägg ut fram till årets placering, därefter har det ej skett. Protokoll skrevs där SEKO och MTR är ense om att en höjning av tillägget kommer att äga rum, från 71,10 kr till 100 kr per gång fr o m den 1 Oktober 2016. Förhandling slutar i enighet
 • Tvisteförhandling om Införande av ”MSS Säkerhet” för förarna. Brott mot KA samt portalavtalet. Ej avslutad
 • Tvisteförhandling om utannonserade tjänster på Tubnet angående nyanställning av 180 personer utan att specificera vilket företag det gäller och under vilka premisser (Tunnelbanan – Pendel). Samt att MBL angående detta ej skett. SEKO anser att ett Brott mot MBL 19 har ägt rum. Slutar i oenighet. Förhandlingen skickades centralt.
 • En förhandling om ej avtalsenliga raster, som klubben förde för ett tag sedan, behandlades på AD (Arbetsdomstolen) och det blev en förlikning. SEKO förbundet fick 35.000 kronor i skadestånd från MTR.
 • En förhandling som klubben drev kommer upp snart till AD och kommer att behandla deltidsdiskriminering (angående lägre löner och andra sämre villkor som deltidare har jämfört med heltidarna).
 • I – löner till lönenämnden. Se separat information

Utöver de ovanstående förhandlingar har vi haft under den senaste veckan en rad ärenden som gäller rehabilitering, konflikter mellan arbetskamrater, och en del varningar. Angående varningar som tilldelas våra medlemmar, undersöker vår förhandlingsgrupp i vilka situationer ska man begära förhandlingar.

 

Obs! Om arbetsgivaren vill utdela en varning till dig, kontakta alltid facket!!!

resultat-forhandlingar-september-2016

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

SEKO anordnar julbord i år igen!

Posted by klubb111 på 28 september, 2016


julbord

SEKO klubb 111 anordnar julbord i år igen, ombord på Silja Line, följande datum 29 och 30/11 samt 1 december.

Båten avgår från Värtahamnen kl 07.10 och åter till Stockholm kl 18.15.

Vid anmälan betalar du 100 kr i deposition och som återfås ombord på båten.  Anmälan är bindande!

 

OBS! Begränsade antal platser och först till kvarn gäller.

 

Betalning sker på PG nr 456214-6, SEKO klubb 111

Sista anmälningsdag är den 15 november 2016.

Vid frågor, ring Sandra 076-641 12 83, Moncef 076-641 13 98

På båten kommer också ges facklig information om diverse frågor.

Ni är välkomna!

julbord-2016

Posted in Information | Taggad: , , | 7 Comments »

Kallelse till medlemsmöte

Posted by klubb111 på 24 september, 2016


Alla medlemmar är välkomna till klubbens medlemsmöte

Fredagen den 7 oktober 2016

Kl 16.00

plats: ABF, Sveavägen 41, Palmesalen

Bl a i dagordningen

 • Nomineringar och val av

Sektion Grön, 121

1 st ordinarie station i sektionsstyrelsen på två år. 

Sektion Röd, 122

Trafik

1 st skyddsombud på 2 år, fyllnadsval

1 st skyddsombud på 1 år, fyllnadsval

Station

1 st skyddsombud Röd Linje Norrut på två år, fyllnadsval.

Sektion Tjänstemän

1 ordinarie i sektionsstyrelse på två år

! skyddsombud Fastighet och internservice på 3 år

Övriga frågor.

Ni är välkomna!

Nomineringar skickas till valberedning.klubb111@gmail.com eller ni kan nominera fram till medlemsmötet.

kallelse-till-medlemsmote-7-oktober-2016

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Lönenämnden oenig, i-lönerna betalas ut i oktober

Posted by klubb111 på 22 september, 2016


Lönenämnden har haft ett sammanträde den 21 september. Nämnden var oenig vilket betyder tyvärr att lönen nu utbetalas enligt arbetsgivarens förslag.

SEKO Tunnelbanan kommer nu att begära en förhandling angående införande av ett nytt lönesystem, tarifflönesystemet. Om SEKO Tunnelbanan och MTR inte är överens om införandet av tarifflönesystem, kommer förhandlingen fortsätta på central nivå mellan SEKO förbundet och Almega.

Om även där kan inte parterna komma överens, finns det möjlighet att denna fråga blir en konfliktfråga inför 2017 års avtalsrörelse.

En sak är säker, SEKO Tunnelbanan fortsätter kämpa för ett rättvisare lönesystem för våra medlemmar som har individuella löner, i första hand för dem som har det sämst, dvs lokalvårdarna.

En för alla och alla för en!

lonenamnden-oenigI-

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , | 7 Comments »

I-lönerna uppe på Lönenämnden

Posted by klubb111 på 20 september, 2016


Förhandlingarna angående I-löner kommer att behandlas på Lönenämnden på morgonen onsdagen den 21 september. Vi kommer att informera hur det blev, de närmaste dagarna. Förbundets förhandlingsansvarig, Valle Karlsson, kommer att representera oss. Som vi har berättar förut, kommer SEKO att ta upp frågan om konflikt på nästa års (2017) avtalsrörelse om man är inte nöjd med resultatet nu.

 

Här kommer lite bakgrundsinformation angående turerna om I-lönerna.

 

Som vi har informerat förut de centrala förhandlingarna har strandat angående I-lönerna.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis, speciellt när det gäller lokalvården. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Nu ligger  frågan till lönenämnden för att där avgöras frågan. Fr. Lönenämnden Spårtrafik består av fyra (4) st ledamöter, parterna utser vardera två ledamöter.

Processen med lönenämnden kommer att behandlas under början av hösten. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

 

Posted in Förhandlingar, Lokalvård, tjänstemän | Taggad: , , , , , | 2 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: