KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for november, 2016

Kallelse budget- och nomineringsmöte

Posted by klubb111 på 29 november, 2016


Kallelse budget- och nomineringsmöte

Onsdagen 14 december 2016 kl 16.00
plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41 (T) Rådmansgatan.

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • SEKO Klubb 111:s Verksamhetsplan och budget 2017, presentation och beslut

Nomineringar till Klubbuppdrag 2017

 • 1 st ordförande 2 år
 • 1 st klubbstyrelsen KSV 2 år (valkrets samtliga kundservicevärdar)
 • 3 st ersättare klubbstyrelsen 1 år
 • 1 st ordinarie revisor 2 år
 • 2 st ersättande revisor 1 år

Obs! Därutöver 3st ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion Grön, Röd och Blå

 

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (station/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (station/trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval 2 år
 • 2 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år

 

 • Sektion 122 Röd Linje
  • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval 1 år
  • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (station/trafik gemensamt)
  • 1 st valberedare 1 år (station/trafik gemensamt)
  • 2 st SKO Station Röd Linje Norrut 3 år
  • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, fyllnadsval 1 år

 

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (station/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (station/trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Trafik 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år

 

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO Fastighets- och Internservice och Hittegods fyllnadsval 2 år
 • Val (Valordning, datum osv)
 • Motioner
 • Uttalanden
 • Information förhandlingar samt om SEKO MTR, Branschorganisation och SEKO kongress.

 

Nomineringar skall ske via mail till valberedning.klubb111@gmail.com

Kom ihåg att den nominerade måste vara tillfrågad! Sista tillfället att nominera är på detta möte.

 

Valberedningen i SEKO klubb 111

Sektion 121  Grön   Leif Sahi 

Sektion 122  Röd   Cassandra Hausmanis och valberedningens sammankallade 

Sektion 123  Blå   Orhan Cilik

Sektion 124  Tjänstemän   Leyla Herrera

Sektion 101  Lokalvården   Aydin Kilinic

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Välkomna!  Önskar Klubbstyrelsen

kallelse-bugdet-och-nomineringsmote-2016

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Extra information om julbordet till sjöss

Posted by klubb111 på 29 november, 2016


Alla skall vara på terminalen senaste 06:30 den 29 november respektive den 1 december. 

GLÖM inte att ta med legitimation,tack!

Påminnelse också att det ingår frukostbuffé, konferens och julbuffé på hemvägen. 

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Information angående Diagnosförsäkring

Posted by klubb111 på 11 november, 2016


Med anledning att det sprids olika rykten om den s k Diagnosförsäkring vill SEKO informera om detta och vad som gäller.

Denna försäkring har funnits i medlemsförsäkring för SEKO medlemmar.

Denna försäkring faller ut om man har tecknat sjuk- och efterlevandeskydd. Summan som betalas ut är på 50.000 kronor och gäller fr o m den 1 januari 2012. 

Med diagnosförsäkring menar man diagnos för olika svåra sjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärtinfarkt m m. 

Har du någon av dessa diagnoser kontakta Folksam Kundtjänst på telefonnummer 0771 96 09 60 eller besöka Folksams hemsidan 

Posted in Information | Taggad: , | Leave a Comment »

Slut upp med SEKO Tunnelbanan och Seko Stockholm mot nazismen på lördag

Posted by klubb111 på 11 november, 2016


Seko Stockholm har tillsammans med andra fackliga organisationer tagit initiativ till ett protestmöte mot nazism och främlingsfientlighet lördag den 12 november klockan 11.00 på Sergels torg. Detta med anledning av att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen planerar en demonstration genom Stockholms innerstad vid den tidpunkten.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 stödjer detta och uppmanar alla sina medlemmar att delta i protestmötet.

Nordiska Motståndsrörelsen har på senare tid börjat angripa den fackliga rörelsen, bland annat i ett nyligen uppmärksammat brandattentat mot ett socialdemokratiskt kommunalråd som också är engagerad i Byggnads i Skurup.

I ett gemensamt upprop som bifogas i flygbladsform skriver Seko Stockholm tillsammans med andra fackliga organisationer att ”vi ser det som vår uppgift och vårt ansvar att så kraftfullt som möjligt bygga ett brett motstånd mot nazisterna”.

– Vi i Seko Stockholm betraktar utvecklingen med växande rasism och organiserad nazism som mycket allvarlig. Därför uppmanar vi alla klubbar att sprida informationen bland sina förtroendevalda och medlemmar, samt givetvis att delta i protesten, säger Johnny Nadérus, ordförande för Seko Stockholm.

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Angående kombitjänster Trafik

Posted by klubb111 på 8 november, 2016


Den 10 och 17 oktober hade SEKO och MTR förhandlingar om införandet av kombitjänster, något som vi kämpade att vi ska få igen sedan kombi försvann för några år sedan.

Vi var ense om att det finns ett stort behov av varierande tjänster inom trafiken, dessa tjänster skall ingå i den ordinarie placeringen för Tutf och tillför ett antal heltidstjänster på samtliga banor. Vi har strandat på att MTR vill göra ett eget utval av de som sökt och ej föja placeringsordningen med en luddig motivering om lämplighet. Vi anser att placeringsordningen skall följas om inte synnerliga skäl föreligger som hinder för den som sökt (rehabilitering, dispenser, sjukdom och andra dokumenterade hinder för sökning)

Vi ansåg att detta gäller kollektivavtal och kräver avsteg från MTR för att införa kombi under de förutsättningar. MTR ville ej backa från sina krav att ha exklusiv rätt att välja utifrån den ordinarie placeringen

Detta sätt som MTR valde att införa kombi kan äventyra hela placering. SEKO kommer att stämma MTR för kollektivavtalsbrott, om man väljer att fullfölja sättet att kringgå placeringen på detta sätt.

Förhandlingsgruppen

Posted in förare, Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | 2 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: