Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR


Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR      2016-12-21

Här kommer en redovisning angående en del av förhandlingar mellan SEKO och MTR som kommer att vara den sista för i år. Vi vill informera om att förhandlingsgruppen var belastat med många förhandlingar under 2016. Vi har gjort en uppskattning om att vi har haft mellan 2-4 förhandlingar och personärenden per dag under året i snitt.

Allmänt

 • MTR och de fackliga organisationerna ska träffas snart för att göra en lönekartläggning inom MTR. Detta ska göras en gång per år, enligt det nya laget som gäller fr o m 1 januari 2017.
 • Vi har haft en förhandling om uniformens kommande utformning, dvs att pendelstågspersonal ska ha samma uniform som personal i tunnelbanan. Vi anser att vi inte skulle ha samma uniform, alternativt att det skulle finnas en broderat märke på uniformen som visar om man tillhör tunnelbanan eller pendeltåg. Detta båda av säkerhets- och trygghetskäl. MTR tyckte att man ska samma uniform, utan tillräckligt med argument.
 • Arvodistrådet (man kontrollerar situationen för visstidsanställda och deltidare). Detta råd ska träffas fyra gånger per år (de fackliga organisationerna och MTR) för att kartlägga och vidta åtgärder angående situationen för visstidsanställda och deltidare.
 • Reviderat uniformsavtal. SEKO och MTR har marginellt reviderat uniformsavtalet. Våra yrkanden om att vi skulle få hämta uniform på arbetstid, att få tid åter samt att alla ska få skor accepterades inte av MTR.

 

Station

 • Som bekant blev placeringen på station Vi räknar med att få se nya (?) tjänsteförslagen i januari, förhandlingar & sökning i februari och de ska börja gälla fr.o.m. början av mars. Alla kommer och få besked om vilken tjänst/fridagsgrupp man fått ca 1 vecka innan semestersökningarna stängs sista februari.
 • SEKO har haft en förhandling om en Stnv om nekat semester samt nekats akut sjukbesök. Förhandlingen fortsätter.
 • Seko har haft en förhandling med MTR angående arbete som utfördes på annat avtalsområde, dvs Centralstation för stationspersonal och vi yrkade för skälig ersättning för detta. MTR nekade till detta och ärendet skickades till en central förhandling mellan SEKO och Almega.
 • Vi har haft ett antal personärenden angående rehabilitering för några av våra medlemmar.
 • SEKO har haft en förhandling angående utebliven paus för STV natten mellan 9-10/11. Detta berör 103 tjänster och om man inte ska haft pausen kommer MTR ersätta de drabbade med flexpaustillägg.
 • Rutiner för toalettbesök för Stnv: Vi är överens och rutiner skall fastställas vilket HR och vakansbemanningen tar fram

 

Trafik

 • Seko begärde en förhandling angående brott mot § 6.10.4 vad gäller Tj 2204 vardagar samt brott mot § 6.8.2 vad gäller tjänst 2201 fredagar. Grön linje trafik.
 • SEKO begärde en förhandling angående avstängning av säkerhetstjänst för några medlemmar.
 • SEKO och MTR har haft en förhandling om att en medlem upprepade gånger försökt att ta ut sin kvarstående semester utan att lyckas. SEKO och MTR fortsätter förhandlingen.
 • SEKO begärde en förhandling angående brott mot KA § 6.10.2 vad avser tjänst 1952 söndagar i ”11 december paketet 2016 Grön linje”. Tjänsten överstiger 7 timmar. Vi har yrkat kompensation för de berörda och skadestånd till SEKO.
 • SEKO har haft en förhandling med MTR om att en förare den 10/11 suttit för länge på tåg då MTR beslutade att köra trafik hela natten, detta utan paus eller rast. Föraren fick 2 timmar kvalificerad övertid och SEKO 5 000 för brott mot KA.
 • Seko har aktivt varit delaktiga i granskning samt omgruppering av de tjänstepaket som kommer att gälla 2017.

 

Lokalvården

 • Seko har haft en förhandling om våra GC (lokalvård) som håller på att utbilda personalen VGR 2 på fyra timmar utan att få något tillägg. MTR vill inte gå med på detta. Förhandlingen avslutades i oenighet.
 • SEKO har i många år försöker att Lokalvården ska ha tarifflönesystem istället av individuella löner. Vi har begärt en förhandling och vi har haft tre st möten med MTR. Vi har presenterat och diskuterat vårt förslag som bygger på lönestege för två kategorier, lokalvårdare och klottersanerare. I början av januari skall vi träffas igen och fortsätter diskussionerna.

 

Tjänstemän

 • SEKO har begärt en förhandling angående aspiranterna, dvs förare som fortsätter att bli trafikledare. Vi har konstaterat två brott från vår sida. Den ena var att alla aspiranter ej var placerade på avlösningsområde samt ej fått utlåningsersättning. SACO-TJ har också förhandlat separat med MTR om detta. SEKO och MTR var överens om en schablonersättning för aspiranterna som inte har fått ersättningen fram tills nu. Samma sak gällde MTR och SACO-TJ. Ersättningen ska vara 24 000 kronor per aspirant som engångsbelopp. SACO-TJ och MTR var också i princip överens om vad skulle hända framöver. För aspiranterna, var förslaget, att de skulle få en ersättning på 2 000 kronor varje månad för att de inte ska tillhöra en trafikexpedition. SEKO kom med två st förslag till MTR. I första hand skulle kollektivavtalet gälla och om det skulle bli en ändring i kollektivavtalet, skulle aspiranterna ha i så fall en högre ersättning än föreslagen, för att de inte ska utnyttjas av företaget. SEKO och MTR kom överens efter förhandlingar att alla aspiranter fr o m nu ska ha en ersättning per månad på 2.750 kronor som tillägg utöver månadslönen.

 

Centrala förhandlingar

 • SEKO och Almega har haft fem st förhandlingar som SEKO Tunnelbanan skickade vidare. Förhandlingarna handlade bl a om lönetvist och omplacering av en medlem, om en varning som vi anser att den ska hävas, om brott mot MBL och kollektivavtalsbrott

forhandlingslaget-mellan-seko-och-mtr-december-2016