Preliminärt valresultat val 2017, valomgång 1


Här nedan presenteras det preliminära valresultatet från valomgång 1.

Klubbstyrelsen i deras sammanträde idag beslutade att be om ursäkt i valförrättares vägnar, då den första valdagen, vallokalen i Västra Skogen öppnades med ca 20 minuters fördröjning pga sjukdom för en av valförrättare. Man var tvungen att hitta en extra resurs, omgående. Klubben har hittat någon snabbt men det orsakade som sagt en fördröjning. Samtidigt saknades en valsedel som distribuerades omgående till vallokalerna.

Vi ber ännu en gång om ursäkt för det inträffade. Klubbstyrelsen kommer att dra lärdom av detta och förbättra sina rutiner till nästa gång.

 

SEKO Tunnelbanan

Preliminärt valresultat 2017

Valomgång 1

 

I klubbens val röstade 200 medlemmar i vallokalerna och har inkommit också 32 röster.

Sammanlagt 232 medlemmar röstade

Rösterna räknades tisdagen den 24 januari 2017.

 

Klubben

Ersättare till klubbstyrelsen på ett år, 3 platser

Röster: 232

Ogiltiga: 21

Giltiga: 211

Krävdes 106 röster för att man ska bli vald

Anette Bergström                                    55

Qamar Chowdhry                                     52

Mojaffar Ekbal                                         56

Idris Kilic                                                   84                                        OMVAL

Jan ”Jampe” Melakoski                            115                                      VALD

Awad Mousa                                            31

Olle Persson                                             67                                        OMVAL

Viktor Risling                                            83                                        OMVAL

Gunnar Öhman                                        90                                        OMVAL

 

 

Ordinarie revisor på två år, 1 plats

Röster: 232

Ogiltiga: 11

Giltiga: 221

Krävdes 111 röster för att man ska bli vald

Rose-Marie Johansson                             138                                      VALD

Hassan Dayah                                                                83

 

 

Valkrets KSV, ordinarie ledamot klubbstyrelsen på två år, 1 plats

Röster: 38

Ogiltiga: 0

Blanka: 0

Giltiga: 38

Krävdes 20 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     5

Mojaffar Ekbal                                         20                                        VALD

Gunnar Öhman                                        13

 

 

Sektion 101, Lokalvården

Ordinarie ledamöter på två år, två platser

Röster: 51

Ogiltiga: 4

Blanka: 0

Giltiga: 47

Krävdes 24 röster för att man ska bli vald

Aminul Haque                                          27                                        VALD

Rasol Mohammed Khan                           42                                        VALD

Nitesh Nahar                                            25

 

Ersättare I sektionsstyrelsen på ett år, 2 platser

Röster: 51

Ogiltiga: 5

Blanka: 0

Giltiga: 46

Krävdes 24 röster för att man ska bli vald

Rasol Mohammed Khan                           32                                        UTGÅR

Nitesh Nahar                                            23                                        OMVAL

Faiza Sahli                                                 25                                        VALD

Tsegale Anteneh                                       12                                        OMVAL

 

 

Sektion 121, Grön linje

Ordinarie i sektionsstyrelsen på två, respektive ett år, 1 plats på två år och 1 plats på ett år

Röster: 31

Ogiltiga: 0

Blanka: 0

Giltiga: 31

Krävdes 16 röster för att man ska bli vald

Anette Bergström                                    18                                        VALD PÅ TVÅ ÅR

Johnny Hedenram                                    13                                      VALD PÅ ETT ÅR

 

 

Sektion 122, Röd linje

Ordinarie ledamot i klubb- och sektionsstyrelsen, Trafik på två år, 1 plats

Röster: 46

Ogiltiga: 0

Blanka: 0

Giltiga: 46

Krävdes 24 röster för att man ska bli vald

Rose-Marie Johansson                             24                                        VALD

Terese Kjelsson                                         22

 

Ordinarie ledamot sektionsstyrelsen Trafik, på två år, 1 plats

Röster: 46

Ogiltiga: 2

Blanka: 0

Giltiga: 44

Krävdes 23 röster för att man ska bli vald

René Ahumada                                         7

Terese Kjelsson                                         37                                        VALD

 

Sektion 123, Blå linje

Ordinarie ledamot i klubb- och sektionsstyrelsen Station på två år, 1 plats

Röster: 77

Ogiltiga: 1

Gilltiga: 76

Krävdes 39 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     10

Qamar Chowdhry                                     29                                        OMVAL

Viktor Risling                                            37                                        OMVAL

 

Ordinarie sektionsstyrelsen Station på två år, 1 plats

Röster: 77

Ogiltiga: 3

Blanka: 0

Giltiga: 74

Krävdes 38 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     7

Qamar Chowdhry                                     18                                        OMVAL

Viktor Risling                                            20                                        UTGÅR, DRAR SIG UR

Hector Riveros                                         29                                        OMVAL

 

Ersättare sektionsstyrelsen på ett år, 2 platser

Röster: 77

Ogiltiga: 14

Blanka: 0

Giltiga: 63

Krävdes 32 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     36

Mojaffar Ekbal                                         50                                        VALD

Gunnar Öhman                                        40                                        VALD

 

 

Sektion 124 Tjänstemän

Ordinarie i sektionsstyrelsen på två, respektive ett år, 1 plats på två år och 1 plats på ett år

Röster: 27

Ogiltiga: 2

Blanka: 0

Giltiga: 25

Krävdes 14 röster för att man ska bli vald

Aldinan Doudement                                 11                                        VALD PÅ ETT ÅR

Olle Persson                                             14                                        VALD PÅ TVÅ ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbval 2017 – Information om poströstning och val


Klubbvalen 2017 Information om fackliga val och poströstning.

Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler enligt följande:

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast söndagen den 15/1. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är måndagen den 6/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

     Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Tubnet (För mig som anställd         Facklig information        SEKO Klubb 111)

Se på bifogat fil för mer information

klubbvalen-2017-information-om-fackliga-val-och-postrostning

valkatalog-2017

nom-lista-klubbval-2017