KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for april, 2017

Förhandlingarna på Spårtrafikområdet har strandat

Posted by klubb111 på 28 april, 2017


Förhandlingarna med Almega om ett nytt spårtrafikavtal har strandat idag, 28 april, vid 16-tiden.

– Almega har bara strävat bakåt i förhandlingarna de senaste två dagarna och vill göra avräkningar som skulle innebära att Sekos medlemmar inte kommer upp till samma nivå som Sveriges industriarbetare. Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. Almega har en oresonlig inställning till såväl pensionsavsättningar som till ”loss of license”, säger Thomas Gorin Weijmer, avtalsansvarig ombudsman för spårtrafikområdet.

Med anledning av den uppkomna situationen kommer Seko, nu under helgen, att fundera över vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare.

Posted in aktioner, Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Sektionernas möten inför den lokala avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 27 april, 2017


Klubbstyrelsen har beslutat att ordna sektionsstyrelsemöten inför den lokala avtalsrörelsen.

Kom och diskutera vad du tycker är viktigt att Klubben ska driva för frågor inför de lokala kollektivavtalsförhandlingar som börjar snart.

Klubbstyrelsen ska samla alla förslag och yrkanden för att senare besluta vilka frågor som ska prioriteras. Vi bjuder på fika.

Sektion Blå, Onsdagen den 3 maj kl 16.00, Västra Skogen

Sektion Grön, Fredagen den 5 maj kl 14.30-17.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Röd, Tisdagen den 9 maj kl 15.00, Liljeholmen, i Kapellet.

Sektion Lokalvården, Torsdagen den 11 maj kl 16.00-18.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Tjänstemän, Fredagen den 12 maj kl 15.00-17.00, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Alla medlemmar i respektive sektion är välkomna att delta.

Posted in avtal, Blå linje, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, Station, tjänstemän, Trafik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

SEKO:s kongress, dag 3

Posted by klubb111 på 27 april, 2017


Kl 8.30 samlades A-kassan elektorstämman och gick igenom en del saker.

Ny representantskapet valdes också med 50 st ordinarie ledamöter och 50 st ersättare. De sammanträder mellan kongressperioderna. Jannis Konstantis, ordförande för SEKO Tunnelbanan blev vald som ersättare.Från Stockholm valdes 3 st ordinarie ledamöter och 3 st ersättare.

Den nya verksamhetsplanen antogs också.

Kongressen fortsätter med val i andra poster som revisorer osv samt det finns förslag från oss angående solidaritet till konduktörerna för Nockeby- och Tvärbanan.

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

SEKO:s kongress 2017, dag 2

Posted by klubb111 på 26 april, 2017


Under dagen valde kongressen en ny förbundsordförande, Valle Karlsson. För SEKO Tunnelbanan är han en känd person då i många år han var ombudsman för Spårtrafik och hjälpte oss i en del centrala förhandlingar.

Vi önskar lycka till dig, Valle!

Utöver detta beslutade kongressen att verka för att riksdagen ska fatta beslut om att tänderna tillhör kroppen och ingår i högkostnadskyddet. Vi gick upp och argumenterade för detta.

En ny förbundsstyrelse har valts

 

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

SEKO:s kongress 2017, dag 1

Posted by klubb111 på 25 april, 2017


Utan oss stannar Sverige – det är parollen för Sekos kongress, som inleds idag. Film, dans och inledningstal fokuserade på bredden i förbundets branscher.

http://sekotidningen.se/artikel/sekos-kongress-har-startat/

Styrelsen fick backa på flera stadgeförslag

På kongressen finns det femton delegater från SEKO Stockholm. SEKO Tunnelbanan representeras av klubbordföranden, Jannis Konstantis.

Under första dagen behandlade stadgarna, se reportage från SEKO tidningen lite högre upp samt en del motioner. Bland de viktigaste motionerna som behandlades var två.

Den första handlade om att förbundet ska ta ställning för att att man ska införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Jannis Konstantis argumenterade för bifall för denna motion med motivering att sedan 1886 vi arbetar 8 timmar, medan den tekniska utvecklingen går framåt och produktivitet ökar varje år. Vi som producerar får inget för detta medan kapitalet ta allt! Detta är inte rätt. Ett sätt att ta tillbaka en del av kakan är att vi ska arbeta mindre med bibehållen lön. Förbundet yrkade för att man ska inte rösta för motionen och att LO har en utredning för detta.

Kongressen röstade för att SEKO ska ta ställning för att att man ska införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön! Jättebra!

Den andra viktiga motionen handlade om att:

Förbundet ska verka för:

 • att förbud mor bemanningsföretagen! Inga A och B lag på arbetsmarknaden.
 • att stopp för otrygga anställningar! Bort med Allmän visstidsanställning! Starkare rätt till heltid.
 • att förbud av outsourcing av verksamhet under gällande avtalsperiod utan fackligt medgivande!
 • att förbud mot att ändra gällande kollektivavtal vid upphandling eller övertagande under gällande avtalsperiod utan fackligt medgivande!
 • att ett Arbetsgivaransvar för att entreprenörer och inhyrd personal i alla led följer svenska kollektivavtal och lagstiftning!

Förbundet argumenterade att man kan inte göra så mycket och att vi kan arbeta på varje avtalsområde. Förbundet gav bifall bara det andra och femte förslag.

Jannis Konstantis, klubbordföranden, argumenterade för bifall för hela motionen! Man ska inte ha slavliknade anställningar genom bemanningsföretag, man ska inte ha outsourcing, istället arbetsgivarna kan anställa själva kompetent personal och arbetsgivaren ska inte använda fredsplikten för att försämra våra kollektivavtal, utan vetorätt från facket.

Flera argumenterade för de flesta förslag i motionen. När förbundet såg att kanske fanns det risk att hela motionen skulle gå igenom, backade dem och accepterade alla att satser i motionen utom den om bemanningsföretag.

Jannis Konstantis yrkandet att bifalla hela motionen gick inte igenom på omröstningen men ändå gick det bra, trots förbundsledningen inställning, för att de flesta att satser röstades igenom. Man fortsätter kampen mot bemanningsföretag ändå!

Kongressen avslutades första dagen kl 21.00 och fortsätter imorgon kl 08.30 och då fortsätter kongressen behandla motionerna och ska välja en ny förbundsstyrelse. En av motionerna som vi från Tunnelbanan kommer att stödja imorgon är att förbundet ska verka för att tandvården ska bli en del av den allmänna sjukförsäkringen.

30 timmarsvecka och stopp för otrygga anställningar

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Demonstrera 1 Maj 2017

Posted by klubb111 på 23 april, 2017


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

SEKO Tunnelbanan uppmanar alla sina medlemmar och alla arbetare att demonstrera och visa sin styrka den viktiga dagen för oss inom arbetarklassen!

 

I år arrangeras i Stockholm följande demonstrationer:

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Sveriges Kommunistiska parti och Kommunistiska partiet

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

22 april: Dags för postuppror!

Posted by klubb111 på 18 april, 2017


22 april: Dags för postuppror!

Flertalet av Sekos postklubbar i Stockholmsområdet mobiliserar nu till manifestation för de postanställdas framtid och för en fungerande samhällsservice. Här nedan följer det upprop som sprids inför manifestationen.

Tid och plats: Mynttorget lördagen den 22 april kl.12:00

Vi manar alla postanställda – och alla medborgare som vill stå upp för en fungerande samhällsservice överhuvudtaget – att samlas för att kräva att postservicen får de förutsättningar som krävs för att fungera!

Vi som jobbar i postservicen kräver en framtid! Trots fallande brevvolymer och fallande vinstsiffror så talar ju lite för en avveckling av Postnords samhällsuppdrag. Samhället och de politiska beslutsfattarna vill av allt att döma ha kvar en fungerande postservice.

Då tycker vi också att ägarna och företagsledningen måste ge oss anställda rätt förutsättningar för att kunna utföra vårt jobb, något som inte sker idag!

Vi är ofta underbemannade på både terminaler och utdelningskontor och hinner inte med arbetet – men i media anklagas vi för att vara slarviga och för inte bry oss om kvalitet.

Samtidigt upplever vi en destruktiv kultur i företaget som trots kampanjer likt ”Postnord lyssnar” mest verkar gå ut på att lyssna så lite som möjligt på facket och oss anställda.

Vi upprörs av att företagsledningen aktivt undergräver våra villkor genom att anlita oseriösa åkerier som saknar kollektivavtal, och hotar personal med hyvlade anställningsgrader som urholkar löner och pensioner.

Nu måste politiker och företagsledning gå från ord till handling: Vi kräver en hållbar framtid för oss postanställda! Vi vill fortsätta leverera!

Sekos postklubbar i Stockholmsområdet uppmanar alla postanställda att sluta upp LÖRDAG 22 APRIL på Mynttorget kl.12. Tillsammans kommer vi att göra våra röster hörda.

Arr: Seko Postklubb Stockholm, Seko Postklubb Utrikes, Seko Terminalklubb Stockholm Syd, Seko Klubb RosVed (Rosersberg/Veddesta).

Vi vill leverera!

postuppror-flygblad-a4

postuppror-affisch-a3

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , | 4 Comments »

Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR

Posted by klubb111 på 11 april, 2017


Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR                 2017-04-11

Här kommer en redovisning angående en del av förhandlingarna mellan SEKO och MTR. Vi vill informera om att förhandlingsgruppen fortsätter vara belastad med många förhandlingar denna period. Utöver de många ärenden som finns, är två av våra förhandlare är långtidssjuka av olika anledningar.

Vi har minst 3-5 st förhandlingar och personärenden per dag i snitt.

Här nedan ett axplock av olika ärenden som vi har förhandlat eller är på väg att förhandla.

 

Allmänt

 • En del rehabiliteringsärenden samt personärenden har behandlats.
 • Överläggningar angående semester för en del av våra medlemmar
 • Reglering av jul- och nyårsperiod. Fr.o.m. i år, 2017, jul- och nyårsperiod ska vara fr.o.m. 14 december t o m den 7 januari.
 • Vi har förhandlat olika chefstillsättningar
 • De lokala löneförhandlingarna ska börja troligen i maj. Först måste det centrala avtalet vara klart.

 

Trafik

 • SEKO begärde en förhandling angående brott mot KA § 19.1 vad gäller exkluderandet av de så kallade ”Kombitjänster” från den årliga placeringen för samtlig trafikpersonal på Grön, Röd och Blå bana trafik. Vi har inte enats med MTR och nu har förhandlingen skickats till en central tvisteförhandling.
 • Diverse omplaceringsförhandlingar p.g.a. olika skäl som medicinska osv.
 • En av våra medlemmar har fått kompensation med tio dagar extra semester för att MTR har behandlat honom på ett oriktigt sätt.
 • Enligt SEKO klubb111 har ett brott mot KA § 6.6 skett vid övergång till sommartid 2017. Detta gäller ett antal tjänster på alla linjer. SEKO kommer att begära skadestånd.
 • SEKO har förhandlat om för lång veckoarbetstid för Tutf på Grön linje: Alla förare som berörs får 5 timmar kvalificerad övertid som kompensation.
 • SEKO har förhandlat om för långt arbetspass för Tutf på Grön linje: Alla förare som berörs får 2 timmar kvalificerad övertid som kompensation.
 • KA brott – ”Avtid”: MTR anser att avtid är en del av påtid vilket ej ingår i tid på tåg, SEKO anser att avtid är en reglering av arbetstiden som kom till 2013 för att justera tid på tåg för att minska övertid vid inkörning av tåg i depå. Protokoll skrivet i oenighet. Ärendet skickas eventuellt till central förhandling.

 

 

Station

 • En av våra medlemmar fick retroaktivt 10,000 kronor för uppgifter som han hade under en period.
 • Diverse nekade placeringsärenden. En del har vi fixat. En del ska kollas med Avonova om behovet av anpassade tjänster. Förhandlingar pågår.
 • SEKO Klubb111 begärde en överläggning angående det förstadagsintyg som ålagts en av våra medlemmar
 • En av våra medlemmar fick två timmar tid åter för nekat läkarbesök.
 • Tvist om utebliven arbetspaus vid APT på natten. En del medlemmar fick flexpaustillägget.
 • Överläggningar om huvudsemester för en del medlemmar som fick sin semester flyttad. Förhandlingar pågår.

 

Tjänstemän

 • Tvisteförhandling om en TL omplacering: SEKO och MTR kom inte överens.
 • Förhandling om ändrade arbetstider för Internlogistik

 

Lokalvården

 • Seko begärde en förhandling angående en medlems obetalda övertidsersättning.
 • Förhandlingar om några lokalvårdare pga organisatoriska skäl.
 • Förhandlingar om ett nytt tarifflönesystem för lokalvården har stannat upp. MTR tycker att det kostar för mycket att införa det. Trots detta har SEKO talat med MTR och diskussionerna ska fortsätta för att se om det finns förutsättningar att införa tarifflönesystem ändå istället för individuella löner, som Trafik och Station har.

 

Centrala förhandlingar

Vi har en del centrala förhandlingar på gång. Det gäller främst tvist om kombi för förare, där MTR enligt SEKO bryter mot placeringsordning. Vi har också skickat ett personärende centralt samt den s.k. tvisten om avtiden för förarna.

Förhandlingsläget 11 april 2017

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Uttalande

Posted by klubb111 på 7 april, 2017


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 fördömer dagens attack i Stockholm. Som ett resultat av denna avskyvärda attack dödades en del människor och många skadades.

 

Attackerna är vidriga och vanliga människor föll offer för detta.

Vi kan inte se annat syfte med sådana attacker annat än att göra människor rädda, skapa hat och splittra oss.

 

Vi anser att detta inte kan tolereras. Vi, som är en del av arbetarrörelsen fördömer denna terrorattack.

 

Vi uttrycker också våra sympatier och kondoleanser till de drabbade och deras familjer.

 

Klubbstyrelsen

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Posted in Information, uttalanden | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Seko lägger sympativarsel till stöd för HRF

Posted by klubb111 på 7 april, 2017


Sekos förbundsstyrelse har idag beslutat att lägga ett sympativarsel till stöd för Hotell- och restaurangfacket i deras fajt för lågavlönade medlemmar.

-Det är en självklarhet för oss att ställa upp när ett systerförbund möts av en arbetsgivare som vägrar satsa på de lägst avlönade på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare i Seko, Service- och Kommunikationsfacket.

HRF varslade i onsdags om strejk riktat mot ett antal arbetsgivare runt om i landet. Skälet till konflikten är att HRFs motpart, Visita, vägrar att tillmötesgå deras krav om extra satsningar på de lägst avlönade.

-Detta är helt oacceptabelt. Vi lever i ett samhälle där löneskillnaderna mellan kvinnor och män, mellan arbetare och tjänstemän, mellan lågavlönade och högavlönade ständigt ökar. Denna utveckling måste stoppas. Seko stödjer mot bakgrund av detta HRF i sina krav på satsningar på lågavlönade, fortsätter Valle Karlsson.

Det krav som HRF driver ligger helt i linje med den tidigare beslutade LO-samordningen. Kraven motsvarar också den låglönesatsning som man kom överens om inom industrin bara för några dagar sedan.

Sekos sympativarsel innebär att Seko-medlemmar som arbetar på någon av de arbetsplatser som HRF tagit ut i strejk också tas ut i strejk. Det kan handla om Seko-medlemmar som har sin huvudanställning i ett företag inom Sekos organisationsområde men som jobbar extra på exempelvis ett hotell.

Parallellt med detta tittar Seko på ytterligare sympatiåtgärder.

Posted in aktioner, avtal, Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: