KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for mars, 2018

Stöduttalande till de franska järnvägsarbetarna

Posted by klubb111 på 23 mars, 2018


Vi från Seko klubb111 tunnelbanan stödjer Frankrikes järnvägsarbetare i deras strejk emot att den franska järnvägen skall avregleras.

Vi har i första hand sett det hända här hemma i Sverige och önskar inga andra arbetare att få dela vår försämrade arbetsmiljö och de privata företagens antifackliga beteende på vår arbetsmarknad.

Vi står bakom våra syskon i Frankrike.

Gemensamt i arbetarkamp är vi starka!

 

SEKO klubb 111 tunnelbanan via årsmötet den 22 mars 2018

Posted in Information, uttalanden | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout.

Posted by klubb111 på 23 mars, 2018


Regeringen har på uppdrag av Svenskt Näringsliv en pågående utredning om strejkrätten med anledning av den pågående konflikten i Göteborgs containerhamn. APM Terminals lockout i containerhamnen stod enligt tidningen Aktuellt Fokus under 2017 för 87,2% av alla förlorade arbetsdagar i hela Sverige. Detta motsvarar 2241 förlorade arbetsdagar. Under samma år så strejkade hamnarbetarförbundet totalt 8 timmar. Därför verkar det inte mer än rimligt att problemet, utifrån regeringens argument är arbetsgivaren, speciellt lockouten i Göteborg.

Inget privat företag borde ha så stora möjligheter att tillfoga vårt land en så pass stor skada som APM Terminals med hjälp av Svenskt Näringsliv har gjort. Svenskt Näringsliv är nämligen de som bekostat lockouten för APM. Denna arbetsgivarförening har alltså bekostat en lockout som drabbat andra av deras medlemsföretag otroligt illa.

Nu kräver vi att arbetsgivarnas vapen mot arbetstagarna förbjuds, såsom i många andra europeiska länder.

 

SEKO klubb 111 via årsmötet den 22 mars 2018

Posted in Information, uttalanden | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

SEKO Tunnelbanan genomförde ett lyckat årsmöte

Posted by klubb111 på 22 mars, 2018


Ett kort videoklipp från årsmötet 

Jannis Konstantis, Ordförande för Seko Tunnelbanan presenterar verksamhetsberättelsen

Del av lokalen som blev fylld av medlemmar på årsmötet under en paus.

Årsmöte representanter Branschstyrelsen

 

Två arbetskamrater under pausen

Den 22 mars hade SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 årsmöte.

Ett hundratal medlemmar närvarande för att gå igenom Klubbens verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 samt att välja en del av nya förtroendevalda i diverse poster.

Mötet godkände verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 enhetlig samt beviljades ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

Årsmötet antog också två uttalanden enhetlig. Den ena med rubriken ”Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout” och den andra uttryckte sitt stöd till de franska järnvägsarbetare som går ut i strejk den 3 april mot privatitiseringen ( avreglering i Sverige) i persontrafik.

De två uttalanden ska publiceras de närmaste dagarna.

Den nya klubbstyrelsen ska konstituera sig fredagen den 13 april.

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , , , , , , | 1 Comment »

Alla dokument inför årsmöte den 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Här kommer alla dokument inför årsmötet den 22 mars 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Balans och resultaträkning

Ekonomi i grafik

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Kallelse årsmöte Torsdagen 22 mars 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Från årsmöte 2014

Kallelse årsmöte

Torsdagen 22 mars 2018
kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Ändringar i Klubbens arbetsordning (arbetsordningen finns på Klubbens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser

 • Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com

Klubb

2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

– 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion Röd

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)

– 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år

Sektion Blå

– 1 st valberedare, 1 år

– 1 st SKO Station, 3 år

– 2 st SKO KSV, 3 år

– 1 st SKO KSV, 2 år

Sektion Lokalvården

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Grön linje, 3 år

– 1 st SKO Klotter, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ord styrelse, 2 år

– 1 st ord styrelse, 1 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

– 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 kassör 2 år
 • 3 ersättare klubbstyrelsen 1 år
 • 1 ordinarie revisor 2 år
 • 2 ersättande revisor 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval
 • 1 st ord styrelse Station, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år, fyllnadsval
 • 1 st SKO Station Grön linje söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Station 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Station, 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Trafik, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år
 • 3 st SKO Trafik Röd linje Söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station, 3 år
 • 2 st SKO KSV, 3 år
 • 1 st SKO KSV, 2 år
 • 2 st SKO Trafik, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 3 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 SKO Grön 3 år
 • 2 SKO Röd 3 år
 • 2 SKO Blå 3 år
 • 2 SKO Klotter 3 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Adminstration, Kundservice inkl vakansbemanning
 • 2 st SKO Adminstration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer
 • 1 st SKO Adminstration, Facility Management inkl Service center
 • 3 st SKO Fastighets och Teknik
 • 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på mat och alkoholfritt dryck efter årsmötet på restaurang ”Holiday” på Mäster Samuelsgatan 60.

För att äta med oss måste du anmäla dig senast onsdagen den 14 mars till medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

 

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 2018

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 2

Posted by klubb111 på 12 mars, 2018


SEKO Tunnelbanan har onsdagen den 7 mars 2018 och torsdagen den 8 mars 2018, haft allmänna val, andra omgång.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 125 medlemmar.

Av dem röstade 16 st genom poströstningen och 109  i vallokalerna.

 

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 125

Ogiltiga: 2

Giltiga: 123

För att man skulle bli vald krävdes 63 röster

Bergström Anette 52 röster.

Gunnar Öhman 71 röster.

 

Sektion Blå

Till två ersättare styrelseledamöter i i sektionsstyrelse Station på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 37

Ogiltiga: 1

Giltiga: 36

För att man skulle bli vald krävdes 19  röster

Sandra Altamirano 24

Georgios Papadopoulos 25

Gunnar Öhman 23

 

Rösträknare                                                                                     Rösträknare

 

 

Georgios Delaportas                                                Karl-Gunnar Mårdenlöv

 

 

Vid protokollet

 

 

Matti Wennerberg

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Lyckad demonstration den 10 mars

Posted by klubb111 på 10 mars, 2018


Många arbetare samlades på Norrmalmstorg idag, lördag den 10 mars för att protestera mot den planerade höjning av pensionsåldern samt mot den planerade inskränkning på strejkrätten.

Seko Tunnelbanan var initiativtagare för denna demonstrationen som är början av protester som klubben planerar mot de föreslagna försämringar för oss och hela arbetarklassen och arbetarrörelsen.

Här ser du några bilder och videon från manifestationen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156427428017454&id=629252453

Här nedan kan ni läsa hela talet från Jannis Konstantis, Klubbens ordförande .

 

Kamrater, mötesdeltagare

 

Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

 

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

 

Glöm inte att produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

 

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. Med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

 

Pensionsuppgörelsen är en uppgörelse i kapitalets intresse. När kapitalets politiska representanter ska bestämma villkoren blir det alltid arbetarna som tvingas betala och bära bördorna.

Varför gör de det? För att den svenska borgarklassen, kapitalet, bättre ska kunna konkurrera på den internationella marknaden höjer man pensionsåldern så att man ska tjäna mer pengar på oss arbetare. Det innebär några års extra utsugning och slit för vanliga människor; det innebär kroppar som inte håller och psyken som kollapsar. Det innebär stress och hets dagarna i ända. För många är dagens pensionsålder redan alltför hög.

Om man håller folk kvar i arbete lite extra, så behöver man inte betala ut någon pension för flera ska dö och man skaffar sig några extra års extra arbete av varje arbetare.

Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt- och produktivitetsökning. Var är de pengarna? Vi har i Sverige hundratusentals arbetslösa. Varför ska de med jobb arbeta längre och de utan jobb inte arbeta alls? De har inga problem med att bevilja sig själva månatliga pensioner som vida överstiger det arbetande folkets årslöner, men oss tvingar de jobba allt mer för allt mindre.

Vi måste kräva istället sänkt pensionsålder och sänkt arbetstid. Vi vägrar att stå med mössan i handen och tysta se på medan de tvingar oss jobba tills vi stupar, för att sen lägga pengarna på hög i skatteparadis. Det finns resurser så det räcker och blir över – det enda problemet är att de är i fel händer.

Det enda sättet att på lång sikt garantera folk en bra ålderdom och ett bra yrkesliv är när makten utgår från det arbetande folket och där ekonomin är planerad för att gynna alla.

 

Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna.

 

Strejkrätten är en grundläggande fri- och rättighet i Sverige och i andra länder, sprungen ur en lång kamp av arbetarrörelsen genom blodig kamp. Tusentals arbetare i Sverige och över hela världen gav sitt liv för denna rättighet. Ständigt attackerad från borgarklassen och nu även hotad på riktigt, under en socialdemokratisk regering.

Det handlar helt enkelt om att kringskära våra möjligheter till att vidta åtgärder och vår rätt att försvara ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare avtal.

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. Varför alla fackförbund inte utlyser protester, demonstrationer och t o m strejker mot de förslagen? Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de rikas, borgarklassens, privilegier.

De sviker arbetarklassen och vad de har lovat att de ska göra, dvs försvara arbetarklassens intressen. Istället agerar dem som springpojkar till kapitalet och de partierna som stödjer kapitalets intressen.

 

Men kom ihåg, försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd! Både i Sverige och i andra länder. Vi arbetare har makten att stoppa detta, om vi blir övertygade om det.

 

Vi säger att det räcker nu!

 

– Nej till höjd pensionsålder.

– Inskränk inte strejkrätten.

 

Vår klubb kommer att fortsätta kampen och vi uppmanar alla arbetare, alla förtroendevalda att stödja oss i denna kamp.

Sist men inte minst, vill jag och klubben uttala oss igen solidaritet till sopgubbarna i Stockholm som fick betala böter efter AD:s beslut, ett beslut som passar kapitalet och vill göra arbetarna till lydiga slavar. Vi kommer att stödja även ekonomiskt sopgubbarna. Vi stödjer också hamnarbetarna i deras kamp mot APM Terminals i Göteborg.

Tal 10 mars

Posted in aktioner, Information, Möten | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

NEJ TILL HÖJD PENSIONSÅLDER-INSKRÄNK INTE STREJKRÄTTEN

Posted by klubb111 på 8 mars, 2018


Demonstration

Norrmalmstorg

lördag 10 mars kl. 14.00

Tal av bl.a.

Kajsa Ekis Ekman, journalist och debattör

Jannis Konstantis, Ordförande SEKO Tunnelbanan

Lars Lundberg, Fackliga världsfederation Sverige kontor

Göran Greider, författare och journalist

Gunnar Westin, SEKO Stockholm

 

Arrangör: SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

 

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

 

Produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

 

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. Med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

 

Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna.

 

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de rikas, borgarklassens, privilegier.

 

Försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd!

 

Vi säger att det räcker nu!

 

– Nej till höjd pensionsålder.

– Inskränk inte strejkrätten.

 

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Valomgång 2 är i gång!

Posted by klubb111 på 7 mars, 2018


Hej alla!

Idag den 7 mars samt imorgon den 8 mars äger rum valomgång 2 för vissa poster inom Klubben.

Den 7 mars är val mellan 10.00-18.00 vid Västra Skogen samt Gullmarsplan

Den 8 mars är val mellan 10.00-18.00 vid T-centralen samt Liljeholmen.

Val är för följande poster:

Valsedel Klubb 111 – 2018 Omg 2

Valsedel Blå – 2018 Omg 2

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Fackliga val omgång 2

Posted by klubb111 på 5 mars, 2018


Hej alla!

Snart äger rum valomgång 2.

Det kommer att äga rum onsdagen den 7 mars samt torsdagen den 8 mars 2018

Den 7 mars äger rum valet på Gullmarsplan och Västra skogen mellan 10.00-18.00

Den 8 mars äger rum valet på Liljeholmen samt T-centralen mellan 10.00-18.00

Eventuell tredje valomgång samt resterande val sker på Årsmötet den 22 mars. Separat kallelse finns det på hemsidan.

Posted in Information, Val | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: