Kallelse Budget- och Nomineringsmöte 2018


 

Kallelse budget- och nomineringsmöte

Onsdagen 12 december 2018 kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

På dagordningen bl a:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 st justerare
 5. Val av 2 st rösträknare
 6. SEKO Klubb 111:s Verksamhetsplan och budget 2017, presentation och beslut
 7. Beslut om medlemsavgift
 8. Nomineringar till Klubbuppdrag 2019
  • 1 st ordförande 2 år
  • 1 st klubbstyrelsen KSV 2 år (valkrets samtliga ksv service)
  • 3 st ersättare klubbstyrelsen 1 år
  • 1 st ordinarie revisor 2 år
  • 2 st ersättande revisor 1 år

Obs! Därutöver 3st ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion Grön, Röd och Blå

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval 1 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Kundservice Grön linje Norrut fyllnadsval 2 år
 • 2 st SKO Kundservice Grön linje Söderut fyllnadsval 2 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Kundservice Blå linje, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO Klotter 3 år
 • 1 st SKO Klotter 2 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Service center) 3 år

 

Vill du nominera någon kollega, maila då till valberedning.klubb111@gmail.com

Sista dag på nomineringar är på medlemsmötet.

 1. Val (Valordning, valkommittén, datum osv)
 2. Motioner
 3. Uttalanden
 4. Information förhandlingar samt om SEKO MTR, Branschorganisation.

Klubben bjuder på mackor samt lussekatter.

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Kallelse bugdet- och nomineringsmöte 2018

Julbord 2018 på restaurang Sjätte tunnan för Seko:s medlemmar!


Hej alla!

Ansökningstiden för Julbord på land förlängs t o m den 25 November 2018!

Ni är välkomna!

 

Seko Klubb 111, bjuder sina medlemmar på julbord på restaurang Sjätte Tunnan den 2:a samt den 9:e december som alternativ till båtresan.

Man får betala 495 kr i deposition som man senare får tillbaka på bankkonto inom några dagar. Julbordet är bindande och endast de närvarande får sina pengar tillbaka!

Julbordet serveras i fem serveringar vid borden istället för att man behöver stå och köa till julbordet.

Serveringen börjar klockan 15:00 så kom i god tid.

Adressen är Stora Nygatan 43 i Gamla Stan.

Depositionen på 495 kronor betalas till Seko Klubb 111, PG 45 6214-6 ange födelsedatum, bankkonto samt datum för julbordet.

Sista anmälningsdatum är den 16e november, menyn bifogas på sida två. Specialkost, t:ex vegetarisk meddelas vid anmälan.

Vid frågor kontakta Sandra på tel. 076 64112 83

Julbord på Sjätte Tunnan 2018

Ta strid mot de individuella lönerna – det går!


Debattartikel på Tidskriften ETC

Ta strid mot de individuella lönerna – det går!

Måndag den 24 september 2018, avslutades löneförhandlingarna mellan Seko och MTR för år 2018 samt år 2019.

Resultatet blev att lokalvårdare i tunnelbanan kommer att få tarifflöner i stället för individuella löner, precis som förare, stationsvärdar och kundservicevärdar.

De individuella lönerna presenterades i slutet på 1980-talet och början av 1990-talet som ett framsteg. Varje anställd skulle vara fri att påverka lönen och alla skulle vinna på det. Saken är att i en sådan situation finns det bara en vinnare. Facket köpte arbetsköparnas karamell och gick med på detta i, i stort sett, alla branscher.

Detta var en naturlig del i avsaknaden av en klassanalys från fackets sida, samt att många fackföreningar blev någon sorts organisationer som sysslar med försäkringar, erbjudanden om billig el eller olika produktförsäljningar i stället för klasskampsorganisationer. Alla riksdagspartier, även så kallade röda partier, accepterade detta. Inget synligt motstånd fanns.

Nu är det mycket få som har tariff­löner i sina kollektivavtal, i stället finns individuella löner överallt. De individuella lönerna är ett utmärkt sätt att ge makten över lönerna till arbetsköparen. Varje anställd är beroende av en chef för att få en lönehöjning när man säljer sin arbetskraft.

Då finns inte längre det fackliga löftet: ”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.” Hur kan man lova något när arbetsköparen fastställer lönen ensidigt? Alla löneförhandlingar är bara ett spel som i bästa fall justeras lite genom någons enstaka löneförhöjning.

De individuella lönerna skapade stora problem för många lokalvårdare och gav en enorm makt till cheferna. Många kände sig orättvist behandlade och många som gjorde ett mycket bra arbete fick trots det bara en liten höjning, i bästa fall ett par hundra­lappar i lönepåslag. Lokalvårdarna har berättat om chefers kompisar som fick bra lönehöjningar medan de som cheferna inte gillade eller de som var kritiska till företaget fick det minsta påslaget. Den enda lösningen var att införa tarifflöner som garanterar en rättvisare löneutveckling för alla.

Trots att många ”välvilliga” i många år försökt att övertyga oss om att denna kamp är en kamp mot väder­kvarnarna har vi fortsatt. Gång på gång ställde vi detta krav till arbetsköparen (oavsett om de hette Connex, Veolia eller MTR). Vi mobiliserade våra medlemmar i många aktioner och protester och alla våra medlemsmöten har godkänt detta krav på tarifflöner för alla enhälligt.

Seko Tunnelbanan anser att det är en stor seger först och främst för lokalvårdarna själva, som nu kommer att ha relativt rättvisa löner även om lönerna fortfarande är för låga enligt oss, men också för alla våra arbetskamrater i tunnelbanan och även för alla arbetare i hela Sverige. Så vitt vi vet är det första gången på åratal som en fackförening lyckats ta bort individuella löner och införa tarifflöner. Det visar att en envis kamp för ett rättvist krav som arbetarna stödjer, det vill säga en klassorienterad linje som en fackförening för, slutligen kan leda till seger.

Vi fortsätter vår kamp och vi solidariserar oss med all den kamp som förs mot kapitalet för att vi arbetare som producerar allt, endast får smulor tillbaks. Därför handlar vår kamp om allt från små förändringar som underlättar för våra medlemmar, men också stora förändringar för hela arbetarklassen för att ha ett bättre, rättvist samhälle där arbetarklassen kan vara herre över sig själv.

En för alla! Alla för en!