Kallelse årsmöte 2019


Kallelse årsmöte

Torsdag 14 mars 2019
kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6, lokal Kompassen, 1 tr

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser:

Klubbuppdrag

 • 2 st ersättare revisor ett år

Sektion Grön

 • 1 st Valberedare ett år
 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 2 st SKO Station Grön linje Norrut fyllnadsval två år
 • 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje, Söderut fyllnadsval två år

Sektion Röd

 • 1 st Sko Trafik Röda linje norrut tre år
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, tre år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 1 st valberedare på ett år

 

Sektion Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektion fyllnadsval ett år
 • 1 st ersättare sektion ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) tre år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) tre år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) tre år

             

 • Val och bekräftelse av val:

Klubbuppdrag

 • 1 st ordförande två år
 • 1 st klubbstyrelsen KSV två år
 • 3 st ersättare klubbstyrelsen ett år
 • 1 st ordinarie revisor två år
 • 2 st ersättande revisor ett år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik ett år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO Station Grön linje Norrut fyllnadsval två år
 • 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut tre år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje, Söderut fyllnadsval två år

 

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, tre år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO Kundservice stnv tre år

 

Sektion 101 Lokalvården

 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO Klotter tre år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval ett år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och logistik tre år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) tre år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) tre år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) tre år
 •            
 • Arbetsordning
 • Motioner
 • Uttalande

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på buffé och alkoholfri dryck samt kaffe efter årsmötet på restaurang City Mandarin, Sveavägen 33.

För att närvara vid maten måste du anmäla dig senast måndagen den 11 mars till sandra.klubb111@gmail.com

Anmälan är bindande. Skriv i mailet, ditt namn samt personnummer.

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 14 mars 2019

Hansdlingarna kommer att publiceras här snart.

Angående skor och avdrag för felaktig uniform


MTR har informerat på arbetsplatsträffar att om man inte har rätt uniform på sig, så skickas man hem med avdrag samt att lydelsen i kollektivavtalet om att man ”bör bära mörka skor” enligt MTR ska tolkas som att ordet ”bör” i alla lägen betyder ”ska”!

Seko anser att kollektivavtalet inte ska tolkas ensidigt från den ena parten, då båda parter har ansvar för kollektivavtalet.

Arbetsgivaren kan bara göra avdrag, enligt § 16 i kollektivavtalet om en anställd vägrar att medverka vid en alkohol- eller drogtest. I övrigt får arbetsgivaren inte göra löneavdrag.

Utöver detta vet alla att ordet bör inte betyder samma som ordet ska!

I vårt kollektivavtal görs det skillnad på de två orden. Om arbetsgivaren väljer att tolka ordet bör som ska, då ska det gälla för hela kollektivavtalet och inte bara för det som passar MTR. De har ännu inte tillämpat den ”nya” tolkningen.

Vi uppmanar därför alla som antingen får avdrag för icke korrekt uniform, eller får anmärkningar pga att de inte bär mörka skor, att kontakta facket så stämmer vi MTR för kollektivavtalsbrott.

Seko anser dessutom att om företaget vill att vi ska bära mörka skor, så ska MTR själva bekosta detta då de anser att skorna är en uniformsdetalj! Det är enligt oss, deras skyldighet, och MTR ska inte bara plocka hem vinster, på vår bekostnad!

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående skor och uniform

Viktig information angående semestersökningen


Hej alla!

MTR har kommit ut med vissa påståenden angående semestersökningen som enligt Seko är felaktiga.

Seko försökte rätta till de felaktiga påståendena med MTR vill inte göra det.

Därför måste vi informera alla att:

 1. När ni begär semester, kan man ange, enligt MTR, att man INTE tänker ta ut flera dagar än 20 dagar för att spara resterande till senare år. Enligt MTR kan man INTE ÅNGRA sig! Därför uppmanar vi alla att, om ni är osäkra om ni vill ta ut mer semester, under året, utöver de 20 dagarna, ange inte att ni tänker spara semesterdagar! Om ni redan har skickat in en ansökan, gör en ny uppdaterad sådan och behåll en kopia på den.
 2. MTR har också informerat att de ska kontrollera redan 1 juni om man har tagit ut 20 dagar som semester annars kan MTR tvångsemestra dig. Detta är enligt oss, också hel felaktigt, då semesterförläggning äger rum i slutet av mars.

Seko kommer att omgående begära förhandlingar med MTR när ett brott uppstått.

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående semestersökningen

Valresultat omgång 1 och information om valomgång 2


Här kommer det preliminära valresultat från valomgång 1 samt information om valomgång 2

Valresultat omg 1 – 2019

Andra valomgång är onsdagen den 6 och torsdagen den 7 mars.

Den 6 mars val äger rum på GUP mellan kl 10.00-18.00

Den 7 mars val äger rum på TCE och LIH mellan kl 10.00-18.00

Sista dag för att registrera dig på poströstning för valomgång 2 är fredagen den 22 februari

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR, Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov. Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Skyddsombudsstop för kontanthantering


Idag, 15 februari 2019, lagt vår Huvudskyddsombud på Kundservice, skyddsombudsstopp för kontanthantering, på alla servicediskar för hela tunnelbanan.

Detta pga att våra stationsvärdar har utsatts för fysisk och psykisk skada vid inbrott och rån av servicediskar.

Skyddsombudsstoppet kommer att hävas av Huvudskyddsombudet när tillräckliga åtgärder har vidtagits för att risken ska inte finnas.

20190215 Skyddsombudsstopp för kontanthantering