KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘aktioner’ Category

Delta i demonstration den 16 maj 2019 för att bl a stärka LAS

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


Seko Tunnelbanan deltar i demonstrationen den 16 maj. Vara med. Vi samlas runt Seko Tunnelbanans banderoll och flaggor. Ta dina arbetskamrater och kom dit.

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Försvara strejkrätten! Manifestation 25 augusti kl 12.00 Norra bantorget

Posted by klubb111 på 16 augusti, 2018


Seko Tunnelbanan, Klubb 111, deltar på manifestationen den 25 augusti kl 12.00 på Norra bantorget mot alla försök på begränsningen av strejkrätten.

Vi uppmanar alla våra arbetskamrater och deras familjer och vänner att delta i manifestationen.

Vi kommer att vara där med Seko Tunnelbanans plakat, banderoller och flaggor.

Alla måste vara där!

 

STRIKE BACK – Försvara strejkrätten.

Makthavarna på arbetsmarknaden, det vill säga toppskiktet i de centrala fack- och arbetsgivarorganisationerna, är överens: Strejkrätten ska begränsas. Just detta har näringslivets kampanjat för i decennier och det är en skam att LO, TCOs och SACOs ledning gett efter, särskilt som de inte ens har de egna medlemmarna med sig.

Strejkförbudet skapar risk för avtalsshopping och trycker tillbaka de fria fack som idag agerar utanför pamparnas kontroll. Inskränkningen av strejkrätten är ett hårt slag mot arbetarrörelsen och ett hot mot demokratin. Det stärker samma makthavare som nu förhandlat bort fackmedlemmarnas rättigheter mot deras vilja.

Strejkrätten är någonting vi har kämpat för och vi tänker inte låta dem ta den ifrån oss. Den 25:e augusti tar vi därför kampen ut på gatorna genom en massaktion grundad på civil olydnad och direkt aktion. Vi kommer att agera mot de företag och politiska intressen som verkar mot strejkrätten. Det kommer hållas regelrätta strejker, blockader, happenings, små aktioner och mycket mer. Vår aktion kommer bli stor och spektakulär med plats för alla att delta på de sätt de föredrar.

Vi måste visa politikerna och Svenskt Näringsliv att vi är beredda på strid och att de inte kan stoppa oss när vi är organiserade – det ska kosta att jävlas med arbetarklassen! Detta är ingen neutral utredning som ska väga fördelar och nackdelar mot varandra. Detta förslag kan spåras tillbaka till Svenskt Näringslivs planer på att vingklippa facken. Sossarna har dessutom valt en utredare som på tunnelbanan i Stockholm hördes säga att Hamnarbetarförbundet ”bara vill bråka”. Förbundet hade då strejkat i ett par timmar under 2018 men blivit lockoutade i månader av ägarna. Ylva Johansson har redan uttalat sig mot strejkrätten redan innan utredningen är färdig.

Motståndet har dock spridit sig och under 1:a maj tog utredningen upp av nästan alla demonstrationer i landet vänster om S. Dessutom har 13 av 14 LO-förbund uttalat sig emot förslaget, dock ej Stefan Löfvens IF Metall. Opinionen bubblar i hela arbetarrörelsen. Vi måste dock ta detta ett steg vidare och göra detta till en brinnande samhällsfråga.

Det som händer nu är ingen isolerad företeelse i Sverige. Arbetsrätten är hotad i hela Europa och kampen i Sverige är en del av EU:s nyliberala politik. I Frankrike har det under våren skett masstrejker och enorma protester mot Emmanuel Macrons planerade försämringar av arbetsrätten. I Grekland, Spanien och Italien har sociala rörelser mobiliserat hundratusentals människor de senaste åren emot teknokratstyre och högerpolitik. Nu är det vår tur!

Det som sker har också en tydlig historisk bakgrund. Sedan slutet av sjuttiotalet har den politiska eliten i västvärlden medvetet försökt minska arbetarklassens makt i samhället. Efter andra världskriget tillkämpade arbetare sig ett enormt inflytande och höll på sina håll på att ta makten i ett antal länder i Europa. Den bärande idén i det nyliberala projektet har därför varit att generellt försämra arbetets förhandlingsposition gentemot kapitalet. Resultatet kan vi se idag: löner som inte hänger med motsvarande produktivitetsökningar; skenande skuldsättning hos privatpersoner; slaktad välfärd; decentraliserad, nerlagd eller outsourcead produktion; och ett övergött finanskapital. Det är i den här kontexten idén om att begränsa strejkrätt föddes.

Seko Tunnelbanans facebooksidan

Strike BACK- försvara strejkrätten 25/8

/Nätverket Strike back – försvara strejkrätten 25/8

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

NEJ TILL HÖJD PENSIONSÅLDER!

Posted by klubb111 på 4 juni, 2018


Hej alla!

Efter klubbstyrelsens beslut startar vi en namninsamling för att protestera att pensionsålder höjs. Vi kommer att överlämna alla namn till regeringen samma vecka som valet äger rum i september. Vi uppmanar alla medlemmar, kollegor, deras familjer men även alla i Sverige (gamla och unga, svenskar och invandrare, kvinnor och män, arbetare och arbetslösa) att skriva under. Det är viktigt att protestera även på det sättet.

Skriv under här och sprida detta https://www.mittskifte.org/petitions/nej-till-hojd-pensionsalder

NEJ TILL HÖJD PENSIONSÅLDER!

VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Nästan alla riksdagspartierna kom överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!
Produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för, med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

Vi anser att LO och arbetarrörelsen inte reagerar ordentligt mot detta och har ett stort ansvar. Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte permanenta de rikas och borgarklassens privilegier.

Försöken att höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd!

Vi säger att det räcker nu!

Nej till höjd pensionsålder.

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

Demonstrera/manifestera 1 Maj! Arbetarnas dag!

Posted by klubb111 på 29 april, 2018


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

Seko Tunnelbanan uppmanar alla våra medlemmar, alla arbetare (kvinnor och män, unga som gamla, födda i Sverige eller i ett annat land) att demonstrera 1 Maj, vår egen dag, arbetarklassens dag!

Speciellt i år är det viktigt att protestera emot alla försök att inskränka på strejkrätten samt höja pensionsåldern. Det är också viktigt att protestera mot det ökade hotet för ett stort krig.

Till minne av de frivilliga som kämpade mot fascismen under Spanska inbördeskriget samlas en rad organisationser* traditionsenligt vid La Mano-monumentet på Katarinavägen, Södermalm i Stockholm den 1 maj mellan kl 9.30 – 10.30.

På uppdrag av Spanienfrivilligas förening samordnar LO-distriktet i Stockholms län manifestationen för att minnas och hylla de ca 500 frivilliga svenskar som mellan åren 1936-38 kämpade för Spaniens demokrati. Ca var tredje stupade och de överlevande som okm hem fick staden att upplåta platsen på Södermalm där deras minne bevaras under det fyra meter höga monumentet som fått La Mano (HandeN). Platen är inte vald av slump. Många av de Spanienfrivilliga kom från just Södermalm.

*/ LO-distriktet i Stockholms län, Socialdemokraterna i Stockholm, SSU, Vänsterpartiet, Ung Vänster, SKP, Stockholms LS.

DEMONSTRATIONSTÅGEN I STOCKHOLM

Socialdemokraterna

Samling: Humlegården, klockan 13.00

Går till: Norra Bantorget.

Kommunistiska Partiet

Samling: Mynttorget, klockan 13.00

Går till: Sergels torg

Sveriges Kommunistiska Parti

Samling: Hötorget, klockan 12.00

Feministiskt initiativ

Samling: Mariatorget, klockan 14.00

Går till: Tantolunden

Vänsterpartiet

Samling: Medborgarplatsen, klockan 12.00

Går till: Kungsträdgården

 

 

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Seko Tunnelbanan tar initiativ till flera aktioner. Nej till höjd pensionsålder, Inskränk inte strejkrätten, Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout.

Posted by klubb111 på 19 april, 2018


Kallelse till planeringsmöte

Fredagen den 4 maj 2018

 

Seko Tunnelbanan, Klubb 111 har genomfört en lyckad demonstration den 10 april 2018 mot den planerade höjningen av pensionsåldern samt en eventuell inskränkning av strejkrätten.

Frågorna är fortfarande högst aktuella och därför har vår klubbstyrelse beslutat att fortsätta våra aktioner.

Seko Tunnelbanan planerar att arrangera en demonstration till, i större skala i slutet av maj samt organisera debatter t ex på ABF angående frågorna, vi kommer också att börja en namninsamling bland annat.

Vi bjuder in därför alla fackföreningar att delta i ett planeringsmöte angående de frågorna så alla som vill, är med från början.

Fredagen den 4 maj kl 12.00 – 16.00 på Barnhusgatan 6, lokal Kompassen.

Ni är mycket välkomna!

 

Seko Tunnelbanan har beslutat att utgå från följande:

Nästan alla riksdagspartierna kom överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

Produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för, med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

Många partier vill, självklart påhejade av borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas, detta har vår S-regering öppnat väg för genom att starta en utredning kring detta. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politiken som de för och vill förekomma reaktionerna.

Vi anser att LO och arbetarrörelsen inte reagerar ordentligt mot detta och har ett stort ansvar. Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte permanenta de rikas och borgarklassens privilegier.

Allt detta kommer sig av en enskild konflikt som egentligen till största delen består i en lockout från arbetsgivaren. Den alternativa åtgärd som vi vill ha är ett stopp av arbetsgivarens möjlighet att använda sig av lockout.

Försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd!

Vi säger att det räcker nu!

  • Nej till höjd pensionsålder.
  • Inskränk inte strejkrätten.
  • Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout.

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Lyckad demonstration den 10 mars

Posted by klubb111 på 10 mars, 2018


Många arbetare samlades på Norrmalmstorg idag, lördag den 10 mars för att protestera mot den planerade höjning av pensionsåldern samt mot den planerade inskränkning på strejkrätten.

Seko Tunnelbanan var initiativtagare för denna demonstrationen som är början av protester som klubben planerar mot de föreslagna försämringar för oss och hela arbetarklassen och arbetarrörelsen.

Här ser du några bilder och videon från manifestationen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156427428017454&id=629252453

Här nedan kan ni läsa hela talet från Jannis Konstantis, Klubbens ordförande .

 

Kamrater, mötesdeltagare

 

Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

 

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

 

Glöm inte att produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

 

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. Med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

 

Pensionsuppgörelsen är en uppgörelse i kapitalets intresse. När kapitalets politiska representanter ska bestämma villkoren blir det alltid arbetarna som tvingas betala och bära bördorna.

Varför gör de det? För att den svenska borgarklassen, kapitalet, bättre ska kunna konkurrera på den internationella marknaden höjer man pensionsåldern så att man ska tjäna mer pengar på oss arbetare. Det innebär några års extra utsugning och slit för vanliga människor; det innebär kroppar som inte håller och psyken som kollapsar. Det innebär stress och hets dagarna i ända. För många är dagens pensionsålder redan alltför hög.

Om man håller folk kvar i arbete lite extra, så behöver man inte betala ut någon pension för flera ska dö och man skaffar sig några extra års extra arbete av varje arbetare.

Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt- och produktivitetsökning. Var är de pengarna? Vi har i Sverige hundratusentals arbetslösa. Varför ska de med jobb arbeta längre och de utan jobb inte arbeta alls? De har inga problem med att bevilja sig själva månatliga pensioner som vida överstiger det arbetande folkets årslöner, men oss tvingar de jobba allt mer för allt mindre.

Vi måste kräva istället sänkt pensionsålder och sänkt arbetstid. Vi vägrar att stå med mössan i handen och tysta se på medan de tvingar oss jobba tills vi stupar, för att sen lägga pengarna på hög i skatteparadis. Det finns resurser så det räcker och blir över – det enda problemet är att de är i fel händer.

Det enda sättet att på lång sikt garantera folk en bra ålderdom och ett bra yrkesliv är när makten utgår från det arbetande folket och där ekonomin är planerad för att gynna alla.

 

Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna.

 

Strejkrätten är en grundläggande fri- och rättighet i Sverige och i andra länder, sprungen ur en lång kamp av arbetarrörelsen genom blodig kamp. Tusentals arbetare i Sverige och över hela världen gav sitt liv för denna rättighet. Ständigt attackerad från borgarklassen och nu även hotad på riktigt, under en socialdemokratisk regering.

Det handlar helt enkelt om att kringskära våra möjligheter till att vidta åtgärder och vår rätt att försvara ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare avtal.

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. Varför alla fackförbund inte utlyser protester, demonstrationer och t o m strejker mot de förslagen? Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de rikas, borgarklassens, privilegier.

De sviker arbetarklassen och vad de har lovat att de ska göra, dvs försvara arbetarklassens intressen. Istället agerar dem som springpojkar till kapitalet och de partierna som stödjer kapitalets intressen.

 

Men kom ihåg, försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd! Både i Sverige och i andra länder. Vi arbetare har makten att stoppa detta, om vi blir övertygade om det.

 

Vi säger att det räcker nu!

 

– Nej till höjd pensionsålder.

– Inskränk inte strejkrätten.

 

Vår klubb kommer att fortsätta kampen och vi uppmanar alla arbetare, alla förtroendevalda att stödja oss i denna kamp.

Sist men inte minst, vill jag och klubben uttala oss igen solidaritet till sopgubbarna i Stockholm som fick betala böter efter AD:s beslut, ett beslut som passar kapitalet och vill göra arbetarna till lydiga slavar. Vi kommer att stödja även ekonomiskt sopgubbarna. Vi stödjer också hamnarbetarna i deras kamp mot APM Terminals i Göteborg.

Tal 10 mars

Posted in aktioner, Information, Möten | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

NEJ TILL HÖJD PENSIONSÅLDER-INSKRÄNK INTE STREJKRÄTTEN

Posted by klubb111 på 8 mars, 2018


Demonstration

Norrmalmstorg

lördag 10 mars kl. 14.00

Tal av bl.a.

Kajsa Ekis Ekman, journalist och debattör

Jannis Konstantis, Ordförande SEKO Tunnelbanan

Lars Lundberg, Fackliga världsfederation Sverige kontor

Göran Greider, författare och journalist

Gunnar Westin, SEKO Stockholm

 

Arrangör: SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

 

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

 

Produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

 

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. Med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

 

Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna.

 

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de rikas, borgarklassens, privilegier.

 

Försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd!

 

Vi säger att det räcker nu!

 

– Nej till höjd pensionsålder.

– Inskränk inte strejkrätten.

 

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Manifestation till stöd för sopgubbarna i Stockholm den 12 augusti kl 14.00, Medborgarplatsen

Posted by klubb111 på 7 augusti, 2017


SEKO Tunnelbanan arrangerar tillsammans med Stockholms sopgubbar i Reno Norden en manifestation till stöd för sopgubbarna.

Lördag 12 Augusti klockan 14.00, Medborgarplatsen

Jannis Konstantis, ordförande för SEKO Tunnelbanan kommer också prata på manifestationen.

”Manifestation till stöd för Stockholms sopgubbar som tagit strid mot den löne- och villkorsdumpning som bedrivs av arbetsgivaren Reno Norden tillsammans med upphandlingsansvariga Stockholm Vatten och Avfall. Hjälp våra sopgubbar att stå upp för anständighet i stadens sophantering!

Tal kommer att hållas. Partipolitik undanbedes. Mer information kommer snart!

Slut upp med oss på lördag, nästa gång är det din lön och dina villkor som de vill dumpa!”

Manifestation till stöd för sopgubbarna i Stockholm

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Seko: ”Seger för rättvisan – strejk avblåst i spårtrafiken”

Posted by klubb111 på 11 maj, 2017


17:30  i dag skrevs avtalet under mellan Seko och Almega.

Seko fick i princip igenom alla sina krav.
– Låglönesatsning med ett knä på 24000 för de lågavlönade.
– Avsättning för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (loss of License)
– Extra pensionsavsättning
– Utökat  anställningsskydd vid upphandling.
– Treårigt avtal med rätt att sägas upp tredje året om industri gör så.
– Löneökning 6,5% på tre år.
Därmed är konflikten avblåst.

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega har idag i direkta förhandlingar mellan parterna kommit överens om ett nytt avtal på spårtrafikområdet. Därmed tas Sekos strejkvarsel tillbaka.

Det är en seger för rättvisan. Vi får nu den låglönesatsning som vi krävt och andra plusvärden som är viktiga för våra medlemmar på detta område, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

– Trots ett högt tonläge i den allmänna debatten mellan parterna har vi de senaste dagarna haft konstruktiva förhandlingar direkt med Almega, fortsätter Valle Karlsson.

Avtalet är treårigt och innebär att Sekos medlemmar får samma löneökningar som andra fått på arbetsmarknaden. Uppgörelsen innehåller också en låglönesatsning.

Almega har tidigare krävt att en låglönesatsning ska betalas med försämrade villkor, exempelvis sämre arbetstider. Har ni fått betala för satsningen på lågavlönade?

– Nej. Tvärtom så bär vi ut en uppgörelse till våra medlemmar med förbättringar som bland annat extra pensionsavsättningar och utökat anställningsskydd vid upphandlingar. Vi skulle aldrig acceptera ett avtal med exempelvis försämrade arbetstider, säger Valle Karlsson.

Låglönesatsningen innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten för anställda med löner under 24.000 kronor i månaden. Detta sker i en så kallad insamlingsmodell vilket ger möjlighet att fördela mer till lågavlönade i de lokala löneförhandlingarna.

När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) finns en lösning på detta också med i avtalet.

– Sammantaget är detta en väldigt bra uppgörelse för våra medlemmar som förutom en låglönesatsning innehåller viktiga förbättringar i övriga villkor, säger Valle Karlsson.

Avtalet berör cirka 10 000 medlemmar.

Info avtalet 2017

Posted in aktioner, avtal, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Uppdaterad information om konflikten mellan SEKO och Almega 2017-05-09

Posted by klubb111 på 9 maj, 2017


Att ange facklig tillhörighet

MTR ringer och frågar efter facklig tillhörighet. Samtliga kollegor behöver ej svara på denna fråga enligt lagen om föreningsrätt. Om det visar sig att arbetsgivaren uppför register över vilken facklig organisation vi tillhör bryter dom mot denna lag samt PUL vilket klassas som allvarligt enligt strafflagen samt rent arbetsrättsligt.

Att MTR ställer frågan är bara trist och ett tecken på okunskap men inte förbjudet.

 

Vad händer vid sprucken avlösning

MTR har skrivit i intranät i går att det finns dispens för sprucken avlösning. SEKO svarade enligt följande

”Vi har lämnat en generell dispens gällande övertidsarbete vid tågförsening. Detta för att tåg inte ska bli stående på fel ställe. Däremot har vi inte lämnat någon generell dispens rörande sprucken avlösning.”

Efter detta klargörandet har MTR ändrar informationen på intranätet.

Detta betyder att vid en trafik försening måste man framföra tåget vid avlösningsplatsen. Vid sprucken avlösning, tar man tåget ur trafik och kör man till närmaste uppställning spåret eller till depån.

Samma gäller här stationsvärdar, kundservicevärdar och all personal som tillhör SEKO. Om en avlösare kommer inte i tid, man lämnar bl a servicedisken, spärrlinjen och går man på rast eller slutar för dagen. Alla SEKO medlemmar arbetar inte övertid eller mertid.

Uppdaterad information om konflikten mellan SEKO och Almega

Hallå där: Sussanne Lundberg, enhetschef LO-TCO Rättsskydd

Kan de som är oorganiserade på varslade arbetsplatser tvingas arbeta, dvs tvingas agera strejkbrytare?
– Nej. De oorganiserade har rätt att delta i strejken, dvs lägga ner arbetet. Däremot kan de som är medlemmar i andra fackliga organisationer inte delta i strejken, i varje fall inte om de omfattas av kollektivavtal. Däremot förväntas de förhålla sig neutrala i konflikten, dvs inte utföra arbete som omfattas av strejken..

Om en arbetsplats är i blockad, får strejkvakter stoppa eller hindra strejkbrytare att komma in och arbeta?
– De får inte stoppa dem fysiskt, däremot kan de stå med plakat utanför.

Vad gäller om arbetsgivare begär in uppgifter om vilka som är med i facket?
– Det finns ingen skyldighet att berätta vilken facklig organisation man eventuellt tillhör. Vi rekommenderar de anställda att inte berätta om arbetsgivaren frågar om detta.

– Arbetsgivaren får inte heller registrera sådana uppgifter, det är känsliga uppgifter och det skulle strida mot PUL att göra ett sådant register.

Posted in aktioner, avtal, Information | Taggad: , , , , , , , | 1 Comment »

 
%d bloggare gillar detta: