KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Arbetsmiljö’ Category

Skyddsombudsstop för kontanthantering

Posted by klubb111 på 15 februari, 2019


Idag, 15 februari 2019, lagt vår Huvudskyddsombud på Kundservice, skyddsombudsstopp för kontanthantering, på alla servicediskar för hela tunnelbanan.

Detta pga att våra stationsvärdar har utsatts för fysisk och psykisk skada vid inbrott och rån av servicediskar.

Skyddsombudsstoppet kommer att hävas av Huvudskyddsombudet när tillräckliga åtgärder har vidtagits för att risken ska inte finnas.

20190215 Skyddsombudsstopp för kontanthantering

 

Annonser

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Information om förarstödet igen!

Posted by klubb111 på 12 september, 2017


Enligt MTR skall förarstödet vara obligatoriskt att använda.

SEKO och Skyddsombudsorganisationen var emot detta, men MTR körde över oss. SEKO ville att det skall vara turbundet samt att ersättning för hanteringen av verktyget ordandes om vi skulle hantera detta på vår fritid. SEKO klubb 111 finner det ytterst märkligt att ett multinationellt företag som MTR med miljarder i omsättning lägger över ansvaret och kostnaden för detta verktyg på den enskilde medarbetaren.

Trots detta beslutade arbetsgivaren att förarstödet ska vara obligatoriskt.

Om ni känner tvivel eller osäkerhet vid hanteringen, eller om det är lämpligt att använda verktyget under de rådande förhållandena, beakta alltid TRI-tub och främst § 32. I denna paragraf redogörs det klart och tydligt vad som är förarens skyldighet vid säkert framförande av tunneltåg, och § 18 som reglerar användandet av mobiltelefon i säkerhetstjänst.

Så vår rekommendation är att sätta på och använda förarstödet när du kör. Om förarstödet stör dig i körningen eller ger upphov till något problem, skriv en THR, informera din chef och anmäl detta till TLC.

Tänk på att det alltid är du som förare som har ansvar för tunneltågets säkra framfart.

 

För ett säkert framförande av tunneltåg.

SEKO KLUBB 111.

Om förarstödet igen

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information | Taggad: , , | 7 Comments »

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Posted by klubb111 på 18 augusti, 2016


C30

Den 23 augusti 2016 kommer Trafiknämnden i Stockholm (Landstinget) att fatta ett inriktningsbeslut gällande införandet av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje från och med år 2025.

Tjänstemännens förslag baseras enligt oss, enbart på ekonomiska kalkyler. I huvudsak går förslaget ut på att det inte kommer att finnas förare längre inom tunnelbanan och att plattformsbarriärer sätts upp på stationerna och annan fjärrövervakad teknisk lösning som hindrar spårbeträdande och andra störningar i trafiken. Utöver detta planeras det att sparas genom att ha färre nya tåg, de s k C-30, ute i trafik. Detta anser dem är mer ekonomiskt gynnsamt än att personal utför och bistår i arbetet på plats. Vad som ej är medräknat är säkerhetsaspekten vid olyckor, stopp, driftstörningar och annat som dagligen sker i tunnelbanan samt den trygghet som närvarande personal kan förmedla till resenärerna under resan.

Vi som arbetar inom tunnelbanan, som transporterar alla människor säkert, ger service och tar hand om alla små och stora händelser, är mycket oroliga över utvecklingen. Om Trafiknämnden beslutar enligt förslaget, som sätter besparingar före säkerhet, så kommer saker som säkerhet och trygghet för trafikanterna att äventyras.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, mer än femton år sedan, kämpar för bättre säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Vi föreslog till dåvarande Connex (sedan Veolia) och SL att man måste investera i plattformsbarriärer för att undvika självmord, spårbeträdanden och andra liknade händelser i trafiken samt se över annan teknisk och logistisk lösning för att höja säkerheten i tunnelbanans miljö. Landstingens svar genom SL var att man inte kunde göra detta för att det var mycket komplicerat och det kostade mycket pengar. Vi ansåg då, och även nu att man inte kan värdera liv som räddas i termer av pengar och jämställa det med siffror i en budget.

Trafiknämnden nu gör precis samma sak. De skriver i deras förslag att ett liv beräknas kosta 31 miljoner kronor!!! De tänker finansiera den automatiserade lösningen av tunnelbanemiljön med att bli av med alla förare på Röda linje som kostar, enligt dem, 60-100 miljoner per år! De anser även att hela beställningen på 48 nya tåg med option på 4 tåg till inte ska fullföljas, utan att det räcker med grundbeställningen på 48 tåg.

Vi som arbetar inom tunnelbanan och inte gör skisser på olika scenarion från ett kontor om hur verkligheten inom tunnelbanan ser ut eller kommer att se ut, anser att de framlagda planerna är förfärliga!

 1. Tjänstemännen i Trafiknämnden anser att det inte behövs förare, därför att man ska bygga upp plattformsbarriärer. De har glömt att det finns en del icke trafikanter som brukar nödöppna dörrar och/eller hindra dörrstängningen. Det finns situationer då det uppstår en rökutveckling eller t o m brand i vagnen, det kan vara en allvarlig situation som uppstår och då kommer INGEN att finnas på tåget. Tjänstemännen hänvisar till trafikledningen som ska informeras (av vem?) om en allvarlig situation uppstår och då kommer hjälpen att skickas ut!!! Vi varnar för att det kommer bli allvarliga konsekvenser, som trafikanterna kommer att få betala genom att deras säkerhet och trygghet blir sämre.
 2. Det planeras att olika tågtyper ska trafikera Röda linjen när en eventuell helautomatisk drift införs. Vår erfarenhet säger att även nya tåg kan gå sönder. C-20 tågen har nu en del problem och vi har en del stop i trafiken på grund av detta. De problemen kommer inte att minska år 2025. Vem ska ta hand om trafikanterna om det behövs en evakuering? Ännu värre om det gäller en akut evakuering, liknade Rinkebybranden år 2005?
 3. Som vi nämnde förut, tjänstemännen föreslår att antalet nya tåg som man har tänkt trafikera Röda linjen med, minskas. De har även glömt att räkna med befolkningsökningen. Innevånarantalet beräknas ha ökat med 400 000 fram till år 2030. Det innebär att det antal tåg som planeras, inte räcker till!
 4. Även när det gäller ekonomin, anser vi, att tjänstemännens beräkning är en byråkratisk produkt, utan verklighetsförankring. Förslaget hänvisar t.ex. till att tiden som det tar att vända ett tåg vid en ändstation kan minska. I dag är vändtiderna på mellan 1-4 minuter. Det är sant att man kan minska detta ner till några sekunder! Hur blir det då med att det alltid finns trafikanter som försöker hinna med tåget i sista stund och som håller i dörrarna? Vad är då vinsten med en fiktiv bättre punktlighet?

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar ca 1400 förare, stationsvärdar, kundservicevärdar, lokalvårdare, trafikledare och annat personal inom service och administration är mycket oroliga över utvecklingen!

 • Vi uppmanar politikerna inom Trafiknämnden att inte rösta för detta inriktningsbeslut och därigenom äventyra säkerheten och tryggheten för hundratusentals passagerare.
 • Vi uppmanar media att uppmärksamma vad som händer med detta projekt.
 • Vi uppmanar trafikanterna att protestera mot detta förslag.

Oavsett beslutet kommer SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, att fortsätta kämpa för ökad säkerhet och trygghet för oss som arbetar inom tunnelbanan och alla tunnelbanans resenärer i Stockholm.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Ordförande, Jannis Konstantis, förare: 076 641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Vice ordförande, Edgardo Luan Rivera, stationsvärd: 076 641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje, tjänsteutlåtande

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Röd linje, uttalanden | Taggad: , , , , , , , , | 7 Comments »

Från dagens samling mot privatiseringar

Posted by klubb111 på 4 april, 2016


Samling Landstingshuset 4 april 2016

Samling Landstingshuset 4 april 2016

Den 4 april är den internationella dagen mot privatiseringar. Den europeiska delen av den Fackliga Världsfederation tog initiativ till detta.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, ville uppmärksamma denna dag med en samling vid Landstingshuset kl 15.00
Vår manifestation hade inte så mycket folk men frågan är mycket viktigt.
Vi har alltid tyckt att upphandlingar och privatiseringen av tunnelbanan och kollektivtrafiken i stort har resulterat till sämre service, fördyring av verksamheten samt sämre villkor för de anställda.
Utöver detta äventyras tryggheten och säkerhet när syftet med verksamheten är vinsten.
Vår styrelse och medlemsmöten har många gånger tagit beslut att kollektivtrafiken ska drivas i offentlig regi.
Möte med Kristoffer Tamson

Möte med Kristoffer Tamson

Vi träffade Kristoffer Tamson, ordförande på Trafiknämnden (M) och de kommer skicka deras inställning, angående privatiseringar.
Inget annat parti kunde möta oss idag men Liberalerna har skickat en mail med deras inställning och snart kommer S, Mp samt V att göra likadant.
Klubben kommer att publicera om några dagar alla partiernas inställning angående privatisering av tunnelbanan (de som ska skicka till oss, deras inställning).
Kampen fortsätter för kollektivtrafik i offentlig regi, utan vinstintresse.
4 APRIL 2016

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Seko starkt kritiskt mot Arrivas behandling av konduktörerna

Posted by klubb111 på 24 mars, 2016


stolpe Arriva

Arriva skyndar på sitt beslut att ta bort konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan.

 

– De har från början lagt ett skambud för att vinna upphandlingen. Nu är det våra medlemmar som får ta smällen, säger Janne Rudén, ordförande för Seko.

 

Den 10 juni planerar Arriva och Stockholms läns landsting att ersätta konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan med stolpar. Resenärerna ska sedan under en försöksperiod själva visera sina biljetter via stolpar. Försöket ska utvärderas under hösten 2016.

 

Nu anser Seko att Arriva föregår utvärderingen. Orsaken är arbetsgivarens nya bud om att konduktörerna redan nu antingen ska omplaceras eller säga upp sig och få avgångsvederlag.

 

– Arrivas agerande är häpnadsväckande. Först dumpar de sig in på marknaden med ett skambud. Sedan låtsas de vara förvånade över att de inte får ekonomin att gå ihop. Ilskan hos oss och våra medlemmar är stor, säger Janne Rudén.

 

Seko har från början varit starkt kritiskt mot att ersätta konduktörerna mot stolpar. Alla undersökningar pekar på att konduktörerna har stor betydelse för resenärernas trygghet och trivsel. Seko tror också att frånvaron av konduktörer kommer att minska snarare än öka Arrivas intäkter.

 

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare fortsätter den 7 april. Men de  anställda måste ta ställning till arbetsgivarnas bud senast 29 mars. Seko tycker att det är anmärkningsvärt att de anställda uppmanas att fatta ett beslut innan förhandlingarna är avslutade.

Källa: SEKO

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | 2 Comments »

Om Tunnelbanesåpan

Posted by klubb111 på 16 mars, 2016


C20

Hej alla arbetskamrater

Tunnelbanesåpan på kanal 5 skall återigen börja spelas in, vid tidigare produktioner har vi haft problem hur man från produktionsbolaget betedde sig.

ex: 4 väktare och ett filmteam betedde sig illa vid vår rastlokal i Gullmarsplans mäss.

Med anledning av detta samt flera incidenter från tidigare inspelningar kommer vi denna omgång ställa högre krav på vår arbetsgivare och produktionsbolaget Nyhetsbolaget.

 1. Nyhetsbolaget skall inte filma någon ur mtrs personal som inte innan filmningen ingått ett skriftligt avtal med Nyhetsbolaget.

 

 1. Vi godkänner inga filmsekvenser där mtrs personal blir inblandad i händelser som handlar om person under tåg, påkörningar, hot och våld oavsett ett skriftligt avtal eller inte med Nyhetsbolaget.

 

 1. Filmteam får följa med den de filmar in i mäss men de får inte filma inne i mässen.

 

Klubb 111 har tagit avstånd från att medverka i denna såpopera och uppmanar alla arbetskamrater att tänka sig för innan man skriver på ett medverkandeavtal med Nyhetsbolaget.

 

Om filmteam under Nyhetsbolaget ledning beter sig illa,

maila mig omgående om detta med ”tid”, ”plats” och vad som ”hänt”    gunnar.wolden@mtr.se

EU: 2016-03-15  Trafiks skyddsombudsorganisation

Tunnelbanesåpan 20160314

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Vad händer med förarstödet.

Posted by klubb111 på 29 januari, 2016


Enligt MTR skall förarstödet börja användas allmänt på samtliga banor under 2016.  MTR har gått ut och sagt att förarstödet är obligatorisk men på inget sätt kommit med information angående det status som nu kommer att gälla efter årsskiftet. Enligt protokoll från 2015 skall MTR komma ut med sådant innan årsskiftet där det klargörs hur förarstödet skall hanteras både utifrån TRI-tub och andra säkerhetsföreskrifter som gäller i vår verksamhet samt hur förarstödet kopplas till tågets utrustning.

SEKO:s skyddsombud har begärt ny risk och konsekvensanalys angående hantering och ansvar på grund av de ändrade förutsättningar som MTR vill genomföra med förarstödet (obligatoriskt, användas vid utrop på cx osv).

SEKO klubb111 har begärt Centrala förhandlingar angående tolkningen av förarstödets status (vi vill att det skall vara turbundet) samt att ersättning för hantering av verktyget klargörs om vi nu överhuvudtaget skall hantera detta på vår fritid. SEKO klubb 111 finner det ytterst märkligt att ett multinationellt företag som MTR med miljard i omsättning lägger över ansvar och kostnad för detta verktyg på den enskilde medarbetaren.

Eftersom samtliga direktiv från MTR är minst sagt oklara i frågan så rekommenderar SEKO förarkollektivet att ni hämtar ut förarstödet och om ni känner er bekväma att använda det så gör så.

Om ni känner tvivel eller osäkerhet vid hantering eller om det är lämpligt att använder det under rådande förhållanden, beakta alltid TRI-tub och främst § 32 som klart och tydligt redogör för förarens skyldigheter vid säkert framförande av tunneltåg. § 18 som reglerar användandet av mobiltelefon i säkerhetstjänst råder också över hur vi skall hantera förarstöded.

Tänk på att det alltid är du som förare som har ansvar för tunneltågets säkra framfart.

 

För ett säkert framförande av tunneltåg.

SEKO KLUBB 111.

Förarstödet

Vad händer med förarstödet

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 7 Comments »

Privatchat på jobbet kan ge avsked

Posted by klubb111 på 13 januari, 2016


Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare sparka medarbetare som privatchattar på jobbet. Efter ett beslut i Europadomstolen gäller det även på den svenska arbetsmarknaden.

Fallet i Europadomstolen gäller en rumänsk ingenjör som fick sparken 2007 sedan företagsledningen upptäckt att han inte bara använde Yahoo Messenger för professionella kontakter utan även med sin flickvän och bror. Enligt företagets interna riktlinjer var sådant privatchattande förbjudet, och det var den överträdelsen som både rumänska domstolar och nu Europadomstolen (ECHR) tagit fasta på.

Ingenjören hävdade att företaget brutit mot hans lagstadgade och grundläggande fri- och rättigheter när hans privata konversationer granskades. Det gick dock inte Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) med på.

”Det är inte orimligt att en arbetsgivare vill klarlägga att anställda sköter sina arbetsuppgifter under arbetstid”, skriver domstolen i sitt beslut enligt The Guardian.

Domstolens beslut är bindande för alla länder som undertecknat Europakonventionen och sedan 1995 är konventionen svensk lag.

Källa: Arbetet

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Seminarium om kollektivtrafiken den 9 november.

Posted by klubb111 på 2 november, 2015


KFA2.1

Seminarium om kollektivtrafiken i Stockholm

 

Måndagen, 9 november kl 12.00 – 15.00

 

ABF, Z-salen, Sveavägen 41, T-Rådmansgatan

 

De fackliga organisationerna i kollektivtrafiken i Stockholm, inom tunnelbanan, lokala banorna, pendeltågen och TBT (underhållsbolaget) med stöd av SEKO Stockholm arrangerar ett seminarium om kollektivtrafiken i Stockholm.

 

 • Pat Collins från RMT, järnvägsfacket från Storbritannien, gör ett kort inlägg om erfarenheter från privatiseringar i landet.
 • Johnny Nadérus från SEKO Stockholm kommer berätta om problemen med underhåll och resultatet av privatiseringen i Sverige samt vad som bör göras för att situationen ska bli bättre.

 

Det kommer att finnas utrymme för diskussion, frågor och korta inlägg från facken, politiker och publiken.

 

Alla som arbetar och reser inom kollektivtrafiken i Stockholm är varmt välkomna att delta.

 

Arrangörer

SEKO Tunnelbanan – Klubb 111, SEKO Pendelklubben, SEKO Lokalbaneklubben, SEKO Klubb 124 och SEKO Stockholm.

Seminarium om kollektivtrafiken i Stockholm

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Resultat från enkätundersökningen angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015

Posted by klubb111 på 31 augusti, 2015


Skyddsombudsorganisationen trafik genomförde en enkätundersökning angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015 v.27-28. Denna undersökning kom till som en motvikt till MTR:s egna undersökningar och beslut togs angående detta i trafikskyddskommittén tillsammans med MTR.

På Grön bana medverkade 106 förar av 274, på Röd medverkade 82 av 192 förare samt blå med 38 av 89 förare. Resultaten kommer att diskuteras i samtliga skyddskommittéer.

Undersökningen finns att tillgå på SEKO fackets anslagstavlor, SEKO Klubb 111:s Blogg samt SEKO:s flik på tubnet.

Skyddsombuden för trafik vill tacka samtliga förare för medverkan i denna undersökning.

Enkät psyko resultat 2015 Blå linje

Enkät psyko resultat 2015 Grön linje

Enkät psyko resultat 2015 Röd linje

c20

Posted in Arbetsmiljö, Blå linje, förare, Grön linje, Information, Röd linje | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: