KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Arbetsmiljö’ Category

Information till Seko medlemmar 2020-03-24

Posted by klubb111 på 24 mars, 2020


Information till Seko medlemmar      2020-03-24

 

Om coronavirus

Den 16 mars skickade Seko ut information om läget i Tunnelbanan angående Coronavirus.

Efter en vecka vill Seko återkoppla till alla, vad som har hänt.

Vår skyddsombudsorganisation har haft en central riskbedömning samt på de olika områdena (Trafik, FM). Snart kommer vi även ha en riskbedömning när det gäller Kundservice. Skyddsombudsorganisationen och Seko anser att MTR hörsammar våra synpunkter tills vidare.

MTR har också presenterat en krisplan angående vilka insatser man tillgriper angående eventuella smittade kamrater.

MTR har slopat läkarintyg (beslutet tas av riksdag i början av april), första dagsintyg och karensavdrag. Märk väl att karensavdraget dras som vanligt och man kan kräva pengar retroaktivt från Försäkringskassan.

Personalen som behöver utrustning i form av engångshandskar, alcogel osv får det, och man ser kontinuerligt till att det finns.

Man städar de utrymmen där det finns många arbetskamrater samt vissa allmänna utrymmen. Självklart kan det uppstå problem. Kontakt då era chefer först, om problemet kvarstår, kontakta oss.

Sedan förslaget att den rörliga personalen, dvs kundservicevärdar inte ska röra sig bland mycket folk, började MTR flytta den rörliga personalen till andra ställen som t ex servicediskar.

 

Ändrad kollektivtrafik

Trafikförvaltningen har beslutat att kollektivtrafiken, utom tunnelbanan och pendeltåg ska ha mindre och ändrade turer fr o m måndagen den 23 mars pga som SL skriver ”effekterna av coronaviruset”.

Detta skapar problem för några arbetskamrater då bussar ställs in eller ändrar avgångstid och då tex. man inte hinner komma till jobbet tidigt på morgonen.

Vi har kontaktat MTR och de har skickat ut ett sms till alla, då anmäler man till sin chef om man har problem för att lösa det.

Seko uppmanar alla som kommer att ha problem att kontakta sin närmaste chef för att lösa det. Om MTR är inte villiga att lösa det, kontakta oss till sekotunnelbanan@gmail.com

 

Avtalsrörelsen

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa denna överenskommelse. Seko ser positivt på detta.

– Att genomföra en avtalsrörelse under nuvarande omständigheter känns varken seriöst eller solidariskt. En del branscher befinner sig i djup kris och det blir svårt för facken att med kraft driva sina krav. Det är därför bra att det nu finns en överenskommelse mellan de centrala parterna, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Seko kommer nu att ta kontakt med alla motparter för att prolongera våra centrala och lokala avtal. Vi kommer löpande att återkomma även i denna fråga.

Seko Tunnelbanan har även skickat ett solidaritetsuttalande till de italienska arbetare. Som ni kanske vet har situationen med coronavirus i Italien blivit jättestort och allvarligt med tusentals döda.

Regeringen har beslutat att stänga fabrikerna och stora arbetsplatser för att förhindra en ännu större spridning.

Nu har regeringen tillsammans med arbetsgivarna undantagit de flesta fabriker och arbetsplatser, vilket medför en stor risk för arbetarnas hälsa och liv.

Därför har fackföreningarna utlyst en 24 timmars strejk den 25 mars för att skydda arbetarnas hälsa och liv. Seko Tunnelbanan, Klubb 111 har uttryckt sin solidaritet till de italienska arbetarna.

 

Expedition

Fr o m den 18 mars gäller nya rutiner angående besök på vår expedition

Expeditionen är öppet på Gullmarsplan men bara för förbokade besök. Telefontider är samma som förut men det kan hända att man svarar hemifrån (inkopplat)

Öppettider kl 09.00 till 17.00 varje vardag (måndag-fredag). Stängt mellan 12 – 13 för lunch. Telefon: 08-6682906.

 

 

Vill ni kontakta oss, bäst är genom mail till sekotunnelbanan@gmail.com

Med vänliga hälsningar

 

Klubbstyrelsen

Information till Seko medlemmar 2020 mars

Posted in Arbetsmiljö, avtal, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Läget i Tunnelbanan angående Coronaviruset

Posted by klubb111 på 17 mars, 2020


Läget i Tunnelbanan angående Coronaviruset                                                                                       2020-03-17

 

Sedan förra veckan har MTR:s ledning, ordförandena för de olika fackföreningarna och huvudskyddsombuden inom tunnelbanan träffas regelbundet angående situationen med Coronaviruset.

 

Igår, måndagen den 16 mars, ägde rum ett telefonmöte och Seko krävde en del åtgärder som enligt oss måste äga rum för att minimera riskerna för personalen.

 

Seko kräver att:

 1. Seko vill ha en riskbedömning angående Coronaviruset. I riskbedömning som vi vill ha är en planering om hur smitta ska handskas, risker, åtgärder samt vem är ansvarig för åtgärderna och när åtgärderna ska vara implementerade.
 2. Vi kräver att MTR tar fram en krisplan hur de ska agerar vi om en arbetskamrat är smittad.
 3. Vi kräver att inga förstadagsintyg skall utges under perioden som Coronaviruset är hos oss samt att de nu gällande förstadagsintygen skall dras in under perioden så att våra medlemmar ska stanna hemma och inte riskera att smitta andra med sjukdomen.
 4. Under sjukdomsperioden skall inte heller det finnas några krav om sjukintyg mellan dag 7 och 14.
 5. Vi kräver också att personalen skall få ha personlig skyddsutrustning i form av engångshandskar, munskydd, desinfektionsmedel osv samt att de skall kunna gå undan när de känner ett behov av det för att kunna tvätta händerna. Vi väckte förslaget att MTR ska kräva av Trafikförvaltningen att lätta upp kravet på att alltid ska servicediskarna ska vara bemannade samt att under perioden som denna situation råder ska man dra in plattformsvärdar.
 6. Vi vill också att man ska rengöra och desinfektera våra arbetsplatser (mässar, servicediskar osv) men också att MTR ser över hur man arbetar på allmänna utrymmen så som plattformar, biljetthallar, trappor och rulltrappor osv.

 

MTR har sagt att de återkommer snart angående frågorna om förstadagsintyg och läkarintyg samt att det ska bli en riskbedömning denna vecka som ser över alla de andra frågorna tillsammans med Skyddsombudsorganisationen.

 

MTR ska ta sitt arbetsgivaransvar på allvar och vi kommer alltid att kräva det bästa för våra kollegor speciellt nu i såna här kristider.

 

Vi återkommer med mer information snart.

Läget i Tunnelbanan angående Coronaviruset 2020 17 mars 2020

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Informationsmöte för depåpersonal som jobbar dagtid

Posted by klubb111 på 22 november, 2019


Alla lokalvårdare som jobbar dagtid på helger, kallas till informationsmöte.

Information gällande ändringarna för helgerna från den 2 november.

Datum: 4/12-19

Klockan: 16:00-17:30

Plats: Gullmarsplan, plan 4   

 

Ni är välkomna!

Posted in Arbetsmiljö, depåpersonal, Information, Möten | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Trafikledare: ”Arbetsbördan växer – säkerheten äventyras”

Posted by klubb111 på 13 september, 2019


Artikeln från Sekotidningen

Nattrafikledare i Stockholms tunnelbana slår larm: Hög arbetsbelastning, stress och inga ordentliga raster. Arbetsgivaren håller inte med:
– Förutsättningar för att gå ifrån för att äta eller ta korta pauser är goda. Nöjdheten hos personalen är generellt sett hög, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

Bild: Ellinor Hall

MTR tunnelbana har anmälts till Arbetsmiljöverket efter personal inte fått gehör för problem på arbetsplatsen. Framför allt handlar det om att de som jobbar natt på trafikledningen inte har schemalagda raster eller pauser, utan måste arbeta 8 timmar och 40 minuter i sträck.

– Vi har begärt en åtgärdsplan från arbetsgivaren, men inget konkret har hänt än, säger Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud för tunnelbanans trafikledare, samt lokalt ordförande för SRAT och TE (Trafik och Järnväg).

Ökad arbetsbörda

MTR menar att trafikledarna kan ta paus vid behov. Något som Nader Rostaminegad inte håller med om. Detta eftersom arbetsbördan ofta, enligt honom, är hög och dessutom har ökat de senaste åren.

– Vi hinner inte lämna trafikledningscentralen. Det är fler banarbeten och lok i trafik om nätterna. Man är lojal och vill inte gå mitt i allt och låta sina medarbetare ta det ansvaret. Vi har också högre krav på oss jämfört med tidigare att skriva rapporter om något sker. Det i sig gör att vi har mer att göra och ibland måste stanna kvar efter jobbet för att få det gjort.

Enkät: ”Risk för felbedömningar”

Skyddsorganisationen på MTR tunnelbana har tidigare gjort en enkät om den psykosociala arbetsmiljön.

 • 37 procent av de nattrafikledare som svarat anser att arbetet är stressigt.
 • 28 procent att det är mycket stressigt.
 • 46 procent menar det finns en stor risk för att göra felbedömningar på grund av den mentala ansträngningen på jobbet.

Trafikledarna övervakar och kontrollerar driften av tågtrafiken i tunnelbanan. Det är en säkerhetstjänst som innebär att man måste vara utvilad och skärpt, förklarar Nader Rostaminegad.

– Om vi tar något felaktigt beslut eller är stressade kan det gå ut över tunneltågförare och resenärer. Det finns även risk för allvarliga incidenter och för att säkerheten äventyras.

Andra problem som pekas ut är att flera sagt upp sig och att det därmed rekryterats personal med lite erfarenhet. Det har lett till att trafikledningen upplevs som underbemannad, förklarar Gunnar Woldén, som är förtroendevald för Seko och huvudskyddsombud för tunneltågförarna.

– Vi tycker den minimibemanningen som arbetsgivaren försvarar är helt uppåt väggarna. Vi är helt beroende av trafikledningen ska vara tillgänglig och kunna agera snabbt, annars blir det fel.

MTR har en annan syn på saken. Operatören oroas varken över för lite personal eller att personalomsättningen är för hög.

– I år är det sex medarbetare av totalt 100 anställda som av olika skäl har slutat på trafikledningen. Vi efterlever avtalskraven i bemanningshänseende och anser inte att vi har underbemanning.  Sjukfrånvaron är mycket låg över tid och den följs upp regelbundet. Förra året låg den på 2,5 procent, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

”Hälsa står på spel”

Nader Rostaminegad betonar att facken har en annan uppfattning om hur många som faktiskt arbetar som trafikledare. Det handlar snarare om ett 70-tal trafikledare i tjänst

– Den låga sjukfrånvaron bland trafikledarna beror att många är lojala mot sina medarbetare. Under sommaren fick många jobba övertid för att kunna bemanna trafikledningscentralen. Det finns också i normala fall två radiobilar, som är yttre trafikledledare, om nätterna. Nu hade vi enbart en.

Nuvarande kollektivavtal för trafikledarna löper ut i år. Nader Rostaminegad hoppas nu att schemalagda raster är något som inkluderas i det nya tjänstepaketet.

– Det personalens hälsa som står på spel, säger han.

 

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, Trafik, Trafikledning | Taggad: , , | Leave a Comment »

Skyddsombudsstop för kontanthantering

Posted by klubb111 på 15 februari, 2019


Idag, 15 februari 2019, lagt vår Huvudskyddsombud på Kundservice, skyddsombudsstopp för kontanthantering, på alla servicediskar för hela tunnelbanan.

Detta pga att våra stationsvärdar har utsatts för fysisk och psykisk skada vid inbrott och rån av servicediskar.

Skyddsombudsstoppet kommer att hävas av Huvudskyddsombudet när tillräckliga åtgärder har vidtagits för att risken ska inte finnas.

20190215 Skyddsombudsstopp för kontanthantering

 

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Information om förarstödet igen!

Posted by klubb111 på 12 september, 2017


Enligt MTR skall förarstödet vara obligatoriskt att använda.

SEKO och Skyddsombudsorganisationen var emot detta, men MTR körde över oss. SEKO ville att det skall vara turbundet samt att ersättning för hanteringen av verktyget ordandes om vi skulle hantera detta på vår fritid. SEKO klubb 111 finner det ytterst märkligt att ett multinationellt företag som MTR med miljarder i omsättning lägger över ansvaret och kostnaden för detta verktyg på den enskilde medarbetaren.

Trots detta beslutade arbetsgivaren att förarstödet ska vara obligatoriskt.

Om ni känner tvivel eller osäkerhet vid hanteringen, eller om det är lämpligt att använda verktyget under de rådande förhållandena, beakta alltid TRI-tub och främst § 32. I denna paragraf redogörs det klart och tydligt vad som är förarens skyldighet vid säkert framförande av tunneltåg, och § 18 som reglerar användandet av mobiltelefon i säkerhetstjänst.

Så vår rekommendation är att sätta på och använda förarstödet när du kör. Om förarstödet stör dig i körningen eller ger upphov till något problem, skriv en THR, informera din chef och anmäl detta till TLC.

Tänk på att det alltid är du som förare som har ansvar för tunneltågets säkra framfart.

 

För ett säkert framförande av tunneltåg.

SEKO KLUBB 111.

Om förarstödet igen

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information | Taggad: , , | 7 Comments »

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Posted by klubb111 på 18 augusti, 2016


C30

Den 23 augusti 2016 kommer Trafiknämnden i Stockholm (Landstinget) att fatta ett inriktningsbeslut gällande införandet av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje från och med år 2025.

Tjänstemännens förslag baseras enligt oss, enbart på ekonomiska kalkyler. I huvudsak går förslaget ut på att det inte kommer att finnas förare längre inom tunnelbanan och att plattformsbarriärer sätts upp på stationerna och annan fjärrövervakad teknisk lösning som hindrar spårbeträdande och andra störningar i trafiken. Utöver detta planeras det att sparas genom att ha färre nya tåg, de s k C-30, ute i trafik. Detta anser dem är mer ekonomiskt gynnsamt än att personal utför och bistår i arbetet på plats. Vad som ej är medräknat är säkerhetsaspekten vid olyckor, stopp, driftstörningar och annat som dagligen sker i tunnelbanan samt den trygghet som närvarande personal kan förmedla till resenärerna under resan.

Vi som arbetar inom tunnelbanan, som transporterar alla människor säkert, ger service och tar hand om alla små och stora händelser, är mycket oroliga över utvecklingen. Om Trafiknämnden beslutar enligt förslaget, som sätter besparingar före säkerhet, så kommer saker som säkerhet och trygghet för trafikanterna att äventyras.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, mer än femton år sedan, kämpar för bättre säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Vi föreslog till dåvarande Connex (sedan Veolia) och SL att man måste investera i plattformsbarriärer för att undvika självmord, spårbeträdanden och andra liknade händelser i trafiken samt se över annan teknisk och logistisk lösning för att höja säkerheten i tunnelbanans miljö. Landstingens svar genom SL var att man inte kunde göra detta för att det var mycket komplicerat och det kostade mycket pengar. Vi ansåg då, och även nu att man inte kan värdera liv som räddas i termer av pengar och jämställa det med siffror i en budget.

Trafiknämnden nu gör precis samma sak. De skriver i deras förslag att ett liv beräknas kosta 31 miljoner kronor!!! De tänker finansiera den automatiserade lösningen av tunnelbanemiljön med att bli av med alla förare på Röda linje som kostar, enligt dem, 60-100 miljoner per år! De anser även att hela beställningen på 48 nya tåg med option på 4 tåg till inte ska fullföljas, utan att det räcker med grundbeställningen på 48 tåg.

Vi som arbetar inom tunnelbanan och inte gör skisser på olika scenarion från ett kontor om hur verkligheten inom tunnelbanan ser ut eller kommer att se ut, anser att de framlagda planerna är förfärliga!

 1. Tjänstemännen i Trafiknämnden anser att det inte behövs förare, därför att man ska bygga upp plattformsbarriärer. De har glömt att det finns en del icke trafikanter som brukar nödöppna dörrar och/eller hindra dörrstängningen. Det finns situationer då det uppstår en rökutveckling eller t o m brand i vagnen, det kan vara en allvarlig situation som uppstår och då kommer INGEN att finnas på tåget. Tjänstemännen hänvisar till trafikledningen som ska informeras (av vem?) om en allvarlig situation uppstår och då kommer hjälpen att skickas ut!!! Vi varnar för att det kommer bli allvarliga konsekvenser, som trafikanterna kommer att få betala genom att deras säkerhet och trygghet blir sämre.
 2. Det planeras att olika tågtyper ska trafikera Röda linjen när en eventuell helautomatisk drift införs. Vår erfarenhet säger att även nya tåg kan gå sönder. C-20 tågen har nu en del problem och vi har en del stop i trafiken på grund av detta. De problemen kommer inte att minska år 2025. Vem ska ta hand om trafikanterna om det behövs en evakuering? Ännu värre om det gäller en akut evakuering, liknade Rinkebybranden år 2005?
 3. Som vi nämnde förut, tjänstemännen föreslår att antalet nya tåg som man har tänkt trafikera Röda linjen med, minskas. De har även glömt att räkna med befolkningsökningen. Innevånarantalet beräknas ha ökat med 400 000 fram till år 2030. Det innebär att det antal tåg som planeras, inte räcker till!
 4. Även när det gäller ekonomin, anser vi, att tjänstemännens beräkning är en byråkratisk produkt, utan verklighetsförankring. Förslaget hänvisar t.ex. till att tiden som det tar att vända ett tåg vid en ändstation kan minska. I dag är vändtiderna på mellan 1-4 minuter. Det är sant att man kan minska detta ner till några sekunder! Hur blir det då med att det alltid finns trafikanter som försöker hinna med tåget i sista stund och som håller i dörrarna? Vad är då vinsten med en fiktiv bättre punktlighet?

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar ca 1400 förare, stationsvärdar, kundservicevärdar, lokalvårdare, trafikledare och annat personal inom service och administration är mycket oroliga över utvecklingen!

 • Vi uppmanar politikerna inom Trafiknämnden att inte rösta för detta inriktningsbeslut och därigenom äventyra säkerheten och tryggheten för hundratusentals passagerare.
 • Vi uppmanar media att uppmärksamma vad som händer med detta projekt.
 • Vi uppmanar trafikanterna att protestera mot detta förslag.

Oavsett beslutet kommer SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, att fortsätta kämpa för ökad säkerhet och trygghet för oss som arbetar inom tunnelbanan och alla tunnelbanans resenärer i Stockholm.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Ordförande, Jannis Konstantis, förare: 076 641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Vice ordförande, Edgardo Luan Rivera, stationsvärd: 076 641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje, tjänsteutlåtande

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Röd linje, uttalanden | Taggad: , , , , , , , , | 7 Comments »

Från dagens samling mot privatiseringar

Posted by klubb111 på 4 april, 2016


Samling Landstingshuset 4 april 2016

Samling Landstingshuset 4 april 2016

Den 4 april är den internationella dagen mot privatiseringar. Den europeiska delen av den Fackliga Världsfederation tog initiativ till detta.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, ville uppmärksamma denna dag med en samling vid Landstingshuset kl 15.00
Vår manifestation hade inte så mycket folk men frågan är mycket viktigt.
Vi har alltid tyckt att upphandlingar och privatiseringen av tunnelbanan och kollektivtrafiken i stort har resulterat till sämre service, fördyring av verksamheten samt sämre villkor för de anställda.
Utöver detta äventyras tryggheten och säkerhet när syftet med verksamheten är vinsten.
Vår styrelse och medlemsmöten har många gånger tagit beslut att kollektivtrafiken ska drivas i offentlig regi.
Möte med Kristoffer Tamson

Möte med Kristoffer Tamson

Vi träffade Kristoffer Tamson, ordförande på Trafiknämnden (M) och de kommer skicka deras inställning, angående privatiseringar.
Inget annat parti kunde möta oss idag men Liberalerna har skickat en mail med deras inställning och snart kommer S, Mp samt V att göra likadant.
Klubben kommer att publicera om några dagar alla partiernas inställning angående privatisering av tunnelbanan (de som ska skicka till oss, deras inställning).
Kampen fortsätter för kollektivtrafik i offentlig regi, utan vinstintresse.
4 APRIL 2016

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Seko starkt kritiskt mot Arrivas behandling av konduktörerna

Posted by klubb111 på 24 mars, 2016


stolpe Arriva

Arriva skyndar på sitt beslut att ta bort konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan.

 

– De har från början lagt ett skambud för att vinna upphandlingen. Nu är det våra medlemmar som får ta smällen, säger Janne Rudén, ordförande för Seko.

 

Den 10 juni planerar Arriva och Stockholms läns landsting att ersätta konduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan med stolpar. Resenärerna ska sedan under en försöksperiod själva visera sina biljetter via stolpar. Försöket ska utvärderas under hösten 2016.

 

Nu anser Seko att Arriva föregår utvärderingen. Orsaken är arbetsgivarens nya bud om att konduktörerna redan nu antingen ska omplaceras eller säga upp sig och få avgångsvederlag.

 

– Arrivas agerande är häpnadsväckande. Först dumpar de sig in på marknaden med ett skambud. Sedan låtsas de vara förvånade över att de inte får ekonomin att gå ihop. Ilskan hos oss och våra medlemmar är stor, säger Janne Rudén.

 

Seko har från början varit starkt kritiskt mot att ersätta konduktörerna mot stolpar. Alla undersökningar pekar på att konduktörerna har stor betydelse för resenärernas trygghet och trivsel. Seko tror också att frånvaron av konduktörer kommer att minska snarare än öka Arrivas intäkter.

 

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare fortsätter den 7 april. Men de  anställda måste ta ställning till arbetsgivarnas bud senast 29 mars. Seko tycker att det är anmärkningsvärt att de anställda uppmanas att fatta ett beslut innan förhandlingarna är avslutade.

Källa: SEKO

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | 2 Comments »

Om Tunnelbanesåpan

Posted by klubb111 på 16 mars, 2016


C20

Hej alla arbetskamrater

Tunnelbanesåpan på kanal 5 skall återigen börja spelas in, vid tidigare produktioner har vi haft problem hur man från produktionsbolaget betedde sig.

ex: 4 väktare och ett filmteam betedde sig illa vid vår rastlokal i Gullmarsplans mäss.

Med anledning av detta samt flera incidenter från tidigare inspelningar kommer vi denna omgång ställa högre krav på vår arbetsgivare och produktionsbolaget Nyhetsbolaget.

 1. Nyhetsbolaget skall inte filma någon ur mtrs personal som inte innan filmningen ingått ett skriftligt avtal med Nyhetsbolaget.

 

 1. Vi godkänner inga filmsekvenser där mtrs personal blir inblandad i händelser som handlar om person under tåg, påkörningar, hot och våld oavsett ett skriftligt avtal eller inte med Nyhetsbolaget.

 

 1. Filmteam får följa med den de filmar in i mäss men de får inte filma inne i mässen.

 

Klubb 111 har tagit avstånd från att medverka i denna såpopera och uppmanar alla arbetskamrater att tänka sig för innan man skriver på ett medverkandeavtal med Nyhetsbolaget.

 

Om filmteam under Nyhetsbolaget ledning beter sig illa,

maila mig omgående om detta med ”tid”, ”plats” och vad som ”hänt”    gunnar.wolden@mtr.se

EU: 2016-03-15  Trafiks skyddsombudsorganisation

Tunnelbanesåpan 20160314

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: