Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet.


Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet. 

 

  • Verksamhetsövergången till MTRF
  • Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på Vad innehåller det nya kollektivavtalet på MTRF?
  • Vem i Seko ni ska kontakta vid frågor

 

Verksamhetsövergång till MTRF:

Verksamhetsövergången betyder att MTR Tunnelbanan flyttar över det som idag är FM-verksamheten till det nya bolaget MTRF. Själva bolaget MTRF kommer att bildas efter beslut i MTR:s bolagsstyrelse den 16 september.

Övergången till MTRF äger rum den 1 oktober. För att följa med till det nya bolaget behöver du inte göra någonting. Din anställningstid, din lön, ditt schema – allting följer med till MTRF.

Om du har arbetstillstånd så kan du behöva inkomma med nya dokument – mer information kommer om detta.

 

Om jag inte vill följa med till det nya bolaget – vad händer då?

Du måste aktivt tacka nej. Om du tackar nej har du kvar din anställning i MTR tunnelbanan, men alla de jobb som idag utförs av FM verksamheten, så som hittegods, stationsstäd, klottersanering, finns inte kvar i bolaget MTR Tunnelbanan. Det betyder att om du tackar nej så finns inte ditt jobb kvar och MTR Tunnelbanan kommer behöva förhandla med Seko om vilka andra arbeten som finns. I värsta fall kan ett nej innebära att du blir uppsagd pga. arbetsbrist, om du inte kan utföra något annat arbete hos MTR Tunnelbanan, eller om du har kort anställningstid. I bästa fall så får du jobb som KSV, STV, TUTF och blir då kvar på MTR Tunnelbanan. Hur det går beror på hur många som tackar nej, om man klarar av utbildningen för de jobb som finns kvar och din anställningstid. Ifall det bli uppsägningar pga. arbetsbrist på MTR Tunnelbanan gäller följande uppsägningstider:

Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren                Uppsägningstid i månader

Mindre än 2 år                                                                           1 månad

Minst 2 år men kortare än 4 år                                              2 månader

Minst 4 år men kortare än 6 år                                              3 månader

Minst 6 år men kortare än 8 år                                              4 månader

Minst 8 år men kortare än 10 år                                            5 månader

Minst 10 år                                                                                 6 månader

 

Är du över 55 år och har arbetat i 10 år så har du 12 månaders uppsägningstid vid arbetsbrist. De som gått över från Solreneriet har med sin anställningstid från Solreneriet vid uppsägningar av arbetsbrist.

 

 

Vilka möjligheter har jag att söka jobb i MTR Tunnelbanan om jag är anställd på MTRF?

MTRF kommer att vara ett av många bolag inom MTR Nordic koncernen.

Det betyder att om man vill arbeta som tex. KSV i framtiden hos MTR Tunnelbanan så får man ansöka om det arbetet, precis som man söker vilket jobb som helst. Man har ingen förtur till lediga jobb i MTR Tunnelbanan när man tillhör det nya bolaget MTRF. Förtur till lediga arbeten på MTR Tunnelbanan har de som är anställda på MTR Tunnelbanan. Sedan har MTR en praxis att sökande som är anställda inom koncernen får chansen framför de som söker jobb och inte jobbar på MTR.

Ifall man får ett arbete hos ett annat bolag inom MTR koncernen behåller man sin anställningstid, men den anställningstiden räknas inte in i placeringsordningen, endast vid uppsägning.

 

Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på:

 

Det gamla kollektivavtalet gäller till den 30 november. Det betyder att allt rullar på som tidigare under en övergångsperiod. Vid övergången behåller du ditt schema, fridagsgrupp, lön osv.

Kvotsemester systemet gäller fram till årsskiftet, det nya semestersystemet börjar gälla den 1 januari 2021 då man får nya semesterdagar och det är ett nytt semester år.

Det nya kollektivavtalet börjar att gälla den 1 december. Det betyder att vi under hösten bl.a. kommer att förhandla med MTRF om scheman som ska gälla från den 1 december.

Om du har arbetat in kvittningstid (tid åter) så behöver du ta ut din ledighet senast den 30 november. Kvittningstiden följer inte med. Om du inte tar ut tiden i ledighet kommer den att betalas ut i pengar.

Semesterdagar, komptid, sparad semester följer med över till MTRF. Samma sak gäller för dig som omfattas av rätten till mer semester eller SÅPEN/ITP2, du behåller dessa.

 

Förmånen att kunna hämta ut ett SL kort när man är pensionär försvinner från det nya bolaget, men om du är i pensionsålder och går i pension från MTRF senast den 1

mars 2021 så får du behålla förmånen som pensionär. Detta påverkar inte de som redan gått i pension eller de som går i pension från MTR Tunnelbanan.

 

Vad innebär det nya kollektivavtalet på MTRF?

 

Avtalet på MTRF är ett kollektivavtal som gäller alla i hela verksamheten, det finns tex ingen uppdelning av olika arbetstidsregler för olika yrkesgrupper så som det är idag i Tunnelbanans avtal.

 

Här har vi gjort en sammanställning av de viktigaste delarna av det nya avtalet och jämfört med det avtal som finns idag.

 

 

Kollektivavtalet som gäller på MTRF  från 1 december 2020:

 

•       Provanställning 6 månader från dag 1.

•       Månadslön för alla deltidare.

•       Vid timlön så utgår GFL (baserat på ett genomsnitt av lönerna i förtaget) vilket är en högre ersättning.

•       Mertidsersättningen blir högre.

•       Semesterersättningen 0.8%

 

•       Övertidsarbete och mertidsarbete enligt centrala avtalet. Övertiden räknas från 15 minuten. Max 200 timmar övertid och för deltidare max 175 timmar mertid + 75 timmar övertid.  

 

 

Tunnelbanans avtal för personal inom FM som gäller fram till den 30 november 2020:

 

•       Provanställning 6 månader, inte inräknad anställningsmånad (i praktiken kan det bli nästan 7 mån)

•       Idag har deltidare timlön, utom lokalvårdare.

•       Mertidsersättningen är lägre.

•       Semesterersättningen är 0.6%

 

•       Övertidsersättningen utgår idag från minut 1.

•       Mertid kan man jobba 350 timmar, blir bara övertid i vissa fall om det är på din fridag.

 

•       25 dagars semester

•       Semesterförläggningen; Tar du ut mindre än 1 veckas semester kostar semestern de semesterdagar du lägger ut. Mer än 1 veckas semester kostar varje vecka 5 dagars ledighet. Tar du ledigt ett arbetspass och du arbetar på natten så kostar det 1 dags semester.  

 

•       Fridagar enligt centrala avtalet = Alla under året infallande helger, normalt sett 104 dagar under ett år. Plus de röda dagar/helgdagar som infaller på vardagar. Varierar mellan 7-13 dagar, minst 111 och max 117.

 

•       Jobbar du ständig natt och även arbetar på helger har du 119 fridagar varje år.

 

•       Dygnsvila 11 timmar för alla.

 

•       Arbetstiden på ett arbetspass kan vara 8 timmar ( om du jobbar 40 timmar i veckan) eller 9 timmar (om du jobbar 38 timmar i veckan eller mindre)

 

•       Omloppet max 10 timmar för alla.  

 

•       Fridagen ska omfattas av en ledig dag (24 timmar) plus 12 timmar.  

 

•       25 dagars semester med en extra fridag vid semester om du arbetat hela det föregående året vilket ger 25 dagars semester + 1 dag.

•       Semesterkvoter baserade per fridagsgrupp

 

 

•       System med fasta fridagsgrupper, antalet fridagar varierar beroende på grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Dygnsvila 15 timmar för lokalvårdare, 11 timmar för övriga.

 

•       Arbetstiden får vara 8 timmar, kan vara 9 timmar efter överenskommelse.

 

 

•       Max 9 timmars omlopp för lokalvårdare – hänger ihop med dygnsvilan.

 

•       Du är garanterad att en fridag ska omfatta

24 timmar

 

Vi har gjort följande i avtalet: Jobbar du på fast schema som slutar från 19.00 till 23.59 så får du börja jobba tidigast kl.

12.00 dagen efter din lediga dag.  

 

Jobbar du på ett ständigt nattschema ska varje ledig dag vara minst 36 timmar, två lediga dagar minst 60 timmar, tre lediga dagar minst 84 timmar. Jobbar du på natten så ska fridagsperioden lördagsöndag alltid innefatta tiden mellan lördag kl. 06.00 och söndag kl. 21.00, vilket betyder att fridagsperiodens början alternativt slut till viss del kan inskränka på lördags- respektive söndagsdygnet . Exempel: Om du slutar fredag morgon kl. 06.00 och ska vara ledig helgen kan du börja jobba tidigast kl. 21.00 på söndagen = 63 timmars ledighet.

 

Jobbar du på ett schema så att du slutar innan kl. 19.00 så är du garanterad en ledighet från kl. 19.00 dagen innan din lediga dag och du kan börja jobba tidigast kl. 05.00 dagen efter din lediga dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har rätt att få veta din arbetstid med 14 dagars varsel. Frågan är oreglerad i avtalet.

 

Villkor som vi har behållit från det lokala avtalet, med några små justeringar:

 

SL-kort, med modifieringen att de som i huvudsak jobbar inom SL trafiken har rätt till SL-kortet.  Om MTRF börjar att städa utanför SL trafiken så kommer de som arbetar med detta inte ha rätt till SL kort. SL kortet är kopplat till att man arbetar inom SL trafiken. SL kortet för pensionärer är borta för alla som går i pension från MTRF efter den 1 mars 2021.

Rikskort, kvar med samma regler som idag.

Läkarbesök betalda upp till högkostnadsskyddet

Lönestege för lokalvården – förbättrad med införd yrkeserfarenhet som kriterier istället för anställningstid i bolaget. Det betyder att vid anställning kan man gå in på ett högre lönestege. Uppflyttning i stegen för de som nyanställs kommer att ske efter 1 år och tre månader. Gamla stegen gäller för alla som är anställda innan 1 december 2020. Yrkeserfarenhet gäller för alla som anställs från den 1 december 2020.

Nattarbetstiden ständig natt med arbete mer än var tredje helg = 34timmar och 20min.

De som jobbar natt men är helt helglediga eller lediga minst 2 av 3 helger = 36timmar 20min.

OB ersättningen kvar på samma nivåer.

Alla andra tillägg som finns idag kvarstår. Höjt tillägg för gruppledare till 1435kr och vid PUT sanering höjt till 1099kr.

Tidigare TIDÅTER; En ny övertidsregel som vi kallar för övertid tid mot tid.  Där övertidsarbetet kan tas ut i timme mot timme i utbyte att ledigheten sedan beviljas när den anställde ansöker, 21 dagar innan.

Övergångsregler – alla som har rätt till mer semester samt pensionslösningar behåller dessa villkor.

Fackligintroduktion för nyanställda om 60 minuter per fackförbund.

Omplacering pga. medicinska skäl – bibehållen lön = löneskydd.

Arbetsmiljöavtal.

 

Nytt! Varken från centrala avtalet eller tunnelbanans avtal:

 

Lägsta ingångslöner för klottersanerare. I två nivåer, 21000kr för dem utan tidigare erfarenhet och 23000kr för dem med två års erfarenhet.

Tjänstgöringsställe/stationeringsort. Vid schema förhandlingar måste vi förhandla om var man ska vara placerad och vilka tjänstgöringsställen man har. I fall man arbetar på ett annat tjänstgöringsområde än det man tillhör så får man restidsersättning.

 

Vem ska jag kontakta på Seko om jag har frågor eller problem?

 

Fram till den 1 oktober kontaktar du som vanligt Seko tunnelbanan.

Vi håller på att bygga upp en ny organisation för MTRF och mer information med kontaktuppgifter och namn kommer innan den 1 oktober.

Frågor och svar MTRF 4 september

Kollektivavtalet klart för MTRF – Övergång till nya bolaget 1/10.


Efter många och långa förhandlingar är vi nu klara med ett kollektivavtal för det nya bolaget MTR Facility Management. Igår den 1 september skrev vi under det nya kollektivavtalet som börjar gälla den 1 december i det nya bolaget.

MTR har ännu inte bildat det nya bolaget, det sker vid bolagsstyrelsemötet den 16 september då det formella beslutet fattas. Verksamhetsövergången är planerad att äga rum den 1 oktober.

Seko har förhandlat fram ett avtal som bygger på det centrala spårtrafikavtalet, och som b.la  innebär högre ersättningsnivåer vid mertidsarbete, högre timlöner, månadslön för deltidare, och högre semesterersättning än vad som finns i dagens avtal. Samtidigt som avtalet i grunden förbättrats har vi även kvar många av de bra sakerna från tunnelbanans lokala avtal, som lönestegen för lokalvårdare, SL kort, betald läkarvård. Vi har också behållit de övergångsregler som finns i tunnelbanan för de anställda i tunnelbanan före 2001-04-01, SÅPEN samt ITP2.

Det vi har gett upp i förhandlingarna för att få ihop avtalet är SL kort för pensionärer = är man anställd i MTRF och går i pension så får man inte behålla SL kortet. MEN, vi har en övergångsregel för de som är i pensionsålder nu; om man väljer att gå i pension från MTRF senast den 1 mars 2021 så får man behålla SL kortet.

Seko kommer nu att informera om hur det nya avtalet ser ut, vad verksamhetsövergången innebär och vad som händer nu framöver.

Vi påminner om de informationsmöten som vi arrangerar idag onsdag och imorgon torsdag kl. 16.00 på Barnhusgatan 6.

                 Hälsningar

Seko Tunnelbanan

Carolin Evander, ombudsman Seko.

Informationsmöte för medlemmar inom FM


Observera att mötet enbart är för medlemmar i FM.

Vill du veta hur det har gått i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för MTR Facility Management?

Onsdag den 2 september samt torsdag den 3 september 2020, kl 16.00-18.00

Lokal: Barnhusgatan 6.

Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Välkomna på informationsmöte!

Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com

Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.

Vi bjuder på fika.

Hur går det med förhandlingarna om MTR FM?


Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för er som ska flyttas över till MTR FM har gått in i ett slutskede.

Vi bjuder därför in er till informationsmöte för att berätta om hur det går och vad som händer härnäst.

Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com

Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.

Vi bjuder på fika.
Lokal: Barnhusgatan 6.

Måndag 13/7 kl. 16.00-18.00 & Tisdag 14/7 kl. 16.00-18.00

Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Hälsningar
Seko Tunnelbanan och Carolin Evander, ombudsman Seko.
Informationsmöte MTR FM

Uttalande: Försvara anställningstryggheten – Bort med försämringar i LAS


Försvara anställningstryggheten

 

Regeringens LAS-utredning är en grov provokation mot hela den samlade arbetarrörelsen och mot arbetarklassen som helhet. De förslag som utredningen för fram skulle om de genomfördes innebära ett dråpslag mot samtliga anställdas grundläggande anställningstrygghet, och även mot den fackliga organiseringen på bred front.

Att utredningen ligger kvar på regeringens bord innebär samtidigt en enorm trumf för arbetsgivarna i de pågående förhandlingarna med de fackliga centralorganisationerna. Dessa förhandlingar, vars nuvarande förutsättningar redan underkänts av Seko och flera andra LO-förbund, har i nuläget karaktären av ett vapen i ett utpressningsspel, utformat för att de fackliga organisationerna ska utpressas till att medverka till en uppluckring av anställningstryggheten.

Vi behöver förstärkt anställningstrygghet! Detta om något har Coronakrisens följder visat med all tydlighet. Det kan aldrig vara en facklig uppgift att medverka till angrepp mot grundläggande rättigheter för löntagarna. Den självklara uppgiften är i nuläget istället att rusta för mobilisering och strid. Genom vår kollektiva styrka kan vi stanna Sverige och omöjliggöra målsättningarna för de politiska krafter som nu vill slå sönder anställningstryggheten.

Seko Tunnelbanan, Klubb 111 kräver att LAS-utredningen förpassas till papperskorgen

Vi anser att LO frånträder omedelbart de partsgemensamma förhandlingarna, och inte återuppta några sådana så länge LAS-utredningen ligger kvar

Vi stödjer de förslag som finns att varje försök från regeringen och dess samarbetspartier om ny lagstiftning som försämrar anställningstryggheten kommer att besvaras av strejk från LO-förbunden

 

Seko Tunnelbanan, Klubb 111

MTR bildar ett nytt bolag för FM verksamheten – Vad innebär det?


MTR kallade Seko Tunnelbanan till förhandling för cirka 2 veckor sedan om att bilda ett eget bolag av det som idag är Facility Managment. Informationen vi fick var under sekretess och vi har under den tid som passerat försökt påverka MTR att ändra uppfattning.
Att stycka upp MTRs verksamhet i tunnelbanan genom att starta ett separat bolag för FM är en riktigt dålig idé. Att hålla ihop tunnelbanan, så som det varit i många år, är det bästa för våra medlemmar och för driften.

Seko begärde ett möte med MTRs högsta ledning för att kunna påverka deras beslut. På mötet deltog MTR Nordics VD Mark Jensen. Vd:n redogjorde att MTRs intentioner är att på sikt kunna vinna andra uppdrag och på så sätt bedriva städning, fordonsvård, klottersanering m.m. på fler ställen än bara tunnelbanan.

Det formella beslutet är ännu inte taget av MTR att bilda ett bolag men de har påbörjat processen för att starta upp bolaget. Så som lagstiftningen ser ut kan vi inte hindra MTR från att bilda nya bolag eller att flytta delar av sin verksamhet från ett bolag till ett annat. Har MTR bestämt sig så kan de genomföra förändringen.
Därför fokuserar Seko nu på att förhandla fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. MTR FM kommer med stor sannolikhet att utföra arbete på andra ställen än tunnelbanan, därför är det viktigt för Seko att säkerställa att det nya bolaget har rätt kollektivavtal. Tunnelbanans kollektivavtal är utvecklat för att städa och underhålla tunnelbanan, inte för att göra detta på tex pendeltågen eller järnvägen som har andra villkor.

Eftersom det är ett nytt bolag är det förbundets ansvar att teckna kollektivavtal. Förbundets ombudsman Carolin Evander är därför den som är ansvarig för förhandlingarna med MTR FM om att teckna ett nytt kollektivavtal. Med i förhandlingarna finns representanter från Seko Tunnelbanan.

Det vi vet idag är att MTR avser att göra en verksamhetsövergång från MTR
Tunnelbanan till MTR FM. När och hur detta ska ske är inte klart. De som idag är KSV omfattas inte av förändringen av bolag och kommer vara kvar i MTR Tunnelbanan.
Förhandlingar om kollektivavtalet har precis påbörjats och ingenting är klart.

Med anledning av det här så bjuder vi in till Seko in till informationsmöten. Vi kommer berätta om förhandlingarna och så gott vi kan svara på frågor som ni har.
Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com
Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.
Vi bjuder på en macka.
Lokal: Barnhusgatan 6.
Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Tisdag 16/6 kl 16.00-18.00

Onsdag 17/6 Kl 16.00-18.00

Måndag 22/6 Kl 16.00-18.00

Tisdag 23/6 Kl 16.00-18.00

Hälsningar
Seko Tunnelbanan
Carolin Evander, ombudsman Seko.

SEKO tunnelbanan information om MTR FM

Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar! – Avtalsnytt #5


Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar!

Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i
den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har förlängt Spårtrafikavtalets med sju
månader. Situationen med coronaviruset fortsätter och är allt annat än normalt.

Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala
avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och med den 30 november
2020. Det går knappast att underdriva hur viktig denna fråga har varit för oss och våra
berörda medlemmar. Lokala avtal på andra bolag i branschen, som bygger på det centrala
kollektivavtalet, följer även de den nya giltighetstiden. Allt fortsätter gälla som vanligt helt
enkelt.

Våra krav på trygghet, rätt till återhämtning och vila och en säker arbetsmiljö är fortfarande
högst relevanta. Våra krav är vad branschen behöver, både i kristid och i den vardag som
förhoppningsvis snart infinner sig igen. När hösten är här kommer det bli fullt upp igen. Vi är
säkra på att tuffa förhandlingar väntar. Vi återkommer med mer information så snart vi vet
mer kring detta.

Äntligen kan vi bocka av frågan om prolongering och lägga fullt fokus på att trygga jobben,
minska smittspridningen och ta oss igenom Coronakrisen. Det är på tiden!

Vi vill också passa på att rikta ett stort och hjärtligt tack till alla Seko-medlemmar och
förtroendevalda som har slutit upp och stöttat oss i förhandlingsarbetet. Stödet har känts och
gett oss trygghet och styrka. Ett stort tack ska också riktas till hela LO-kollektivet som ha gett
oss uppbackning från dag ett. Det här är vad vi menar när vi säger:
Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Avtal 2020 Information Spårtrafik 5

Almega äventyrar allmänhetens hälsa!


I Seko Tunnelbanans andra Youtube program informerar vi om hur det går med avtalsrörelsen samt hur Almega driver att bara det centrala avtalet ska prolongeras (förlängas) och inte de lokala kollektivavtal! På det sättet attackerar Almega våra löner och arbetsvillkor som i stort sett finns det endast i våra lokala avtal. De använder coronatiden för att det ska inte bli någon reaktion men de räknar fel!

Utöver det, klargör vi en del frågor som har inkommit från tittarna.

Har du frågor eller vill du att vi ska ta upp något intressant, skicka mail till oss på sekotunnelbanan@gmail.com eller kommentera på youtube kanalen. Du kan även prenumerera på vår kanal. Tryck på knappen Prenumerera på vår Youtube kanal.

 

Avtalsnytt #4 – Almega vill inte förlänga de lokala avtal


Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben och begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den 31 oktober i år. Ett klokt beslut under rådande omständigheter.

Under två veckor har vi försökt teckna en motsvarande uppgörelse med Almega Tågföretagen, utan framgång. Vi vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020. Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis som idag.

Almega har avvisat detta förslag.

Almega föreslår att de lokala avtalen löper ut 30 april medan det centrala avtalet fortsätter att gälla i sju månader till. De lokala villkoren skulle enligt Almegas förslag försvinna helt och hållet.

Från Sekos sida är detta en oacceptabel lösning. Samhället befinner sig i kris, människors liv står bokstavligt talat på spel och ekonomin är hotad. Vi vill kunna lägga 100 % fokus på att parera effekterna av Coronapandemin. Vi vill hjälpa våra medlemmar och arbetsgivarna igenom krisen. Sverige behöver tågbranschen. Därför vill Seko förlänga avtalen rakt upp och ner. Alla olösta frågor får förbli olösta till i höst när vi tar tag i dem igen.

Att Almega i stället för att vara lösningsorienterade under dessa tider med stor oro agerar som de gör är både chockerande och provocerande. Nu tvingas vi istället lägga både kraft och energi på att lösa ett problem som inte ens borde dykt upp. Det är frustrerande. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Till dess, håll huvudet högt och känn stolthet i det faktum att utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Vi kommer att greja det här, tillsammans! Hjälp oss att bli ännu starkare genom att rekrytera en kollega redan idag. Skicka ett sms med ordet Seko och kollegans namn och mobilnummer till 71350 så ringer vi upp och hjälper personen att gå med.
Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Avtal 2020 Information Spårtrafik 4

Information till Seko medlemmar 2020-03-24


Information till Seko medlemmar      2020-03-24

 

Om coronavirus

Den 16 mars skickade Seko ut information om läget i Tunnelbanan angående Coronavirus.

Efter en vecka vill Seko återkoppla till alla, vad som har hänt.

Vår skyddsombudsorganisation har haft en central riskbedömning samt på de olika områdena (Trafik, FM). Snart kommer vi även ha en riskbedömning när det gäller Kundservice. Skyddsombudsorganisationen och Seko anser att MTR hörsammar våra synpunkter tills vidare.

MTR har också presenterat en krisplan angående vilka insatser man tillgriper angående eventuella smittade kamrater.

MTR har slopat läkarintyg (beslutet tas av riksdag i början av april), första dagsintyg och karensavdrag. Märk väl att karensavdraget dras som vanligt och man kan kräva pengar retroaktivt från Försäkringskassan.

Personalen som behöver utrustning i form av engångshandskar, alcogel osv får det, och man ser kontinuerligt till att det finns.

Man städar de utrymmen där det finns många arbetskamrater samt vissa allmänna utrymmen. Självklart kan det uppstå problem. Kontakt då era chefer först, om problemet kvarstår, kontakta oss.

Sedan förslaget att den rörliga personalen, dvs kundservicevärdar inte ska röra sig bland mycket folk, började MTR flytta den rörliga personalen till andra ställen som t ex servicediskar.

 

Ändrad kollektivtrafik

Trafikförvaltningen har beslutat att kollektivtrafiken, utom tunnelbanan och pendeltåg ska ha mindre och ändrade turer fr o m måndagen den 23 mars pga som SL skriver ”effekterna av coronaviruset”.

Detta skapar problem för några arbetskamrater då bussar ställs in eller ändrar avgångstid och då tex. man inte hinner komma till jobbet tidigt på morgonen.

Vi har kontaktat MTR och de har skickat ut ett sms till alla, då anmäler man till sin chef om man har problem för att lösa det.

Seko uppmanar alla som kommer att ha problem att kontakta sin närmaste chef för att lösa det. Om MTR är inte villiga att lösa det, kontakta oss till sekotunnelbanan@gmail.com

 

Avtalsrörelsen

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa denna överenskommelse. Seko ser positivt på detta.

– Att genomföra en avtalsrörelse under nuvarande omständigheter känns varken seriöst eller solidariskt. En del branscher befinner sig i djup kris och det blir svårt för facken att med kraft driva sina krav. Det är därför bra att det nu finns en överenskommelse mellan de centrala parterna, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Seko kommer nu att ta kontakt med alla motparter för att prolongera våra centrala och lokala avtal. Vi kommer löpande att återkomma även i denna fråga.

Seko Tunnelbanan har även skickat ett solidaritetsuttalande till de italienska arbetare. Som ni kanske vet har situationen med coronavirus i Italien blivit jättestort och allvarligt med tusentals döda.

Regeringen har beslutat att stänga fabrikerna och stora arbetsplatser för att förhindra en ännu större spridning.

Nu har regeringen tillsammans med arbetsgivarna undantagit de flesta fabriker och arbetsplatser, vilket medför en stor risk för arbetarnas hälsa och liv.

Därför har fackföreningarna utlyst en 24 timmars strejk den 25 mars för att skydda arbetarnas hälsa och liv. Seko Tunnelbanan, Klubb 111 har uttryckt sin solidaritet till de italienska arbetarna.

 

Expedition

Fr o m den 18 mars gäller nya rutiner angående besök på vår expedition

Expeditionen är öppet på Gullmarsplan men bara för förbokade besök. Telefontider är samma som förut men det kan hända att man svarar hemifrån (inkopplat)

Öppettider kl 09.00 till 17.00 varje vardag (måndag-fredag). Stängt mellan 12 – 13 för lunch. Telefon: 08-6682906.

 

 

Vill ni kontakta oss, bäst är genom mail till sekotunnelbanan@gmail.com

Med vänliga hälsningar

 

Klubbstyrelsen

Information till Seko medlemmar 2020 mars