Ny hemsida för alla medlemmar inom MTRF


Alla ni som är våra medlemmar och arbetar inom MTRF (f d MTR FM) dvs lokalvårdare (både inom stationer och depåer), alla klottersanerare, personal som arbetar på Hittegods, uniformsshopen, Servicecenter, reception på HK osv och som har inte tackat nej till övergången, kommer fr o m 1 oktober 2020 att gå över till MTRF.

Ni stannar kvar i Seko Klubb 111 som medlemmar ett tag till tills en ny klubb ska bildas, SEKO MTRF, ett beslut som fattas av förbundsstyrelsen. Alla förhandlingar ska äga rum fr o m den 1 oktober från Carolin Evander som är Seko ombudsman, Jannis Konstantis ordförande i Seko Tunnelbanan med stöd av Haidar Tamimi (klottesanerare) och Benny Norgren (lokalvårdare).

Det finns en interimsstyrelse som har utsetts och en ny hemsida om ni som arbetar på MTRF kan kolla och kontakta någon i interimsstyrelsen

https://sekomtrf.webnode.se/

Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet.


Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet. 

 

 • Verksamhetsövergången till MTRF
 • Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på Vad innehåller det nya kollektivavtalet på MTRF?
 • Vem i Seko ni ska kontakta vid frågor

 

Verksamhetsövergång till MTRF:

Verksamhetsövergången betyder att MTR Tunnelbanan flyttar över det som idag är FM-verksamheten till det nya bolaget MTRF. Själva bolaget MTRF kommer att bildas efter beslut i MTR:s bolagsstyrelse den 16 september.

Övergången till MTRF äger rum den 1 oktober. För att följa med till det nya bolaget behöver du inte göra någonting. Din anställningstid, din lön, ditt schema – allting följer med till MTRF.

Om du har arbetstillstånd så kan du behöva inkomma med nya dokument – mer information kommer om detta.

 

Om jag inte vill följa med till det nya bolaget – vad händer då?

Du måste aktivt tacka nej. Om du tackar nej har du kvar din anställning i MTR tunnelbanan, men alla de jobb som idag utförs av FM verksamheten, så som hittegods, stationsstäd, klottersanering, finns inte kvar i bolaget MTR Tunnelbanan. Det betyder att om du tackar nej så finns inte ditt jobb kvar och MTR Tunnelbanan kommer behöva förhandla med Seko om vilka andra arbeten som finns. I värsta fall kan ett nej innebära att du blir uppsagd pga. arbetsbrist, om du inte kan utföra något annat arbete hos MTR Tunnelbanan, eller om du har kort anställningstid. I bästa fall så får du jobb som KSV, STV, TUTF och blir då kvar på MTR Tunnelbanan. Hur det går beror på hur många som tackar nej, om man klarar av utbildningen för de jobb som finns kvar och din anställningstid. Ifall det bli uppsägningar pga. arbetsbrist på MTR Tunnelbanan gäller följande uppsägningstider:

Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren                Uppsägningstid i månader

Mindre än 2 år                                                                           1 månad

Minst 2 år men kortare än 4 år                                              2 månader

Minst 4 år men kortare än 6 år                                              3 månader

Minst 6 år men kortare än 8 år                                              4 månader

Minst 8 år men kortare än 10 år                                            5 månader

Minst 10 år                                                                                 6 månader

 

Är du över 55 år och har arbetat i 10 år så har du 12 månaders uppsägningstid vid arbetsbrist. De som gått över från Solreneriet har med sin anställningstid från Solreneriet vid uppsägningar av arbetsbrist.

 

 

Vilka möjligheter har jag att söka jobb i MTR Tunnelbanan om jag är anställd på MTRF?

MTRF kommer att vara ett av många bolag inom MTR Nordic koncernen.

Det betyder att om man vill arbeta som tex. KSV i framtiden hos MTR Tunnelbanan så får man ansöka om det arbetet, precis som man söker vilket jobb som helst. Man har ingen förtur till lediga jobb i MTR Tunnelbanan när man tillhör det nya bolaget MTRF. Förtur till lediga arbeten på MTR Tunnelbanan har de som är anställda på MTR Tunnelbanan. Sedan har MTR en praxis att sökande som är anställda inom koncernen får chansen framför de som söker jobb och inte jobbar på MTR.

Ifall man får ett arbete hos ett annat bolag inom MTR koncernen behåller man sin anställningstid, men den anställningstiden räknas inte in i placeringsordningen, endast vid uppsägning.

 

Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på:

 

Det gamla kollektivavtalet gäller till den 30 november. Det betyder att allt rullar på som tidigare under en övergångsperiod. Vid övergången behåller du ditt schema, fridagsgrupp, lön osv.

Kvotsemester systemet gäller fram till årsskiftet, det nya semestersystemet börjar gälla den 1 januari 2021 då man får nya semesterdagar och det är ett nytt semester år.

Det nya kollektivavtalet börjar att gälla den 1 december. Det betyder att vi under hösten bl.a. kommer att förhandla med MTRF om scheman som ska gälla från den 1 december.

Om du har arbetat in kvittningstid (tid åter) så behöver du ta ut din ledighet senast den 30 november. Kvittningstiden följer inte med. Om du inte tar ut tiden i ledighet kommer den att betalas ut i pengar.

Semesterdagar, komptid, sparad semester följer med över till MTRF. Samma sak gäller för dig som omfattas av rätten till mer semester eller SÅPEN/ITP2, du behåller dessa.

 

Förmånen att kunna hämta ut ett SL kort när man är pensionär försvinner från det nya bolaget, men om du är i pensionsålder och går i pension från MTRF senast den 1

mars 2021 så får du behålla förmånen som pensionär. Detta påverkar inte de som redan gått i pension eller de som går i pension från MTR Tunnelbanan.

 

Vad innebär det nya kollektivavtalet på MTRF?

 

Avtalet på MTRF är ett kollektivavtal som gäller alla i hela verksamheten, det finns tex ingen uppdelning av olika arbetstidsregler för olika yrkesgrupper så som det är idag i Tunnelbanans avtal.

 

Här har vi gjort en sammanställning av de viktigaste delarna av det nya avtalet och jämfört med det avtal som finns idag.

 

 

Kollektivavtalet som gäller på MTRF  från 1 december 2020:

 

•       Provanställning 6 månader från dag 1.

•       Månadslön för alla deltidare.

•       Vid timlön så utgår GFL (baserat på ett genomsnitt av lönerna i förtaget) vilket är en högre ersättning.

•       Mertidsersättningen blir högre.

•       Semesterersättningen 0.8%

 

•       Övertidsarbete och mertidsarbete enligt centrala avtalet. Övertiden räknas från 15 minuten. Max 200 timmar övertid och för deltidare max 175 timmar mertid + 75 timmar övertid.  

 

 

Tunnelbanans avtal för personal inom FM som gäller fram till den 30 november 2020:

 

•       Provanställning 6 månader, inte inräknad anställningsmånad (i praktiken kan det bli nästan 7 mån)

•       Idag har deltidare timlön, utom lokalvårdare.

•       Mertidsersättningen är lägre.

•       Semesterersättningen är 0.6%

 

•       Övertidsersättningen utgår idag från minut 1.

•       Mertid kan man jobba 350 timmar, blir bara övertid i vissa fall om det är på din fridag.

 

•       25 dagars semester

•       Semesterförläggningen; Tar du ut mindre än 1 veckas semester kostar semestern de semesterdagar du lägger ut. Mer än 1 veckas semester kostar varje vecka 5 dagars ledighet. Tar du ledigt ett arbetspass och du arbetar på natten så kostar det 1 dags semester.  

 

•       Fridagar enligt centrala avtalet = Alla under året infallande helger, normalt sett 104 dagar under ett år. Plus de röda dagar/helgdagar som infaller på vardagar. Varierar mellan 7-13 dagar, minst 111 och max 117.

 

•       Jobbar du ständig natt och även arbetar på helger har du 119 fridagar varje år.

 

•       Dygnsvila 11 timmar för alla.

 

•       Arbetstiden på ett arbetspass kan vara 8 timmar ( om du jobbar 40 timmar i veckan) eller 9 timmar (om du jobbar 38 timmar i veckan eller mindre)

 

•       Omloppet max 10 timmar för alla.  

 

•       Fridagen ska omfattas av en ledig dag (24 timmar) plus 12 timmar.  

 

•       25 dagars semester med en extra fridag vid semester om du arbetat hela det föregående året vilket ger 25 dagars semester + 1 dag.

•       Semesterkvoter baserade per fridagsgrupp

 

 

•       System med fasta fridagsgrupper, antalet fridagar varierar beroende på grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Dygnsvila 15 timmar för lokalvårdare, 11 timmar för övriga.

 

•       Arbetstiden får vara 8 timmar, kan vara 9 timmar efter överenskommelse.

 

 

•       Max 9 timmars omlopp för lokalvårdare – hänger ihop med dygnsvilan.

 

•       Du är garanterad att en fridag ska omfatta

24 timmar

 

Vi har gjort följande i avtalet: Jobbar du på fast schema som slutar från 19.00 till 23.59 så får du börja jobba tidigast kl.

12.00 dagen efter din lediga dag.  

 

Jobbar du på ett ständigt nattschema ska varje ledig dag vara minst 36 timmar, två lediga dagar minst 60 timmar, tre lediga dagar minst 84 timmar. Jobbar du på natten så ska fridagsperioden lördagsöndag alltid innefatta tiden mellan lördag kl. 06.00 och söndag kl. 21.00, vilket betyder att fridagsperiodens början alternativt slut till viss del kan inskränka på lördags- respektive söndagsdygnet . Exempel: Om du slutar fredag morgon kl. 06.00 och ska vara ledig helgen kan du börja jobba tidigast kl. 21.00 på söndagen = 63 timmars ledighet.

 

Jobbar du på ett schema så att du slutar innan kl. 19.00 så är du garanterad en ledighet från kl. 19.00 dagen innan din lediga dag och du kan börja jobba tidigast kl. 05.00 dagen efter din lediga dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har rätt att få veta din arbetstid med 14 dagars varsel. Frågan är oreglerad i avtalet.

 

Villkor som vi har behållit från det lokala avtalet, med några små justeringar:

 

SL-kort, med modifieringen att de som i huvudsak jobbar inom SL trafiken har rätt till SL-kortet.  Om MTRF börjar att städa utanför SL trafiken så kommer de som arbetar med detta inte ha rätt till SL kort. SL kortet är kopplat till att man arbetar inom SL trafiken. SL kortet för pensionärer är borta för alla som går i pension från MTRF efter den 1 mars 2021.

Rikskort, kvar med samma regler som idag.

Läkarbesök betalda upp till högkostnadsskyddet

Lönestege för lokalvården – förbättrad med införd yrkeserfarenhet som kriterier istället för anställningstid i bolaget. Det betyder att vid anställning kan man gå in på ett högre lönestege. Uppflyttning i stegen för de som nyanställs kommer att ske efter 1 år och tre månader. Gamla stegen gäller för alla som är anställda innan 1 december 2020. Yrkeserfarenhet gäller för alla som anställs från den 1 december 2020.

Nattarbetstiden ständig natt med arbete mer än var tredje helg = 34timmar och 20min.

De som jobbar natt men är helt helglediga eller lediga minst 2 av 3 helger = 36timmar 20min.

OB ersättningen kvar på samma nivåer.

Alla andra tillägg som finns idag kvarstår. Höjt tillägg för gruppledare till 1435kr och vid PUT sanering höjt till 1099kr.

Tidigare TIDÅTER; En ny övertidsregel som vi kallar för övertid tid mot tid.  Där övertidsarbetet kan tas ut i timme mot timme i utbyte att ledigheten sedan beviljas när den anställde ansöker, 21 dagar innan.

Övergångsregler – alla som har rätt till mer semester samt pensionslösningar behåller dessa villkor.

Fackligintroduktion för nyanställda om 60 minuter per fackförbund.

Omplacering pga. medicinska skäl – bibehållen lön = löneskydd.

Arbetsmiljöavtal.

 

Nytt! Varken från centrala avtalet eller tunnelbanans avtal:

 

Lägsta ingångslöner för klottersanerare. I två nivåer, 21000kr för dem utan tidigare erfarenhet och 23000kr för dem med två års erfarenhet.

Tjänstgöringsställe/stationeringsort. Vid schema förhandlingar måste vi förhandla om var man ska vara placerad och vilka tjänstgöringsställen man har. I fall man arbetar på ett annat tjänstgöringsområde än det man tillhör så får man restidsersättning.

 

Vem ska jag kontakta på Seko om jag har frågor eller problem?

 

Fram till den 1 oktober kontaktar du som vanligt Seko tunnelbanan.

Vi håller på att bygga upp en ny organisation för MTRF och mer information med kontaktuppgifter och namn kommer innan den 1 oktober.

Frågor och svar MTRF 4 september

Informationsmöte för medlemmar inom FM


Observera att mötet enbart är för medlemmar i FM.

Vill du veta hur det har gått i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för MTR Facility Management?

Onsdag den 2 september samt torsdag den 3 september 2020, kl 16.00-18.00

Lokal: Barnhusgatan 6.

Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Välkomna på informationsmöte!

Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com

Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.

Vi bjuder på fika.

MTR bildar ett nytt bolag för FM verksamheten – Vad innebär det?


MTR kallade Seko Tunnelbanan till förhandling för cirka 2 veckor sedan om att bilda ett eget bolag av det som idag är Facility Managment. Informationen vi fick var under sekretess och vi har under den tid som passerat försökt påverka MTR att ändra uppfattning.
Att stycka upp MTRs verksamhet i tunnelbanan genom att starta ett separat bolag för FM är en riktigt dålig idé. Att hålla ihop tunnelbanan, så som det varit i många år, är det bästa för våra medlemmar och för driften.

Seko begärde ett möte med MTRs högsta ledning för att kunna påverka deras beslut. På mötet deltog MTR Nordics VD Mark Jensen. Vd:n redogjorde att MTRs intentioner är att på sikt kunna vinna andra uppdrag och på så sätt bedriva städning, fordonsvård, klottersanering m.m. på fler ställen än bara tunnelbanan.

Det formella beslutet är ännu inte taget av MTR att bilda ett bolag men de har påbörjat processen för att starta upp bolaget. Så som lagstiftningen ser ut kan vi inte hindra MTR från att bilda nya bolag eller att flytta delar av sin verksamhet från ett bolag till ett annat. Har MTR bestämt sig så kan de genomföra förändringen.
Därför fokuserar Seko nu på att förhandla fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. MTR FM kommer med stor sannolikhet att utföra arbete på andra ställen än tunnelbanan, därför är det viktigt för Seko att säkerställa att det nya bolaget har rätt kollektivavtal. Tunnelbanans kollektivavtal är utvecklat för att städa och underhålla tunnelbanan, inte för att göra detta på tex pendeltågen eller järnvägen som har andra villkor.

Eftersom det är ett nytt bolag är det förbundets ansvar att teckna kollektivavtal. Förbundets ombudsman Carolin Evander är därför den som är ansvarig för förhandlingarna med MTR FM om att teckna ett nytt kollektivavtal. Med i förhandlingarna finns representanter från Seko Tunnelbanan.

Det vi vet idag är att MTR avser att göra en verksamhetsövergång från MTR
Tunnelbanan till MTR FM. När och hur detta ska ske är inte klart. De som idag är KSV omfattas inte av förändringen av bolag och kommer vara kvar i MTR Tunnelbanan.
Förhandlingar om kollektivavtalet har precis påbörjats och ingenting är klart.

Med anledning av det här så bjuder vi in till Seko in till informationsmöten. Vi kommer berätta om förhandlingarna och så gott vi kan svara på frågor som ni har.
Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com
Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.
Vi bjuder på en macka.
Lokal: Barnhusgatan 6.
Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Tisdag 16/6 kl 16.00-18.00

Onsdag 17/6 Kl 16.00-18.00

Måndag 22/6 Kl 16.00-18.00

Tisdag 23/6 Kl 16.00-18.00

Hälsningar
Seko Tunnelbanan
Carolin Evander, ombudsman Seko.

SEKO tunnelbanan information om MTR FM

Information till depåpersonal angående ny fridagsgrupp


I måndags träffade Klubben MTR för att diskutera förslaget om en ny fridagsgrupp för nattpersonal samt klotter.

Utgångspunkt från vår sida var att man ska ha en annan fridagsgrupp med längre dagarbetstid men flera fridagar för heltidare.

Vi har diskuterat de olika förslag som fanns från Seko och MTR, utifrån förslaget som vi har skickat per mail till alla. Vi påpekade till MTR att de flesta vill ha 5:2 på fyra veckor, sedan 5:2 på två veckor och sedan T-system. Inga valde andra fridagsgrupper.

På mötet med MTR föreslog vi 5:2 system på fyra alternativ 2 veckor men MTR vill inte införa det. De säger att när man ska arbeta 9.45 då en del timmar kommer personalen inte jobba, då finns inga tåg i depåerna. MTR föredrar T-system. När vi tryckte på angående 5:2, började MTR säga att personalen kanske ska arbeta på nuvarande system på V, trots att man inte gillar det men det är mer effektiv för arbetsgivaren.

Det fanns en mycket stor risk att MTR skulle bestämma att man ska fortsätta jobba med nuvarande system, då kollektivavtalet tillåter detta. Man måste också förstå att om man ville ändra det system som finns måste MTR och Seko komma överens. Efter mycket diskussioner och förhandlingar Seko och MTR kom överens om följande:

 1. Ny fridagsgrupp T-system ska börja gälla istället för V-system och ska införas i kollektivavtalet med 9 timmar arbetsdag för heltid depåpersonal natt och klotter. Man arbetar en helg av tre och ha flera fridagar än den fridagsgrupp man har idag.
 2. Vi minskar nattvila för de grupperna till 13 timmar.
 3. Målet är att till slutet av juni ska finnas nya tjänster som ska förhandlas mellan MTR och Seko.
 4. Med det nya systemet är målet att så få som möjligt ska arbeta på flera depåer. Målet är att så många som möjligt ska arbeta på en depå och få ska arbeta på två depåer.
 5. Att man ska börja och sluta nästan samtidigt.
 6. Att när tjänsterna ska presenteras snart, ska det finnas en matrast på 1 timme. Det finns idéer att ha också matrast på 45 minuter.
 7. Att vi ska diskutera om att införa pauser i tjänsterna och inte bara om matrast när tjänsterna presenteras till Seko.

Vi vet att detta inte är det bästa alternativet men det är mycket bättre än det system som man arbetar idag. Vi hoppas att det är en bra lösning och vi får väl se också mer när de ska fixa tjänsterna som MTR ska visa till oss om ett par veckor.

Mvh

Seko:s förhandlingsgrupp

Jannis Konstantis, ordförande

Edgardo Luan Rivera, vice ordförande

Semere Gerezgiher, ordförande sektion Lokalvården

Jampe Melakoski, ersättare i klubbstyrelsen

Här nedan ser man skillnader mellan det nya T-system och det gamla V-system

Information till personalen som arbetar i depåerna


Hej alla!

Här kommer lite information.

 1. Seko har begärt en förhandling angående nya tjänster för de som arbetar som lokalvårdare natt och med klotter i depåerna. Utgångspunkt är som vi pratade om på det senaste möte, att ha nya tjänster så man kan ha en längre sammanhållen ledighet. Vi har lämnat vårt förslag som bygger på motsvarande tjänster som finns på pendeltåget, d.v.s. 2-5 system. I går, måndag den 13 maj träffade vi MTR om detta.  MTR förklarade till oss att situationen med tillgång till vagnarna i depåerna inte är samma som med pendeltåget. Vi var överens att vi försöker hitta ett liknade system med längre sammanhållen ledighet. De har föreslagit ett system 3-5 men vi vet inte exakt hur det ser ut. Vi kom överens att MTR denna vecka ska skicka ett förslag på detta system samt ett system som de skickade till oss tidigare, för att jämföra. Sedan kommer vi att kolla på dem och kalla våra förtroendevalda inom depåerna för att de ska bedöma också det förslaget. Vid behov kommer vi även ha ett möte om detta.  Målet är att så snart som möjligt komma överens med MTR om nya tjänster.

 1. Utöver detta, godkände Seko önskemålet att tills de nya tjänsterna är färdiga på natten ska man ha en timmes matrast, så att man ska hinna äta samt börja och sluta så nära som möjligt med de andra som arbetar där.

 1. De nya lönerna för lokalvårdare för maj, kommer i samband med maj-lönen. För dem som fortfarande har individuella löner, d.v.s. klottersanerare, förhandlar vi om lönerna måndagen den 20 maj.

 1. Seko har även begärt förhandlingar om arbetsuppgifterna för lokalvårdare respektive klottersanerare i depåerna.

Information till personalen som arbetar i depåerna 14 maj