KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Förhandlingar’ Category

Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med Almega

Posted by klubb111 på 19 mars, 2020


Seko har idag (läs igår) tecknat ett centralt avtal med Almega kring korttidspermitteringar för avtalsområdena, Tele, Kommunikation och Spårtrafik.

Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sekos avtalssekreterare, Mats Ekeklint säger såhär om avtalet.
– Det är självfallet inget roligt att skriva under den här typen av avtal. Men vi befinner oss i en extraordinär situation som redan fått enorma konsekvenser. Vår ambition är att undvika så många varsel som möjligt och därför har vi nu gjort denna överenskommelse med vår motpart, säger Mats Ekeklint.

Avtalet innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för den anställde samtidigt som den enskilde ändå får cirka 90 procent av sin lön. För att det centrala avtalet ska gälla krävs även lokala överenskommelser.

Information om hur den lönemässiga effekten slår går att läsa här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Mer information om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida

Här under finns det det centrala avtalet

korttidsarbete-spartrafik

Hur detta påverkar oss i tunnelbanan försöker vi utreda de närmaste dagarna.

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Avtalsnytt #3

Posted by klubb111 på 11 mars, 2020


Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar.
Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans
kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att hålla ihop, för våra krav och mot Almega
Tågföretagens krav. Tillsammans är vi starka!
Det här är det tredje informationsbrevet från förhandlingsdelegationen och det är hög tid att
vi presenterar och berättar lite om oss själva. Här följer en presentation av Sekos
förhandlingsdelegation för bransch Spårtrafik (presentationen sker helt utan inbördes
rangordning):

Lena Aldenmark
Tågvärd SJ AB, Seko SJ FO (Förhandlingsorganisation)
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att påverka. Bidra med egen kompetens och erfarenhet. Och i det arbetet ha med
aspekter från våra medlemsgrupper som finns inom Seko SJ (tågvärdar, lokförare,
depåpersonal, kundvärdar och viss administration).
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag tror det blir tufft denna gång, precis som det har varit i de senaste avtalsrörelserna. Vi
står långt ifrån varandra åtminstone som det ser ut nu. Men, utgår från att vi får med oss
några av våra yrkanden i slutuppgörelsen och att vi får ett förbättrat branschavtal.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Att använda min kompetens och erfarenhet. Att också ta hjälp av den breda erfarenhet som
finns inom Seko SJ.

Ola Brunnström
Lokförare Arriva Sverige, Seko klubb Pågatåg
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det är ett stort förtroende att få representera alla medlemmar i avtalsrörelsen. Jag vill
bidra till att göra den här avtalsrörelsen till en som tar ett kraftigt steg framåt i att försvara
det vi har och förbättra våra villkor.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att Almega och Svenskt Näringsliv kommer att sätta hårt mot våra krav.
Det kommer bli tuffa förhandlingar och jag känner både medlemmarnas stöd och krav som
ligger tungt. Jag förväntar mig inte att detta kommer att gå smärtfritt.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag har jobbat med avtalsfrågor under året i avtalsgruppen och har en hyfsad överblick på
de olika avtalen. Jag kommer även från Pågatågen som är djupt inne i konflikt med
arbetsgivaren i alla de frågor som vi lyfter fram som våra krav.

Daniel Abalo
Tågvärd Transdev/Öresundstågen, Seko Öresundståg klubb 104
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det är en stor ära att bli nominerad för att representera medlemmarna i ett sådant
avgörande forum. Jag vill vara med därför att jag känner att jag med min erfarenhet och min
kunskap kan bidra en hel del.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig mycket tuffa förhandlingar och att vi tar vara på tillfället så att resultatet
blir ett starkare centralt avtal. Jag känner också att medlemmarna är taggade och redo för
denna avtalsrörelse.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag kan bidra med min erfarenhet och kunskap om förhandlingar och en mycket stark vilja.
Jag har varit facklig aktiv i ganska många år.

Jonas Blomqvist
Lokförare Green Cargo, Seko Green Cargo FO (Förhandlingsorganisation)
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det är ett stort förtroende att representera branschens medlemmar i avtalsdelegationen.
Jag tycker att det är av vikt att ha med representanter från godssidan av branschen, vilket är
en del av vår bransch med många medlemmar. Våra medlemmars problem och svårigheter
på arbetsplatserna skiljer sig åt från andra delar av branschen.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att vi kommer efter tuffa förhandlingar går ur avtalsrörelsen med ett
starkare centralt avtal.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag satt med i 2017s avtalsdelegation och kan delge mina erfarenheter från det arbetet inför
årets förhandlingar. Kan även dela med mig av mina erfarenheter från lokala förhandlingar.
Jag har även god kännedom kring en del av de lokala avtalen utanför Green Cargo och ett
brett kontaktnät i branschen.

Monika Roll
Lokförare MTR Pendeltågen, Seko Lok Pendeln klubb 105
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att jag brinner för att Sekos medlemmar inom Spårtrafiken ska ha bra avtal och villkor.
Ett starkt centralt avtal lägger grunden för ännu bättre lokala avtal.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Det blir tufft då parterna står långt ifrån varandra. Jag förväntar mig också att många av
Sekos medlemmar kommer vara engagerade och aktiva för att stärka oss som part i
förhandlingarna.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Föra fram pendeltågsperpektivet, det vill säga den kanske mest stressiga körningen på
Sveriges järnvägar. Jag hoppas också kunna tänka utanför lådan och komma med kreativa
lösningar på hur vi ska få igenom våra yrkanden. Självklart är det ju dock något vi allihop gör
tillsammans i delegationen genom att föra fram våra enskilda erfarenheter, tankar och
perspektiv.

Viktor Risling
Kundservicevärd MTR Tunnelbanan, Seko Klubb 111 Tunnelbanan
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att jag tycker det är otroligt viktigt att tunnelbanan är representerad i rummet. Vi är en
annorlunda arbetsplats i sammanhanget. Det här är det viktigaste uppdraget man kan ha och
det är en stor ära att få vara en del av den här gruppen.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig en hård avtalsrörelse med långa dagar som kommer att utmynna i ett
starkare centralt avtal som medlemmarna kommer bli nöjda med.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag kan bidra med ett extra perspektiv från tunnelbanan som är en lite annorlunda
arbetsplats än den övriga branschen. Jag tror det också är en fördel att jag är ganska ung så
att jag har med mig det perspektivet in i rummet. Trotts att jag är ung har jag varit med och
förhandlat ett antal år och har erfarenheter som kan vara bra att ha i rummet.

Anna Nilsson
Lokförare Green Cargo Boden, Seko Green Cargo Norrbotten samt Seko Green Cargo FO
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Att ha fått det stora förtroendet att medverka i förhandlingsdelegationen och representera
våra medlemmar känns otroligt spännande. Jag vill vara med och påverka och förbättra vårt
avtal och tillsammans se till att vi hela tiden strävar efter att flytta fram positionerna i vårt
Spårtrafikavtal.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att vi kommer att få ett starkt branschavtal. Med det sagt så tror jag inte
att det kommer bli lätt utan jag förväntar mig att det kommer att bli en tuff vår.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag tror att jag kan bidra med en fördjupad kunskap i arbetstidsregler och lagar. Jag är
även duktig på att läsa av konsekvenser i avtalstext och ändringar i sådana.

Alex Weinfors
Lokförare på SJ Götalandståg i Göteborg, Seko klubb Västtåg
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Avtalsrörelsen är en av de viktigaste institutionerna vi har i Sverige och det vi gör i år
kommer påverka många människors vardag. Jag är både stolt över att ha fått detta
förtroende och ödmjuk inför det arbete vi har framför oss i vår.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag tror att det kommer bli tufft men att vi i slutändan kommer få ett avtal där vi har fått
gehör för flera av våra mycket rimliga och viktiga krav.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter både som vanlig medlem och som
förtroendevald och med att analysera både våra och motpartens krav och hitta lösningar på
svåra frågor.

Rickard Näslund
Lokförare Vy Tåg AB, Seko klubb Norrtåg
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det känns roligt att ha fått förtroendet att representera kollegorna i branschen i
avtalsförhandlingen. Jag vill vara med och försöka förbättra villkoren i avtalet.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att det kommer att krävas svåra förhandlingar för att få igenom våra
krav. I slutändan förväntar jag mig ett resultat som vi kan vara nöjda med.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag kan bidra med erfarenheter från min del av branschen, ett logiskt tänkande och öga för
detaljer.

Anna-Karin Wedberg
Reparatör, Seko klubb Euromaint Åmål
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att stärka och bevara avtal och löner.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Förväntningen är att få igenom Sekos yrkanden, men med tanke på vad arbetsgivarna yrkat
på så förväntar jag mig att det kommer bli en tufft avtalsrörelse.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Bidra med den kunskap och erfarenhet jag har från att jobbat fackligt i flera år på
verkstadssidan.

Martin Alnebring
Lokförare SJ AB, Ordförande Branschorganisationen Seko Spårtrafik
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att säkerställa en bred förankring i våra medlemskårer.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Långa och tuffa förhandlingar blandat med hårt arbete.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Med fokus på ordning och reda.

Thomas Gorin Weijmer
Ombudsman med ansvar för Spårtrafikavtalet, Sekos förbundskontor
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− I mitt jobb som ansvarig ombudsman för Spårtrafik ingår det att leda
avtalsförhandlingarna på området. Det är ett stort ansvar som jag tar på största allvar.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Det är tuffa förhandlingar framför oss men så länge vi håller ihop så kommer vi också att ta
hem ett bra avtal till slut.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag hoppa kunna bidra med bland annat min förmåga att kanalisera våra medlemmars
gemensamma kraft och styrka till konkreta förbättringar av vårt kollektivavtal.

Sune Blomkvist
Central ombudsman som förhandlar tillsammans med Thomas, Sekos förbundskontor
Vad förväntar du dig ska hända?
− Förväntar mig en tuff kamp till ett nytt branschavtal. Vill skapa ett avtal som alla har
respekt för.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Är målinriktad och lösningsorienterad med lång erfarenhet av fackligt arbete utanför
branschen.

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Posted in avtal, Förhandlingar | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Alla deltidare som arbetar inom lokalvården ska ha månadslön istället av timlön

Posted by klubb111 på 31 januari, 2020


Efter en långvarig tvist mellan Seko och MTR om fridagssystem som används inom Lokalvården, lyckades Seko teckna kollektivavtal med MTR att införa månadslön istället av timlön för deltidare inom lokalvården.

 

Problemet startade för några månader sedan då MTR ville införa ett fridagssystem för lokalvårdare som inte fanns med i kollektivavtalet. Enligt kollektivavtalet måste facket och arbetsgivaren komma överens för att införa nya fridagssystem. MTR beslutade ensidigt att strunta i detta och införa ett nytt system ändå. Seko påkallade då en tvist om detta. Det fördes också centrala förhandlingar och frågan skickades tillbaka, så att Seko och MTR skulle lösa detta lokalt.

 

Till slut enades Seko och MTR på att införa ett nytt fridagssystem för deltidare som heter L1-L6 och som gäller enbart lokalvårdare som går runt i 6 veckor. I gengäld införs, senast den 1 april 2020, månadslön för alla deltidare inom Lokalvården.

 

Det betyder bl a att man får månadslön utifrån sysselsättningsgrad. Man förlorar då inte jämfört med förut när man hade timlön. Utöver detta ska man ha betald semester och semesterersättning samt 8 fastställda fridagar som man får kvalificerad övertid när man arbetar på. Månadslön ska betalas ut samma månad och inte månaden efter.

 

Seko anser att detta är en stor förbättring för alla deltidare inom Lokalvården som går i linje med våra försök att göra det bättre för alla anställda och speciellt för lokalvårdarna (heltidare och deltidare). Vi för Lokalvården infört tarifflöner istället för individuella löner och nu månadslön för deltidare istället av timlön.

 

Vi fortsätter vår kamp för alla våra arbetskamrater för bättre lön och arbetsvillkor.

Tack för alla stöd vi får!

 

Jannis Konstantis

Enligt uppdrag av Klubbstyrelsen

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Lokalvård | Taggad: , , , , | 2 Comments »

Trafikledare: ”Arbetsbördan växer – säkerheten äventyras”

Posted by klubb111 på 13 september, 2019


Artikeln från Sekotidningen

Nattrafikledare i Stockholms tunnelbana slår larm: Hög arbetsbelastning, stress och inga ordentliga raster. Arbetsgivaren håller inte med:
– Förutsättningar för att gå ifrån för att äta eller ta korta pauser är goda. Nöjdheten hos personalen är generellt sett hög, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

Bild: Ellinor Hall

MTR tunnelbana har anmälts till Arbetsmiljöverket efter personal inte fått gehör för problem på arbetsplatsen. Framför allt handlar det om att de som jobbar natt på trafikledningen inte har schemalagda raster eller pauser, utan måste arbeta 8 timmar och 40 minuter i sträck.

– Vi har begärt en åtgärdsplan från arbetsgivaren, men inget konkret har hänt än, säger Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud för tunnelbanans trafikledare, samt lokalt ordförande för SRAT och TE (Trafik och Järnväg).

Ökad arbetsbörda

MTR menar att trafikledarna kan ta paus vid behov. Något som Nader Rostaminegad inte håller med om. Detta eftersom arbetsbördan ofta, enligt honom, är hög och dessutom har ökat de senaste åren.

– Vi hinner inte lämna trafikledningscentralen. Det är fler banarbeten och lok i trafik om nätterna. Man är lojal och vill inte gå mitt i allt och låta sina medarbetare ta det ansvaret. Vi har också högre krav på oss jämfört med tidigare att skriva rapporter om något sker. Det i sig gör att vi har mer att göra och ibland måste stanna kvar efter jobbet för att få det gjort.

Enkät: ”Risk för felbedömningar”

Skyddsorganisationen på MTR tunnelbana har tidigare gjort en enkät om den psykosociala arbetsmiljön.

 • 37 procent av de nattrafikledare som svarat anser att arbetet är stressigt.
 • 28 procent att det är mycket stressigt.
 • 46 procent menar det finns en stor risk för att göra felbedömningar på grund av den mentala ansträngningen på jobbet.

Trafikledarna övervakar och kontrollerar driften av tågtrafiken i tunnelbanan. Det är en säkerhetstjänst som innebär att man måste vara utvilad och skärpt, förklarar Nader Rostaminegad.

– Om vi tar något felaktigt beslut eller är stressade kan det gå ut över tunneltågförare och resenärer. Det finns även risk för allvarliga incidenter och för att säkerheten äventyras.

Andra problem som pekas ut är att flera sagt upp sig och att det därmed rekryterats personal med lite erfarenhet. Det har lett till att trafikledningen upplevs som underbemannad, förklarar Gunnar Woldén, som är förtroendevald för Seko och huvudskyddsombud för tunneltågförarna.

– Vi tycker den minimibemanningen som arbetsgivaren försvarar är helt uppåt väggarna. Vi är helt beroende av trafikledningen ska vara tillgänglig och kunna agera snabbt, annars blir det fel.

MTR har en annan syn på saken. Operatören oroas varken över för lite personal eller att personalomsättningen är för hög.

– I år är det sex medarbetare av totalt 100 anställda som av olika skäl har slutat på trafikledningen. Vi efterlever avtalskraven i bemanningshänseende och anser inte att vi har underbemanning.  Sjukfrånvaron är mycket låg över tid och den följs upp regelbundet. Förra året låg den på 2,5 procent, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

”Hälsa står på spel”

Nader Rostaminegad betonar att facken har en annan uppfattning om hur många som faktiskt arbetar som trafikledare. Det handlar snarare om ett 70-tal trafikledare i tjänst

– Den låga sjukfrånvaron bland trafikledarna beror att många är lojala mot sina medarbetare. Under sommaren fick många jobba övertid för att kunna bemanna trafikledningscentralen. Det finns också i normala fall två radiobilar, som är yttre trafikledledare, om nätterna. Nu hade vi enbart en.

Nuvarande kollektivavtal för trafikledarna löper ut i år. Nader Rostaminegad hoppas nu att schemalagda raster är något som inkluderas i det nya tjänstepaketet.

– Det personalens hälsa som står på spel, säger han.

 

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, Trafik, Trafikledning | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR, maj 2019

Posted by klubb111 på 28 maj, 2019


Information om förhandlingar maj 2019

2019-05-27

 Seko fortsätter att ha många förhandlingar med MTR.

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 1. Vi har avslutat förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller brott angående tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018 för Lokalvården. Vi har godkänt en ny fridagsgrupp för deltidare som arbetar inom lokalvården (63%, 71% osv). Vi kom överens med MTR att ALLA deltidare inom Lokalvården får månadslön istället av timlön. Utöver detta får de lokalvårdare som arbetar i den fridagsgruppen 8 st faställda fridagar på sex veckor, dvs de dagarna som man arbetar extra får man övertid och inte mertid. Vi inväntar protokoll.
 2. Vi fortsätter förhandlingar angående ett nytt schema för depåpersonal som arbetar natt samt som klottersanerare inom depån (sanerare fordon).
 3. Vi kommer snart att förhandla en befattningsbeskrivning för personalen som arbetar inom depåerna som lokalvårdare samt klottersanerare inom depån (sanerare fordon).
 4. Förhandlingar avslutades angående utbildning för alla skyddsombud. MTR godkänner ledigheten och kurskostnader för alla skyddsombud som ska gå Skyddsombudsutbildning 1 och 2 samt för Huvudskyddsombud 1 och 2.
 5. Vi är överens om en ny skrivning i kollektivavtalet om karensavdrag istället för karensdag, utifrån en ny lag som finns. Vi inväntar protokoll.
 6. Vi väntar på protokoll om de s k nattin/nattut tjänsterna för förarna. Vi anser att MTR bryter mot lag och avtal, med de s k nattin tjänsterna.
 7. Alla som har tarifflöner fick sin lönehöjning i maj 2019. Vi är också klara med de individuella lönerna inklusive sanerare kundmiljö, spårmiljö och fordon samt tillägg för klottersanerare inom depån (sanerare fordon). Lönerna utbetalas i samband med juni lön.
 8. Vi har lyckats få kompensation för några av våra medlemmar där MTR agerat fel.
 9. Vi har som vanligt haft en del personärenden, såsom t ex uppsägningar, rehabärenden, omplaceringar, problem med semester, lön, ledighet osv.

 

 

Med vänliga hälsningar

Seko Tunnelbanans förhandlingsgrupp

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Information angående lönerna

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


De nya lönerna som gäller fr o m 1 maj 2019 kommer att betalas ut i samband med maj-lönen, d.v.s. den 24 maj 2019 för alla som har tarifflöner (trafikpersonal, lokalvårdare).

För de som har individuella löner (trafikledare, administrativ- expeditionspersonal, klottersanerare osv) har vi löneförhandlingar den 20 maj 2019. Det betyder att lönerna kan betalas ut tidigast i samband med juni-lön, retroaktivt fr.o.m. 1 maj 2019.

Mer information kommer senare.

Vid frågor, kontakta oss på sekotunnelbanan@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar

Förhandlingsdelegation Seko Tunnelbanan

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , | Leave a Comment »

Klubb-nytt för mars 2019 är ute!

Posted by klubb111 på 13 mars, 2019


Här kan du läsa Seko Tunnelbanans Klubb Nytt Mars 2019.

Många intressanta nyheter och artiklar för alla arbetskamrater.

klubb-nytt mars 2019

Posted in Förhandlingar, Information, Klubb Nytt | Taggad: , , | 2 Comments »

Lönerna för 2018 är klara! Tarifflöner för Lokalvården införs fr o m 1 maj 2018

Posted by klubb111 på 24 september, 2018


Idag måndag den 24 september 2018, avslutades löneförhandlingarna mellan Seko och MTR för år 2018 samt år 2019.

Löneförhandlingarna tog längre tid än vanligt för att vi försökte genomföra ett krav som Seko (genom beslut från klubbstyrelsen samt medlemsmöten) upprepade gånger har haft, att införa tarifflöner för Lokalvården, istället för den individuella lönesättningen som de haft fram tills nu.

Trots att vi många gånger var nära en uppgörelse med arbetsköparna (förut Veolia och nu MTR) kom vi aldrig i mål.

Denna gång, lyckades Seko och MTR komma fram till en lösning som betyder att lokalvårdarna ska ha tarifflöner, eller som det också kallas lönestege, precis som trafikpersonalen (förare, ksv och stationsvärdar).

Seko anser att det är en stor seger för alla lokalvårdare som nu kommer att ha relativt rättvisa löner, även om lönerna fortfarande är för låga, enligt oss. Alla lokalvårdare gör ett mycket uppskattat men tungt arbete där uppskattningen också borde synas i plånboken varje månad.

De individuella lönerna skapade stora problem för de flesta lokalvårdare och gav en enorm makt till cheferna att bestämma. Många kände sig orättvist behandlade och mer än hälften av lokalvårdarna var varje år missnöjda med sin löneutveckling. Vi hade många medlemmar som gjorde ett mycket bra arbete men trots detta, fick man en liten höjning, i bästa fall ett par hundralappar.

Många lokalvårdare kom till Seko och klagade på att chefernas kompisar fick bra lönehöjning medan de som cheferna inte gillade eller de som var kritiska till företaget fick det minsta påslaget. Vi hade lokalvårdare som arbetat många år men deras löneutveckling var minimal och varken personen i fråga eller Seko kunde förändra situationen radikalt. Den enda lösningen var att införa tarifflöner som garanterar en rättvisare löneutveckling för alla.

De två första åren kommer inte alla att märka skillnaden. En del kommer att se stora lönehöjningar redan från första året medan vissa märker höjningen efter två år.

Överenskommelsen innebär att:

 1. Tarifflöner införs för Lokalvården fr o m 1 maj 2018 och att alla lokalvårdare ska inrangeras i respektive lönesteg. Antalet steg i stegen är som för trafikpersonalen.
 2. För att finansiera lösningen, utöver vad MTR skjuter in eller kommer att skjuta in varje år, kommer vi alla att hjälpa till med finansiering. Trafikpersonal avstår från en mycket liten del av lönehöjningen, per månad första året.
 3. Alla lokalvårdare som har mellan 23 200–25 000 kommer under 2018 och 2019 att bara ha garantinivån som lönehöjning, medan de som har mer än 25 000 kr kommer att ha frysta löner 2018 och 2019.

 

Seko anser att alla får lite mindre just i år men hela kollektivet kommer att tjäna i längden då lönesättningen blir mindre godtycklig.

 

Kollektivavtalsvärdet kommer att bli större då det blir en garanterad löneutveckling för lokalvårdare precis som för all trafikpersonal.

 

Splittringen som fanns i löneutveckling fram tills idag kommer att upphöra och det kommer stärka sammanhållningen.

 

Seko anser att införandet av tarifflönerna är ett steg i rätt riktning för alla.

 

Lönerna kommer som sagt att betalas retroaktivt fr o m den 1 maj i samband med löneutbetalning i oktober 2018.

 

Klubbstyrelsen

Seko Tunnelbanan

Lönerna för 2018 är klara

Nya Lönetabell TUB 2018-2019

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , , , , | 2 Comments »

Tjänsterna för Lokalvården

Posted by klubb111 på 21 september, 2018


Hej alla!

Som alla vet försökte MTR införa nya tjänster för Lokalvården under sommaren.

Seko var motståndare till de nya tjänsterna och vi ansåg att de bröt mot kollektivavtalet.

MTR införde dem inte i augusti som var planerat och tanken var att Seko och MTR skulle diskutera frågan en gång till innan det blev en lokal och en central tvisteförhandling.

Denna vecka skickade MTR:s lokalvårds organisation ensidigt ut information till alla lokalvårdare om att de nya tjänsterna ska börja gälla fr.o.m. den 1 oktober. Det verkar inte finnas någon vilja från MTR att komma överens med Seko angående de nya tjänsterna, och försöker tvinga fram ett nytt tjänstepaket, för att minska antalet heltidare och öka andelen deltidare inom Lokalvården och därmed självklart tjäna mer pengar.

Seko kommer att begära en tvisteförhandling om MTR inte tar en förnyad diskussion med oss. Vi står fast vid att de nya tjänsterna bryter mot kollektivavtalet och kan därför inte tillämpas. Seko motsätter sig detta, som vi har gjort redan från början och vi kommer att driva ärendet även centralt.

Seko återkommer med mer information.

Klubbstyrelsen

Seko Tunnelbanan

Om tjänsterna Lokalvården

Posted in Förhandlingar, Information, Lokalvård | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Löneutbetalningar i oktober

Posted by klubb111 på 21 september, 2018


Hej alla!

Våra nya löner kommer betalas ut i oktober i år, retroaktivt fr.o.m. maj.

Anledningen till detta är många.

 1. MRT började förhandla lönerna sent.
 2. MTR hade förhandlingsstopp under sommarmånaderna så inga förhandlingar ägde rum under den tiden.
 3. Seko och MTR är nu nära en uppgörelse om att införa tarifflöner även på Lokalvården. Vi måste då ha en helhetslösning för att avsluta kollektivavtalsförhandlingarna inklusive de nya lönerna.

Seko och MRT träffas nu på måndag den 24 september för att avsluta förhandlingen. Mer information om de nya lönerna kommer efter att förhandlingen är avslutad.

 

Klubbstyrelsen

Seko Tunnelbanan

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , , | 7 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: