Ny hemsida för alla medlemmar inom MTRF


Alla ni som är våra medlemmar och arbetar inom MTRF (f d MTR FM) dvs lokalvårdare (både inom stationer och depåer), alla klottersanerare, personal som arbetar på Hittegods, uniformsshopen, Servicecenter, reception på HK osv och som har inte tackat nej till övergången, kommer fr o m 1 oktober 2020 att gå över till MTRF.

Ni stannar kvar i Seko Klubb 111 som medlemmar ett tag till tills en ny klubb ska bildas, SEKO MTRF, ett beslut som fattas av förbundsstyrelsen. Alla förhandlingar ska äga rum fr o m den 1 oktober från Carolin Evander som är Seko ombudsman, Jannis Konstantis ordförande i Seko Tunnelbanan med stöd av Haidar Tamimi (klottesanerare) och Benny Norgren (lokalvårdare).

Det finns en interimsstyrelse som har utsetts och en ny hemsida om ni som arbetar på MTRF kan kolla och kontakta någon i interimsstyrelsen

https://sekomtrf.webnode.se/

MANIFESTATION den 27 maj i Rålambshovsparken mot MTR:s personalpolitik


Arbetskamrater!

SEKO protesterar mot en omänsklig personalpolitik som är ett resultat av MTR:s ekonomiska vinstintresse. De senaste dagarna har MTR valt att inte förlänga provanställningen, dvs säga upp många kundservicevärdar, för att företaget ska skicka till ägaren en ännu större vinst än dagens. Det företag som vill skapa ”Världens bästa Tunnelbana där kunden är i fokus” vill åstadkomma detta genom att även äventyra säkerheten för både kund och personal. Vilka kunder är det då som står i fokus kan man fråga sig, måhända det är den aktieägande kunden. Utöver detta har vår arbetsmiljö för alla blivit sämre. Under manifestationen kommer ett antal olika talare att hålla korta anföranden omkring ämnet ”Kollektivtrafik”. SEKO anser att det är vi (bl. a spärrexpeditörer, kundservicevärdar, förare, trafikledare, arbetsledare, lokalvårdare, FRC och Hittegodspersonalen) som producerar allt; som är tunnelbanan! Utan oss fungerar inte tunnelbanan, oavsett hur fina olika mål och planer de än har. Alla för en och en för alla.

 Vi protesterar bland annat mot:

 • Att trasiga tåg som inte borde vara i drift körs i trafik. Trafikledare som sitter ensamma i trafikledningscentralen och man äventyrar att en händelse liknade det som Rinkebybranden 2005, med tiotals skadade, ska upprepas.
 • Möjligheterna för personalen, speciellt spärrexpeditörer, att kunna gå på toaletten har försvårats ytterligare. Förare som inte heller hinner gå på toa pga mycket korta vändtider och man äventyrar då säkerheten.
 • att personalen redan i februari tvingas planlägga sin ledighet för hela året och MTR:s godtycklighet i att hantera semestern samt avsaknaden av flexibilitet.
 • Även chefer som trafikgruppchefer, stationschefer som mår dåligt och att MTR pekar med hela handen.
 • att MTR nyanställer samtidigt som de säger upp personal som de är själva nöjda med och bryr sig inte om konsekvenserna för de egna anställda.
 • Att MTR inte satsar på rättvisa löner för lokalvårdare men istället betalar stora viten till SL.
 • att MTR försöker manövrera bort fackföreningar och skyddsombudsorganisationen genom att förhala olika förhandlingar och arbetsmiljöåtgärder.
 • Att MTR lever inte upp till sina egna uttalade löften och åtaganden. Att företaget inte inser sanningen i sitt eget uttalande om personalens värde.

Vi samlas i Rålambshovsparken klockan 11:00 där vi bjuder på korv och kaffe. Klockan 12:00 tågar vi i samlad trupp till MTRS huvudkontor på Rålambsvägen 17. Kom inte i uniform! Du hittar hit genom att ta buss nr 4 eller nr 1, hållplatsen Västerbroplan. Parken går inte att missa då den ligger på andra sidan gatan.

Välkomna!

Manifestation den 27 maj 2013

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 11 2012.


Angående sommarsemester.

SEKO fortsätter ha diskussioner med MTR angående utläggningen av sommarsemester. Vi har träffats i dag och fick en grov genomgång men måndagen den 26 mars kommer vi att ha en överläggning angående detta.

MTR har försökt att prata med förare, om att de ska flytta sin semester utanför semesterperioden juni-augusti. Vi påpekade att detta inte är bra, då vi inte har sett om och när det finns problem.

SEKO har yrkat i många sammanhang att man kan lösa stora delar av problem som finns med utläggning på sommarsemester med att erbjuda (som i många företag inom järnvägsbranschen), typ en månadslön extra om man ska flytta hela semestern, tre veckors lön om man ska flytta tre veckor utanför semesterperioden osv.

Vi återkommer med mer information angående semestern för alla yrkesgrupper efter vår överläggning den 26 mars.

 

Angående TLC.

TLC tjänstepaket, uppdatering efter de centrala förhandlingar

SEKO kallade till centrala förhandlingar efter att förhandlingar på lokal nivå föll inför döva öron. De centrala förhandlingarna om det nya tjänstepaketet för TLC ledde dock tyvärr ingenvart och MTR inför nu stora försämringar för trafikledningen, genom att bland annat införa F-system för in- och ut-tjänster samt förlängd arbetstid för nattpersonalen.

 

I och med det nya tjänstepaketet kommer MTR återinföra fridagssystemet F på in- och ut-tjänster för TLC, detta trots starkt motstånd från SEKO med motiveringen att återinförandet av F-systemet kommer förbättra bemanningssituationen under helger utan att ta hänsyn till vilka försämringar detta innebär för personalen.

Tjänstepaketet kommer innebära fortsatta sträcktjänster utan möjlighet till pausavlösning, resultatet av detta blir att trafikledarna inte kommer få lämna lokalerna under sina arbetspass. MTR har valt att inte ge utrymme för pausavlösningar på grund av personalläget istället för att se över bristen på personal och vad det beror på.

TLC kommer i och med detta endast ha ett måltidsuppehåll på 30 minuter då man har rätt att lämna sin stol för att sätta sig i pentryt.

Nattarbetstiden kortas bland annat ner men kommer också att förlängas upp till 9 timmar och 55 minuter, till följd kommer veckoarbetstiderna att skifta för att MTR vill få ut ett kortare snitt av veckoarbetstiderna över en längre tidsperiod. SEKO påtalade för MTR att nattarbetet på TLC är mycket krävande och att arbetspass på nästan 10 timmar kommer att vara oerhört påfrestande i längden, men talade tyvärr åter igen för döva öron.

Med det nya tjänstepaketet inför MTR även en cirkulation på personalen som inte funnits förut, detta kommer innebära att samtlig personal kommer tjänstgöra på samtliga tre banor och alla påstås från MTR komma erhålla de behörigheter som krävs för ett möjliggörande av detta.

SEKO anser att mycket av tjänstepaketet innebär försämringar för personalen.

Angående FRC.

SEKO är överens med MTR angående den nya arbetsschema som började gälla, efter vissa justeringar angående veckoarbetsiden och matraster/måltidsuppehåll. Märk väl att måltidsuppehåll betyder att det ingår i arbetstiden. Det betyder också att man ska vara då i nära anslutning till arbetsplatsen men det betyder inte att man kan inte fysiskt lämna kontoret (man ska vara i närheten).Vi förhandlar fortfarande om kompensation för lätthelgdagarna för 2011 och 2010, som vi anser att hela FRC personalen har arbetat för mycket och de måste ha kompensation för detta.

Möte med ledningen

SEKO har haft som bekant en demonstration i mars. Efter detta har vi träffat MTR.s ledning och vi presenterade en lång lista över problem som finns och att det finns inte någon dialog i seriös mening. MTR har presenterat en lista med vissa problem som kunde lösas. Detta presenterades till medlemsmöte och våra medlemmar och SEKO anser att detta inte räcker till för att man ska vara nöjd. Stora frågor har inte ens besvarats. Ett nytt möte med MTR.s ledning kommer att äga rum den 2 april. Vi kommer att informera om utgången samt hur ska vi gå vidare.

Förhandlingar om tjänstepaket för Trafik och Station

Det pågår samtal om ett nytt tjänstepaket som ska börja gälla på sommaren för spx och ksv. Vi har diskuterat med MTR och ramarna för tjänstepaket. Vi får väl se om MTR har lyssnat på våra åsikter när de olika tjänstepaketen ska presenteras till oss, så småningom. Tjänstepaket kommer att presenteras per område. Vi återkommer med information när vi får konkreta förslag från MTR. Angående Trafik, började vi diskutera gemensamma ramar för höstens tjänstepaket för alla banor. Diskussionen fortsätter, nästa möte är måndagen den 26 mars. Efter att vi är färdiga med ramarna ska presenteras tjänstepaket per bana som vi komemr att förhandla. Vi återkommer med mer information.

Övriga förhandlingar

Vi har också många andra förhandlingar som vi för med MTR. Många personärenden från alla yrkesgrupper, om situationen på Lokalvården, tvister om kollektivavtalet osv. Vi har också den 3 april en central tvist angående felräkningspengar som MTR vägrar att betala till spx. Vi börjar också på fredag den 16 mars sakta att förhandla om det lokala kollektivavtalet. På fredag vi ska diskutera lite allmänt och sedan ska vi byta på yrkanden inför det lokala varvet.

Val till klubben

Glöm inte att snart är det val till klubben och sektionerna. Se separat information om detta på vår hemsida samt på intranätet, under facklig information.

 kLUBBAKTUELLT V11 2012

KLUBBAKTUELLT VECKA 5 2012.


KLUBBAKTUELLT

Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 5 2012.

SEMESTERGRUPPER BLEV INTE AV EFTER VÅRA PROTESTER.

SEKO har haft diskussioner med MTR om hur sommar och julsemestern ska sökas och läggas ut. SEKO ville ha ett system där man söker i första hand helt fri och i andra hand med två olika alternativ, 1:a och 2:a hands alternativ och får något av dessa och kompensation till de som väljer att ta semester under andra delar av året än just sommaren. När det kommer till semester utläggning så är lagstiftningen på MTR:s sida. Det enda lagen säger är att man har rätt till 5 veckor semester varav 4 veckors sammanhängande ledighet i juni, juli eller augusti. Facket har inget veto i denna fråga. SEKO försöker påverka MTR men det verkar som om MTR vill införa semestergrupper. Förhandlingarna är nu klara och det innebär följande:

 1. Man söker 4 veckor semester inte bara under juni-augusti men f r om den 30 april t o m den 31 december 2012.
 2. Man kan söka en fyra veckors sammanhängande semester eller uppdelat. Man kan inte söka utifrån dagar, bara veckor. SEKO ville att man skulle söka utifrån dagar men fick inte gehör på detta.
 3. Man kan söka på separat blankett enstaka dagar och resterande semester när man vill, även under juni-augusti. Det finns ingen garanti att man får den/dem under juni-augusti men man ska få besked inom 14 dagar.
 4. Man ska söka semester via tubnet men om man vill själv kan man söka på en vanlig blankett (kontakta i så fall din arbetsledare/stationschef)
 5. Alla anställda söker på samma sätt semester.
 6. Man kan söka separat sparande semester. Om man ansöker en vecka i förväg, högst 5 dagar utan sammanhang med huvudsemestern då får man den beviljad automatiskt.
 7. Vi har kommit överens med MTR att vi ska försöka införa någon sorts bytessystem angående semester. Vi återkommer med information när vi vet mer.
 8. MTR och SEKO kommer att ha en överläggning angående semesterlistan.

Angående FRC.

SEKO har begärt en förhandling med MTR angående FRC. Det handlade om att MTR inte har förhandlat ett nytt arbetsschema med SEKO samt enligt SEKO de som arbetar på dagtid, arbetar för mycket veckoarbetstid och de har inte haft sedan 2010 sina lätthelgdagar, ca 10 st extra dagar ledig per år. Sedan anser SEKO att natt personal inte ska arbeta 2 av tre helger men två av fyra, enligt avtalet. Förhandlingar med MTR pågår.

Trafikledningen

SEKO har haft förhandlingar med MTR angående den nya arbetsschema angående TLC. Vi motsätter oss MTR:s förslag då införs försämringar i form av att man ska inte arbeta på en bana men överallt, att man ska ha måltidsuppehåll istället av matraster utan rastavlösare. Det finns ingen garanti att man kan ha någon rast pga av brist på personalen. Utöver detta anser SEKO att MTR bryter mot kollektivavtalet och lagen, då inför man F-systemet och nattarbetstid på mer än 8 timmar varje natt, utan överenskommelse. SEKO har begärt en central förhandling om detta.