KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Information’ Category

Trafikledare: ”Arbetsbördan växer – säkerheten äventyras”

Posted by klubb111 på 13 september, 2019


Artikeln från Sekotidningen

Nattrafikledare i Stockholms tunnelbana slår larm: Hög arbetsbelastning, stress och inga ordentliga raster. Arbetsgivaren håller inte med:
– Förutsättningar för att gå ifrån för att äta eller ta korta pauser är goda. Nöjdheten hos personalen är generellt sett hög, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

Bild: Ellinor Hall

MTR tunnelbana har anmälts till Arbetsmiljöverket efter personal inte fått gehör för problem på arbetsplatsen. Framför allt handlar det om att de som jobbar natt på trafikledningen inte har schemalagda raster eller pauser, utan måste arbeta 8 timmar och 40 minuter i sträck.

– Vi har begärt en åtgärdsplan från arbetsgivaren, men inget konkret har hänt än, säger Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud för tunnelbanans trafikledare, samt lokalt ordförande för SRAT och TE (Trafik och Järnväg).

Ökad arbetsbörda

MTR menar att trafikledarna kan ta paus vid behov. Något som Nader Rostaminegad inte håller med om. Detta eftersom arbetsbördan ofta, enligt honom, är hög och dessutom har ökat de senaste åren.

– Vi hinner inte lämna trafikledningscentralen. Det är fler banarbeten och lok i trafik om nätterna. Man är lojal och vill inte gå mitt i allt och låta sina medarbetare ta det ansvaret. Vi har också högre krav på oss jämfört med tidigare att skriva rapporter om något sker. Det i sig gör att vi har mer att göra och ibland måste stanna kvar efter jobbet för att få det gjort.

Enkät: ”Risk för felbedömningar”

Skyddsorganisationen på MTR tunnelbana har tidigare gjort en enkät om den psykosociala arbetsmiljön.

 • 37 procent av de nattrafikledare som svarat anser att arbetet är stressigt.
 • 28 procent att det är mycket stressigt.
 • 46 procent menar det finns en stor risk för att göra felbedömningar på grund av den mentala ansträngningen på jobbet.

Trafikledarna övervakar och kontrollerar driften av tågtrafiken i tunnelbanan. Det är en säkerhetstjänst som innebär att man måste vara utvilad och skärpt, förklarar Nader Rostaminegad.

– Om vi tar något felaktigt beslut eller är stressade kan det gå ut över tunneltågförare och resenärer. Det finns även risk för allvarliga incidenter och för att säkerheten äventyras.

Andra problem som pekas ut är att flera sagt upp sig och att det därmed rekryterats personal med lite erfarenhet. Det har lett till att trafikledningen upplevs som underbemannad, förklarar Gunnar Woldén, som är förtroendevald för Seko och huvudskyddsombud för tunneltågförarna.

– Vi tycker den minimibemanningen som arbetsgivaren försvarar är helt uppåt väggarna. Vi är helt beroende av trafikledningen ska vara tillgänglig och kunna agera snabbt, annars blir det fel.

MTR har en annan syn på saken. Operatören oroas varken över för lite personal eller att personalomsättningen är för hög.

– I år är det sex medarbetare av totalt 100 anställda som av olika skäl har slutat på trafikledningen. Vi efterlever avtalskraven i bemanningshänseende och anser inte att vi har underbemanning.  Sjukfrånvaron är mycket låg över tid och den följs upp regelbundet. Förra året låg den på 2,5 procent, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

”Hälsa står på spel”

Nader Rostaminegad betonar att facken har en annan uppfattning om hur många som faktiskt arbetar som trafikledare. Det handlar snarare om ett 70-tal trafikledare i tjänst

– Den låga sjukfrånvaron bland trafikledarna beror att många är lojala mot sina medarbetare. Under sommaren fick många jobba övertid för att kunna bemanna trafikledningscentralen. Det finns också i normala fall två radiobilar, som är yttre trafikledledare, om nätterna. Nu hade vi enbart en.

Nuvarande kollektivavtal för trafikledarna löper ut i år. Nader Rostaminegad hoppas nu att schemalagda raster är något som inkluderas i det nya tjänstepaketet.

– Det personalens hälsa som står på spel, säger han.

 

Annonser

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, Trafik, Trafikledning | Taggad: , , | Leave a Comment »

Få rättshjälp av Seko – det här gäller

Posted by klubb111 på 13 september, 2019


Om du råkar ut för en arbetsskada, har en lönetvist eller blivit av med din sjukpenning kan du få rättshjälp av Seko. Att få ersättning kan vara avgörande för ens framtida liv. Sekotidningen reder ut vad som krävs för att få hjälp.

Vem kan få rättshjälp?

För att få rättshjälp måste ärendet på något sätt ha samband med anställningen. För att kunna få rättshjälp av Seko måste man ha varit medlem i två månader innan problemet uppstått.

Hur får man hjälp?

I första hand kontaktar man sin Seko-klubb eller förhandlings-, branschorganisation eller den lokala ombudsmannen. Ansökningar om rättshjälp behandlas av förbundets rättshjälpskommitté. Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om rättshjälpen ska beviljas eller inte. Varje fall prövas givetvis individuellt.

Vilka problem kan man få hjälp med?

Exempelvis avslag av olika beslut rörande försäkringsärende. Exempelvis lönetvister, anställningsfrågor, brott mot kollektivavtal.

Fakta: Miljoner i ersättning

Så mycket fick medlemmar i Seko ut i skadestånd och ersättningar efter att de fått rättshjälp av förbundet och LO-TCO Rättsskydd:

 • 2018: 20,4 miljoner.
 • 2017: 12,5 miljoner.
 • 2016: 2,6 miljoner.
 • 2015: 17,4 miljoner
 • 2014: 33,1 miljoner
 • 2013: Cirka 28 miljoner.

Källa: Seko

Hur många söker rättshjälp per år – har antalet ökat över tid?

Rörande både arbetsrätt och försäkringsrätt har antalet legat konstant under senaste åren, mellan 40-60 tal ärenden om året.

Hur lång tid brukar det ta för att få beslut om rättshjälp?

Olika tid beroende på utredning.

Varför kan man bli nekad rättshjälp?

Det kan handla om att ärendet inte bedöms kunna drivas med framgång.

Källa: Det är fackförbundet Seko som har besvarat frågorna.

 

Posted in Information | Taggad: , | Leave a Comment »

Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond mfl

Posted by klubb111 på 13 september, 2019


Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond mfl (Stifelsen för Järnvägsanställda)

 

 

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

 

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/-sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige. Bidrag kan sökas för

 

 • egen eller familjemedlems sjukdom,

 

 • studier för studerande barn (med barn förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.

Ansökan om bidrag kan ske under hela året.

 

Stiftelsen Nils Varenius fond

 

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige.

 

Ansökan om bidrag för försörjningsplikt eller sjukdom sker under hösten, och för 2019 skall ansökan vara stiftelsen till handa senast till den 10 november. Ansökan om bidrag för studier under 2019, lämnas in under våren 2020.

 

Stiftelsen Axel Roos fond

 

Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för anställd som utsatts för olycka vid arbetsplats.

 

Du kan söka understöd om du är

 

 • änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att denne avlidit,

 

 • anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

 

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond

 

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit

anställda vid järnvägsbolag i Sverige.

Du som är förare av tåg kan söka bidrag

 • vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid,

 

Adress: Tel.nr. Email
c/o Karin Nyberg 070 – 762 2901 karin.nyberg@comhem.se
Eliegatan 5
172 73 Sundbyberg

 

 • för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier.

 

Ansökningshandlingar

 

Ansökningshandlingar finns tillgängliga på Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfonds hemsida, www.sjbv.se.

 

Blanketterna kan användas till respektive stiftelse för ändamålet studier eller bidrag.

 

Blanketten kompletteras för sjukdom och försörjningsplikt med

 

–    anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,

 

 • personbevis,
 • läkarintyg vid ansökan om bidrag för sjukdom.

 

Blanketter kompletteras för studier

 

–    anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,

 

 • personbevis,
 • studieintyg från utbildningsanordnare
 • kopia på kostnader, t ex kursavgifter, kurslitteratur.

 

OBS! Fonderna ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

 

Skicka ifylld blankett till stiftelsen med

post på adress

Karin Nyberg

Eliegatan 5

172 73 Sundbyberg

 

eller med e-post till karin.nyberg@sjbv.se (OBS, endast PDF-filer)

 

Vid frågor angående fonderna och sökningsförfarande, kontakta Karin Nyberg på telefon 070 – 762 2901 eller via e-post karin.nyberg@sjbv.se.

 

Vänligen delge era anställda informationen på lämpligt sätt. Hänvisa gärna till vår hemsida www.sjbv.se.

 

Med vänlig hälsning

 

Karin Nyberg

Sekreterare

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

 

SJBV, information om bidrag för järnvägsanställda

Posted in Information | Taggad: | Leave a Comment »

23-timmars kryssning till Åbo med Galaxy

Posted by klubb111 på 9 september, 2019


Seko anordnar för alla medlemmar en kryssning till Åbo med konferens vid två tillfällen. Den 25/10 och den 1/11.

Samling kl. 18:00 vid färjeterminalen. Båten avgår kl. 19: 30 från Värtahamnen och åter i Stockholm kl. 18:15 dagen därpå.

 

Det kostar 1 042 kr och du betalar endast 442 kr. I priset ingår B -hytt, 2 buffé och 1 frukost. Anmälan och inbetalning till klubbens plusgiro 45 62 14 -6

Anmälan är bindande och det gäller först till kvarn 50 plats per gång. Ange namn, födelsedatum, datum samt vem sover du med.

Sista anmälningsdag är den 11 oktober. Vid frågor kontakta Sandra på 076 641 12 83

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Vindhem med Seko

Posted by klubb111 på 26 augusti, 2019


Seko anordnar för alla sina medlemmar räkafton vid två tillfällen. Den 5/10 och den 12/10. Samling kl. 17:00 där vi börjar med en kort facklig information.  Båten avgår 19:00 från skeppsbron Kajplats 101 och åter klockan 23:30.

Det kostar 410 kr och du betalar endast 175 kr. I priset ingår mat, resa och en alkoholfri dryck. Anmälan och inbetalning till plusgiro 45 62 14 -6, Seko Klubb 111.

Anmälan är bindande och det är först till kvarn 40 plats per sittning! Ange namn, ans.nr samt dag och om du vill äta räkor eller tacos!

Sista anmälningsdag är den 10 september. Vid frågor kontakta Sandra 076 641 12 83.

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Sök heltid tjänster du som är lokalvårdare!

Posted by klubb111 på 19 augusti, 2019


Hej!

Äntlingen efter press från Seko har Lokalvården har börjat tillämpa avtalet, dvs att man ska annonsera lediga tjänster och alla anställda som vill kan söka heltid. Det gäller då, LAS datum för att man ska få heltid.

Denna gång kan man söka senast den 26 augusti 2019.

Ni kan gå in i länken, skapa ett konto om ni har inte det, och sök i så fall heltid.

Här är annonsen

https://intranet.mtr.se/vi_pa_MTR/newsportal/lediga_tjanster/Sidor/default.aspx

Här är protokollet som reglerar detta: https://klubb111.files.wordpress.com/2018/06/fc3b6retrc3a4desrc3a4tt-till-lediga-heltidstjc3a4nster-med-bilaga.pdf

Posted in avtal, Information, Lokalvård | Taggad: , , , , | 1 Comment »

Information till depåpersonal angående ny fridagsgrupp

Posted by klubb111 på 5 juni, 2019


I måndags träffade Klubben MTR för att diskutera förslaget om en ny fridagsgrupp för nattpersonal samt klotter.

Utgångspunkt från vår sida var att man ska ha en annan fridagsgrupp med längre dagarbetstid men flera fridagar för heltidare.

Vi har diskuterat de olika förslag som fanns från Seko och MTR, utifrån förslaget som vi har skickat per mail till alla. Vi påpekade till MTR att de flesta vill ha 5:2 på fyra veckor, sedan 5:2 på två veckor och sedan T-system. Inga valde andra fridagsgrupper.

På mötet med MTR föreslog vi 5:2 system på fyra alternativ 2 veckor men MTR vill inte införa det. De säger att när man ska arbeta 9.45 då en del timmar kommer personalen inte jobba, då finns inga tåg i depåerna. MTR föredrar T-system. När vi tryckte på angående 5:2, började MTR säga att personalen kanske ska arbeta på nuvarande system på V, trots att man inte gillar det men det är mer effektiv för arbetsgivaren.

Det fanns en mycket stor risk att MTR skulle bestämma att man ska fortsätta jobba med nuvarande system, då kollektivavtalet tillåter detta. Man måste också förstå att om man ville ändra det system som finns måste MTR och Seko komma överens. Efter mycket diskussioner och förhandlingar Seko och MTR kom överens om följande:

 1. Ny fridagsgrupp T-system ska börja gälla istället för V-system och ska införas i kollektivavtalet med 9 timmar arbetsdag för heltid depåpersonal natt och klotter. Man arbetar en helg av tre och ha flera fridagar än den fridagsgrupp man har idag.
 2. Vi minskar nattvila för de grupperna till 13 timmar.
 3. Målet är att till slutet av juni ska finnas nya tjänster som ska förhandlas mellan MTR och Seko.
 4. Med det nya systemet är målet att så få som möjligt ska arbeta på flera depåer. Målet är att så många som möjligt ska arbeta på en depå och få ska arbeta på två depåer.
 5. Att man ska börja och sluta nästan samtidigt.
 6. Att när tjänsterna ska presenteras snart, ska det finnas en matrast på 1 timme. Det finns idéer att ha också matrast på 45 minuter.
 7. Att vi ska diskutera om att införa pauser i tjänsterna och inte bara om matrast när tjänsterna presenteras till Seko.

Vi vet att detta inte är det bästa alternativet men det är mycket bättre än det system som man arbetar idag. Vi hoppas att det är en bra lösning och vi får väl se också mer när de ska fixa tjänsterna som MTR ska visa till oss om ett par veckor.

Mvh

Seko:s förhandlingsgrupp

Jannis Konstantis, ordförande

Edgardo Luan Rivera, vice ordförande

Semere Gerezgiher, ordförande sektion Lokalvården

Jampe Melakoski, ersättare i klubbstyrelsen

Här nedan ser man skillnader mellan det nya T-system och det gamla V-system

Posted in avtal, depåpersonal, Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR, maj 2019

Posted by klubb111 på 28 maj, 2019


Information om förhandlingar maj 2019

2019-05-27

 Seko fortsätter att ha många förhandlingar med MTR.

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 1. Vi har avslutat förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller brott angående tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018 för Lokalvården. Vi har godkänt en ny fridagsgrupp för deltidare som arbetar inom lokalvården (63%, 71% osv). Vi kom överens med MTR att ALLA deltidare inom Lokalvården får månadslön istället av timlön. Utöver detta får de lokalvårdare som arbetar i den fridagsgruppen 8 st faställda fridagar på sex veckor, dvs de dagarna som man arbetar extra får man övertid och inte mertid. Vi inväntar protokoll.
 2. Vi fortsätter förhandlingar angående ett nytt schema för depåpersonal som arbetar natt samt som klottersanerare inom depån (sanerare fordon).
 3. Vi kommer snart att förhandla en befattningsbeskrivning för personalen som arbetar inom depåerna som lokalvårdare samt klottersanerare inom depån (sanerare fordon).
 4. Förhandlingar avslutades angående utbildning för alla skyddsombud. MTR godkänner ledigheten och kurskostnader för alla skyddsombud som ska gå Skyddsombudsutbildning 1 och 2 samt för Huvudskyddsombud 1 och 2.
 5. Vi är överens om en ny skrivning i kollektivavtalet om karensavdrag istället för karensdag, utifrån en ny lag som finns. Vi inväntar protokoll.
 6. Vi väntar på protokoll om de s k nattin/nattut tjänsterna för förarna. Vi anser att MTR bryter mot lag och avtal, med de s k nattin tjänsterna.
 7. Alla som har tarifflöner fick sin lönehöjning i maj 2019. Vi är också klara med de individuella lönerna inklusive sanerare kundmiljö, spårmiljö och fordon samt tillägg för klottersanerare inom depån (sanerare fordon). Lönerna utbetalas i samband med juni lön.
 8. Vi har lyckats få kompensation för några av våra medlemmar där MTR agerat fel.
 9. Vi har som vanligt haft en del personärenden, såsom t ex uppsägningar, rehabärenden, omplaceringar, problem med semester, lön, ledighet osv.

 

 

Med vänliga hälsningar

Seko Tunnelbanans förhandlingsgrupp

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Delta i demonstration den 16 maj 2019 för att bl a stärka LAS

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


Seko Tunnelbanan deltar i demonstrationen den 16 maj. Vara med. Vi samlas runt Seko Tunnelbanans banderoll och flaggor. Ta dina arbetskamrater och kom dit.

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Information angående lönerna

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


De nya lönerna som gäller fr o m 1 maj 2019 kommer att betalas ut i samband med maj-lönen, d.v.s. den 24 maj 2019 för alla som har tarifflöner (trafikpersonal, lokalvårdare).

För de som har individuella löner (trafikledare, administrativ- expeditionspersonal, klottersanerare osv) har vi löneförhandlingar den 20 maj 2019. Det betyder att lönerna kan betalas ut tidigast i samband med juni-lön, retroaktivt fr.o.m. 1 maj 2019.

Mer information kommer senare.

Vid frågor, kontakta oss på sekotunnelbanan@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar

Förhandlingsdelegation Seko Tunnelbanan

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: