KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Information’ Category

Sök heltid tjänster du som är lokalvårdare!

Posted by klubb111 på 19 augusti, 2019


Hej!

Äntlingen efter press från Seko har Lokalvården har börjat tillämpa avtalet, dvs att man ska annonsera lediga tjänster och alla anställda som vill kan söka heltid. Det gäller då, LAS datum för att man ska få heltid.

Denna gång kan man söka senast den 26 augusti 2019.

Ni kan gå in i länken, skapa ett konto om ni har inte det, och sök i så fall heltid.

Här är annonsen

https://intranet.mtr.se/vi_pa_MTR/newsportal/lediga_tjanster/Sidor/default.aspx

Här är protokollet som reglerar detta: https://klubb111.files.wordpress.com/2018/06/fc3b6retrc3a4desrc3a4tt-till-lediga-heltidstjc3a4nster-med-bilaga.pdf

Annonser

Posted in avtal, Information, Lokalvård | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Information till depåpersonal angående ny fridagsgrupp

Posted by klubb111 på 5 juni, 2019


I måndags träffade Klubben MTR för att diskutera förslaget om en ny fridagsgrupp för nattpersonal samt klotter.

Utgångspunkt från vår sida var att man ska ha en annan fridagsgrupp med längre dagarbetstid men flera fridagar för heltidare.

Vi har diskuterat de olika förslag som fanns från Seko och MTR, utifrån förslaget som vi har skickat per mail till alla. Vi påpekade till MTR att de flesta vill ha 5:2 på fyra veckor, sedan 5:2 på två veckor och sedan T-system. Inga valde andra fridagsgrupper.

På mötet med MTR föreslog vi 5:2 system på fyra alternativ 2 veckor men MTR vill inte införa det. De säger att när man ska arbeta 9.45 då en del timmar kommer personalen inte jobba, då finns inga tåg i depåerna. MTR föredrar T-system. När vi tryckte på angående 5:2, började MTR säga att personalen kanske ska arbeta på nuvarande system på V, trots att man inte gillar det men det är mer effektiv för arbetsgivaren.

Det fanns en mycket stor risk att MTR skulle bestämma att man ska fortsätta jobba med nuvarande system, då kollektivavtalet tillåter detta. Man måste också förstå att om man ville ändra det system som finns måste MTR och Seko komma överens. Efter mycket diskussioner och förhandlingar Seko och MTR kom överens om följande:

 1. Ny fridagsgrupp T-system ska börja gälla istället för V-system och ska införas i kollektivavtalet med 9 timmar arbetsdag för heltid depåpersonal natt och klotter. Man arbetar en helg av tre och ha flera fridagar än den fridagsgrupp man har idag.
 2. Vi minskar nattvila för de grupperna till 13 timmar.
 3. Målet är att till slutet av juni ska finnas nya tjänster som ska förhandlas mellan MTR och Seko.
 4. Med det nya systemet är målet att så få som möjligt ska arbeta på flera depåer. Målet är att så många som möjligt ska arbeta på en depå och få ska arbeta på två depåer.
 5. Att man ska börja och sluta nästan samtidigt.
 6. Att när tjänsterna ska presenteras snart, ska det finnas en matrast på 1 timme. Det finns idéer att ha också matrast på 45 minuter.
 7. Att vi ska diskutera om att införa pauser i tjänsterna och inte bara om matrast när tjänsterna presenteras till Seko.

Vi vet att detta inte är det bästa alternativet men det är mycket bättre än det system som man arbetar idag. Vi hoppas att det är en bra lösning och vi får väl se också mer när de ska fixa tjänsterna som MTR ska visa till oss om ett par veckor.

Mvh

Seko:s förhandlingsgrupp

Jannis Konstantis, ordförande

Edgardo Luan Rivera, vice ordförande

Semere Gerezgiher, ordförande sektion Lokalvården

Jampe Melakoski, ersättare i klubbstyrelsen

Här nedan ser man skillnader mellan det nya T-system och det gamla V-system

Posted in avtal, depåpersonal, Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR, maj 2019

Posted by klubb111 på 28 maj, 2019


Information om förhandlingar maj 2019

2019-05-27

 Seko fortsätter att ha många förhandlingar med MTR.

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 1. Vi har avslutat förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller brott angående tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018 för Lokalvården. Vi har godkänt en ny fridagsgrupp för deltidare som arbetar inom lokalvården (63%, 71% osv). Vi kom överens med MTR att ALLA deltidare inom Lokalvården får månadslön istället av timlön. Utöver detta får de lokalvårdare som arbetar i den fridagsgruppen 8 st faställda fridagar på sex veckor, dvs de dagarna som man arbetar extra får man övertid och inte mertid. Vi inväntar protokoll.
 2. Vi fortsätter förhandlingar angående ett nytt schema för depåpersonal som arbetar natt samt som klottersanerare inom depån (sanerare fordon).
 3. Vi kommer snart att förhandla en befattningsbeskrivning för personalen som arbetar inom depåerna som lokalvårdare samt klottersanerare inom depån (sanerare fordon).
 4. Förhandlingar avslutades angående utbildning för alla skyddsombud. MTR godkänner ledigheten och kurskostnader för alla skyddsombud som ska gå Skyddsombudsutbildning 1 och 2 samt för Huvudskyddsombud 1 och 2.
 5. Vi är överens om en ny skrivning i kollektivavtalet om karensavdrag istället för karensdag, utifrån en ny lag som finns. Vi inväntar protokoll.
 6. Vi väntar på protokoll om de s k nattin/nattut tjänsterna för förarna. Vi anser att MTR bryter mot lag och avtal, med de s k nattin tjänsterna.
 7. Alla som har tarifflöner fick sin lönehöjning i maj 2019. Vi är också klara med de individuella lönerna inklusive sanerare kundmiljö, spårmiljö och fordon samt tillägg för klottersanerare inom depån (sanerare fordon). Lönerna utbetalas i samband med juni lön.
 8. Vi har lyckats få kompensation för några av våra medlemmar där MTR agerat fel.
 9. Vi har som vanligt haft en del personärenden, såsom t ex uppsägningar, rehabärenden, omplaceringar, problem med semester, lön, ledighet osv.

 

 

Med vänliga hälsningar

Seko Tunnelbanans förhandlingsgrupp

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Delta i demonstration den 16 maj 2019 för att bl a stärka LAS

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


Seko Tunnelbanan deltar i demonstrationen den 16 maj. Vara med. Vi samlas runt Seko Tunnelbanans banderoll och flaggor. Ta dina arbetskamrater och kom dit.

Posted in aktioner, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Information angående lönerna

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


De nya lönerna som gäller fr o m 1 maj 2019 kommer att betalas ut i samband med maj-lönen, d.v.s. den 24 maj 2019 för alla som har tarifflöner (trafikpersonal, lokalvårdare).

För de som har individuella löner (trafikledare, administrativ- expeditionspersonal, klottersanerare osv) har vi löneförhandlingar den 20 maj 2019. Det betyder att lönerna kan betalas ut tidigast i samband med juni-lön, retroaktivt fr.o.m. 1 maj 2019.

Mer information kommer senare.

Vid frågor, kontakta oss på sekotunnelbanan@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar

Förhandlingsdelegation Seko Tunnelbanan

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information till personalen som arbetar i depåerna

Posted by klubb111 på 16 maj, 2019


Hej alla!

Här kommer lite information.

 1. Seko har begärt en förhandling angående nya tjänster för de som arbetar som lokalvårdare natt och med klotter i depåerna. Utgångspunkt är som vi pratade om på det senaste möte, att ha nya tjänster så man kan ha en längre sammanhållen ledighet. Vi har lämnat vårt förslag som bygger på motsvarande tjänster som finns på pendeltåget, d.v.s. 2-5 system. I går, måndag den 13 maj träffade vi MTR om detta.  MTR förklarade till oss att situationen med tillgång till vagnarna i depåerna inte är samma som med pendeltåget. Vi var överens att vi försöker hitta ett liknade system med längre sammanhållen ledighet. De har föreslagit ett system 3-5 men vi vet inte exakt hur det ser ut. Vi kom överens att MTR denna vecka ska skicka ett förslag på detta system samt ett system som de skickade till oss tidigare, för att jämföra. Sedan kommer vi att kolla på dem och kalla våra förtroendevalda inom depåerna för att de ska bedöma också det förslaget. Vid behov kommer vi även ha ett möte om detta.  Målet är att så snart som möjligt komma överens med MTR om nya tjänster.

 1. Utöver detta, godkände Seko önskemålet att tills de nya tjänsterna är färdiga på natten ska man ha en timmes matrast, så att man ska hinna äta samt börja och sluta så nära som möjligt med de andra som arbetar där.

 1. De nya lönerna för lokalvårdare för maj, kommer i samband med maj-lönen. För dem som fortfarande har individuella löner, d.v.s. klottersanerare, förhandlar vi om lönerna måndagen den 20 maj.

 1. Seko har även begärt förhandlingar om arbetsuppgifterna för lokalvårdare respektive klottersanerare i depåerna.

Information till personalen som arbetar i depåerna 14 maj

Posted in depåpersonal, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Kallelse medlemsmöte 20 maj 2019

Posted by klubb111 på 6 maj, 2019


Kallelse medlemsmöte

Måndagen 20 maj 2019, kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6, (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Nomineringar och val till vakanta platser

Sektion Grön

1 st ersättare ledamot, 1 år

1 st SKO Station Grön linje norrut, 2 år nominering (fyllnadsval)

1 st SKO Station Grön linje söderut, 2 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Röd

1 st ordinarie styrelseledamot Trafik, fyllnadsval 1 år

Sektion Blå

1 st SKO Trafik, fyllnadsval 2 år

Sektion Lokalvården

1 st valberedare, 1 år

Sektion Tjänstemän

1 st ordförande samt ordinarie klubbstyrelseledamot, fyllnadsval 1 år

1 st ersättare ledamot, 1 år

1 st valberedare, 1 år

2 st SKO Fastighets och Teknik, 3 år

2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer, 3 år

2 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center, 3 år

– Information från förhandlingar

– Uttalanden

– Motioner

– Information från Klubben

Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com. Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika/ Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 20 maj 2019

Svar Hectors motioner våren 2019

Svar Mickes motioner till mötet

Posted in Information, Möten | Taggad: , | Leave a Comment »

Klubb-nytt för mars 2019 är ute!

Posted by klubb111 på 13 mars, 2019


Här kan du läsa Seko Tunnelbanans Klubb Nytt Mars 2019.

Många intressanta nyheter och artiklar för alla arbetskamrater.

klubb-nytt mars 2019

Posted in Förhandlingar, Information, Klubb Nytt | Taggad: , , | 2 Comments »

Valresultat omgång 2

Posted by klubb111 på 12 mars, 2019


SEKO Tunnelbanan har haft onsdag 06 februari 2019 och torsdag 07 februari 2019, allmänna val för två av platserna i klubbstyrelsen, en plats i sektion Lokalvården, en skyddsombudtrafik Grön.

Resultatet blev enligt följande:

Valdeltagande: 107 val i lokaler. 19 poströster.

Sammanlagt röstade 126 medlemmar.

 

Val av Klubb uppdrag ersättare i Klubbstyrelsen 1 år

Till 2 platser ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 126

Ogiltiga:               16

Giltiga:              110

För att man skulle bli vald krävdes 64 röster

Bergström Anette     73     VALD

Gunnar Öhman         66

Mattson Anki            81     VALD

 

Sektion 101 Lokalvården

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 35

Ogiltiga:               3

Giltiga:               32

För att man skulle bli vald krävdes 17 röster

Aminul Haque                              24     VALD

Ahmed Hassan Ibrehime              8

 

 

Skyddsombud Trafik Sektion 121 Grön

Till en st. Skyddsombud Trafik Grön Norrut 3 år

Blev resultat följande:

Antal giltiga röstsedlar 30

Giltiga röster                  30

Ogiltiga röster                  0

För att bli vald krävdes 16 röster

Annika Berg                    16                VALD

Eriksson Monica            14

Posted in Information, Val | Leave a Comment »

Kallelse årsmöte 2019

Posted by klubb111 på 27 februari, 2019


Kallelse årsmöte

Torsdag 14 mars 2019
kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6, lokal Kompassen, 1 tr

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser:

Klubbuppdrag

 • 2 st ersättare revisor ett år

Sektion Grön

 • 1 st Valberedare ett år
 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 2 st SKO Station Grön linje Norrut fyllnadsval två år
 • 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje, Söderut fyllnadsval två år

Sektion Röd

 • 1 st Sko Trafik Röda linje norrut tre år
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, tre år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 1 st valberedare på ett år

 

Sektion Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektion fyllnadsval ett år
 • 1 st ersättare sektion ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) tre år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) tre år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) tre år

             

 • Val och bekräftelse av val:

Klubbuppdrag

 • 1 st ordförande två år
 • 1 st klubbstyrelsen KSV två år
 • 3 st ersättare klubbstyrelsen ett år
 • 1 st ordinarie revisor två år
 • 2 st ersättande revisor ett år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik ett år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO Station Grön linje Norrut fyllnadsval två år
 • 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut tre år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje, Söderut fyllnadsval två år

 

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, tre år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO Kundservice stnv tre år

 

Sektion 101 Lokalvården

 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO Klotter tre år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval ett år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och logistik tre år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) tre år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) tre år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) tre år
 •            
 • Arbetsordning
 • Motioner
 • Uttalande

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på buffé och alkoholfri dryck samt kaffe efter årsmötet på restaurang City Mandarin, Sveavägen 33.

För att närvara vid maten måste du anmäla dig senast måndagen den 11 mars till sandra.klubb111@gmail.com

Anmälan är bindande. Skriv i mailet, ditt namn samt personnummer.

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 14 mars 2019

Hansdlingarna kommer att publiceras här snart.

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: