KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Lokalvård’ Category

Förhandlingsläget 12 september 2017

Posted by klubb111 på 14 september, 2017


Förhandlingsläget 12 september 2017

 • Frågan om tilldelning av behovstjänster eller sökning /placering för stationspersonal: Förhandlingen avslutades i oenighet.
 • Frågan om deltidtidstjänst för heltid med deltidstjänst under längre tid: Förhandlingen avslutades.
 • Bristande dygnsvila i samband med hälsoundersökning hos Avonova: MTR anser att hälsoundersökning hos Avonova ej ar arbetstid och därav ej är skäl för att bryta dygnsvilan: Avslutas i oenighet.
 • Avstängning av NY: Mtr anser att inga tjänster påverkas: Ajournerad
 • Felaktig lön LKV 40%: har ej fått storhelgs tillägg samt mertid för de helger som han arbetat över sina ordinarie: Ajournerad.
 • Förhandling om 40% lokalvårdare. Fel på deras sysselsättningsgrad och frågan om de ska få retroaktivt kval övertid. Måste regleras deras sysselsättning. De arbetar som LKV 40% alla helger + storhelger måndag till fredag. 1) Mitt schema är felvisande vad gäller arbetsplats under sommaren både vad gäller plats och arbetstider. 2) OB saknas för storhelger, helt eller delvis, arbetsplikt redovisas som mertid. 40% arbetstid är ej förhandlat? 3) Arbetstiden stämmer ej med arbetsåtagandet. i och med att 40% ej är förhandlat gäller centrala avtal där ledig var annan helg gäller. Nuvarande upplägg kräver avsteg från avtal: MTR vill räkna över individuellt ob. man medger att arbetstiden är missvisande men att denn är förmedlat vid anställning. MTR anser att det skall vara timmlön men ej att ö-tid skall utgå. MTR ser över frågan.  Seko anser att detta har pågått sedan övertagandet och att dedrabbade har förlorat  OB ersättning för de helgdagar som ej ligger under normala helger. Vi yrkar på att ett chablonbelopp på 10 dagar x 8 timmar x 8 år kvalificerad övertid för de som drabbats.
 • En del personärenden som ledde till varningar och omplaceringar
 • Personärende om enskild angelägenhet. Medlem fick några dagar betald och godkändes sjukintyget.
 • Icke anmäld sjukdom till försäkringskassan. Han fick kompensation.
 • Kränkning på arbetsplatsen, Lokalvården: Återkoppling skall komma från företaget; Ajournerad
 • Felaktig tjänst 1416 Grön linje Trafik (sommar tjänst): 15 min saknas i arbetstiden (resa till fas): Berörda får ersättning för förlorad inkomst.
 • Två av våra medlemmar, som arbetar som ställverksoperatörer, fick kallelse till hälsokontroll till Avonova. Vi tycker att detta har planerats mycket dåligt. Tjänsterna som våra medlemmar fick bröt mot dygnsvila. Slutar i oenighet.
 • Indragna raster för trafikledningen. Brott mot KA§6 mom. 14.8 samt §7 mom. 2. Slutar i oenighet.
 • Ändrad tjänster söderströmsavstängningen KSV. MTR har ensidigt ändrat innehållet i tjänster samt att möjlighet till paus: Ändringar av tjänsterna skickades 19 juni – 18 juli skickades meddelande till samtliga KSV att tjänsterna har ändrats till att alla fick plattformstjänst under perioden. Detta medförde att samtliga ej fick paus under 5 timmars passen:
 • Deltidsförare som går upp i heltid under sommaren och ej fått heltidslön: MTR har gjort två avtal som ej sträcker sig över kalendermånader. Ajournerad
 • Arbetsmiljöavtal (AMA): Nytt förslag reviderad på AMA kommer till påseende: Ajournerad

Kommande Centrala förhandlingar.

 • Förhandling angående tjänst 1081: Ka brottet kvarstår.
 • Jour tid LKV, gruppchefernas arbetstid. Brott mott MBL samt KA.
 • Kränkning över radio: Vi anser att MTR genom att ej följa sina egna regelverk (samt afs 1504 ?) har föringat fråga och genom sitt agerande där man fråntar sig själv som bolag ansvartet för särbehandling Skapat onödigt och långvarigt lidande för den kränkte. Detta bör generera ett skadestånd.
Annonser

Posted in Blå linje, förare, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, spx, Station, Trafik, Värdar | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Förtydligande om varslet när det gäller stationsvärdar

Posted by klubb111 på 9 maj, 2017


Hej!

Förbundet har informerat oss att följande gäller angående de som jobbar som stationsvärdar på natten.

Varslet är idag utformat så att lokalvårdens arbetsuppgifter är försatta i blockad, vilket betyder att ingen annan som normalt inte utför dessa arbetsuppgifter får utföra dem.  Stationsvärdar som arbetar under natten skall fortsätta arbeta i samma omfattning som idag även om konflikten bryter ut. Stationsvärdarna kan och ska om arbetsgivaren så beordrar lägga ungefär samma tid av ett arbetspass detta arbetsmomentet som de gör idag men inte mer.

 

Posted in aktioner, avtal, Information, Lokalvård, spx, Station | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Sektionernas möten inför den lokala avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 27 april, 2017


Klubbstyrelsen har beslutat att ordna sektionsstyrelsemöten inför den lokala avtalsrörelsen.

Kom och diskutera vad du tycker är viktigt att Klubben ska driva för frågor inför de lokala kollektivavtalsförhandlingar som börjar snart.

Klubbstyrelsen ska samla alla förslag och yrkanden för att senare besluta vilka frågor som ska prioriteras. Vi bjuder på fika.

Sektion Blå, Onsdagen den 3 maj kl 16.00, Västra Skogen

Sektion Grön, Fredagen den 5 maj kl 14.30-17.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Röd, Tisdagen den 9 maj kl 15.00, Liljeholmen, i Kapellet.

Sektion Lokalvården, Torsdagen den 11 maj kl 16.00-18.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Tjänstemän, Fredagen den 12 maj kl 15.00-17.00, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Alla medlemmar i respektive sektion är välkomna att delta.

Posted in avtal, Blå linje, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, Station, tjänstemän, Trafik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Kom till mötet mellan vår ny SEKO ombudsmannen och lokalvårdarna

Posted by klubb111 på 9 mars, 2017


Alla lokalvårdare är kallade till ett möte med vår ny SEKO:s Spårtrafikens ombudsman, Thomas Gorin för att diskutera bl a tarifflönerna kontra i-lönerna och eventuellt andra problem som vi har inom lokalvården.

 

Onsdagen den 22 mars, kl 15.00 vid Gullmarsplan, våning 4, Lokal: Guppet

 

Ni är mycket välkomna!

 

Vi bjuder på kaffe och bullar.

SEKO Tunnelbanan

Posted in Information, Lokalvård, Möten | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Lönenämnden oenig, i-lönerna betalas ut i oktober

Posted by klubb111 på 22 september, 2016


Lönenämnden har haft ett sammanträde den 21 september. Nämnden var oenig vilket betyder tyvärr att lönen nu utbetalas enligt arbetsgivarens förslag.

SEKO Tunnelbanan kommer nu att begära en förhandling angående införande av ett nytt lönesystem, tarifflönesystemet. Om SEKO Tunnelbanan och MTR inte är överens om införandet av tarifflönesystem, kommer förhandlingen fortsätta på central nivå mellan SEKO förbundet och Almega.

Om även där kan inte parterna komma överens, finns det möjlighet att denna fråga blir en konfliktfråga inför 2017 års avtalsrörelse.

En sak är säker, SEKO Tunnelbanan fortsätter kämpa för ett rättvisare lönesystem för våra medlemmar som har individuella löner, i första hand för dem som har det sämst, dvs lokalvårdarna.

En för alla och alla för en!

lonenamnden-oenigI-

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , | 7 Comments »

I-lönerna uppe på Lönenämnden

Posted by klubb111 på 20 september, 2016


Förhandlingarna angående I-löner kommer att behandlas på Lönenämnden på morgonen onsdagen den 21 september. Vi kommer att informera hur det blev, de närmaste dagarna. Förbundets förhandlingsansvarig, Valle Karlsson, kommer att representera oss. Som vi har berättar förut, kommer SEKO att ta upp frågan om konflikt på nästa års (2017) avtalsrörelse om man är inte nöjd med resultatet nu.

 

Här kommer lite bakgrundsinformation angående turerna om I-lönerna.

 

Som vi har informerat förut de centrala förhandlingarna har strandat angående I-lönerna.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis, speciellt när det gäller lokalvården. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Nu ligger  frågan till lönenämnden för att där avgöras frågan. Fr. Lönenämnden Spårtrafik består av fyra (4) st ledamöter, parterna utser vardera två ledamöter.

Processen med lönenämnden kommer att behandlas under början av hösten. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

 

Posted in Förhandlingar, Lokalvård, tjänstemän | Taggad: , , , , , | 2 Comments »

Angående I-lönerna (uppdaterad information)

Posted by klubb111 på 4 augusti, 2016


Lokalvården

Hej alla,

som vi har informerat förut de centrala förhandlingarna har strandat angående I-lönerna.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis, speciellt när det gäller lokalvården. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Nu ligger  frågan till lönenämnden för att där avgöras frågan. Frågan ska behandlas inom två månader. Lönenämnden Spårtrafik består av fyra (4) st ledamöter, parterna utser vardera två ledamöter.

Processen med lönenämnden kommer att behandlas under början av hösten. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

 

Posted in Förhandlingar, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Central förhandling om I-lönerna har strandat

Posted by klubb111 på 29 juni, 2016


Igår den 28 juni deltog klubben i centrala förhandlingar angående i-lönerna (främst inom lokalvården).

Förhandlingen ägde rum i Almegas lokaler. Närvarande från SEKO:s sida var P-O Fällman (ombudsman) och från klubben deltog Jannis Konstantis, Matti Wennerberg, Edgardo Luan Rivera, Semere Gerezgiher samt Jampe Melakoski.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

 

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Därför skickar SEKO frågan vidare till lönenämnden för att där avgöra frågan. Processen med lönenämnden kommer att ta ca två månader. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara utan de kommer att dra ut till slutet av sommaren. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

 

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

 

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

Posted in avtal, Förhandlingar, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Båtresa för sektion lokalvården

Posted by klubb111 på 9 mars, 2016


Båt

29/04-2016 avgång på fredag kl 19:30 från Värtahamnen och vi kommer tillbaka den 30/4- 2016 lördag kl 18:30 på Värtahamnen.

Resan kostar 445 kr. Klubben står för 245 kr och varje medlem måste betala 200 Kr.

I priset ingår:

 • Hytt B (två personer i varje hytt)
 • Frukost buffé den 30/4 kl 8:00 lokal tid och Lunch buffé kl 14:00 lokal tid.

Avgiften på 200 kronor är fast bindande. Om man inte åker med, får man inte pengarna tillbaka.

Sista anmälningsdagen är tisdagen den 22 mars.

Först i kvarn som gäller, dvs den som anmäler sig först kommer att få en plats.

Pengarna betalas in via klubb konton. Plusgiro 456214-6.

Skriv personnummer, namn och efternamn samt eventuellt vem man vill dela sin hytt med.

 

Resan är bara för SEKO-medlemmar.

Båtresa LKV

Posted in Information, Lokalvård | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Jobben kvar för pendelstädarna

Posted by klubb111 på 10 februari, 2016


All personal som arbetar inom pendeltågstrafiken i Stockholm – även städarna – får behålla sina anställningar och anställningsvillkor när nya arbetsgivare tar över i december i år.

– Vi är mycket nöjda, säger P-O Fällman, ombudsman vid Seko, som avslutade förhandlingarna med pendeltågstrafikens nya entreprenörer på tisdagskvällen. Särskilt lyckat är att alla får behålla sina pensionsvillkor, även de som har förmånsbestämda tjänstepensioner.

Landstinget i Stockholms län bestämde i början av december 2015 att en ny entreprenör, MTR, ska ta över pendeltågstrafiken från nuvarande entreprenören Stockholmståg den 11 december 2016. Både de anställda och Seko utgick från att all  personal skulle få följa med till den nya arbetsgivaren.

Men två dagar före jul sade ISS, den underentreprenör som sköter städningen åt Stockholmståg, upp de drygt 140 städarna på pendeltågen. Många har långa anställningstider. ISS var osäkra på om städarna skulle få följa med till den nya entreprenören när ISS uppdrag tar slut.

Seko har nu kommit överens med MTR, liksom med de underentreprenörer som ska sköta verkstäder och städning, om att övertagandet av pendeltågstrafiken är en så kallad verksamhetsövergång. Och då säger lagen om anställningsskydd att de nya arbetsgivarna är skyldiga att ta över personalen, med bibehållna anställningstider och andra villkor.

För städarnas del heter den nya arbetsgivaren Reneriet.

Källan: Arbetet

Läs också Solidaritetsuttalande till personalen på pendeltåget i Stockholm

Posted in Information, Lokalvård, Solidaritet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: