KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Löner’ Category

Förhandlingarna om lönerna är klara!

Posted by klubb111 på 28 juni, 2017


I tisdags avslutades förhandlingarna om lönerna för 2017.

Vi bifogar lönetabellen för trafikpersonal. Alla tillägg höjs också med 2,1%.

Angående de individuella lönerna för lokalvården lyckades vi fixa en låglönesatsning för våra medlemmar som har under 24.000 kronor i månadslön samt hade i MTR:s förslag lägre lönehöjning än 2,1%.

Låglönesatsningen för i löner innebar vissa diskussioner. I räknelekarna framkom att om MTR sköt till 24000 per år till lönejusteringar för de som låg under 24 000 med lägsta påslaget skulle detta skapa en synbar uppjustering.
MTR vägrade (man har fått xx miljoner retroaktivt för för högt debiterad energiförbrukning samt går med vinst på allla mätningar från lokalvården) med motiveringen att paketet endast får kosta max 2,1%
Vi enades om att lägga den del av potten som vi förfogade över på de med lägsta lön samt ett minimipåslag vilket gjorde att de som tjänade under 24 000 med minimum påslaget på 245 kr ökades upp med 93 kr till 338 kr.

Lönerna kommer att betalas ut i juli, retroaktivt fr o m maj.

 

Förhandlingsdelegation för SEKO Tunnelbanan

Stockholm 2017-06-28

Nya Löner trafik 2017-2018

Annonser

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Information om olika förhandlingar mellan SEKO och MTR, 1 juni 2017

Posted by klubb111 på 2 juni, 2017


Lokal Kollektivsavtalsinformation

I måndags den 29 maj träffades SEKO och MTR för att fortsätta förhandlingarna om det lokala kollektivavtalet samt lönerna för år 2017.

SEKO yrkande att alla ska få en lönehöjning på minst 2,5%, lite över vad det centrala avtalet säger. SEKO anser fortfarande att vi är värda mycket mer än vad det centrala avtalet bestämmer. Vi anser att det är vi som står bakom MTR:s vinster och att vi måste få del av den vinsten. Vi måste få något tillbaka för det hårda arbetet med att uppnå bolagets mål.

Självklart MTR, som är ett privat företag, vill ha mer vinst och kommer att ifrågasätta vår begäran, men vår inställning är klar i denna frågan.

Nästa vecka, onsdagen den 7 juni, kommer SEKO och MTR att träffas igen. MTR kommer då att svara på SEKO:s yrkanden samt att börja förhandla om tarifflönerna och de individuella lönerna.

På medlemsmötet den 7 juni, kl. 16.00, vid Barnhusgatan 6 (nära Hötorget) kommer vi att rapportera om läget i löneförhandlingarna. Vi kommer också att anslå informationen om eventuella resultat av förhandlingarna.

Andra lokala förhandlingar

I tisdags förhandlade vi också om andra frågor. Vi har enormt många förhandlingar darför en del enskilda ärenden kan ta lång tid. Vi ber om överseende om det. Här är några av förhandlingarna.

 • Arbetskläder för Lokalvården. Vi förhandlar med MTR om hur många poäng som lokalvårdspersonalen ska få tilldelat sig när MTR börjar tillämpar kollektivavtalet angående arbetskläder. Lokalvården har utan problem förut tilldelat sin personal de arbetskläder de behövt i arbetet. Nu vill de börja tillämpa poängsystemet där också. Vi fortsätter förhandlingarna den 7 juni.
 • MTR har gjort fel då de inte betalat rätt övertid till tre st. lokalvårdare. De lokalvårdarna har nu fått rätt lön (övertid) samt 5 000 kronor i skadestånd till varje lokalvårdare.
 • SEKO och MTR förhandlar om provtågsförare som ska åka en period till Tyskland med anledning av de nya C-30 tågen. Vi förhandlar nu om deras arbetsvillkor, lön med mera som ska gälla när de är utomlands. SEKO och MTR ska förhandla också om uttagningen av provtågsförarna. Förhandlingen fortsätter den 7 juni.
 • SEKO förhandlade om att all utbildning ska flyttas från MTR Tunnelbanan till MTR Pendeltåg. SEKO och MTR är inte överens i frågan, och SEKO skickar därför förhandlingen centralt för att förbundet och Almega ska avgöra frågan. Vi anser att utbildarna (anställda inom vårt område) inte ska arbeta i ett annat avtalsområde, dvs pendeltåget.
 • SEKO förhandlade om kollektivavtalsbrott för en del tjänster på Gröna linjes Trafik. MTR ska betala skadestånd till de berörda medlemmarna.
 • SEKO begärde en förhandling om utökade arbetsuppgifter på Servicecenter. MTR har inte hörsammat denna begäran utan att MTR har struntat i att förhandla. SEKO kommer därför att begära skadestånd för det.
 • SEKO har förhandlat och förhandlar fortfarande om en del personärenden som handlar allt från rehab tjänster, till kränkningar eller indragen sjukpenning. Vi informerar de berörda medlemmarna under processens gång.

Som sagt vi har många begärda förhandlingar, speciellt när det gäller enskilda ärenden och vi ber om förståelse för att det kan ta tid. Ni kan kontakta klubben på sekotunnelbanan.klubb111@gmail.com

 

Vi återkommer snart med mer information.

För Förhandlingsgruppen samt Förhandlingsdelegationen

Jannis Konstantis

Ordförande SEKO Tunnelbanan

Information om olika förhandlingar 1 juni 2017

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Lokala kollektivavtalsförhandlingar är i gång!

Posted by klubb111 på 23 maj, 2017


I går träffades SEKO Tunnelbanan och MTR Tunnelbanan AB och påbörjade de lokala kollektivavtalsförhandlingarna (inkl. lönerna).

I går, måndagen den 22 maj 2017 överlämnade SEKO Tunnelbanan de krav som klubbstyrelsen fastställt efter att alla lokala sektionsstyrelsemöten ägt rum där medlemmarnas synpunkter tagits till vara.

SEKO Tunnelbanan yrkar att följande införs i det lokala kollektivavtalet:

–      Införande av lönestege (tarifflöner) för Lokalvården.

 

–      En extra semesterdag för de som endast har 25 semesterdagar.

 

–      Omvandling av den extra ledighetsdagen (nationaldagen) till semesterdag.

 

–      Avlösningsplats för lokalvården. Man ska börja och sluta för dagen på samma plats.

 

–      Omlopp max 8.40 för trafikpersonal.

 

–      Införandet av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

 

–      Passlängd i servicedisken ska vara max 2 timmar före paus/matrast/slut för dagen.

 

–      Skobidrag till alla.

 

–      Minimum 40 minuters matrast.

 

–      Höjning av handledartillägg och instruktörstillägg.

 

För att någon del av yrkandet ska gå igenom behövs det att SEKO och MTR kommer överens.

 

Nästa möte äger rum måndagen den 29 maj kl. 09.00 på HK, då kommer vi också att börja diskutera lönerna.

 

SEKO vill också påpeka att ST och SACO inte är klara med de centrala förhandlingarna ännu! detta trots att varken ST eller SACO har varslat om stridsåtgärder och menar att man inte ska strejka för att få ett avtal. De anser att det går att komma överens genom förhandlingarna.

 

Menar ST och SACO att de diskuterar vidare angående de vidriga förslagen från Almega om att vi ska jobba mer utan lön, att ingen låglönesatsning ska gälla och att inga extra pengar sätts av till pensionsavsättning. Är det så man ska få ett avtal? Händer det ofta att man får ett ”juste” avtal utan kamp?

 

SEKO har tvingat Almega att gå med på SEKO:s krav. Vi vet redan att SACO har ett noll siffrigt avtal, men vad förhandlar ST och SACO egentligen om?

 

Vi återkommer med mer information om de lokala lönerna och kollektivavtalsförhandlingarna nästa vecka.

 

 

SEKO Tunnelbanans förhandlingsdelegation

 

Jannis Konstantis, Matti Wennerberg, Semere Gerezgiher, Gunnar Öhman, Viktor Risling, Mauro Betancourt.

Lokal avtalsinfo 22 maj 2017

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Lönenämnden oenig, i-lönerna betalas ut i oktober

Posted by klubb111 på 22 september, 2016


Lönenämnden har haft ett sammanträde den 21 september. Nämnden var oenig vilket betyder tyvärr att lönen nu utbetalas enligt arbetsgivarens förslag.

SEKO Tunnelbanan kommer nu att begära en förhandling angående införande av ett nytt lönesystem, tarifflönesystemet. Om SEKO Tunnelbanan och MTR inte är överens om införandet av tarifflönesystem, kommer förhandlingen fortsätta på central nivå mellan SEKO förbundet och Almega.

Om även där kan inte parterna komma överens, finns det möjlighet att denna fråga blir en konfliktfråga inför 2017 års avtalsrörelse.

En sak är säker, SEKO Tunnelbanan fortsätter kämpa för ett rättvisare lönesystem för våra medlemmar som har individuella löner, i första hand för dem som har det sämst, dvs lokalvårdarna.

En för alla och alla för en!

lonenamnden-oenigI-

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , | 7 Comments »

Angående I-lönerna (uppdaterad information)

Posted by klubb111 på 4 augusti, 2016


Lokalvården

Hej alla,

som vi har informerat förut de centrala förhandlingarna har strandat angående I-lönerna.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis, speciellt när det gäller lokalvården. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Nu ligger  frågan till lönenämnden för att där avgöras frågan. Frågan ska behandlas inom två månader. Lönenämnden Spårtrafik består av fyra (4) st ledamöter, parterna utser vardera två ledamöter.

Processen med lönenämnden kommer att behandlas under början av hösten. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

 

Posted in Förhandlingar, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Central förhandling om I-lönerna har strandat

Posted by klubb111 på 29 juni, 2016


Igår den 28 juni deltog klubben i centrala förhandlingar angående i-lönerna (främst inom lokalvården).

Förhandlingen ägde rum i Almegas lokaler. Närvarande från SEKO:s sida var P-O Fällman (ombudsman) och från klubben deltog Jannis Konstantis, Matti Wennerberg, Edgardo Luan Rivera, Semere Gerezgiher samt Jampe Melakoski.

SEKO förde fram sina argument att höjningen av I-lönerna inte var rättvis. De lokala löneförhandlingarna blev bara ett spel för gallerierna då MTR redan innan hade bestämt sig för lönenivåerna som skulle förhandlas fram mellan parterna.

 

SEKO och Almega kunde inte komma överens. Därför skickar SEKO frågan vidare till lönenämnden för att där avgöra frågan. Processen med lönenämnden kommer att ta ca två månader. Det betyder att de individuella lönerna för 2016 ännu inte är klara utan de kommer att dra ut till slutet av sommaren. Oavsett om SEKO vinner eller ej så kommer lönehöjningarna att betalas retroaktivt från 1:a april 2016.

 

Med anledning av utvecklingen så ifrågasätter även SEKO-förbundet att Lokalvårdarna inom tunnelbanan ska ha individuella löner i fortsättningen och det kan bli en fråga om konflikt på nästa års avtalsrörelse.

 

SEKO Klubb 111 återkommer framöver med ytterligare information.

Posted in avtal, Förhandlingar, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Vi är värda mer!

Posted by klubb111 på 20 maj, 2016


SEKO Tunnelbanan, klubb 111 ska snart börja förhandla om de nya lönerna för 2016 samt om det lokala kollektivavtalet.

SEKO Tunnelbanan har skickat våra krav för år 2016

 1. Lönehöjning 3,2 % dock minst 800 kronor.
 2. Införande av tarifflöner inom Lokalvården
 3. Avskaffande av visstidsanställning som anställningsform(med undantag för ferieanställningar)
 4. Deltidsanställningar ska begränsas och att man ska erbjuda anställning på heltid som norm.
 5. Mertidsuttag överstigande 50 timmar ersätts med: Fasta kontanta månadslönen (uppräknad till heltid) /94 = enkel övertid).
 6. Omloppstid för heltidspersonal högst 8 timmar och 30 minuter.

Vi anser att vi som arbetar och kör tåg, sitter vid servicedisken, ger service på stationerna eller på andra ställen, städar alla utrymmen, dirigerar trafiken osv är värda mer.

Vi anser att lönehöjningen på 2,2 % är smulor, jämfört med de stora vinsterna som vi skapar åt företaget.

Vi anser att införandet av tarifflöner för lokalvården minskar de orättvisor som finns för en grupp som gör ett mycket bra arbete för alla Stockholmare.

Vi anser att deltidarna inte ska diskrimineras, att man kunna leva på sin lön och att vi som utför ett arbete som kräver en hög säkerhetstänkande inte ska behöva vara på jobbet upp till 10 timmar, som det är idag.

Slut upp på Rålambshovsparken den 1 juni kl 12.00.

Vi bjuder på macka och dricka. Efter några tal, promenerar vi till MTR:s huvudkontor, för att vi som arbetar inom MTR ska säga vad vi tycker, att sätta press på MTR att våra krav, är rättvisa.

Kom dit du med och sprid det till dina arbetskamrater!

Posted in aktioner, avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , , , | 4 Comments »

Rekordstora och groteska inkomstskillnader i månadslön mellan svensk maktelit och industriarbetare

Posted by klubb111 på 8 mars, 2016


Pyramid

Inkomstskillnaderna och löneklyftorna är nu rekordstora mellan näringslivstoppar och industriarbetare. Trots denna utveckling har denna maktelit med näringslivschefer krävt en större lönespridning. Girigheten är stor.

Det går nu 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig vd-lön, vilket i konkreta termer innebär att näringslivstopparna tjänar 1,5 miljoner mer i månaden i kontrast med en industriarbetare som tjänar 28 300 kronor i månaden, rapporterar Expressen idag.

I LO-rapporten ” Makteliten – klyftorna större än någonsin” har man för 16:e året i följd granskat inkomstskillnaderna mellan vanliga låginkomsttagare och den svenska makteliten.  Vidare konstateras till exempel att näringslivstopparnas månadsinkomster är 77 gånger större än vad inkomsten är för en person utan gymnasial utbildning sysselsatt inom hotell-och restaurangbranschen.

Läs rapporten här

 

Posted in Information, Löner | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Klubb111 – Nytt Löneextra

Posted by klubb111 på 8 juni, 2015


Nu är löneförhandlingarna färdiga sedan ett par dagar.
Läs om resultatet i Klubb111-Nytt.

 

Extra Klubb-Nytt Lön

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , | Leave a Comment »

Löneförhandlingarna för 2015 är klara!

Posted by klubb111 på 5 juni, 2015


I dag fredagen den 5 juni avslutades förhandlingarna om lönerna samt om våra yrkanden om att införa ändringar i kollektivavtalet. Vilka yrkanden hade SEKO gentemot MTR? Förhandlingsdelegation, klubbstyrelsen och medlemsmötet var eniga om de yrkanden vi bearbetade och vi lagt fram till MTR redan i april.

 1. Vi yrkade att Lokalvården ska ha tarifflöner och inte individuella löner.
 2. Vi yrkade att all personal ska ha rätt till ett par skor per år.
 3. Vi yrkade att friskvårdsbidraget ska höjas från 1.000 kr till 2.500 kr/år
 4. Vi yrkar att vi ska satsa på slutlön för trafikpersonal som har tarifflöner.

Hur gick det då?

 1. Vi tog fram ett konkret förslag till MTR, med lönestege men MTR sågade vårt förslag, då MTR vill att vi ska stå för hela kostnaden. VI bjöd t o m att trafikpersonalen skulle avstå 0,1% av höjningen för att vi ska vara solidariska mot våra arbetskamrater på Lokalvården som gör ett utmärkt arbete för alla Stockholmare. MTR verkar inte förstå detta. MTR förstår bättre när de får bonus på miljoner kronor, pga av lokalvårdarnas utmärkta arbete.
 2. MTR ansåg att kostnaden är stor. De kan tänka sig diskutera frågan och vi kommer fortsätta förhandlingar separat om vi ska få skor och i så fall på vilket sätt.
 3. MTR var avvisade angående summan, men de var positiva att eventuellt höja bidraget, kanske till 1.500 kr? Vi kommer fortsätta förhandlingar separat om denna fråga.
 4. MTR, utan något argument, förkastade vårt förslag och det betyder, om vi inte är överens att höjningen för tarifflönerna smets ut till alla steg. MTR hävdade t o m att personalen är för bra betald, t ex att spärrexpeditörerna har för hög lön!
 5. Tidigare i år, förhandlade SEKO med MTR om att MTR måste höja lönerna för deltidarna och förbättra deras arbetsvillkor, då arbetsgivaren diskriminerar dem, enligt lagen mot diskriminering av deltidarna. MTR anser inte detta och förhandlingen ligger snart på central nivå. MTR ansåg nu att de vill höja lönerna för deltidare…men det fanns en hake! Vi själva, via heltidarnas löneökningar skulle betala detta!!! SEKO självklart förkastade detta! MTR kom aldrig heller med vad detta skulle kosta.
 6. SEKO var mycket konstruktiv i de förhandlingarna som pågick i några omgångar.
 • Seko var beredd att avstå 0,1% från hela trafikpersonalens löneutrymme för att delfinansiera ett lönestege för lokalvården.
 • När Mtr sagt att de inte var intresserade och införa en lönestege för lokalvården lämnade Seko i tur och ordning 3 olika förslag. En kraftigare höjning till de som fått under 450kr inkl. mer hänsynstagande till anställningstiden. Att alla skulle ha minst 400kr. När MTR förkastade förslaget yrkade SEKO att alla skulle ha minst 350kr. En del fick bara garantinivån på 240 kr. MTR förkastade alla våra förslag till mer rättvisa löner för lokalvården.

SEKO anser att vår förhandlingsdelegation har gjort allt för att vi skulle komma överens med tyvärr fanns det inga intressen från MTR:s sidan.

Lönerna kommer att betalas i samband med junilön, retroaktivt fr o m den 1 april, inkl alla tillägg.

Lönetabellen för tarifflönerna bifogas.

SEKO:s Förhandlingsdelegation: Jannis Konstantis, Jan ”Jampe” Melakoski, Gunnar Öhman, Semere Gerezgiher, Lillian Svensson, Mohammed Warmazyar, Bekir Celik, Matti Wennerberg.

Nya löner Trafikpersonalen 2015-2016

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: