KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Möten’ Category

Kallelse Budget- och Nomineringsmöte 2018

Posted by klubb111 på 28 november, 2018


 

Kallelse budget- och nomineringsmöte

Onsdagen 12 december 2018 kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

På dagordningen bl a:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 st justerare
 5. Val av 2 st rösträknare
 6. SEKO Klubb 111:s Verksamhetsplan och budget 2017, presentation och beslut
 7. Beslut om medlemsavgift
 8. Nomineringar till Klubbuppdrag 2019
  • 1 st ordförande 2 år
  • 1 st klubbstyrelsen KSV 2 år (valkrets samtliga ksv service)
  • 3 st ersättare klubbstyrelsen 1 år
  • 1 st ordinarie revisor 2 år
  • 2 st ersättande revisor 1 år

Obs! Därutöver 3st ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion Grön, Röd och Blå

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval 1 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Kundservice Grön linje Norrut fyllnadsval 2 år
 • 2 st SKO Kundservice Grön linje Söderut fyllnadsval 2 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Kundservice Blå linje, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO Klotter 3 år
 • 1 st SKO Klotter 2 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Service center) 3 år

 

Vill du nominera någon kollega, maila då till valberedning.klubb111@gmail.com

Sista dag på nomineringar är på medlemsmötet.

 1. Val (Valordning, valkommittén, datum osv)
 2. Motioner
 3. Uttalanden
 4. Information förhandlingar samt om SEKO MTR, Branschorganisation.

Klubben bjuder på mackor samt lussekatter.

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Kallelse bugdet- och nomineringsmöte 2018

Annonser

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Kallelse medlemsmöte fredagen den 26 oktober 2018

Posted by klubb111 på 12 oktober, 2018


Kallelse medlemsmöte

Fredagen 26 oktober 2018, kl 15.30
plats: ABF, Sveavägen 41,

Hedensalen, 4 tr

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Löneförhandlingar: Lönestege för lokalvården samt löneförhandlingar för trafikpersonal

– Information från övriga förhandlingar och allmän information.

– Motioner.

– Övriga frågor.

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 26 oktober 2018

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Kallelse medlemsmöte Torsdagen 23 augusti 2018, kl 15.00

Posted by klubb111 på 8 augusti, 2018


Kallelse medlemsmöte

Torsdagen 23 augusti 2018, kl 15.00
plats: Barnhusgatan 6, (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

 

På dagordningen bl a:

 

 • Formalia
 • Löneförhandlingar: Eventuellt införandet av lönestege för lokalvården samt löneförhandlingar för trafikpersonal.

– Information från övriga förhandlingar.

– Om inskränkning av strejkrätten samt höjningen av pensionsåldern.

– Motioner.

– Övriga frågor.

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Posted in avtal, Förhandlingar, Information, Löner, Möten | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Kallelse extra medlems- informationsmöte för alla medlemmar på Lokalvården

Posted by klubb111 på 14 maj, 2018


Kallelse extra medlems- informationsmöte

för alla medlemmar på Lokalvården

Onsdagen 16 maj 2018, kl 15.00
plats: Barnhusgatan 6, (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

 

Med anledningen för de nya tjänster som Mtr  ska lägga fram till Lokalvården kallar vi på detta extra medlemsmöte.

 

Det är viktigt att så många lokalvårdare kommer till mötet.

På dagordningen

 

 • Grunder för de nya tjänsterna för Lokalvården
 • Ev nya tjänster till lokalvården.

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

 

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse extra medlemsmöte Lokalvården (1)

Posted in Förhandlingar, Lokalvård, Möten, Tjänster | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Kallelse medlemsmöte – Torsdagen 17 maj 2018

Posted by klubb111 på 20 april, 2018


https://www.hitta.se/kartan!~59.33638,18.05758,11.753084164309087z/tr!i=lyYVqmmP/streetview!po=59.33638307:18.05757822!a=322.33130!pi=0.00000

Kallelse medlemsmöte

Torsdagen 17 maj 2018, kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia

 • Nomineringar till vakanta platser

Klubb

 • 1 st ersättare Klubbstyrelsen på ett år
 • 2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Blå

1 st ordinarie Station sektion på 1 år (fyllnadsval)

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie styrelse på två år
 • 2 st ersättare sryrelse på ett år
 • 1 st valberedare, 1 år
 • – 1 st SKO Grön linje, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice (inkl Hittegods)

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 st ersättare Klubbstyrelsen på ett år
 • 2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Blå

1 st ordinarie Station sektion på 1 år (fyllnadsval)

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie styrelse på två år
 • 2 st ersättare sryrelse på ett år
 • 1 st valberedare, 1 år
 • – 1 st SKO Grön linje, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice (inkl Hittegods)

– Information från förhandlingar

– Uttalanden

– Motioner

– Övriga frågor

Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com. Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 17 maj 2018

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , | Leave a Comment »

SEKO Tunnelbanan genomförde ett lyckat årsmöte

Posted by klubb111 på 22 mars, 2018


Ett kort videoklipp från årsmötet 

Jannis Konstantis, Ordförande för Seko Tunnelbanan presenterar verksamhetsberättelsen

Del av lokalen som blev fylld av medlemmar på årsmötet under en paus.

Årsmöte representanter Branschstyrelsen

 

Två arbetskamrater under pausen

Den 22 mars hade SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 årsmöte.

Ett hundratal medlemmar närvarande för att gå igenom Klubbens verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 samt att välja en del av nya förtroendevalda i diverse poster.

Mötet godkände verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 enhetlig samt beviljades ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

Årsmötet antog också två uttalanden enhetlig. Den ena med rubriken ”Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout” och den andra uttryckte sitt stöd till de franska järnvägsarbetare som går ut i strejk den 3 april mot privatitiseringen ( avreglering i Sverige) i persontrafik.

De två uttalanden ska publiceras de närmaste dagarna.

Den nya klubbstyrelsen ska konstituera sig fredagen den 13 april.

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , , , , , , | 1 Comment »

Kallelse årsmöte Torsdagen 22 mars 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Från årsmöte 2014

Kallelse årsmöte

Torsdagen 22 mars 2018
kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Ändringar i Klubbens arbetsordning (arbetsordningen finns på Klubbens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser

 • Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com

Klubb

2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

– 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion Röd

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)

– 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år

Sektion Blå

– 1 st valberedare, 1 år

– 1 st SKO Station, 3 år

– 2 st SKO KSV, 3 år

– 1 st SKO KSV, 2 år

Sektion Lokalvården

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Grön linje, 3 år

– 1 st SKO Klotter, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ord styrelse, 2 år

– 1 st ord styrelse, 1 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

– 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 kassör 2 år
 • 3 ersättare klubbstyrelsen 1 år
 • 1 ordinarie revisor 2 år
 • 2 ersättande revisor 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval
 • 1 st ord styrelse Station, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år, fyllnadsval
 • 1 st SKO Station Grön linje söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Station 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Station, 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Trafik, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år
 • 3 st SKO Trafik Röd linje Söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station, 3 år
 • 2 st SKO KSV, 3 år
 • 1 st SKO KSV, 2 år
 • 2 st SKO Trafik, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 3 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 SKO Grön 3 år
 • 2 SKO Röd 3 år
 • 2 SKO Blå 3 år
 • 2 SKO Klotter 3 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Adminstration, Kundservice inkl vakansbemanning
 • 2 st SKO Adminstration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer
 • 1 st SKO Adminstration, Facility Management inkl Service center
 • 3 st SKO Fastighets och Teknik
 • 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på mat och alkoholfritt dryck efter årsmötet på restaurang ”Holiday” på Mäster Samuelsgatan 60.

För att äta med oss måste du anmäla dig senast onsdagen den 14 mars till medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

 

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 2018

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Lyckad demonstration den 10 mars

Posted by klubb111 på 10 mars, 2018


Många arbetare samlades på Norrmalmstorg idag, lördag den 10 mars för att protestera mot den planerade höjning av pensionsåldern samt mot den planerade inskränkning på strejkrätten.

Seko Tunnelbanan var initiativtagare för denna demonstrationen som är början av protester som klubben planerar mot de föreslagna försämringar för oss och hela arbetarklassen och arbetarrörelsen.

Här ser du några bilder och videon från manifestationen

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156427428017454&id=629252453

Här nedan kan ni läsa hela talet från Jannis Konstantis, Klubbens ordförande .

 

Kamrater, mötesdeltagare

 

Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

 

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

 

Glöm inte att produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

 

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. Med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

 

Pensionsuppgörelsen är en uppgörelse i kapitalets intresse. När kapitalets politiska representanter ska bestämma villkoren blir det alltid arbetarna som tvingas betala och bära bördorna.

Varför gör de det? För att den svenska borgarklassen, kapitalet, bättre ska kunna konkurrera på den internationella marknaden höjer man pensionsåldern så att man ska tjäna mer pengar på oss arbetare. Det innebär några års extra utsugning och slit för vanliga människor; det innebär kroppar som inte håller och psyken som kollapsar. Det innebär stress och hets dagarna i ända. För många är dagens pensionsålder redan alltför hög.

Om man håller folk kvar i arbete lite extra, så behöver man inte betala ut någon pension för flera ska dö och man skaffar sig några extra års extra arbete av varje arbetare.

Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt- och produktivitetsökning. Var är de pengarna? Vi har i Sverige hundratusentals arbetslösa. Varför ska de med jobb arbeta längre och de utan jobb inte arbeta alls? De har inga problem med att bevilja sig själva månatliga pensioner som vida överstiger det arbetande folkets årslöner, men oss tvingar de jobba allt mer för allt mindre.

Vi måste kräva istället sänkt pensionsålder och sänkt arbetstid. Vi vägrar att stå med mössan i handen och tysta se på medan de tvingar oss jobba tills vi stupar, för att sen lägga pengarna på hög i skatteparadis. Det finns resurser så det räcker och blir över – det enda problemet är att de är i fel händer.

Det enda sättet att på lång sikt garantera folk en bra ålderdom och ett bra yrkesliv är när makten utgår från det arbetande folket och där ekonomin är planerad för att gynna alla.

 

Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna.

 

Strejkrätten är en grundläggande fri- och rättighet i Sverige och i andra länder, sprungen ur en lång kamp av arbetarrörelsen genom blodig kamp. Tusentals arbetare i Sverige och över hela världen gav sitt liv för denna rättighet. Ständigt attackerad från borgarklassen och nu även hotad på riktigt, under en socialdemokratisk regering.

Det handlar helt enkelt om att kringskära våra möjligheter till att vidta åtgärder och vår rätt att försvara ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare avtal.

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. Varför alla fackförbund inte utlyser protester, demonstrationer och t o m strejker mot de förslagen? Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de rikas, borgarklassens, privilegier.

De sviker arbetarklassen och vad de har lovat att de ska göra, dvs försvara arbetarklassens intressen. Istället agerar dem som springpojkar till kapitalet och de partierna som stödjer kapitalets intressen.

 

Men kom ihåg, försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd! Både i Sverige och i andra länder. Vi arbetare har makten att stoppa detta, om vi blir övertygade om det.

 

Vi säger att det räcker nu!

 

– Nej till höjd pensionsålder.

– Inskränk inte strejkrätten.

 

Vår klubb kommer att fortsätta kampen och vi uppmanar alla arbetare, alla förtroendevalda att stödja oss i denna kamp.

Sist men inte minst, vill jag och klubben uttala oss igen solidaritet till sopgubbarna i Stockholm som fick betala böter efter AD:s beslut, ett beslut som passar kapitalet och vill göra arbetarna till lydiga slavar. Vi kommer att stödja även ekonomiskt sopgubbarna. Vi stödjer också hamnarbetarna i deras kamp mot APM Terminals i Göteborg.

Tal 10 mars

Posted in aktioner, Information, Möten | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Kallelse extra årsmöte Fredag 8 september 2017

Posted by klubb111 på 25 augusti, 2017


Kallelse extra årsmöte

Fredag 8 september 2017

kl 15.30
SEKO:s lokal, Kompassen, Barnhusgatan 6, 1 tr,

 

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Nomineringar och val till vakanta platser

1 st ordinarie revisor två år

2 st ersättare revisor ett år

Sektion Lokalvården

1 st SKO Klotter fyllnadsval två år

Sektion Grön

                      1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år

1 st Sko Trafik Grön linje söderut tre år

2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år

 • st ersättare sektionsstyrelsen ett år

Sektion Röd

 • st Sko Trafik Röda linje norrut tre år
 • st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år

1 st ersättare sektionsstyrelsen ett år

1 st SKO Station Röd Linje Söderut, fyllnadsval två år

Sektion Tjänstemän

2 st ersättare sektionsstyrelsen på ett år

 • Information från förhandlingar

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på mackor, frukter och kaffe/té

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

 

———————————————————————————————————-

Vet du någon som skulle passa eller själv vill ställa upp så skicka ett mail till

valberedning.klubb111@gmail.com

Ange för– och efternamnanställningsnummer samt kontaktuppgifter till den som nomineras. Tänk på att den som nomineras måste vara tillfrågad.

Kallelse extra årsmöte 8 september 2017

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Möte i Stockholm – ”Behovet av en klassorienterad fackföreningsrörelse”

Posted by klubb111 på 23 maj, 2017


Fackliga Världsfederationens Sverige kontor bjuder in förtroendevalda och arbetare från alla branscher till ett öppet möte och diskussion.

Hur vi i Sverige, Europa och världen bemöter kapitalets attacker och vad FVF och FVF:s Sveriges kontor är och gör. Utbyte av erfarenheter och idéer.

Lördagen den 10 juni, Kl 13.00

Alviks Kulturhus,

Gustavslundsvägen 168A, T-Alvik

 

Alla är välkomna! Vi kommer bjuda på fika.

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: