KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Röd linje’ Category

Ny sektionsnytt på Röda linje

Posted by klubb111 på 18 december, 2017


Hej!

En ny sektionsblad på Röda linje har kommit ut.

Sektionsnytt dec 2017

Posted in Information, Röd linje | Taggad: , | Leave a Comment »

Information angående tjänstepaket T18 för förarna på Röda linje

Posted by klubb111 på 27 november, 2017


2017-11-27

Hej alla!

Som ni känner till, i fredags lades tjänsterna upp för 2018, kallas även T18.

Innan dess skickades tjänsterna ut till facket för granskning. Vi förhandlade om tjänsterna förra veckan. SEKO ansåg att tjänsterna bröt mot kollektivavtalet t ex angående förflyttningstid från och till NA. En annan sak handlade om nattjänsterna som vi också anmälde som kollektivavtalsbrott, för att enligt oss, det garanterades inte varannan helg ledigt. Vi hittade en lösning på detta.  Vi hade också åsikter om en del andra saker t ex vi skickade ett förslag om omgruppering på Röda linje och MTR ska kolla om det går att justera grupperingen.

Som kanske ni känner till, SEKO kan försena eller stoppa ett paket om det finns kollektivavtals- eller lag-, MBL-brott.

När det gäller andra synpunkter, t ex gruppering eller andra saker som SEKO anser gör tjänstepaket bättre och jämnare för alla, är det upp till arbetsgivaren att gå med på detta.

Den frågan om kollektivavtalsbrott angående förflyttningstid från och till NA ligger nu på central förhandling och inväntar datum för förhandlingar mellan SEKO förbundet och Almega.

Mvh

Sektionsstyrelsen Röda linjen

Posted in förare, Förhandlingar, Information, Röd linje | Taggad: , , , | 3 Comments »

Förhandlingsläget 12 september 2017

Posted by klubb111 på 14 september, 2017


Förhandlingsläget 12 september 2017

 • Frågan om tilldelning av behovstjänster eller sökning /placering för stationspersonal: Förhandlingen avslutades i oenighet.
 • Frågan om deltidtidstjänst för heltid med deltidstjänst under längre tid: Förhandlingen avslutades.
 • Bristande dygnsvila i samband med hälsoundersökning hos Avonova: MTR anser att hälsoundersökning hos Avonova ej ar arbetstid och därav ej är skäl för att bryta dygnsvilan: Avslutas i oenighet.
 • Avstängning av NY: Mtr anser att inga tjänster påverkas: Ajournerad
 • Felaktig lön LKV 40%: har ej fått storhelgs tillägg samt mertid för de helger som han arbetat över sina ordinarie: Ajournerad.
 • Förhandling om 40% lokalvårdare. Fel på deras sysselsättningsgrad och frågan om de ska få retroaktivt kval övertid. Måste regleras deras sysselsättning. De arbetar som LKV 40% alla helger + storhelger måndag till fredag. 1) Mitt schema är felvisande vad gäller arbetsplats under sommaren både vad gäller plats och arbetstider. 2) OB saknas för storhelger, helt eller delvis, arbetsplikt redovisas som mertid. 40% arbetstid är ej förhandlat? 3) Arbetstiden stämmer ej med arbetsåtagandet. i och med att 40% ej är förhandlat gäller centrala avtal där ledig var annan helg gäller. Nuvarande upplägg kräver avsteg från avtal: MTR vill räkna över individuellt ob. man medger att arbetstiden är missvisande men att denn är förmedlat vid anställning. MTR anser att det skall vara timmlön men ej att ö-tid skall utgå. MTR ser över frågan.  Seko anser att detta har pågått sedan övertagandet och att dedrabbade har förlorat  OB ersättning för de helgdagar som ej ligger under normala helger. Vi yrkar på att ett chablonbelopp på 10 dagar x 8 timmar x 8 år kvalificerad övertid för de som drabbats.
 • En del personärenden som ledde till varningar och omplaceringar
 • Personärende om enskild angelägenhet. Medlem fick några dagar betald och godkändes sjukintyget.
 • Icke anmäld sjukdom till försäkringskassan. Han fick kompensation.
 • Kränkning på arbetsplatsen, Lokalvården: Återkoppling skall komma från företaget; Ajournerad
 • Felaktig tjänst 1416 Grön linje Trafik (sommar tjänst): 15 min saknas i arbetstiden (resa till fas): Berörda får ersättning för förlorad inkomst.
 • Två av våra medlemmar, som arbetar som ställverksoperatörer, fick kallelse till hälsokontroll till Avonova. Vi tycker att detta har planerats mycket dåligt. Tjänsterna som våra medlemmar fick bröt mot dygnsvila. Slutar i oenighet.
 • Indragna raster för trafikledningen. Brott mot KA§6 mom. 14.8 samt §7 mom. 2. Slutar i oenighet.
 • Ändrad tjänster söderströmsavstängningen KSV. MTR har ensidigt ändrat innehållet i tjänster samt att möjlighet till paus: Ändringar av tjänsterna skickades 19 juni – 18 juli skickades meddelande till samtliga KSV att tjänsterna har ändrats till att alla fick plattformstjänst under perioden. Detta medförde att samtliga ej fick paus under 5 timmars passen:
 • Deltidsförare som går upp i heltid under sommaren och ej fått heltidslön: MTR har gjort två avtal som ej sträcker sig över kalendermånader. Ajournerad
 • Arbetsmiljöavtal (AMA): Nytt förslag reviderad på AMA kommer till påseende: Ajournerad

Kommande Centrala förhandlingar.

 • Förhandling angående tjänst 1081: Ka brottet kvarstår.
 • Jour tid LKV, gruppchefernas arbetstid. Brott mott MBL samt KA.
 • Kränkning över radio: Vi anser att MTR genom att ej följa sina egna regelverk (samt afs 1504 ?) har föringat fråga och genom sitt agerande där man fråntar sig själv som bolag ansvartet för särbehandling Skapat onödigt och långvarigt lidande för den kränkte. Detta bör generera ett skadestånd.

Posted in Blå linje, förare, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, spx, Station, Trafik, Värdar | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Sektionernas möten inför den lokala avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 27 april, 2017


Klubbstyrelsen har beslutat att ordna sektionsstyrelsemöten inför den lokala avtalsrörelsen.

Kom och diskutera vad du tycker är viktigt att Klubben ska driva för frågor inför de lokala kollektivavtalsförhandlingar som börjar snart.

Klubbstyrelsen ska samla alla förslag och yrkanden för att senare besluta vilka frågor som ska prioriteras. Vi bjuder på fika.

Sektion Blå, Onsdagen den 3 maj kl 16.00, Västra Skogen

Sektion Grön, Fredagen den 5 maj kl 14.30-17.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Röd, Tisdagen den 9 maj kl 15.00, Liljeholmen, i Kapellet.

Sektion Lokalvården, Torsdagen den 11 maj kl 16.00-18.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Tjänstemän, Fredagen den 12 maj kl 15.00-17.00, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Alla medlemmar i respektive sektion är välkomna att delta.

Posted in avtal, Blå linje, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, Station, tjänstemän, Trafik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Massmedia om säkerheten i Stockholms tunnelbanan och trafiknämndens förslag om helautomatiskt drift.

Posted by klubb111 på 25 augusti, 2016


C30

Massmedia om säkerheten i Stockholms tunnelbanan och trafiknämndens förslag om helautomatiskt drift.

SVT: Robotar ska köra t-banan år 2025

Dagens Nyheter: Tåg utan förare kan åka på röda linje om nio år

Veckotidning Offensiv: Seko Stockholm vill ha politisk strejk mot tågkaos

Riktpunkt: Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Sekotidningen: Förarlös tunnelbana år 2015

Här finns hela uttalandet från SEKO Tunnelbanan

Här finns korrespondensen mellan SEKO Tunnelbanan och politikerna i Trafiknämnden  

Posted in Information, Röd linje | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Korrespondens mellan politikerna i Trafiknämnden och SEKO Tunnelbanan om säkerheten inom framtida tunnelbana (uppdateras)

Posted by klubb111 på 19 augusti, 2016


Efter SEKO Tunnelbanans uttalande om att säkerheten äventyras i tunnelbanan började politikerna i Trafiknämnden svara på våra frågor.

Här presenterar vi korrespondensen mellan dem och SEKO Tunnelbanan.

 

Den 18 augusti 2016 14:42 skrev Gunilla Roxby Cromvall <gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se>:

Hej Jannis och tack för värdefull information. Vänligen Gunilla Roxby Cromvall gruppledare v

———————————————————————————————–

Den 18 augusti 2016 17:14 skrev Alfred Askeljung <alfred.askeljung@politik.sll.se>:
Hej Jannis och resten av styrelsen för SEKO Tunnelbanan,

Tack för ert brev till Bosse Andersson. Han har bett mig att besvara det i egenskap av ansvarig trafiksekreterare.

Som ni säkert är medvetna om så växer Stockholm rekordsnabbt. Det förutsätter investeringar i ny kollektivtrafik liksom förbättringar av befintlig tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och busstrafik. En av de största utmaningarna är den enorma trängsel som inte bara skapar förseningar och obehag utan också ökar risken för olyckor. Tragiska incidenter med människor som hamnar på spåren är extremt viktiga att förebygga, det ser jag att ni också poängterar i ert brev. Med plattformsdörrar och fler system för övervakning av stationer och spår så kan vi förhindra det, spårspring och andra trafikstörningar.

Eftersom plattformsbarriärer är en förutsättning för helautomatiskt drift så är det viktigt att vi i god tid påbörjar test för att utvärdera att systemen fungerar som de ska med så få störningar som möjligt. Testet av plattformsbarriärer beräknas pågå under 2017 – 2018. Då finns det gott om tid för att fasa in barriärer i tunnelbanan till 2025 med så lite störningar och teknikstrul som möjligt.

Med automatiska tåg så kan vi få en snabbare och mer effektiv trafik med tätare avgångar. Det värnar skattepengar och gör att vi kan hantera fler människor som flyttar till Stockholm och vill resa kollektivt. Jag tror inte att någon vill att landstinget köper in ett onödigt stort antal tåg. Det skulle innebära att vi skulle få dra ner på andra viktiga investeringar i antingen kollektivtrafiken eller sjukvården.

De erfarenheter som trafikförvaltningen har tagit del av från andra storstäder gör gällande att vid konverteringar till automatiska tunnelbanor så finns det personal kvar ombord på tågen och på stationerna i stor utsträckning. Förare arbetar istället med att hjälpa resenärer eller ambulerar mellan tåg och plattformar. Högst troligen så kommer det bli en liknande ordning för röda linjen. Förvaltningen bedömer i nuläget att inga uppsägningar kommer att behöva göras.

Jag är glad att ni poängterar säkerhetsaspekten i ert brev. Med en kombination av plattformsbarriärer, ökad övervakning av spår och stationer och personal som inte bara behöver agera som förare så tror jag att vi kan öka både säkerheten och trivseln i tunnelbanan för resenärer och för personalen.

Hör gärna av er om ni har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Alfred

Alfred Askeljung

Landstingsrådssekreterare

Miljö-, skärgård- och regionplaneroteln

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

—————————————————————————————————–

Här kommer SEKO Tunnelbanans svar till Alfred Askeljung

Hej Alfred!

Tack för ditt mail. Jag har redan informerat vår styrelsen om ert svar.
Jag vill påpeka fyra saker.
1. Vi är överens att de tekniska åtgärderna behövs, dvs plattformsbarriärer osv. Vi har påpekat att vi har kommit för länge sedan med sådana förslag men det fanns inget intresse från er sidan.
2. Du påpekar att ” Förare arbetar istället med att hjälpa resenärer eller ambulerar mellan tåg och plattformar. Högst troligen så kommer det bli en liknande ordning för röda linjen. Förvaltningen bedömer i nuläget att inga uppsägningar kommer att behöva göras.” Vad vi kan se är att på tjänstmännens förslag finns det motstridiga uppgifter. T ex står det att ”Ett viktigt krav för helautomatisk drift är att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden.” på sidan 3, 6, och 9. Samtidigt står det ”att dagens förare ska inte vara låsta till att köra tåg” på sidan 7 och att ”de som idag är förare kan få sin huvudsakliga uppgift förändrad till att i första hand utgöra stöd till resenärerna” på sidan 10.
3. Du skriver att det kommer inte bli uppsägningar men att förare ska få andra arbetsuppgifter. Hur då kan man räkna att man ska spara 56-106 miljoner kronor/år, när samma antal förare ska utföra andra uppgifter. Varifrån de pengarna ska sparas, så det står på sidan 15?
4. Sist men inte minst något som vi har påpekat men det finns inget svar ännu. Förslaget koncentrera sig på olika åtgärder på plattformen. Vi har påpekat att vi är oroliga på hur säkerheten och tryggheten garanteras ombord på tåget och mellan stationerna (in i tunnel) när en brand eller liknade händelse uppstår eller när vi har ett tåg som blir trasig. Vilken personal ska ta hand om trafikanterna? Vi ser en allvarlig utveckling att det finns en tendens som när man pratar om bättre service, menar man att maskiner i form av stolpar för konduktörer på lokala banor eller kameror och plattformsbarriärer ska ersätta den mänskliga kontakt. Vi menar att de tekniska lösningar är ett medel och inte självändamål för att ge bättre service till trafikanterna. Vi måste förena den personliga servicen med den mänskliga kontakten med de tekniska medel som underlättar detta.
Vi anser fortfarande att om Trafiknämnden väljer att följa den vägen som tjänstemännen föreslår kommer att få allvarliga konsekvenser för resandet och säkerheten. Man ska förebygga eventuella allvarliga incidenter som kan uppstå och inte agera i efterhand om det händer något i trafiken.
För SEKO Tunnelbanan, Klubb 111
Jannis Konstantis
Ordförande

Den 22 augusti 2016 10:45 skrev Alfred Askeljung <alfred.askeljung@politik.sll.se>:

Hej igen Jannis,

 

Centerpartiet har länge varit för plattformsdörrar som en viktig säkerhetslösning. Att förare kan utföra andra uppgifter än att köra tågen gör att de kan hjälpa och stödja resenärer också om det skulle inträffa någon incident. Besparingarna förväntas uppkomma genom att den totala personalstyrkan på röda linjen successivt kan minskas när personer börjar arbeta i andra delar av systemet, får nya arbetsuppgifter eller går i pension. Med minskat antal incidenter så får vi förre störningar i trafiken, också det en besparing för samhället och resenärerna. Vi har fullt förtroende för att förvaltningens förslag med ett långsamt och successivt införande av den nya tekniken kommer att ge både bättre service och ökad säkerhet.

 

Hör gärna av er igen om ni undrar något mer.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Alfred

 

Alfred Askeljung

Landstingsrådssekreterare

Miljö-, skärgård- och regionplaneroteln

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

 

Posted in förare, Information, Röd linje | Taggad: , , , , , , | 1 Comment »

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Posted by klubb111 på 18 augusti, 2016


C30

Den 23 augusti 2016 kommer Trafiknämnden i Stockholm (Landstinget) att fatta ett inriktningsbeslut gällande införandet av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje från och med år 2025.

Tjänstemännens förslag baseras enligt oss, enbart på ekonomiska kalkyler. I huvudsak går förslaget ut på att det inte kommer att finnas förare längre inom tunnelbanan och att plattformsbarriärer sätts upp på stationerna och annan fjärrövervakad teknisk lösning som hindrar spårbeträdande och andra störningar i trafiken. Utöver detta planeras det att sparas genom att ha färre nya tåg, de s k C-30, ute i trafik. Detta anser dem är mer ekonomiskt gynnsamt än att personal utför och bistår i arbetet på plats. Vad som ej är medräknat är säkerhetsaspekten vid olyckor, stopp, driftstörningar och annat som dagligen sker i tunnelbanan samt den trygghet som närvarande personal kan förmedla till resenärerna under resan.

Vi som arbetar inom tunnelbanan, som transporterar alla människor säkert, ger service och tar hand om alla små och stora händelser, är mycket oroliga över utvecklingen. Om Trafiknämnden beslutar enligt förslaget, som sätter besparingar före säkerhet, så kommer saker som säkerhet och trygghet för trafikanterna att äventyras.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, mer än femton år sedan, kämpar för bättre säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Vi föreslog till dåvarande Connex (sedan Veolia) och SL att man måste investera i plattformsbarriärer för att undvika självmord, spårbeträdanden och andra liknade händelser i trafiken samt se över annan teknisk och logistisk lösning för att höja säkerheten i tunnelbanans miljö. Landstingens svar genom SL var att man inte kunde göra detta för att det var mycket komplicerat och det kostade mycket pengar. Vi ansåg då, och även nu att man inte kan värdera liv som räddas i termer av pengar och jämställa det med siffror i en budget.

Trafiknämnden nu gör precis samma sak. De skriver i deras förslag att ett liv beräknas kosta 31 miljoner kronor!!! De tänker finansiera den automatiserade lösningen av tunnelbanemiljön med att bli av med alla förare på Röda linje som kostar, enligt dem, 60-100 miljoner per år! De anser även att hela beställningen på 48 nya tåg med option på 4 tåg till inte ska fullföljas, utan att det räcker med grundbeställningen på 48 tåg.

Vi som arbetar inom tunnelbanan och inte gör skisser på olika scenarion från ett kontor om hur verkligheten inom tunnelbanan ser ut eller kommer att se ut, anser att de framlagda planerna är förfärliga!

 1. Tjänstemännen i Trafiknämnden anser att det inte behövs förare, därför att man ska bygga upp plattformsbarriärer. De har glömt att det finns en del icke trafikanter som brukar nödöppna dörrar och/eller hindra dörrstängningen. Det finns situationer då det uppstår en rökutveckling eller t o m brand i vagnen, det kan vara en allvarlig situation som uppstår och då kommer INGEN att finnas på tåget. Tjänstemännen hänvisar till trafikledningen som ska informeras (av vem?) om en allvarlig situation uppstår och då kommer hjälpen att skickas ut!!! Vi varnar för att det kommer bli allvarliga konsekvenser, som trafikanterna kommer att få betala genom att deras säkerhet och trygghet blir sämre.
 2. Det planeras att olika tågtyper ska trafikera Röda linjen när en eventuell helautomatisk drift införs. Vår erfarenhet säger att även nya tåg kan gå sönder. C-20 tågen har nu en del problem och vi har en del stop i trafiken på grund av detta. De problemen kommer inte att minska år 2025. Vem ska ta hand om trafikanterna om det behövs en evakuering? Ännu värre om det gäller en akut evakuering, liknade Rinkebybranden år 2005?
 3. Som vi nämnde förut, tjänstemännen föreslår att antalet nya tåg som man har tänkt trafikera Röda linjen med, minskas. De har även glömt att räkna med befolkningsökningen. Innevånarantalet beräknas ha ökat med 400 000 fram till år 2030. Det innebär att det antal tåg som planeras, inte räcker till!
 4. Även när det gäller ekonomin, anser vi, att tjänstemännens beräkning är en byråkratisk produkt, utan verklighetsförankring. Förslaget hänvisar t.ex. till att tiden som det tar att vända ett tåg vid en ändstation kan minska. I dag är vändtiderna på mellan 1-4 minuter. Det är sant att man kan minska detta ner till några sekunder! Hur blir det då med att det alltid finns trafikanter som försöker hinna med tåget i sista stund och som håller i dörrarna? Vad är då vinsten med en fiktiv bättre punktlighet?

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar ca 1400 förare, stationsvärdar, kundservicevärdar, lokalvårdare, trafikledare och annat personal inom service och administration är mycket oroliga över utvecklingen!

 • Vi uppmanar politikerna inom Trafiknämnden att inte rösta för detta inriktningsbeslut och därigenom äventyra säkerheten och tryggheten för hundratusentals passagerare.
 • Vi uppmanar media att uppmärksamma vad som händer med detta projekt.
 • Vi uppmanar trafikanterna att protestera mot detta förslag.

Oavsett beslutet kommer SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, att fortsätta kämpa för ökad säkerhet och trygghet för oss som arbetar inom tunnelbanan och alla tunnelbanans resenärer i Stockholm.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Ordförande, Jannis Konstantis, förare: 076 641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Vice ordförande, Edgardo Luan Rivera, stationsvärd: 076 641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje, tjänsteutlåtande

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Röd linje, uttalanden | Taggad: , , , , , , , , | 7 Comments »

Resultat från enkätundersökningen angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015

Posted by klubb111 på 31 augusti, 2015


Skyddsombudsorganisationen trafik genomförde en enkätundersökning angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015 v.27-28. Denna undersökning kom till som en motvikt till MTR:s egna undersökningar och beslut togs angående detta i trafikskyddskommittén tillsammans med MTR.

På Grön bana medverkade 106 förar av 274, på Röd medverkade 82 av 192 förare samt blå med 38 av 89 förare. Resultaten kommer att diskuteras i samtliga skyddskommittéer.

Undersökningen finns att tillgå på SEKO fackets anslagstavlor, SEKO Klubb 111:s Blogg samt SEKO:s flik på tubnet.

Skyddsombuden för trafik vill tacka samtliga förare för medverkan i denna undersökning.

Enkät psyko resultat 2015 Blå linje

Enkät psyko resultat 2015 Grön linje

Enkät psyko resultat 2015 Röd linje

c20

Posted in Arbetsmiljö, Blå linje, förare, Grön linje, Information, Röd linje | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Klargörande angåede ett mail från MTR på Röda linje

Posted by klubb111 på 5 juni, 2015


Med anledning av det mail som skickades ut från Robert Berglund, tf Trafikområdeschef på Röda linje, vill vi påpeka följande:

 1. Det påstås att två förare var inblandade i en utomfacklig aktion i slutet av mars-början av april och de var drivande i detta. Vidare skriver Robert att de två ska omplaceras till en annan roll inom företaget. Det är så att SEKO, såväl klubben som förbundet, för en diskussion med förarna. SEKO Klubb 111 för en diskussion med företaget angående de påstådda anklagelserna.
 2. Det har aldrig ägt rum någon förhandling om någon omplacering för förarna. Därför borde Robert veta att man varken kan komma ut med något som är inte förhandlat med SEKO eller påstå saker som är inte förhandlade.
 3. SEKO ska fundera hur vi ska gå vidare med detta, men självklart kommer den information som har kommit ut till många av våra arbetskamraters snarare skada än att lugna ner situationen på Röda linje.

 

Posted in förare, Information, Röd linje | Taggad: , | 4 Comments »

Sektionsnytt nr 25 Röda linje

Posted by klubb111 på 16 juni, 2014


Hej!

Här kommer denna veckas sektionsnytt från röda linjen. Det är lite speciellt den här gången då det går ut till alla tre banorna. Anledningen är att det finns ett extrablad om den sympatidemonstration vi ska genomföra på onsdag. Sprid detta till alla era kollegor.

Det är mycket troligt att också vi blir uttagna för sympatiåtgärder om konflikten pågår någon längre tid. När varslet kommer, det brukar läggas 7 dagar innan åtgärden träder i kraft, så måste man vara sekomedlem för att få ersättning från strejkkassan. Ersättning därifrån får man om strejken pågår minst 5 dagar. Vill du läsa mer så hittar du även Sekos konflikthandbok bifogad i detta mejl. Det är viktigt att vi får med alla nya deltidare, ja alla, som inte är medlemmar just nu för att inte de ska förlora mer än nödvändigt ekonomiskt OM vi blir uttagna till sympati- eller strejkåtgärder. Arbetsgivarna brukar svara strejk med en lockout för att inte behöva betala ut personalens löner så om man är medlem i ST så får man stå sitt kast.

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, Information, Röd linje, sektionsnytt Röda linje | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: