KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Station’ Category

Förtydligande om varslet när det gäller stationsvärdar

Posted by klubb111 på 9 maj, 2017


Hej!

Förbundet har informerat oss att följande gäller angående de som jobbar som stationsvärdar på natten.

Varslet är idag utformat så att lokalvårdens arbetsuppgifter är försatta i blockad, vilket betyder att ingen annan som normalt inte utför dessa arbetsuppgifter får utföra dem.  Stationsvärdar som arbetar under natten skall fortsätta arbeta i samma omfattning som idag även om konflikten bryter ut. Stationsvärdarna kan och ska om arbetsgivaren så beordrar lägga ungefär samma tid av ett arbetspass detta arbetsmomentet som de gör idag men inte mer.

 

Posted in aktioner, avtal, Information, Lokalvård, spx, Station | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Sektionernas möten inför den lokala avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 27 april, 2017


Klubbstyrelsen har beslutat att ordna sektionsstyrelsemöten inför den lokala avtalsrörelsen.

Kom och diskutera vad du tycker är viktigt att Klubben ska driva för frågor inför de lokala kollektivavtalsförhandlingar som börjar snart.

Klubbstyrelsen ska samla alla förslag och yrkanden för att senare besluta vilka frågor som ska prioriteras. Vi bjuder på fika.

Sektion Blå, Onsdagen den 3 maj kl 16.00, Västra Skogen

Sektion Grön, Fredagen den 5 maj kl 14.30-17.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Röd, Tisdagen den 9 maj kl 15.00, Liljeholmen, i Kapellet.

Sektion Lokalvården, Torsdagen den 11 maj kl 16.00-18.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Tjänstemän, Fredagen den 12 maj kl 15.00-17.00, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Alla medlemmar i respektive sektion är välkomna att delta.

Posted in avtal, Blå linje, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, Station, tjänstemän, Trafik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Nya tjänster och placering på station

Posted by klubb111 på 17 februari, 2016


Tjänsterna

Våren 2015 hade Seko överläggningar om grunderna för tjänstekonstruktionen inför kommande placeringen som, från början, var tänkt att gälla fr.o.m. hösten 2015. Placeringen blev sedermera uppskjutet i flera omgångar.

I överläggningarna framförde vi våra synpunkter för Mtr att ta hänsyn till i tjänstekonstruktionen exempelvis :

ej 3tim i spärr utan rast eller paus, ej tajta förflyttningstider, säkerställande av rast & paus, ej för tidiga (eller sena) raster, ej för långa omlopp & raster o.s.v.

Med facit i hand kan vi konstatera att Mtr ej tagit hänsyn till önskemålen och därutöver hittat på ”nya konstigheter” såsom olika tjänster må-to, fr, lö & söndag (med följden olika start resp. sluttider och innehåll) färre och för tidiga föräldratjänster, senareläggning av nattjänsternas tidslägen och fler tjänster som slutar 07:30, ogenomtänkta grupperingar etc.

Seko är starkt kritisk mot dessa tjänstepaket dock så länge de följer kollektivavtalets bestämmelser har vi ingen möjlighet och stoppa dem.

Vid sidan om har vi dock nu begärt förhandlingar om rutiner/tillämpning vid för kort/utebliven rast/paus, personaltransporter och arbetssinnehåll Stnv-nattjänster. Dessa förhandlingar har ännu ej ägt rum.

Framtiden….?

Förhoppningsvis blir dessa paket en ”parentes” och att Mtr lyssnar på facket och personalen till nästa paket. Enligt tidplanen är det tänkt att nästa placering sker januari 2017, sökning november 2016 och ”input” kring tjänstepaketen maj-augusti 2016. Många av försämringarna i paketen är av sådan art som medför inga som helst besparingar för Mtr varvid det borde gå och få dem och ta hänsyn till önskemålen, återstår att se om så är fallet…

 

 

 

Styrelsen

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

Posted in Information, Station, Tjänster | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

KSV tjänstepaket

Posted by klubb111 på 21 oktober, 2014


SEKO har nu fått 2 Ksv tjänstepaket för facklig granskning. Vi publicerar nu dessa (i detta läge utan närmare kommentarer) och välkomnar synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

Mer information kommer under veckan. Förhandlingen äger rum måndagen den 27 oktober.

KSV 20141110

Stk 20141110

 

Posted in Förhandlingar, Information, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , | Leave a Comment »

MTR kör på med omorganisationen trots protesterna!

Posted by klubb111 på 17 oktober, 2014


Almega och förbundet SEKO har haft de centrala förhandlingarna och därmed har Mtr nu uppfyllt sin förhandlingsskyldighet och kan köra vidare med den planerade omorganisationen. ”Spelet” är likväl långtifrån över, ett antal ”detalj-” och tvisteförhandlingar återstår och skyddsombuden har lämnat in en 6,6a med anledning av bl a den bristfälliga samverkan och AMÖ-arbetet samt om riskerna för fysisk och psykisk ohälsa och att MTR omöjliggör kombinationen av familjeliv och arbete.

Centrala förhandlingen

Som förväntat medförde den centrala förhandlingen inte någon förändring. På den nivån blir våra stora frågor som t.ex dagkommenderades restider eller ag:s respektlösa samt inhumana personalpolitik små och man har främst fokus på det juridiska. KA:s ev. värdeminskning är likväl en relevant fråga även på denna nivå och parterna enades om att sköta det lokalt. MTR-Info om avslutade förhandlingar i enighet är ”sanning med modifikation”, sällan om aldrig har vi varit så o-överens i en fråga… Det något andefattiga centrala protokollet medföljer som bilaga.

 

SEKO Klubb 111 begär tvisteförhandlingar

SEKO begär en tvisteförhandling angående tillsättningen av de olika ksv tjänster samt chefpositionerna som tillsätts utan utlysning, enligt kollektivavtalet. SEKO anser också att MTR inte har informerat facket om de stora förändringar som skulle äga rum i förväg. Samtidigt många arbetskamrater protesterar (spx, ksv men även förare) mot omorganisationen och vi förstår deras besvikelse över MTR.s agerandet.

 

Förhandlingar om värdeminskningen i KA p.g.a ändrade förutsättningar kring utlåningstillägg

Ett första förhandlingsdag är utsedd till den 23 oktober.

 

Framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6a

Skyddsombudsorganisationen har skickat en framställning och väntar inom några dagar svaret från MTR angående hur ser man på riskerna och på vilket sätt kommer MTR åtgärda problemen som uppstår med omorganisationen.

 

Granskning & Förhandling om nya Ksv tjänstepaket & placering

Inom kort får vi 2 nya Ksv-tjänstepaket för facklig granskning men ingen konkret tidplan har ännu delgetts. Genomförd placering i november är väl realistiskt. Det kommer och bli PFV-kombi tjänster i bägge paketen och i.a.f. i stationskontroll-paketet borde man kunna ha omloppen i schack (korta) då arbetsuppgiften ej är tidsbunden.

 

Delplacering för Spx

Det var meningen att man ”just nu” skulle haft en delplacering på vakanta Spx-tjänsterna (för all del även för Ksv.) men den blev uppskjuten i.o.m. omorganisationen. Planeringen har dock lovat att en sådan skall nu ske inom nära framtid. Återstår och se om intresset för fasta tjänster ökar efter de gränslösa megaplatskontorens intåg…?

 

SEKO Klubb 111:s information i ”otakt”

Vi kan konstatera att vår information kring omorganisationen och förhandlingarna har legat aningen i ”otakt” med risk för att ha orsakat ytterligare förvirring. Vi beklagar detta och hoppas på en kontinuerlig samt aktuell information framöver.

 

Klubbstyrelsen SEKO Klubb 111

Mtrs nya organisation på station-nr2

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, spx, Station, Värdar | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Omorganisation inom Station skapar stora problem!

Posted by klubb111 på 16 oktober, 2014


Uppdatering av denna information!

Den centrala förhandlingen avslutades i enighet angående konstateringen att genom förändringen kan medföra en minskning av värdet i kollektivavtalet. Paterna lokalt ska diskutera en eventuell kompensation. Oenighet angående Stationsomorganisation mellan MTR och SEKO Klubb 111, kvarstår!

Här nedan finns information och ställningstagandet från SEKO, protokollet från den lokala samt den centrala förhandlingen.

Mtrs nya organisation på station

Protokoll Omorgstat 2014

Protokoll central omorganisation Station 20141014

 

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information om tjänstepaket och placeringen för Station 2014

Posted by klubb111 på 22 april, 2014


MTR har lämnat 5st helt nya tjänstepaket för facklig granskning. Tjänsterna finns på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com samt på våra fackliga sidor på tubnet. Granskningsperioden sträcker sig till den 2:a maj då vi har slutförhandlingar om samtliga paket. Här kort info om vissa förutsättningar.

 

Tidplan

Granskning = 16/4-2/5

Slutförhandling/överläggning = 2/5

Sökningsperiod = 8/5-2/6 (Sökningen sker digitalt via tub-net)

Placeringar = Början av juni

Nya tjänsterna gäller = 8 september

 

Områdesbyte, befattningsbyte & uppflyttning från DT till HT

En utlysning av områdesbyte, befattningsbyte samt utökad sysselsättningsgrad till 100% är ute på Tub-Net.

Sista ansökningsdag 4 maj!

 

Utvärdering av 2013 års och överläggning inför förutsättningarna av 2014 års tjänster

Under vinter/våren har vi haft 2 sittningar med MTR där vi haft möjlighet och framföra våra synpunkter på den gällande paketet samt vad vi vill att hänsyn ska tagas till i den kommande. Vi har tagit upp bl.a. :

  • Att Pass utan rast eller paus upp till 3.05 är för långt, max 2,30 enligt MBL-överenskommelsen ska gälla
  • Att tjänsterna ska konstrueras så att en reell/verklig rast & paus erhålls
  • Att ha rastens placering logiskt, inte för tidigt eller för sent
  • Att undvika för långa omloppstider, (att KA tillåter till att 10 % av tjänsterna kan ha upp till 9.30 omlopp är inget som man måste eftersträva!)
  • Att undvika ojämna tjänster vilket medför tjänstegrupper
  • Att undvika för långa förflyttningar samt att erforderlig tid bereds för förflyttningarna
  • Att ha rotering i KSV-Plf & Spl – tjänsterna
  • Att ha fler tjänster i S1, i synnerhet på Ut samt ha ett alternativt fridagssystem för natt med längre sammanhängande fridagsperioder
  • Att undvika konstruerande av s.k. ”Vinkelresor” där man byter gren i tjänsten
  • Att APT-tjänsterna ska konstrueras så att man istället blir avlöst från sin egen tjänst

 

Separata förhandlingar med anknytning till placeringarna

SEKO ska ha förhandlingar om ett nytt fridagssystem för Natt-Spx samt vi har begärt separata förhandlingar om att även deltidarna ska omfattas av möjlighet till områdesbyten samt arbetsinnehållet för ett antal Natt-Spx tjänster.

 

Synpunkter på tjänsterna? Hjälp oss med granskningen!

Vänd er till era lokala förtroendevalda på sektionerna eller skicka in dina synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

 

För SEKO Tunnelbanan Klubb 111

 

Jampe

 

Info tjänster station 2014 – 1

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , , | 5 Comments »

Nya tjänstepaket för Station

Posted by klubb111 på 16 april, 2014


SEKO har fått alla tjänstepaket  för facklig granskning.

 

Härmed bifogas nu dessa utan närmare kommentarer, närmare information om tjänsterna och placeringarna utlovas senast torsdag 17/4.

Gup placeringsunderlag 2014

Lih placeringsunderlag 2014

Väs placeringsunderlag 2014

AL placeringsunderlag

CY placeringsunderlag 2014

KSV tjänster 2014

Posted in Information, spx, Station, Tjänster | Taggad: , , | Leave a Comment »

Beslut från Arbetsmiljöverket efter skyddsombudstoppet vid Hjulsta

Posted by klubb111 på 29 augusti, 2013


Här nedan kan man se vad arbetsmiljöverket har beslutat efter att vår ersättare Huvudskyddsombud har lagt ett skyddsombudstopp vid Hjulsta.

Arbetsmiljöverket konstaterade att MTR och ersättare Huvudskyddsombud var överens att spärrkiosken och personaluttryme skulle stängas av till allt är klart och man var inte överens angående biljetthallen. MTR tyckte att man kan arbeta i biljetthallen medan ersättare Huvudskyddsombud tyckte att man skulle stänga ner också biljetthallen.

Angående vad som var överens, arbetsmiljöverket tillstyrker detta. Angående biljetthallen bedömte verket att man kan arbeta högst en timme och sedan man ska ha paus, rast eller arbeta på en annan station. Man kan arbeta högst två en timmes pass under samma dag. Personer som har astma eller andningsvårigheter, man ska inte kommendera vid Hjulsta.

Ni kan läsa själva beslutet från Arbetsmiljöverket här. Informera alla våra arbetskamrater som jobbar där, hur man ska göra.

IMS 2013-29155 MTR

Posted in Arbetsmiljö, Information, spx, Station | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Bättre arbetsförhållanden för våra spx efter en skyddsombudstopp vid Hjulsta

Posted by klubb111 på 26 augusti, 2013


Onsdagen den 21 augusti rånades en kiosk in i tunnelbanestation i Hjulsta, Blå linje. Rånarna tände eld och hela biljetthallen och spärrkiosken rökfylldes.

MTR beslutade att avbemanna spärrkiosken och tillämpa några åtgärder för vår personal med t ex oftare avlösning men däremot skulle de visera trafikanter vid spärrlinje. Det visade sig att de åtgärderna enligt Skyddsombudsorganisationen inte räckte till! En del spx mådde dåligt. Ett skyddsombud i området fick astmaanfall, mådde illa och var tvungen att sjukskriva sig.

Därför har lagt Skyddsombudsorganisationen inom Station genom Edgardo Luan-Rivera, ersättare Huvudskyddsombud, en skyddsombudstopp idag. Innan dess försökte han att se om andra åtgärder var inplanerade. De åtgärdarna enligt honom var inte tillräckliga och i några timmar var allt arbete på stationen stoppat. Arbetsmiljöverket (AMV) kom till platsen och efter diskussioner med MTR och ersättare Huvudskyddsombud beslutade AMV att spärrkiosken samt personalutrymmet inte skulle användas så länge, tills ventilationen och andra åtgärder har vidtagits. Man kan arbeta på spärrlinjen men man ska inte stå mer än en timme. Efter det måste man ha en avlösning. Under inga omständigheter ska personalen som lider av atsma eller som har andningssvårigheter kommenderas till Hjusta stationen, enligt anvisningar från AMV. Uppstår en sådan situation det ska anmälas till SC eller SOC vid Västra Skogen, samt till det lokala skyddsombuden på området.

Skyddsombudsorganisationen också måste bli inblandade i alla åtgärder som ska vidtas och personalen ska informeras från MTR om vad som gäller.

Vi tycker att bedömningen från Skyddsombudsorganisationen att lägga en skyddsombudstopp var rätt. På detta sätt klargjordes vad som gäller, vidtogs ytterligare åtgärder som behövdes enligt oss. Utöver detta, skyddsombudsorganisationen ska vara inblandade i åtgärdsplanen, enligt Arbetsmiljölagen.

Vi tycker att MTR kunde sköta detta bättre och att Skyddsombudsorganisationen gjorde allt för att de anställdas hälsa inte ska äventyras.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

Bättre arbetsförhållanden för våra spx efter ett skyddsombudstopp vid Hjulsta

Posted in Arbetsmiljö, Information, spx, Station | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: