KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Tjänster’ Category

Kallelse extra medlems- informationsmöte för alla medlemmar på Lokalvården

Posted by klubb111 på 14 maj, 2018


Kallelse extra medlems- informationsmöte

för alla medlemmar på Lokalvården

Onsdagen 16 maj 2018, kl 15.00
plats: Barnhusgatan 6, (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

 

Med anledningen för de nya tjänster som Mtr  ska lägga fram till Lokalvården kallar vi på detta extra medlemsmöte.

 

Det är viktigt att så många lokalvårdare kommer till mötet.

På dagordningen

 

 • Grunder för de nya tjänsterna för Lokalvården
 • Ev nya tjänster till lokalvården.

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

 

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse extra medlemsmöte Lokalvården (1)

Annonser

Posted in Förhandlingar, Lokalvård, Möten, Tjänster | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Förtydligande angående Ksv-tjänster som börjar och slutar på T-centralen med anmärkningen ”RESTID”.

Posted by klubb111 på 4 mars, 2016


Förtydligande angående ksv tjänster

En del ksv har kontaktat SEKO och undrade hur de ska ställa sig då man har restid till/från T-centralen till andra stationer och var börjar/slutar deras tjänster.

SEKO vill förtydliga att restid är upp till var och en att utnyttja. Man behöver inte ”fysiskt” vara på T-centralen utan restiden är tillagt eftersom tjänstgöringen finns på ett annat platskontors avlösningsområde.

Exempel

Måndag till torsdag Typ Aktivitet Plats Start Slut
71 KSV RESTID TCE 06:57 07:05
Arbetstid 07:49 PFV GUP 2 07:05 09:15
Omlopp 08:39 Stnv MbpS 09:40 11:55
Schema S Stnv MbpS 12:45 15:30
RESTID TCE 15:30 15:36

 

Om ni har frågor angående detta eller andra problem som uppstår i samband med det nya tjänstepaketet, kontakta oss på SEKO.

 

Styrelsen SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

 

Posted in Information, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Nya tjänster och placering på station

Posted by klubb111 på 17 februari, 2016


Tjänsterna

Våren 2015 hade Seko överläggningar om grunderna för tjänstekonstruktionen inför kommande placeringen som, från början, var tänkt att gälla fr.o.m. hösten 2015. Placeringen blev sedermera uppskjutet i flera omgångar.

I överläggningarna framförde vi våra synpunkter för Mtr att ta hänsyn till i tjänstekonstruktionen exempelvis :

ej 3tim i spärr utan rast eller paus, ej tajta förflyttningstider, säkerställande av rast & paus, ej för tidiga (eller sena) raster, ej för långa omlopp & raster o.s.v.

Med facit i hand kan vi konstatera att Mtr ej tagit hänsyn till önskemålen och därutöver hittat på ”nya konstigheter” såsom olika tjänster må-to, fr, lö & söndag (med följden olika start resp. sluttider och innehåll) färre och för tidiga föräldratjänster, senareläggning av nattjänsternas tidslägen och fler tjänster som slutar 07:30, ogenomtänkta grupperingar etc.

Seko är starkt kritisk mot dessa tjänstepaket dock så länge de följer kollektivavtalets bestämmelser har vi ingen möjlighet och stoppa dem.

Vid sidan om har vi dock nu begärt förhandlingar om rutiner/tillämpning vid för kort/utebliven rast/paus, personaltransporter och arbetssinnehåll Stnv-nattjänster. Dessa förhandlingar har ännu ej ägt rum.

Framtiden….?

Förhoppningsvis blir dessa paket en ”parentes” och att Mtr lyssnar på facket och personalen till nästa paket. Enligt tidplanen är det tänkt att nästa placering sker januari 2017, sökning november 2016 och ”input” kring tjänstepaketen maj-augusti 2016. Många av försämringarna i paketen är av sådan art som medför inga som helst besparingar för Mtr varvid det borde gå och få dem och ta hänsyn till önskemålen, återstår att se om så är fallet…

 

 

 

Styrelsen

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

Posted in Information, Station, Tjänster | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

KSV tjänstepaket

Posted by klubb111 på 21 oktober, 2014


SEKO har nu fått 2 Ksv tjänstepaket för facklig granskning. Vi publicerar nu dessa (i detta läge utan närmare kommentarer) och välkomnar synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

Mer information kommer under veckan. Förhandlingen äger rum måndagen den 27 oktober.

KSV 20141110

Stk 20141110

 

Posted in Förhandlingar, Information, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , | Leave a Comment »

Omorganisation inom Station skapar stora problem!

Posted by klubb111 på 16 oktober, 2014


Uppdatering av denna information!

Den centrala förhandlingen avslutades i enighet angående konstateringen att genom förändringen kan medföra en minskning av värdet i kollektivavtalet. Paterna lokalt ska diskutera en eventuell kompensation. Oenighet angående Stationsomorganisation mellan MTR och SEKO Klubb 111, kvarstår!

Här nedan finns information och ställningstagandet från SEKO, protokollet från den lokala samt den centrala förhandlingen.

Mtrs nya organisation på station

Protokoll Omorgstat 2014

Protokoll central omorganisation Station 20141014

 

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information om tjänstepaket och placeringen för Station 2014

Posted by klubb111 på 22 april, 2014


MTR har lämnat 5st helt nya tjänstepaket för facklig granskning. Tjänsterna finns på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com samt på våra fackliga sidor på tubnet. Granskningsperioden sträcker sig till den 2:a maj då vi har slutförhandlingar om samtliga paket. Här kort info om vissa förutsättningar.

 

Tidplan

Granskning = 16/4-2/5

Slutförhandling/överläggning = 2/5

Sökningsperiod = 8/5-2/6 (Sökningen sker digitalt via tub-net)

Placeringar = Början av juni

Nya tjänsterna gäller = 8 september

 

Områdesbyte, befattningsbyte & uppflyttning från DT till HT

En utlysning av områdesbyte, befattningsbyte samt utökad sysselsättningsgrad till 100% är ute på Tub-Net.

Sista ansökningsdag 4 maj!

 

Utvärdering av 2013 års och överläggning inför förutsättningarna av 2014 års tjänster

Under vinter/våren har vi haft 2 sittningar med MTR där vi haft möjlighet och framföra våra synpunkter på den gällande paketet samt vad vi vill att hänsyn ska tagas till i den kommande. Vi har tagit upp bl.a. :

 • Att Pass utan rast eller paus upp till 3.05 är för långt, max 2,30 enligt MBL-överenskommelsen ska gälla
 • Att tjänsterna ska konstrueras så att en reell/verklig rast & paus erhålls
 • Att ha rastens placering logiskt, inte för tidigt eller för sent
 • Att undvika för långa omloppstider, (att KA tillåter till att 10 % av tjänsterna kan ha upp till 9.30 omlopp är inget som man måste eftersträva!)
 • Att undvika ojämna tjänster vilket medför tjänstegrupper
 • Att undvika för långa förflyttningar samt att erforderlig tid bereds för förflyttningarna
 • Att ha rotering i KSV-Plf & Spl – tjänsterna
 • Att ha fler tjänster i S1, i synnerhet på Ut samt ha ett alternativt fridagssystem för natt med längre sammanhängande fridagsperioder
 • Att undvika konstruerande av s.k. ”Vinkelresor” där man byter gren i tjänsten
 • Att APT-tjänsterna ska konstrueras så att man istället blir avlöst från sin egen tjänst

 

Separata förhandlingar med anknytning till placeringarna

SEKO ska ha förhandlingar om ett nytt fridagssystem för Natt-Spx samt vi har begärt separata förhandlingar om att även deltidarna ska omfattas av möjlighet till områdesbyten samt arbetsinnehållet för ett antal Natt-Spx tjänster.

 

Synpunkter på tjänsterna? Hjälp oss med granskningen!

Vänd er till era lokala förtroendevalda på sektionerna eller skicka in dina synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

 

För SEKO Tunnelbanan Klubb 111

 

Jampe

 

Info tjänster station 2014 – 1

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , , | 5 Comments »

Nya tjänstepaket för Station

Posted by klubb111 på 16 april, 2014


SEKO har fått alla tjänstepaket  för facklig granskning.

 

Härmed bifogas nu dessa utan närmare kommentarer, närmare information om tjänsterna och placeringarna utlovas senast torsdag 17/4.

Gup placeringsunderlag 2014

Lih placeringsunderlag 2014

Väs placeringsunderlag 2014

AL placeringsunderlag

CY placeringsunderlag 2014

KSV tjänster 2014

Posted in Information, spx, Station, Tjänster | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information angående tjänstepaket Trafik inför placeringen december 2013

Posted by klubb111 på 29 oktober, 2013


Onsdagen den 30 oktober äger rum den första överläggningen med MTR angående våra tjänstepaketen på Trafik för alla tre linjer samtidigt. Nästa vecka har vi slutförhandlingar om tjänstepaketen.

Vi har fått, för några dagar sedan, tjänsterna för att granska dem. I fredags fick vi också sommarpaketen. Som det är känt kommer vi ha en placering som ska börja gälla i mitten av december för hela nästa år, 2014, inkl sommaren.

Inför de överläggningarna och förhandlingar kommer SEKO att yrka följande:

–      Vi godkänner inga avsteg från kollektivavtalet såsom kortare förflyttningstid eller kortare matraster än 40 minuter för tjänster mellan 06.00-23.00 på bana 3 och inte heller andra avsteg om det finns inga fördelar för förarna.

–      Vi accepterar inte att placeringen ska äga rum bara via intranätet. Man kan ha både via intranät och via pappersversion. Oavsett detta måste finnas via intranät en kvittens med kopia på placeringsansökan som en förare har lämnat.

–      Kopplingen på bana 2 kl 12 på natten är oacceptabelt. MTR måste komma med en riskanalys. Om man vill trots allt införa detta, enligt SEKO, ska vi ha dubbel bemanning de aktuella tiderna.

–      Vi vill ha en bra blandning av V-, K-, och S1.

–      Vi tycker att det finns för många deltidsjobb på grön linje.

–      Det skiljer sig mycket på omloppstiden mellan banorna. Vi vill inte ha mer än 8.40 omloppstid på alla banor.

–      Vi kommer att motsätta oss att pentrytjänster på bana 1 skärs ned.

–      Självklart också har vi synpunkter om grupperingen samt om justeringar i vissa tjänster om pauser osv.

Vi återkommer med mer information efter den första överläggningen.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

Information angående tjänstepaket Trafik

Posted in förare, Förhandlingar, Tjänster, Trafik | Taggad: , , , , , | 3 Comments »

Information nya tjänster & placering – Station

Posted by klubb111 på 23 maj, 2013


​I bifogad fil återfinns seko:s information om de nya tjänstepaketen/placeringarna på station

KLUBBAKTUELLT v21

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , | 2 Comments »

MANIFESTATION den 27 maj i Rålambshovsparken mot MTR:s personalpolitik

Posted by klubb111 på 21 maj, 2013


Arbetskamrater!

SEKO protesterar mot en omänsklig personalpolitik som är ett resultat av MTR:s ekonomiska vinstintresse. De senaste dagarna har MTR valt att inte förlänga provanställningen, dvs säga upp många kundservicevärdar, för att företaget ska skicka till ägaren en ännu större vinst än dagens. Det företag som vill skapa ”Världens bästa Tunnelbana där kunden är i fokus” vill åstadkomma detta genom att även äventyra säkerheten för både kund och personal. Vilka kunder är det då som står i fokus kan man fråga sig, måhända det är den aktieägande kunden. Utöver detta har vår arbetsmiljö för alla blivit sämre. Under manifestationen kommer ett antal olika talare att hålla korta anföranden omkring ämnet ”Kollektivtrafik”. SEKO anser att det är vi (bl. a spärrexpeditörer, kundservicevärdar, förare, trafikledare, arbetsledare, lokalvårdare, FRC och Hittegodspersonalen) som producerar allt; som är tunnelbanan! Utan oss fungerar inte tunnelbanan, oavsett hur fina olika mål och planer de än har. Alla för en och en för alla.

 Vi protesterar bland annat mot:

 • Att trasiga tåg som inte borde vara i drift körs i trafik. Trafikledare som sitter ensamma i trafikledningscentralen och man äventyrar att en händelse liknade det som Rinkebybranden 2005, med tiotals skadade, ska upprepas.
 • Möjligheterna för personalen, speciellt spärrexpeditörer, att kunna gå på toaletten har försvårats ytterligare. Förare som inte heller hinner gå på toa pga mycket korta vändtider och man äventyrar då säkerheten.
 • att personalen redan i februari tvingas planlägga sin ledighet för hela året och MTR:s godtycklighet i att hantera semestern samt avsaknaden av flexibilitet.
 • Även chefer som trafikgruppchefer, stationschefer som mår dåligt och att MTR pekar med hela handen.
 • att MTR nyanställer samtidigt som de säger upp personal som de är själva nöjda med och bryr sig inte om konsekvenserna för de egna anställda.
 • Att MTR inte satsar på rättvisa löner för lokalvårdare men istället betalar stora viten till SL.
 • att MTR försöker manövrera bort fackföreningar och skyddsombudsorganisationen genom att förhala olika förhandlingar och arbetsmiljöåtgärder.
 • Att MTR lever inte upp till sina egna uttalade löften och åtaganden. Att företaget inte inser sanningen i sitt eget uttalande om personalens värde.

Vi samlas i Rålambshovsparken klockan 11:00 där vi bjuder på korv och kaffe. Klockan 12:00 tågar vi i samlad trupp till MTRS huvudkontor på Rålambsvägen 17. Kom inte i uniform! Du hittar hit genom att ta buss nr 4 eller nr 1, hållplatsen Västerbroplan. Parken går inte att missa då den ligger på andra sidan gatan.

Välkomna!

Manifestation den 27 maj 2013

Posted in aktioner, Arbetsmiljö, förare, Förhandlingar, FRC, Information, Löner, Lokalvård, Möten, Solidaritet, spx, Station, tjänstemän, Tjänster, TLC, Trafik, Trafikledning, Värdar | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: