KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Trafik’ Category

Sektionernas möten inför den lokala avtalsrörelsen

Posted by klubb111 på 27 april, 2017


Klubbstyrelsen har beslutat att ordna sektionsstyrelsemöten inför den lokala avtalsrörelsen.

Kom och diskutera vad du tycker är viktigt att Klubben ska driva för frågor inför de lokala kollektivavtalsförhandlingar som börjar snart.

Klubbstyrelsen ska samla alla förslag och yrkanden för att senare besluta vilka frågor som ska prioriteras. Vi bjuder på fika.

Sektion Blå, Onsdagen den 3 maj kl 16.00, Västra Skogen

Sektion Grön, Fredagen den 5 maj kl 14.30-17.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Röd, Tisdagen den 9 maj kl 15.00, Liljeholmen, i Kapellet.

Sektion Lokalvården, Torsdagen den 11 maj kl 16.00-18.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Tjänstemän, Fredagen den 12 maj kl 15.00-17.00, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Alla medlemmar i respektive sektion är välkomna att delta.

Posted in avtal, Blå linje, Förhandlingar, Grön linje, Information, Lokalvård, Röd linje, Station, tjänstemän, Trafik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Vad händer med förarstödet.

Posted by klubb111 på 29 januari, 2016


Enligt MTR skall förarstödet börja användas allmänt på samtliga banor under 2016.  MTR har gått ut och sagt att förarstödet är obligatorisk men på inget sätt kommit med information angående det status som nu kommer att gälla efter årsskiftet. Enligt protokoll från 2015 skall MTR komma ut med sådant innan årsskiftet där det klargörs hur förarstödet skall hanteras både utifrån TRI-tub och andra säkerhetsföreskrifter som gäller i vår verksamhet samt hur förarstödet kopplas till tågets utrustning.

SEKO:s skyddsombud har begärt ny risk och konsekvensanalys angående hantering och ansvar på grund av de ändrade förutsättningar som MTR vill genomföra med förarstödet (obligatoriskt, användas vid utrop på cx osv).

SEKO klubb111 har begärt Centrala förhandlingar angående tolkningen av förarstödets status (vi vill att det skall vara turbundet) samt att ersättning för hantering av verktyget klargörs om vi nu överhuvudtaget skall hantera detta på vår fritid. SEKO klubb 111 finner det ytterst märkligt att ett multinationellt företag som MTR med miljard i omsättning lägger över ansvar och kostnad för detta verktyg på den enskilde medarbetaren.

Eftersom samtliga direktiv från MTR är minst sagt oklara i frågan så rekommenderar SEKO förarkollektivet att ni hämtar ut förarstödet och om ni känner er bekväma att använda det så gör så.

Om ni känner tvivel eller osäkerhet vid hantering eller om det är lämpligt att använder det under rådande förhållanden, beakta alltid TRI-tub och främst § 32 som klart och tydligt redogör för förarens skyldigheter vid säkert framförande av tunneltåg. § 18 som reglerar användandet av mobiltelefon i säkerhetstjänst råder också över hur vi skall hantera förarstöded.

Tänk på att det alltid är du som förare som har ansvar för tunneltågets säkra framfart.

 

För ett säkert framförande av tunneltåg.

SEKO KLUBB 111.

Förarstödet

Vad händer med förarstödet

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 7 Comments »

Angående utrop på CX-vagnar

Posted by klubb111 på 29 mars, 2014


MTR har i måndags, genom HR, informerat oss att trafikgruppcheferna kommer att börja följa med tågen och kolla hur högtalarsystemet fungerar i CX vagnarna. Trafikgruppcheferna ska sedan ta kontakt med föraren för att ”följa upp” varför det är så.

SEKO anser att detta är direkt olämpligt!

SEKO anser att man först och främst måste kontrollera att högtalarsystem på ALLA CX vagnar fungerar som det ska. Detta har TBT skyldighet att rätta till. Ingen bryr sig om att fullfölja sin del av kontraktet, glöm inte att MTR äger 50% av TBT.

Det är lättare för MTR att lägga fokus på förarna, trots att det i de flesta fall är högtalarsystemet som det är fel på.

Det sätt som MTR har tagit skapar också risk för motsättningar, tjafs och onödig konfrontation mellan trafikgruppcheferna och förarna.

Därutöver har MTR återigen glömt att blanda in Skyddsombudsorganisationen i processen. Detta trots att de ska vara inblandade från första början i alla processer som ändras.

SEKO anser att:
– MTR inte ska börja med de ”uppföljningar” samt avbryta försöket omgående
– MTR ska kräva från TBT att dom ska kontrollera högtalarsystemet på samtliga CX-vagnar
– Att skyddsombudsorganisationen och MTR snarast ska ha en riktad skyddsrond på högtalarsystem på alla CX vagnar.
– MTR ska sluta använda personalen som slagträ när de får inte bra resultat på verksamheten. MTR glömmer att utan personalen får MTR ingenting.

Utöver detta, står det klart på TRI-TUB §31.2 att om högtalarutrustningen inte fungerar när man iordningsställer tåget skall tåget inte tas ut i trafik.
Styrelsen för SEKO Tunnelbanan

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

Information angående placeringen Trafik och fridagsgrupper V6-V9

Posted by klubb111 på 18 november, 2013


Vi har informerat den 14 november att SEKO har upptäckt problem som äventyrade hela placeringen på alla banor, dvs införande, utan förhandling och som strider mot kollektivavtalet, för fridagsgrupperna V6-V9. De fridagsgrupperna fanns endast på Röda linje, då SEKO har gjort avsteg förut. Nu ensidigt MTR vill införa dem på fasta tjänster på alla banor.

I dag hade SEKO och MTR förhandlingar i frågan. Vi kom överens om följande:

  1. 1.      De fasta tjänsterna som var V6-V9 på Grön och Blå linje ska ändras omgående till V1-V4.
  2. 2.      SEKO gör avsteg så att MTR har endast DK-grupper, V6-V9 (en per bana). Denna grupp på paketet som fanns på Röda linje kvarstår och tillkommer en DK-grupp på Grön och en DK-grupp på Blå.
  3. 3.      Avsteget gäller denna placering.

 

MTR ska informera omgående alla om de justeringarna inför placeringen.

 

Angående placeringslistorna, SEKO och MTR kollar om det finns problem och rättas till omgående.

 

Med vänliga hälsningar

Förhandlingsgruppen: Jannis Konstantis, Matti Wennerberg, Gunnar Öhman, Kicki El Gomati

information tjänstepaket trafik och V6-V9

Posted in Blå linje, förare, Förhandlingar, Grön linje, Information, Röd linje, Trafik | Taggad: , | Leave a Comment »

Uppdaterad information angående tjänstepaket Trafik

Posted by klubb111 på 14 november, 2013


SEKO har upptäckt två problem som äventyrar hela placeringen på alla banor.

1. MTR ensidigt har infört nya fridagsgrupper som fanns inte på överläggningar, dvs V6-V9. Saken är att enligt kollektivavtalet sådana fridagsgrupper finns inte och det behövs avsteg att införa. Digitalt, på intranät finns sådana fridagsgrupper och det är oacceptabelt.

2. Det finns problem med placeringslistorna. Vi har upptäckt att en del personer har ett placeringsnummer på pappret som har anslagits på de lokala kontor, medan de har ett annat nummer digitalt på intranät! Också oacceptabelt!

SEKO har krävt att MTR måste fixa detta omgående annars måste placeringen ställas in omgående!

 

Posted in förare, Information, Trafik | Taggad: , | 4 Comments »

Tillägg angående placeringen bana 3 – SVTO natt

Posted by klubb111 på 13 november, 2013


I går kontaktade oss MTR och informerade SEKO att SL har beslutat kräva från MTR att tillsätta omgående en natt tjänst i ställverket.

SEKO ansåg från början, när det nuvarande paketet börjat gälla att man skulle ha en STVO natt men MTR tyckte att spara en tjänst och bemanna STV och Trafikledning på Blå linje med endast två TL. 

SEKO anser att detta är mycket positivt, att SL krävde detta från MTR. MTR informerade oss att de vill bemanna detta fr o m denna helg eller nästa måndag. Det kommer också bli en justering på det paket som är ute på sökningen just nu och ska börja gälla i mitten av december.

STVO tjänsten på natt ska vara, enligt MTR, en S1 tjänst och det kommer justeras marginellt också de andra två (ut- och in) ställverkstjänsterna.

Posted in förare, Information, Trafik | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information om placeringen Trafik från sektion Blå

Posted by klubb111 på 13 november, 2013


SÖKNING AV VINTER- OCH SOMMARTJÄNSTER PÅ TUBNET SAMT FÖRHANDLINGAR

HEJ KOLLEGOR!

SEKO klubb 111 ville att placeringsansökan i pappersform skulle finnas kvar som alternativ men MTR vill att allting sköts digitalt, (se info nedan från tubnet). När du skickat in din ansökan, skickas en kopia av den till din MTR-mail. Om du vill göra ändringar i en redan inskickad placeringsansökan, var god skicka en helt ny. Det är den senast inkomna ansökan som gäller.

Tjänsteförhandlingen i onsdags, (6/11) avslutades i oenighet. Vi hävdar två stycken kollektivavtalsbrott, (KA) som vi inte vill göra avsteg från. Det är rasterna på sträcktjänsterna som inte ska understiga 40 minuter på bana 3 samt förflyttningstiden från Västra Skogen till Rissnedepån där schablontiden 24 minuter ”skrotas” av MTR på många tjänster. SEKO har skickat till en tvisteförhandling i dessa frågor. Tjänsterna kan inte driftsättas om parterna inte kommer överens innan 15 december. Info kommer fortlöpande. Sök på utlysta tjänster tills vidare.

”Ansökan om placering inom Station och Trafik kommer framöver att genomföras på Tubnet. Samtidigt försvinner hanteringen av pappersblanketterna för detta. Först ut att använda sig av detta är tunneltågförare som söker placering till det nya tjänstepaket som tas i drift 15:e december.
Denna placering börjar fredagen den 8 november och slutar söndagen den 1 december (*vid 24:00).

Då verktyget finns på Tubnet kan du nå det både från datorer i verksamheten och från din privata dator. Mer utförlig information om hur du ansöker finns i dokumentet ”Ansökan om placering” på Tubnet” (pdf). Själva verktyget når du via länkarna i högerspalten under fliken ”Stöd och verktyg”: Ansökan om placering. När tjänstepaketen är färdiga kommer de finnas tillgängliga via samma sida på Tubnet”

*tillägg av SEKO, står ej tidsangivelse på tubnet.

 

Frågor, kontakta någon av oss:

Orhan: orhan.klubb111@gmail.com
Henke: henrik.klubb111@gmail.com Tel: 0709-210700
Yvonne: yvonne_jansson@live.se

Med vänlig hälsning
Sektion Blå och Seko Klubb 111

Posted in förare, Information, Trafik | Taggad: | Leave a Comment »

Placeringen Trafik

Posted by klubb111 på 11 november, 2013


Bakgrund

SEKO Klubb 111 har haft två st överläggningar med MTR angående de tjänstepaket som ska börja gälla i mitten av december för alla tre banor på Trafik, inkl sommarpaketen.

 

Positivt

MTR justerade vissa tjänster enligt våra önskemål, de accepterade att föra in pentrytjänsterna som de i början ville ta bort och begränsade omloppstiden till 8.40 för Röd och Blå linje.

Negativt

På Gröna linje begränsade inte MTR omloppen på 8.40. Utöver detta är grupperingen inte alls bra och trots våra påpekanden, har MTR inte ansträngt sig med att göra en bättre gruppering, förutom vissa små justeringar.

Vi anser också att vi ska möjlighet att söka tjänsterna både på papper och digitalt. MTR tyckte att det räcker via internet. MTR sa samtidigt att det lokalt kommer att finnas möjlighet till att söka genom pappersversion. Vi får väl se om det sista stämmer.

Vi tyckte också att ha kopplingen på Röda linje mitt i natten medför stora risker för personalen. Efter våra påtryckningar om att man måste göra en risk- och konsekvensanalys väntar vi på åtgärder från MTR angående riskerna. Vi krävde att det ska finnas vakter vid kopplingen.

Till sist anser SEKO att MTR kunde anstränga sig mer på att göra bra tjänster för förarna.

SEKO har begärt en tvistförhandling då vi anser att bl a en del av tjänsterna bryter mot kollektivavtalet när det gäller restider på Gröna och Blå linjerna samt kortare raster för Blå linje. Vi kommer snart att förhandla med MTR angående detta och vi får väl se om vi kan komma överens lokalt, annars kommer det att bli en central förhandling.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

Placeringen Trafik

Posted in förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 6 Comments »

Information angående tjänstepaket Trafik inför placeringen december 2013

Posted by klubb111 på 29 oktober, 2013


Onsdagen den 30 oktober äger rum den första överläggningen med MTR angående våra tjänstepaketen på Trafik för alla tre linjer samtidigt. Nästa vecka har vi slutförhandlingar om tjänstepaketen.

Vi har fått, för några dagar sedan, tjänsterna för att granska dem. I fredags fick vi också sommarpaketen. Som det är känt kommer vi ha en placering som ska börja gälla i mitten av december för hela nästa år, 2014, inkl sommaren.

Inför de överläggningarna och förhandlingar kommer SEKO att yrka följande:

–      Vi godkänner inga avsteg från kollektivavtalet såsom kortare förflyttningstid eller kortare matraster än 40 minuter för tjänster mellan 06.00-23.00 på bana 3 och inte heller andra avsteg om det finns inga fördelar för förarna.

–      Vi accepterar inte att placeringen ska äga rum bara via intranätet. Man kan ha både via intranät och via pappersversion. Oavsett detta måste finnas via intranät en kvittens med kopia på placeringsansökan som en förare har lämnat.

–      Kopplingen på bana 2 kl 12 på natten är oacceptabelt. MTR måste komma med en riskanalys. Om man vill trots allt införa detta, enligt SEKO, ska vi ha dubbel bemanning de aktuella tiderna.

–      Vi vill ha en bra blandning av V-, K-, och S1.

–      Vi tycker att det finns för många deltidsjobb på grön linje.

–      Det skiljer sig mycket på omloppstiden mellan banorna. Vi vill inte ha mer än 8.40 omloppstid på alla banor.

–      Vi kommer att motsätta oss att pentrytjänster på bana 1 skärs ned.

–      Självklart också har vi synpunkter om grupperingen samt om justeringar i vissa tjänster om pauser osv.

Vi återkommer med mer information efter den första överläggningen.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

Information angående tjänstepaket Trafik

Posted in förare, Förhandlingar, Tjänster, Trafik | Taggad: , , , , , | 3 Comments »

STREJKMÖTE FREDAGEN DEN 14 JUNI!

Posted by klubb111 på 11 juni, 2013


Stridsåtgärder träder i kraft den 20 juni!

 STREJKMÖTE

FREDAGEN DEN 14 JUNI

KL 13.00 SAMT KL 14.30

LO-borgen, Barnhusgatan 18, Norra Bantorget

SEKO har varslat om stridsåtgärder inom olika delar i Spårbranschen som börjar gälla kl 03.00 torsdagen den 20 juni 2013. Utöver strejk gäller också övertidsblockad, mertidsblockad, restidsblockad samt nyanställningsblockad och förbund mot inhyrning.

Strejken innefattar HELA RÖDA LINJE PÅ TUNNELBANAN, när det gäller förare och spärrexpeditörer. Det finns ett undantag när det gäller spx på Centralen, Slussen och Gamla Stan.

De övriga stridsåtgärderna gäller ALLA, dvs. övertidsblockad, mertidsblockad, restidsblockad samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning!

Kom till mötet för att du ska få mer information, samt du kan ställa frågor om hur det kommer bli de närmaste dagarna.

Vi bjuder på fika! 

Klubbstyrelsen

Strejkmöte 14 juni 2013

Posted in aktioner, avtal, förare, Information, Lokalvård, Möten, spx, Station, tjänstemän, TLC, Trafik, Trafikledning, Värdar | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: