KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kallelse medlemsmöte 10 oktober 2019

Posted by klubb111 på 26 september, 2019


Torsdag 10 oktober 2019, kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6, (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Nomineringar och val till vakanta platser

Sektion Grön

1 st ersättare ledamot, 1 år

Sektion Röd

1 st ordinarie styrelseledamot Trafik, fyllnadsval 1 år

1 st ordinarie styrelseledamot Kundservice, fyllnadsval 1 år

Sektion Blå

1 st SKO Trafik, 3 år

Sektion Lokalvården

1 st valberedare, 1 år

Sektion Tjänstemän

1 st ordförande samt ordinarie klubbstyrelseledamot, fyllnadsval 1 år

1 st ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år

2 st ersättare ledamot, 1 år

1 st valberedare, 1 år

2 st SKO Fastighets och Teknik, 3 år

2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer, 3 år

2 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center, 3 år

– Information från förhandlingar

– Avtal 2020/Avtalsyrkanden

– Motioner

– Information från Klubben

Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platserna eller genom mail till Valberedningen. Om går du på fritiden får du 2½ timmar tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika/ Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 10 oktober 2019

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Seko tecknade i början av året unikt pensionsavtal för medlemmar under 25 år

Posted by klubb111 på 26 juli, 2019


Hej!

Vi informerar igen alla medlemmar och avtalet som Seko kom överens med Almega i början av 2019. ST var tvungen efter det att skriva under samma avtal med Almega.

– Avtalet är unikt då detta är det enda avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 kom Seko överens med Almega om att denna extra pensionsavsättning även skulle omfatta medlemmar som är mellan 18-24 år. Almega meddelade senare att det inte var möjligt att bevilja denna grupp inträde i pensionsavtalet, ITP, utan man behövde vara minst 25 år. Seko inledde med anledning av detta förhandlingar med Almega för att denna grupp också skulle omfattas av de extra pensionsavsättningarna.

– Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv och Almega vägrat att släppa in denna grupp i ITP vilket tyvärr innebär att kostnaden hamnar på företagen istället för i pensionssystemet. För vår del handlar det dock om att säkra våra unga medlemmars intressen vilket vi nu gjort, säger Thomas Gorin Weijmer.

Avtalet som nu tecknats innebär att de Seko-medlemmar som är 18-24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. För att kompenseras för eventuell värdetillväxt kommer denna summa att multipliceras med 5% för samtliga som har en anställning 2019 och framåt. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. Skulle medlemmen avsluta sin anställning före man fyllt 25 år betalas beloppet ut i ett engångsbelopp som lön.

– Avtalet innebär att denna grupp därmed blir jämställd med övriga när det gäller flexpension, vilket är en stor facklig framgång, avslutar Thomas Gorin Weijmer.

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Solidaritetsuttalande mot att en facklig förtroendevald avskedades i Grekland

Posted by klubb111 på 23 juli, 2019


Solidarity message

Seko Tunnelbanan, Klubb 111, the union that organize all workers in Stockholm´s underground (metro) in Stockholm express our solidarity to the workers in the company “AFOI VLACHOU”. Their strike to defend their union leader which is also is the president of Labour center of Lavrio in Attica, Athens is the way that all workers must do to defend their rights.

Your struggle is also our struggle.

With comrade regards

Giannis Konstantis

Chairman

On behalf of our union board and our members in our union.

Mer information 

 

Uppdatering:

Arbetsgivaren har tagit tillbaka avskedet efter 10 dagars strejk. Det visar att när arbetarna är enade och det finns solidaritet då arbetsgivarna kan backa.

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , , | 13 Comments »

Klubb-Nytt Juni 2019

Posted by klubb111 på 19 juli, 2019


Här nedan kan du läsa hela tidningen i pdf format

klubb-nytt juni 2019 

 

 

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | 2 Comments »

Material till årsmöte 2019

Posted by klubb111 på 12 mars, 2019


Hej!

Här kommer en del av materialet som ska behandlas till årsmötet den 14 mars 2019.

Verksamhetsberättelse 2018 slutversion

Valordning för SEKO Tunnelbanan

arbetsordning-klubben ny

arbetsordning-sektion-grön ny

arbetsordning-sektion-röd ny

arbetsordning-sektion-blå ny

arbetsordning-sektion-lokalvård ny

arbetsordning-sektion-tjänstemän ny

arbetsordning-skyddsorganisation Ny

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Angående skor och avdrag för felaktig uniform

Posted by klubb111 på 22 februari, 2019


MTR har informerat på arbetsplatsträffar att om man inte har rätt uniform på sig, så skickas man hem med avdrag samt att lydelsen i kollektivavtalet om att man ”bör bära mörka skor” enligt MTR ska tolkas som att ordet ”bör” i alla lägen betyder ”ska”!

Seko anser att kollektivavtalet inte ska tolkas ensidigt från den ena parten, då båda parter har ansvar för kollektivavtalet.

Arbetsgivaren kan bara göra avdrag, enligt § 16 i kollektivavtalet om en anställd vägrar att medverka vid en alkohol- eller drogtest. I övrigt får arbetsgivaren inte göra löneavdrag.

Utöver detta vet alla att ordet bör inte betyder samma som ordet ska!

I vårt kollektivavtal görs det skillnad på de två orden. Om arbetsgivaren väljer att tolka ordet bör som ska, då ska det gälla för hela kollektivavtalet och inte bara för det som passar MTR. De har ännu inte tillämpat den ”nya” tolkningen.

Vi uppmanar därför alla som antingen får avdrag för icke korrekt uniform, eller får anmärkningar pga att de inte bär mörka skor, att kontakta facket så stämmer vi MTR för kollektivavtalsbrott.

Seko anser dessutom att om företaget vill att vi ska bära mörka skor, så ska MTR själva bekosta detta då de anser att skorna är en uniformsdetalj! Det är enligt oss, deras skyldighet, och MTR ska inte bara plocka hem vinster, på vår bekostnad!

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående skor och uniform

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 1 och information om valomgång 2

Posted by klubb111 på 18 februari, 2019


Här kommer det preliminära valresultat från valomgång 1 samt information om valomgång 2

Valresultat omg 1 – 2019

Andra valomgång är onsdagen den 6 och torsdagen den 7 mars.

Den 6 mars val äger rum på GUP mellan kl 10.00-18.00

Den 7 mars val äger rum på TCE och LIH mellan kl 10.00-18.00

Sista dag för att registrera dig på poströstning för valomgång 2 är fredagen den 22 februari

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR, Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov. Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Klubbvalen 2019 Information om fackliga val och poströstning.

Posted by klubb111 på 28 januari, 2019


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast måndagen den 4/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är fredagen den 22/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR – 2018-12-27

Posted by klubb111 på 27 december, 2018


Den 21 december var det sista förhandlingsdatum för 2018. Som vanligt har vi haft många förhandlingar under detta år, i genomsnitt ca 10-15 i veckan.

 

Vi haft en del personärenden, såsom t ex avsked, rehab ärenden, omplaceringar, semesterdagar, problem med lön osv.

 

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 

 1. Vi fortsätter förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller tillsättningar av nya tjänster på Lokalvården samt brott angående de tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018.
 2. Förhandlingar startades angående brott för de s k maskintjänster inom Lokalvården.
 3. Förhandlingarna är snart avslutade angående brott mot förflyttningstiden i Kollektivavtalet mellan NA och LIH som ägde rum i somras. Seko har begärt skadestånd och kompensation för varje förare som drabbades.
 4. Förhandlingar avslutas snart när det gäller ändringar inom Kollektivavtalet om förflyttningstiderna inom Kundservice. Tanken är att det ska gälla den verkliga tiden för förflyttningar mellan stationerna, istället av schablontid som gäller tills nu.
 5. En medlem har felaktigt enbart fått två dagar ledighet för enskild angelägenhet, dvs betald ledighet. Efter förhandlingar, fick han istället sex dagar betald ledighet.
 6. Förhandlingar pågår angående utbildning för alla skyddsombud. Enligt Seko bryter MTR mot lagen och kollektivavtalet, då arbetsköparen inte betalar kostnader för de kurserna som skyddsombud behöver och omöjliggör att de kan fullfölja deras uppdrag, enligt lagen.
 7. Seko och MTR har haft en överläggning angående rutiner och kriterier gällande att tillgodoräkna tidigare erfarenhet från liknade arbetsuppgifter i servicebranschen i samband med rekrytering av personal.
 8. Seko börjar snart förhandlingar kring rutiner & tillämpning vid Områdesbyten, Befattningsbyten, Uppflyttning till Heltid samt delplaceringar.
 9. Förhandling angående en medlem som beordrades att gå på Avonova på sin lediga tid. Han fick tidskompensation för detta.
 10. Vi har förhandlat tjänstepaketet för 2019 för Trafik. Efter våra protester när det gällde dk rader som fördes in i alla tjänstegrupper, backade MTR och tog fram ett nytt tjänstepaket.
 11. Vi förhandlar snart också de nya tjänstepaketen till 2019 för Kundservice samt för Trafikledningen.
 12. Vi har förhandlat fram en ny ersättning, som är lite högre än förut, för en kort period för provtågsförare.
 13. Efter protester från Seko angående information som gick ut till förare på Röda linje att de som är sjuka måste svara när arbetsledningen ringer upp, förhandlade vi fram en ny formulering, som säger att man inte är tvungen att svara, om man inte vill/kan när man är sjukskriven.

 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

 

Klubbstyrelsen önskar alla våra medlemmar och arbetskamrater ett Gott Nytt År!

Information om förhandlingar 27 december 2018

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Alla dokument inför årsmöte den 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Här kommer alla dokument inför årsmötet den 22 mars 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Balans och resultaträkning

Ekonomi i grafik

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: