KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klubb-Nytt Juni 2019

Posted by klubb111 på 19 juli, 2019


Här nedan kan du läsa hela tidningen i pdf format

klubb-nytt juni 2019 

 

 

Annonser

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Material till årsmöte 2019

Posted by klubb111 på 12 mars, 2019


Hej!

Här kommer en del av materialet som ska behandlas till årsmötet den 14 mars 2019.

Verksamhetsberättelse 2018 slutversion

Valordning för SEKO Tunnelbanan

arbetsordning-klubben ny

arbetsordning-sektion-grön ny

arbetsordning-sektion-röd ny

arbetsordning-sektion-blå ny

arbetsordning-sektion-lokalvård ny

arbetsordning-sektion-tjänstemän ny

arbetsordning-skyddsorganisation Ny

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Angående skor och avdrag för felaktig uniform

Posted by klubb111 på 22 februari, 2019


MTR har informerat på arbetsplatsträffar att om man inte har rätt uniform på sig, så skickas man hem med avdrag samt att lydelsen i kollektivavtalet om att man ”bör bära mörka skor” enligt MTR ska tolkas som att ordet ”bör” i alla lägen betyder ”ska”!

Seko anser att kollektivavtalet inte ska tolkas ensidigt från den ena parten, då båda parter har ansvar för kollektivavtalet.

Arbetsgivaren kan bara göra avdrag, enligt § 16 i kollektivavtalet om en anställd vägrar att medverka vid en alkohol- eller drogtest. I övrigt får arbetsgivaren inte göra löneavdrag.

Utöver detta vet alla att ordet bör inte betyder samma som ordet ska!

I vårt kollektivavtal görs det skillnad på de två orden. Om arbetsgivaren väljer att tolka ordet bör som ska, då ska det gälla för hela kollektivavtalet och inte bara för det som passar MTR. De har ännu inte tillämpat den ”nya” tolkningen.

Vi uppmanar därför alla som antingen får avdrag för icke korrekt uniform, eller får anmärkningar pga att de inte bär mörka skor, att kontakta facket så stämmer vi MTR för kollektivavtalsbrott.

Seko anser dessutom att om företaget vill att vi ska bära mörka skor, så ska MTR själva bekosta detta då de anser att skorna är en uniformsdetalj! Det är enligt oss, deras skyldighet, och MTR ska inte bara plocka hem vinster, på vår bekostnad!

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående skor och uniform

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 1 och information om valomgång 2

Posted by klubb111 på 18 februari, 2019


Här kommer det preliminära valresultat från valomgång 1 samt information om valomgång 2

Valresultat omg 1 – 2019

Andra valomgång är onsdagen den 6 och torsdagen den 7 mars.

Den 6 mars val äger rum på GUP mellan kl 10.00-18.00

Den 7 mars val äger rum på TCE och LIH mellan kl 10.00-18.00

Sista dag för att registrera dig på poströstning för valomgång 2 är fredagen den 22 februari

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR, Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov. Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Klubbvalen 2019 Information om fackliga val och poströstning.

Posted by klubb111 på 28 januari, 2019


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast måndagen den 4/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är fredagen den 22/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR – 2018-12-27

Posted by klubb111 på 27 december, 2018


Den 21 december var det sista förhandlingsdatum för 2018. Som vanligt har vi haft många förhandlingar under detta år, i genomsnitt ca 10-15 i veckan.

 

Vi haft en del personärenden, såsom t ex avsked, rehab ärenden, omplaceringar, semesterdagar, problem med lön osv.

 

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 

 1. Vi fortsätter förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller tillsättningar av nya tjänster på Lokalvården samt brott angående de tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018.
 2. Förhandlingar startades angående brott för de s k maskintjänster inom Lokalvården.
 3. Förhandlingarna är snart avslutade angående brott mot förflyttningstiden i Kollektivavtalet mellan NA och LIH som ägde rum i somras. Seko har begärt skadestånd och kompensation för varje förare som drabbades.
 4. Förhandlingar avslutas snart när det gäller ändringar inom Kollektivavtalet om förflyttningstiderna inom Kundservice. Tanken är att det ska gälla den verkliga tiden för förflyttningar mellan stationerna, istället av schablontid som gäller tills nu.
 5. En medlem har felaktigt enbart fått två dagar ledighet för enskild angelägenhet, dvs betald ledighet. Efter förhandlingar, fick han istället sex dagar betald ledighet.
 6. Förhandlingar pågår angående utbildning för alla skyddsombud. Enligt Seko bryter MTR mot lagen och kollektivavtalet, då arbetsköparen inte betalar kostnader för de kurserna som skyddsombud behöver och omöjliggör att de kan fullfölja deras uppdrag, enligt lagen.
 7. Seko och MTR har haft en överläggning angående rutiner och kriterier gällande att tillgodoräkna tidigare erfarenhet från liknade arbetsuppgifter i servicebranschen i samband med rekrytering av personal.
 8. Seko börjar snart förhandlingar kring rutiner & tillämpning vid Områdesbyten, Befattningsbyten, Uppflyttning till Heltid samt delplaceringar.
 9. Förhandling angående en medlem som beordrades att gå på Avonova på sin lediga tid. Han fick tidskompensation för detta.
 10. Vi har förhandlat tjänstepaketet för 2019 för Trafik. Efter våra protester när det gällde dk rader som fördes in i alla tjänstegrupper, backade MTR och tog fram ett nytt tjänstepaket.
 11. Vi förhandlar snart också de nya tjänstepaketen till 2019 för Kundservice samt för Trafikledningen.
 12. Vi har förhandlat fram en ny ersättning, som är lite högre än förut, för en kort period för provtågsförare.
 13. Efter protester från Seko angående information som gick ut till förare på Röda linje att de som är sjuka måste svara när arbetsledningen ringer upp, förhandlade vi fram en ny formulering, som säger att man inte är tvungen att svara, om man inte vill/kan när man är sjukskriven.

 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

 

Klubbstyrelsen önskar alla våra medlemmar och arbetskamrater ett Gott Nytt År!

Information om förhandlingar 27 december 2018

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Alla dokument inför årsmöte den 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Här kommer alla dokument inför årsmötet den 22 mars 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Balans och resultaträkning

Ekonomi i grafik

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Grillfest för sektion Blå!

Posted by klubb111 på 16 maj, 2017


Alla medlemmar i sektion Blå, är välkomna till en grillfest, i Akalla by, söndagen den 21 maj, mellan kl 11.00-18.00

Man ska anmäla sig för att komma senast den 18 maj.

Maila till grillning.sektionbla@gmail.com

 

Posted in Uncategorized | Taggad: , | Leave a Comment »

Samlad information inför konflikten som bryter ut fredagen den 12 maj, kl 14.00 2017-05-10

Posted by klubb111 på 11 maj, 2017


Här nedan följer information för de som deltar i strejken men också alla andra SEKO medlemmar som berörs av övertids- och mertidsblockaden.

Lokalvårdare och klottersanerare
Alla lokalvårdare och klottersanerare som är SEKO-anslutna inom Tunnelbanan lägger ner arbetet, dvs strejkar, fr o m fredagen den 12 maj kl 14.00. Detta betyder att inget arbete ska pågå efter kl 14.00 den 12 maj! Alla lokalvårdare och klottersanerare ska vara utanför tunnelbaneområdet vid kl 14.00. De ska vara strejkvakter kan inte bära uniform eller arbetskläder. Alla privata resor med tunnelbanan berörs inte av detta.
Alla lokalvårdare och klottersanerare som är SEKO medlemmar samlas varje dag en viss tid. Vi återkommer senast imorgon med mer information om tid och plats.
Varje dag ska man samlas och anmäla sig för att få strejkersättning. Om man inte kommer finns det risk att man inte får ut den. Vi kommer att behöva strejkvakter samt personer för att dela ut flygblad.
-Arbetsuppgifter som är föremål för strejk ska inte utföras.
-Ingen annan anställd får utföra de arbetsuppgifter som skulle ha utförts av de som direkt omfattas av strejk.
-Den som deltar i strejk har rätt till konfliktersättning enligt förbundets stadgar.
-Vid sjukdom utgår inte konfliktersättning.
-Sjukanmälan till arbetsgivaren eller förekommande fall försäkringskassan görs som vanligt.
Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter. Eventuella dispensansökningar hanteras av Seko centralt och skall skickas till dispens@seko.se. Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.
Stationsvärdar, kundservicevärdar och annan personal
Alla SEKO medlemmar omfattas av övertids- och mertidsblockad. Detta betyder att det inte finns dispens för sprucken avlösning. Om en avlösare inte kommer i tid, när man har obetald rast eller slut för dagen, lämnar man servicedisken, spärrlinjen osv.
Man ska utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Om man ombeds av MTR att utföra andra arbetsuppgifter kontaktar man SEKO direkt. Det finns något som heter säkerhetskritiskt arbete. Det betyder att MTR kan prioritera t ex att avlägsna brandfarligt material. Detta ska inte blandas med att man städar. MTR gick med på vår uppmaning att stoppa distributionen av Metro-tidningarna i tunnelbanan fr o m lördag den 13 maj.

Tunneltågförare
MTR har skrivit på intranät att det finns dispens för sprucken avlösning. SEKO svarade enligt följande
”Vi har lämnat en generell dispens gällande övertidsarbete vid tågförsening. Detta för att tåg inte ska bli stående på fel ställe. Däremot har vi inte lämnat någon generell dispens rörande sprucken avlösning.”
Efter detta klargörandet har MTR ändrat informationen på intranätet.
Detta betyder att vid en trafikförsening måste man framföra tåget till avlösningsplatsen. Vid sprucken avlösning, tar man tåget ur trafik och kör till närmaste uppställningspår eller till depå.
Alla SEKO medlemmar arbetar inte övertid eller mertid.

Detta gäller alla!

Att ange facklig tillhörighet
MTR ringer och frågar efter facklig tillhörighet. Samtliga kollegor behöver ej svara på denna fråga enligt lagen om föreningsrätt. Om det visar sig att arbetsgivaren uppför register över vilken facklig organisation vi tillhör bryter dom mot denna lag samt PUL vilket klassas som allvarligt enligt strafflagen samt rent arbetsrättsligt.
Att MTR ställer frågan är bara trist och ett tecken på okunskap men inte förbjudet.

Medlem som aktivt deltar i konflikten är skyldig att:
-Inte under några förhållanden utföra sådana arbetsuppgifter som är föremål för konflikten.
-Hålla konfliktombudet på arbetsplatsen underrättad om sin adress och sitt telefonnummer under konflikten.
-Vid sjukdom själv omedelbart anmäla detta till försäkringskassan så att sjukpenning vid eventuellt längre sjukskrivning erhålls.
-Till Seko anmäla uppgift om uppburen sjukersättning och ersättning från arbetslöshetskassa för konflikttiden.
-I övrigt följa de beslut som Seko fattar rörande konflikten.
Medlem som inte direkt deltar i konflikten är skyldig att:
-Utföra sitt ordinarie arbete.
-Inte överta sådana arbetsuppgifter som är föremål för konflikten.
-Följa eventuella beslut om extra uttaxering under konflikten. Alla medlemmar bör hålla sig väl informerade om konflikten och hålla kontakt med Seko Tunnelbanan. Medlemmarna ska omedelbart anmäla till konfliktombud eller annan lokal Seko- företrädare sådana iakttagelser rörande konflikten som kan vara av betydelse.
Arbetskamrater som tillhör en facklig organisation ska ställa sig neutrala i konflikten, dvs de ska inte överta arbetsuppgifter/tjänster/områden som i normala fall SEKO medlemmar har. Arbetskamrater som är oorganiserade kan delta i strejk eller konflikten, om de så önskar.
Följande personer från Klubbstyrelsen agerar tills vidare som konfliktombud:
Jannis Konstantis 076-641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com
Matti Wennerberg 076 641 13 99, matti.klubb111@gmail.com
Semere Gerezgiher, semere.klubb111@gmail.com
Viktor Risling 076 641 17 54, viktor.klubb111@gmail.com
Moncef Jerbi 076 641 13 98, moncef.klubb111@gmail.com
Du kan ringa eller maila till dem om du har frågor. Du kan även maila till Klubben, sekotunnelbanan@gmail.com om du undrar över något.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Demonstrera 1 Maj 2017

Posted by klubb111 på 23 april, 2017


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

SEKO Tunnelbanan uppmanar alla sina medlemmar och alla arbetare att demonstrera och visa sin styrka den viktiga dagen för oss inom arbetarklassen!

 

I år arrangeras i Stockholm följande demonstrationer:

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Sveriges Kommunistiska parti och Kommunistiska partiet

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: