KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Klubbvalen 2019 Information om fackliga val och poströstning.

Posted by klubb111 på 28 januari, 2019


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast måndagen den 4/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är fredagen den 22/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Annonser

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR – 2018-12-27

Posted by klubb111 på 27 december, 2018


Den 21 december var det sista förhandlingsdatum för 2018. Som vanligt har vi haft många förhandlingar under detta år, i genomsnitt ca 10-15 i veckan.

 

Vi haft en del personärenden, såsom t ex avsked, rehab ärenden, omplaceringar, semesterdagar, problem med lön osv.

 

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 

 1. Vi fortsätter förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller tillsättningar av nya tjänster på Lokalvården samt brott angående de tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018.
 2. Förhandlingar startades angående brott för de s k maskintjänster inom Lokalvården.
 3. Förhandlingarna är snart avslutade angående brott mot förflyttningstiden i Kollektivavtalet mellan NA och LIH som ägde rum i somras. Seko har begärt skadestånd och kompensation för varje förare som drabbades.
 4. Förhandlingar avslutas snart när det gäller ändringar inom Kollektivavtalet om förflyttningstiderna inom Kundservice. Tanken är att det ska gälla den verkliga tiden för förflyttningar mellan stationerna, istället av schablontid som gäller tills nu.
 5. En medlem har felaktigt enbart fått två dagar ledighet för enskild angelägenhet, dvs betald ledighet. Efter förhandlingar, fick han istället sex dagar betald ledighet.
 6. Förhandlingar pågår angående utbildning för alla skyddsombud. Enligt Seko bryter MTR mot lagen och kollektivavtalet, då arbetsköparen inte betalar kostnader för de kurserna som skyddsombud behöver och omöjliggör att de kan fullfölja deras uppdrag, enligt lagen.
 7. Seko och MTR har haft en överläggning angående rutiner och kriterier gällande att tillgodoräkna tidigare erfarenhet från liknade arbetsuppgifter i servicebranschen i samband med rekrytering av personal.
 8. Seko börjar snart förhandlingar kring rutiner & tillämpning vid Områdesbyten, Befattningsbyten, Uppflyttning till Heltid samt delplaceringar.
 9. Förhandling angående en medlem som beordrades att gå på Avonova på sin lediga tid. Han fick tidskompensation för detta.
 10. Vi har förhandlat tjänstepaketet för 2019 för Trafik. Efter våra protester när det gällde dk rader som fördes in i alla tjänstegrupper, backade MTR och tog fram ett nytt tjänstepaket.
 11. Vi förhandlar snart också de nya tjänstepaketen till 2019 för Kundservice samt för Trafikledningen.
 12. Vi har förhandlat fram en ny ersättning, som är lite högre än förut, för en kort period för provtågsförare.
 13. Efter protester från Seko angående information som gick ut till förare på Röda linje att de som är sjuka måste svara när arbetsledningen ringer upp, förhandlade vi fram en ny formulering, som säger att man inte är tvungen att svara, om man inte vill/kan när man är sjukskriven.

 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

 

Klubbstyrelsen önskar alla våra medlemmar och arbetskamrater ett Gott Nytt År!

Information om förhandlingar 27 december 2018

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Alla dokument inför årsmöte den 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Här kommer alla dokument inför årsmötet den 22 mars 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Balans och resultaträkning

Ekonomi i grafik

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Grillfest för sektion Blå!

Posted by klubb111 på 16 maj, 2017


Alla medlemmar i sektion Blå, är välkomna till en grillfest, i Akalla by, söndagen den 21 maj, mellan kl 11.00-18.00

Man ska anmäla sig för att komma senast den 18 maj.

Maila till grillning.sektionbla@gmail.com

 

Posted in Uncategorized | Taggad: , | Leave a Comment »

Samlad information inför konflikten som bryter ut fredagen den 12 maj, kl 14.00 2017-05-10

Posted by klubb111 på 11 maj, 2017


Här nedan följer information för de som deltar i strejken men också alla andra SEKO medlemmar som berörs av övertids- och mertidsblockaden.

Lokalvårdare och klottersanerare
Alla lokalvårdare och klottersanerare som är SEKO-anslutna inom Tunnelbanan lägger ner arbetet, dvs strejkar, fr o m fredagen den 12 maj kl 14.00. Detta betyder att inget arbete ska pågå efter kl 14.00 den 12 maj! Alla lokalvårdare och klottersanerare ska vara utanför tunnelbaneområdet vid kl 14.00. De ska vara strejkvakter kan inte bära uniform eller arbetskläder. Alla privata resor med tunnelbanan berörs inte av detta.
Alla lokalvårdare och klottersanerare som är SEKO medlemmar samlas varje dag en viss tid. Vi återkommer senast imorgon med mer information om tid och plats.
Varje dag ska man samlas och anmäla sig för att få strejkersättning. Om man inte kommer finns det risk att man inte får ut den. Vi kommer att behöva strejkvakter samt personer för att dela ut flygblad.
-Arbetsuppgifter som är föremål för strejk ska inte utföras.
-Ingen annan anställd får utföra de arbetsuppgifter som skulle ha utförts av de som direkt omfattas av strejk.
-Den som deltar i strejk har rätt till konfliktersättning enligt förbundets stadgar.
-Vid sjukdom utgår inte konfliktersättning.
-Sjukanmälan till arbetsgivaren eller förekommande fall försäkringskassan görs som vanligt.
Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter. Eventuella dispensansökningar hanteras av Seko centralt och skall skickas till dispens@seko.se. Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.
Stationsvärdar, kundservicevärdar och annan personal
Alla SEKO medlemmar omfattas av övertids- och mertidsblockad. Detta betyder att det inte finns dispens för sprucken avlösning. Om en avlösare inte kommer i tid, när man har obetald rast eller slut för dagen, lämnar man servicedisken, spärrlinjen osv.
Man ska utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Om man ombeds av MTR att utföra andra arbetsuppgifter kontaktar man SEKO direkt. Det finns något som heter säkerhetskritiskt arbete. Det betyder att MTR kan prioritera t ex att avlägsna brandfarligt material. Detta ska inte blandas med att man städar. MTR gick med på vår uppmaning att stoppa distributionen av Metro-tidningarna i tunnelbanan fr o m lördag den 13 maj.

Tunneltågförare
MTR har skrivit på intranät att det finns dispens för sprucken avlösning. SEKO svarade enligt följande
”Vi har lämnat en generell dispens gällande övertidsarbete vid tågförsening. Detta för att tåg inte ska bli stående på fel ställe. Däremot har vi inte lämnat någon generell dispens rörande sprucken avlösning.”
Efter detta klargörandet har MTR ändrat informationen på intranätet.
Detta betyder att vid en trafikförsening måste man framföra tåget till avlösningsplatsen. Vid sprucken avlösning, tar man tåget ur trafik och kör till närmaste uppställningspår eller till depå.
Alla SEKO medlemmar arbetar inte övertid eller mertid.

Detta gäller alla!

Att ange facklig tillhörighet
MTR ringer och frågar efter facklig tillhörighet. Samtliga kollegor behöver ej svara på denna fråga enligt lagen om föreningsrätt. Om det visar sig att arbetsgivaren uppför register över vilken facklig organisation vi tillhör bryter dom mot denna lag samt PUL vilket klassas som allvarligt enligt strafflagen samt rent arbetsrättsligt.
Att MTR ställer frågan är bara trist och ett tecken på okunskap men inte förbjudet.

Medlem som aktivt deltar i konflikten är skyldig att:
-Inte under några förhållanden utföra sådana arbetsuppgifter som är föremål för konflikten.
-Hålla konfliktombudet på arbetsplatsen underrättad om sin adress och sitt telefonnummer under konflikten.
-Vid sjukdom själv omedelbart anmäla detta till försäkringskassan så att sjukpenning vid eventuellt längre sjukskrivning erhålls.
-Till Seko anmäla uppgift om uppburen sjukersättning och ersättning från arbetslöshetskassa för konflikttiden.
-I övrigt följa de beslut som Seko fattar rörande konflikten.
Medlem som inte direkt deltar i konflikten är skyldig att:
-Utföra sitt ordinarie arbete.
-Inte överta sådana arbetsuppgifter som är föremål för konflikten.
-Följa eventuella beslut om extra uttaxering under konflikten. Alla medlemmar bör hålla sig väl informerade om konflikten och hålla kontakt med Seko Tunnelbanan. Medlemmarna ska omedelbart anmäla till konfliktombud eller annan lokal Seko- företrädare sådana iakttagelser rörande konflikten som kan vara av betydelse.
Arbetskamrater som tillhör en facklig organisation ska ställa sig neutrala i konflikten, dvs de ska inte överta arbetsuppgifter/tjänster/områden som i normala fall SEKO medlemmar har. Arbetskamrater som är oorganiserade kan delta i strejk eller konflikten, om de så önskar.
Följande personer från Klubbstyrelsen agerar tills vidare som konfliktombud:
Jannis Konstantis 076-641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com
Matti Wennerberg 076 641 13 99, matti.klubb111@gmail.com
Semere Gerezgiher, semere.klubb111@gmail.com
Viktor Risling 076 641 17 54, viktor.klubb111@gmail.com
Moncef Jerbi 076 641 13 98, moncef.klubb111@gmail.com
Du kan ringa eller maila till dem om du har frågor. Du kan även maila till Klubben, sekotunnelbanan@gmail.com om du undrar över något.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Demonstrera 1 Maj 2017

Posted by klubb111 på 23 april, 2017


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

SEKO Tunnelbanan uppmanar alla sina medlemmar och alla arbetare att demonstrera och visa sin styrka den viktiga dagen för oss inom arbetarklassen!

 

I år arrangeras i Stockholm följande demonstrationer:

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Sveriges Kommunistiska parti och Kommunistiska partiet

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Expeditionen stängt idag 13 februari

Posted by klubb111 på 13 februari, 2017


OBS!     

Expeditionen är stängt i dag måndag den 13 februari, pga sjukdom och förhandlingar.

 

Åter tillbaka tisdag den 14/2

 

Ursäkta strulet

Posted in Uncategorized | Taggad: | Leave a Comment »

Preliminärt valresultat val 2017, valomgång 1

Posted by klubb111 på 25 januari, 2017


Här nedan presenteras det preliminära valresultatet från valomgång 1.

Klubbstyrelsen i deras sammanträde idag beslutade att be om ursäkt i valförrättares vägnar, då den första valdagen, vallokalen i Västra Skogen öppnades med ca 20 minuters fördröjning pga sjukdom för en av valförrättare. Man var tvungen att hitta en extra resurs, omgående. Klubben har hittat någon snabbt men det orsakade som sagt en fördröjning. Samtidigt saknades en valsedel som distribuerades omgående till vallokalerna.

Vi ber ännu en gång om ursäkt för det inträffade. Klubbstyrelsen kommer att dra lärdom av detta och förbättra sina rutiner till nästa gång.

 

SEKO Tunnelbanan

Preliminärt valresultat 2017

Valomgång 1

 

I klubbens val röstade 200 medlemmar i vallokalerna och har inkommit också 32 röster.

Sammanlagt 232 medlemmar röstade

Rösterna räknades tisdagen den 24 januari 2017.

 

Klubben

Ersättare till klubbstyrelsen på ett år, 3 platser

Röster: 232

Ogiltiga: 21

Giltiga: 211

Krävdes 106 röster för att man ska bli vald

Anette Bergström                                    55

Qamar Chowdhry                                     52

Mojaffar Ekbal                                         56

Idris Kilic                                                   84                                        OMVAL

Jan ”Jampe” Melakoski                            115                                      VALD

Awad Mousa                                            31

Olle Persson                                             67                                        OMVAL

Viktor Risling                                            83                                        OMVAL

Gunnar Öhman                                        90                                        OMVAL

 

 

Ordinarie revisor på två år, 1 plats

Röster: 232

Ogiltiga: 11

Giltiga: 221

Krävdes 111 röster för att man ska bli vald

Rose-Marie Johansson                             138                                      VALD

Hassan Dayah                                                                83

 

 

Valkrets KSV, ordinarie ledamot klubbstyrelsen på två år, 1 plats

Röster: 38

Ogiltiga: 0

Blanka: 0

Giltiga: 38

Krävdes 20 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     5

Mojaffar Ekbal                                         20                                        VALD

Gunnar Öhman                                        13

 

 

Sektion 101, Lokalvården

Ordinarie ledamöter på två år, två platser

Röster: 51

Ogiltiga: 4

Blanka: 0

Giltiga: 47

Krävdes 24 röster för att man ska bli vald

Aminul Haque                                          27                                        VALD

Rasol Mohammed Khan                           42                                        VALD

Nitesh Nahar                                            25

 

Ersättare I sektionsstyrelsen på ett år, 2 platser

Röster: 51

Ogiltiga: 5

Blanka: 0

Giltiga: 46

Krävdes 24 röster för att man ska bli vald

Rasol Mohammed Khan                           32                                        UTGÅR

Nitesh Nahar                                            23                                        OMVAL

Faiza Sahli                                                 25                                        VALD

Tsegale Anteneh                                       12                                        OMVAL

 

 

Sektion 121, Grön linje

Ordinarie i sektionsstyrelsen på två, respektive ett år, 1 plats på två år och 1 plats på ett år

Röster: 31

Ogiltiga: 0

Blanka: 0

Giltiga: 31

Krävdes 16 röster för att man ska bli vald

Anette Bergström                                    18                                        VALD PÅ TVÅ ÅR

Johnny Hedenram                                    13                                      VALD PÅ ETT ÅR

 

 

Sektion 122, Röd linje

Ordinarie ledamot i klubb- och sektionsstyrelsen, Trafik på två år, 1 plats

Röster: 46

Ogiltiga: 0

Blanka: 0

Giltiga: 46

Krävdes 24 röster för att man ska bli vald

Rose-Marie Johansson                             24                                        VALD

Terese Kjelsson                                         22

 

Ordinarie ledamot sektionsstyrelsen Trafik, på två år, 1 plats

Röster: 46

Ogiltiga: 2

Blanka: 0

Giltiga: 44

Krävdes 23 röster för att man ska bli vald

René Ahumada                                         7

Terese Kjelsson                                         37                                        VALD

 

Sektion 123, Blå linje

Ordinarie ledamot i klubb- och sektionsstyrelsen Station på två år, 1 plats

Röster: 77

Ogiltiga: 1

Gilltiga: 76

Krävdes 39 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     10

Qamar Chowdhry                                     29                                        OMVAL

Viktor Risling                                            37                                        OMVAL

 

Ordinarie sektionsstyrelsen Station på två år, 1 plats

Röster: 77

Ogiltiga: 3

Blanka: 0

Giltiga: 74

Krävdes 38 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     7

Qamar Chowdhry                                     18                                        OMVAL

Viktor Risling                                            20                                        UTGÅR, DRAR SIG UR

Hector Riveros                                         29                                        OMVAL

 

Ersättare sektionsstyrelsen på ett år, 2 platser

Röster: 77

Ogiltiga: 14

Blanka: 0

Giltiga: 63

Krävdes 32 röster för att man ska bli vald

Pamela Ahumada                                     36

Mojaffar Ekbal                                         50                                        VALD

Gunnar Öhman                                        40                                        VALD

 

 

Sektion 124 Tjänstemän

Ordinarie i sektionsstyrelsen på två, respektive ett år, 1 plats på två år och 1 plats på ett år

Röster: 27

Ogiltiga: 2

Blanka: 0

Giltiga: 25

Krävdes 14 röster för att man ska bli vald

Aldinan Doudement                                 11                                        VALD PÅ ETT ÅR

Olle Persson                                             14                                        VALD PÅ TVÅ ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Klubbval 2017 – Information om poströstning och val

Posted by klubb111 på 9 januari, 2017


Klubbvalen 2017 Information om fackliga val och poströstning.

Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler enligt följande:

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast söndagen den 15/1. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är måndagen den 6/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

     Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Tubnet (För mig som anställd         Facklig information        SEKO Klubb 111)

Se på bifogat fil för mer information

klubbvalen-2017-information-om-fackliga-val-och-postrostning

valkatalog-2017

nom-lista-klubbval-2017

 

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Lögnen har korta ben!

Posted by klubb111 på 4 augusti, 2016


Här kommer ett mycket intressant inlägg från SEKO Stockholms ordförande, Johnny Nadérus.

Det handlar om järnvägsunderhållet men kan appliceras i många andra områden, inklusive tunnelbanan.

Johnny Nadérus

Lögnen har korta ben!

Apropå regeringens misslyckande om att förstatliga järnvägsunderhållet är det lätt att dra sig till minnes folksagan Mäster Skräddare. Ni minns kanske den lille herrn som hade en bit tyg som han ville göra en rock av och gick till Mäster skräddare och frågade om denne kunde sy honom en rock. Efter många turer så ”bidde” det ingenting.

Översatt till dagens situation skulle beskrivningen vara denna:
.. Och när två år gått efter vallöftet gick folket till infrastrukturministern igen.
– God dag mäster Infrastrukturminister, är vårt järnvägsunderhåll förstatligat än?
– Nej, det bidde inget statligt järnvägsunderhåll.
– Bidde det inget statligt järnvägsunderhåll? Vad bidde det då?
– Det bidde besiktning av järnvägsunderhållet.
– Jasså, bidde det statlig besiktning av järnvägsunderhållet? När är det färdigt då?
– Om sju år…

Anna Johansson, infrastrukturminister, eller som hon mer och mer kallas ”minister en procent” försöker nu dupera alla trafikanter och oss järnvägare när hon hävdar att statsministerns vallöfte om att förstatliga järnvägsunderhållet nu genomförs. Ingenting kunde vara mer felaktigt! Vad är det hon och regeringen gör nu?

Några sprida fragment av underhållet skall tas tillbaka till Trafikverket, huvudsakligen underhållsbesiktningen som genomförs 1 gång/år för ex. spårväxel, kontaktledning, spårledning. Dessa uppgifter berör ett handfull järnvägare i relation till de tusentals rallare som till vardags ansvarar och utför järnvägsunderhåll.

Vad vi pratar om i praktiken är att endast 1 procent förstatligas och 99 procent av underhållet fortsätter att beställas av vinstmaximerade entreprenörsföretag.

”Minister en procent”, du har glömt bort att det är två nollor till innan man genomför ett vallöfte! Kommer nu landets statsminister acceptera att han blivit grundlurad av sin minister och hamna i nästa svekdebatt, där vallöften inte genomförs. Vad som driver ”minister en procent” av när hon nu obstruerar mot statsministerns vallöfte är oklart. Dock lär konsekvenser fortsätta, varsel hos entreprenörerna för att maximera vinsten och tåg som definitivt inte kommer i tid. Så när alla ni som står på pendeltågsplattformerna och inväntar försenade tåg, så vet ni att landets regering hellre värnar entreprenörernas vinster istället för att tågen ska komma i tid.

Johnny Nadérus

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | 1 Comment »

 
%d bloggare gillar detta: